Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


58. Неонатологія

12. "Обмін речовин, фізичний розвиток"


820. Критерії оцінки гестаційного віку найбільш інформативні після народження дитини
821. Термін перетину пуповини при фізіологічному перебігу вагітності і пологів
822. До групи перинатального ризику відносяться діти
823. Глюкоза, що вводиться парентерально краще утилізується
824. Які діти мають бути обов`язково оглянуті окулістом для виявлення ретинопатії недоношених
825. Втрати рідини з перспірацією у доношеної дитини складають (мл/кг/доб)
826. При гострій втраті рідини рекомендується протягом першої доби відновити
827. Класичні ознаки холодової травми слідуючі, за винятком
828. Спеціалізована медична допомога новонародженим здійснюється в лікарнях
829. Медична допомога вагітним і новонародженим з високим ризиком здійснюється в лікарнях
830. Стан новонародженого за шкалою Апгар оцінюється після народження
831. Доношеній дитині 10 днів на повному парентеральному харчуванні необхідно забезпечити надходження
832. Обмін глюкози в перші дні життя характеризується
833. Оптимальний спосіб транспортування новонародженого
834. У новонародженого відсутні ознаки дихання, він ціанотичний, не реагує на подразнення, пульс біля 90 Перша оцінка дитини за шкалою Апгар
835. Які з наступних ознак оцінюються за шкалою Апгар
836. Патологічні чинники (фактори) розвитку синдрому системної запальної відповіді
837. Фактор, який має найменший перинатальний ризик
838. Ознаки гіпоглікемії новонароджених
839. Фактор, що не знижує втрати рідини, які не відчуваються
840. Вкажіть, що не є достовірною ознакою асфіксії новонароджених
841. У новонародженого клінічні і лабораторні ознаки важкої гіпоглікемії Найбільш ймовірні ускладнення
842. Стан матері, який сприяє народженню дитини з великою масою
843. Яке з ускладнень вагітності сприяє народженню дитини з великою масою
844. В основі розвитку неонатальної гіпокальціємії у доношених новонароджених лежить
845. Види тепловтрат у новонароджених
846. Перинатальні стани, що властиві для новонароджених з затримкою внутрішньоутробного розвитку
847. Показання до огляду офтальмологом
848. Виберіть невірне твердження про особливості Са гомеостазу у недоношених
849. У новонароджених від жінок з цукровим діабетом, частіше всього зустрічаються
850. Основна причина гіпокальціємії у недоношеної дитини
851. Не характерні для гіпоглікемії
852. Для профілактики гіпоглікемії у недоношених немовлят необхідно
853. Гіперглікемія не може викликати у недоношеної дитини
854. Характерні метаболічні порушення при затримці внутрішньоутробного розвитку
855. Під дією променистого тепла у новонародженого потреба в кисні
856. Можлива причина гіпонатріємії у недоношених дітей
857. Симптоми гіпоглікемії
858. Ризик розвитку гіпоглікемії у новонароджених
859. Критерії "лікарні, доброзичливої до дитини"
860. Синдром наркотичної абстиненції може проявлятись
861. Найбільш ймовірна причина народження дітей з великою масою у жінок, хворих на цукровий діабет


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів