Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


58. Неонатологія

13. "Пневмонії і пневмопатії"


862. Деструкція легенів та утворення бул може спостерігатися переважно при пневмонії, зумовленій
863. Хвороба гіалінових мембран частіше зустрічається у дітей з масою тіла (г)
864. Інтенсивна терапія хвороби гіалінових мембран включає
865. Для хвороби гіалінових мембран характерно
866. Пошкоджують сурфактант
867. Апное без падіння серцевої діяльності в перші дні життя у недоношених - це
868. Лікувальні засоби апное нез`ясованого генезу у недоношених
869. При пневмонії може виникнути
870. Розвиток хвороби гіалінових мембран можливий у
871. Внутрішньоутробні пневмонії розвиваються, як правило
872. Умови, що викликають глибокі дихальні рухи у плода в пологових шляхах та призводять до аспірації
873. Для визначення зрілості легенів можуть бути використані
874. Вкажіть невірне ствердження щодо хвороби гіалінових мембран
875. На розвиток пневмотораксу не вказує
876. Гіпоксія при хворобі гіалінових мембран зумовлена
877. Для хвороби гіалінових мембран не характерно
878. Не пошкоджує сурфактант
879. Розвитку пневмотораксу не сприяє
880. СРАР ефективно проводити у недоношених дітей в разі
881. Центральне апное не може бути обумовлене
882. Найбільш прогностично інформативний параметр при респіраторному дистрес-синдромі
883. Вкажіть невірне ствердження щодо респіраторного дистрес-синдрому І типу
884. Найбільш важливі заходи у випадку пневмотораксу
885. Оптимальна швидкість інфузійної терапії при пневмонії у недоношеної дитини (мл/кг/год)
886. Збудники пневмонії у новонароджених
887. До розвитку бронхолегеневої дисплазії може привести
888. Респіраторний дистрес-синдром І типу обумовлений
889. Причини респіраторного дистрес-синдрому ІІ типу
890. Вкажіть невірне ствердження, щодо респіраторного дистрес-синдрому І типу
891. Вкажіть невірне ствердження, щодо респіраторного дистрес-синдрому ІІ типу
892. До синдрому втрати повітря з легень належать
893. Наслідки гіпоксії у недоношених дітей
894. Наслідки гіперкапнії у недоношених дітей
895. Види апное у недоношених дітей
896. Причини апное у недоношених
897. Найбільш ефективний препарат для антенатальної профілактики пневмопатії
898. При розрахуванні індивідуального рідинного навантаження необхідно враховувати
899. Оптимальна швидкість інфузійної терапії у недоношеної дитини з масою тіла 2000 г
900. Гістологічні дані, які характерні для синдрому Вільсона-Мікіті
901. Для синдрому Вільсона-Мікіті характерні рентгенологічні зміни, крім
902. До первинних ознак пневмонії відносяться
903. Фактори ризику БЛД
904. Фактор ризику БЛД
905. Внутрішньоутробні пневмонії розвиваються внаслідок
906. Можливі ускладнення під час застосування методики СРАР терапії
907. Напади патологічного апное (вкажіть помилкову відповідь)
908. Співвідношення лецитин/сфінгомієлін, що вказує на зрілість легень
909. Для профілактики БЛД у новонароджених при проведенні довготривалої ШВЛ застосовують
910. Найбільш інформативний прогностичний параметр під час СДР
911. Основний компонент легеневого сурфактанту
912. Стійким сурфактант стає з наступного терміну гестації (тижні)
913. Апное, що виникає на 2 - 4 день життя може свідчити про
914. Умови, які викликають глибокі дихальні рухи плоду в родових шляхах з розвитком аспірації
915. До розвитку СДР призводять


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів