Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


58. Неонатологія

11. "Фізіологія обміну"


729. Основний енергосубстрат, який забезпечує розвиток плоду
730. Характерні компенсаторно-пристосовні метаболічні реакції плоду
731. Компенсаторно-пристосовні механізми еритроцитів, що характерні для плоду
732. В разі гіпохромної анемії вагітних у новонароджених може визначатися
733. Визначення співвідношення лецитин/сфінгомієлін в амніотичній рідині проводиться з метою
734. Основний патогенетичний пошкоджуючий фактор в разі переношеної вагітності
735. Фактори, що попереджують внутрішньоутробне інфікування плоду
736. Фактор, який знижує бактерицидність навколоплідних вод
737. Фактори, що підвищують ризик внутріамніального інфікування
738. Обмін газів (кисню і вуглекислого газу) між організмом плоду і матері проходить
739. Білки та амінокислоти потрапляють до плоду через плаценту шляхом
740. Обсяг крові доношеного новонародженого після народження в нормі (мл/кг/ маси тіла)
741. Цукровий діабет матері підвищує ризик зазначеної патології
742. Передчасний розрив плідних оболонок свідчить про
743. Низький рівень естріолу в сечі свідчить про патологічні стани
744. Передчасне народження підвищує ризик розвитку зазначених патологічних станів
745. Гіпотермія у новонародженого може зумовити
746. Обсяг легеневої рідини плоду (мл/кг)
747. До причин кардіо-респіраторної депресії новонародженого не належить
748. Антенатальна адаптація плоду не включає
749. Розвиток ембріо-фетопатії можуть зумовлювати
750. Тератогенної дії ліків особливо слід застерігатись
751. При використанні у матері бета- адренергічних стимуляторів у новонароджених можуть виникнути розлади постнатальної метаболічної адаптації
752. Активність синтезу сурфактанту інгібують
753. Продукування сурфактанту здійснюють
754. Раннє прикладання новонародженого до грудей матері регламентується терміном
755. Апное доношених новонароджених можуть бути обумовлені протягом раннього неонатального періоду
756. Вагітна в першому триместрі перенесла грипоподібне захворювання Дитина народилась з гестаційний віком 32-33 тижня, ЗВУР, відкрита артеріальна протока, хоріоретиніт, гепатоспленомегалія, анемія, глухота Ваш діагноз
757. Помилкове ствердження, що стосується виразково -некротичного ентероколіту
758. Не характерно для гіпоглікемії
759. Рентгенологічне підтвердження виразково-некротичного ентероколіту у новонароджених
760. Критерії визначення гестаційного віку
761. Для виразково-некротичного ентероколіту не властиво
762. Фактори перинатального септичного ризику
763. Призначення вагітній бета-міметиків з метою пролонгування вагітності може зумовити у новонародженого
764. В розвитку виразково-некротичного ентероколіту не має значення
765. Вкажіть найбільш вірогідну локалізацію внутрішньочерепного крововиливу в разі доношеної вагітності та сідничного передлежання
766. Вкажіть найбільш вірогідну локалізацію внутрішньочерепного крововиливу в разі гострої важкої інтранатальної гіпоксії у доношеної дитини
767. В клінічні симптоми, що свідчать про інтранатальне пошкодження спинного мозку входять
768. Клінічні симптоми, що свідчать про інтранатальне пошкодження спинного мозку
769. Протягом першого місяця життя у новонароджених спостерігаються
770. Найбільш вірогідне джерело внутрішньочерепного крововиливу у доношеного новонародженого з оцінкою стану при народженні 3-4 бали
771. Найбільш вірогідне джерело внутрішньочерепного крововиливу у переношеного новонародженого з пологовою травмою
772. Дослідження амніотичної рідини дозволяє встановити
773. Вкажіть можливі ускладнення постнатальної адаптації новонародженого в разі гіперглікемії вагітної
774. Можливе ускладнення постнатальної адаптації новонародженого в разі гіпермагніємії вагітної в інтранатальному періоді
775. Достатній рівень заліза у новонародженого забезпечує
776. У плода переважає компенсаторна метаболічна реакція
777. В разі залізодефіцитної анемії вагітної у плода має значення компенсаторний механізм
778. В прискоренні синтезу сурфактанту мають значення
779. Індуктором синтезу сурфактанту є
780. Синтез сурфактанту у плода затримує
781. В разі тривалого використання променевого тепла у новонародженого необхідно
782. Хронічну внутрішньоутробну гіпоксію плоду можуть зумовлювати
783. Найменш вірогідна причина народження дитини в стані асфіксії
784. В разі фізіологічних пологів компенсаторно-пристосувальні реакції плоду активуються під впливом
785. Клінічні ознаки гіпотермії новонародженого
786. Під час пологів рН крові судин голівки плоду становить 7,05 Ваше рішення
787. Брадикардія плоду може бути зумовлена
788. Перинатальна гіпоксія не характеризується розвитком
789. Вірогідні причини гіперглікемії
790. Використання бета-міметиків з метою пролонгування вагітності підвищує ризик розвитку у новонародженого
791. Ускладнення інтранатального періоду як найбільш вірогідна причина смерті новонародженого
792. У новонародженого 5 днів життя з перинатальною інфекцією рівень загального білірубіну становить 340 млмоль/л, пряма фракція 180 млмоль/л, АЛТ- 2,4 млмоль/л, АСТ- 1,2 млмоль/л Фототерапія
793. Вірогідні причини гіперглікемії
794. Визначення біофізичного профілю плода включає
795. До групи ризику порушення адаптації належать немовлята
796. Визначення стану плоду включає
797. Найбільш інформативні критерії визначення гестаційного віку новонародженого
798. Для новонароджених від матерів з цукровим діабетом не характерно
799. Найбільш вірогідна причина виникнення субарахноїдального крововиливу у дитини з вагою 2300, гестаційним віком 34 тижні
800. Найбільш характерна компенсаторно-пристосувальна реакція плоду в пізньому фетальному періоді
801. Для ембріональної фази внутрішньоутробного розвитку не характерні
802. Шляхи синтезу сурфактанту у плода
803. У новонароджених від матерів з цукровим діабетом частіше зустрічаються
804. Вірне ствердження щодо кровообігу плода
805. Підвищену спорідненість еритроцитів плоду до кисню зумовлюють
806. Всі новонароджені, що народились в стані кардіо-респіраторної депресії, перенесли асфіксію
807. Фактори, що зумовлюють затримку внутрішньоутробного розвитку плоду
808. Перші вдохи новонародженого супроводжуються
809. Патофізіологічні механізми кардіо-респіраторної адаптації
810. З метою профілактики респіраторного дистрес-синдрому вагітним призначають
811. Утворення сурфактанту не прискорюють зазначені фактори
812. Характерне для новонароджених прогресивне зниження рівня гемоглобину протягом перших 2 місяців, що не відповідає на введення заліза, є результатом
813. Діурез новонародженої дитини до 3-х діб (мл/кг/год)
814. Фактори, що зумовлюють пригнічення синтезу сурфактанту плоду
815. Внутрішньошлуночкові крововиливи частіше виникають внаслідок
816. Метаболічні порушення у новонароджених, що зазнали впливу асфіксії
817. Вкажіть патологічний стан, який не має зв`язку з підвищенням концентрації альфа-фетопротеїну в сироватці крові матері
818. Вкажіть патологічний стан, який не має зв`язку зі зниженням концентрації альфа-фетопротеїну в сироватці крові матері
819. Життєздатність плода визначається з тижня гестаційного віку


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів