Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


58. Неонатологія

10. "Організація допомоги новонародженим"


653. Етап перинатального періоду, на який перепадає більшість втрат в перинатальній смертності при гестаційному віці менш ніж 37 тижнів
654. Етап перинатального періоду, на який перепадає більшість втрат в перинатальній смертності при гестаційному віці 38-42 тижні
655. Етап перинатального періоду, на який перепадає більшість втрат в перинатальній смертності при гестаційному віці більш ніж 42 тижні
656. Згідно стандартів ВООЗ співвідношення мертвонароджуваності і ранньої неонатальної смертності серед доношених новонароджених з гестаційним віком 38-42 тижні
657. В структурі перинатальної смертності співвідношення втрат в % згідно періодів антенатальний - інтранатальний - постнатальний при гестаційному віці 42 тижні і більше
658. В структурі перинатальної смертності співвідношення втрат в % згідно періодів антенатальний - інтранатальний - постнатальний у всіх новонароджених
659. В структурі перинатальної смертності співвідношення втрат в % згідно періодам антенатальний - інтранатальний - постнатальний у новонароджених з гестаційним віком 24-37 тижнів
660. В структурі перинатальної смертності співвідношення втрат в % відповідно періодам антенатальний - інтранатальний - постнатальний - у новонароджених з гестаційним віком 38-42 тижні
661. За результатами Всесвітнього Банку даних у економічно розвинутих країнах співвідношення неонатальної і постнеонатальної смертності в загальній структурі дитячої смертності
662. Гестаційний вік, на який перепадає найбільша кількість загиблих у ранній неонатальний період (в тижнях)
663. Найбільший перинатальний ризик визначають такі захворювання матері
664. Серед зазначених ускладнень перебігу вагітності найвищий перинатальний ризик обумовлюють
665. Вагові групи новонароджених, які найбільше впливають на рівень неонатальної смертності
666. Згідно рекомендаціям ВООЗ при формуванні сучасної класифікації новонароджених використовується
667. Згідно з класифікацією новонароджених за гестаційним віком, що рекомендована ВООЗ визначаються
668. Причини, що визначають рівень дитячої смертності
669. Провідна причина перинатальної смертності
670. Провідна причина неонатальної смертності
671. Оптимальна кількість ліжок для поста інтенсивної терапії новонароджених (в % від дитячих ліжок) в фізіологічному відділенні пологового будинку
672. Допустима мікробна обсіменінність повітря в пологовому залі перед початком роботи (мікробні колонії/ метр куб)
673. Оптимальний термін виписки новонароджених з пологового будинку (як метод профілактики нозокоміальних інфекцій)
674. Кількість дитячих ліжок в пологовому будинку (в % від акушерських)
675. Мінімальна нормативна площа на 1 новонародженого в палаті інтенсивної терапії (м2)
676. Вакцинація проти гепатиту В показана
677. Вакцинація БЦЖ в пологовому будинку не протипоказана дітям
678. Вакцинацію проти гепатиту В і БЦЖ можна проводити в один день
679. Дітям, що народжені від матерів-носіів HВsAg показано введення специфічного імуноглобуліну і вакцини проти вірусу гепатиту В
680. Медична сестра в відділенні інтенсивної терапії має обслуговувати недоношених дітей
681. Аналіз перинатальної захворюваності і смертності має проводитись за групами
682. Новонароджений з масою тіла при народженні 900 г, гестаційний вік 26-27 тижнів помер через 180 годин До якої класифікаційної категорії він має бути віднесений
683. Гестаційний вік немовлят, що народились в строк (в тижнях)
684. Гестаційний вік немовлят, що народились до строку (в тижнях)
685. Перинатальний період включає після народження перші
686. До постнеонатального періоду відноситься вік
687. Екстрене оповіщення подається до санепідстанції в разі виявлення у новонародженого
688. Екстрене оповіщення до санепідстанції подається в разі виявлення у новонародженого
689. В разі захворювання новонароджених в пологовому будинку на гнійно-септичні інфекції немовлята
690. Найчастіша причина смерті в перший місяць життя
691. Умовно здорові недоношені діти після виписки на дільницю спостерігаються в групі здоров`я
692. Переважне значення серед причин ранньої неонатальної смертності має
693. Серед причин ранньої неонатальної смертності не має значення
694. Провідна причина перинатальної смерті
695. Найменш вірогідна патологія, що має зв`язок з перинатальною смертністю
696. Перинатальна патологія, що суттєво впливає на рівень перинатальної смертності
697. Згідно рекомендаціям ВООЗ для визначення живонароджуваності застосовуються критерії
698. Прийом вагітних в пологовий будинок припиняється при гнійно-запальних захворюваннях
699. Мінімальний показник народжуваності, що забезпечує природній приріст населення (на 1000)
700. Періоди онтогенезу
701. Внаслідок впливу шкідливих факторів в період ембріогенезу не може спостерігатись
702. Внаслідок впливу шкідливих факторів на плід в ранній фетальний період не може спостерігатись
703. Можливі результати впливу шкідливих факторів на плід в пізній фетальний період
704. Частота передчасних пологів в середньому по Україні становить
705. В структурі перинатальної смертності переважає питома вага
706. Можливі причини ранньої неонатальної смертності
707. Можливі причини пізньої неонатальної смертності недоношених
708. Як перинатальна смерть реєструється
709. Режим роботи пологового будинку, найбільш раціональний щодо профілактики нозокоміального інфікування
710. Здорова доношена новонароджена дитина Ваші дії протягом першої доби життя новонародженого
711. Здорова доношена новонароджена дитина Заходи, які має здійснити неонатолог
712. Дитина народилась від НBsAg-позитивної матері Ваші дії
713. Перші пологи у жінки з резус-від`ємним типом крові Першочергові заходи відносно до новонародженого та жінки
714. В пологовому будинку протягом тижня трапляється 3 випадки локальних гнійно-септичних захворювань Оцінка ситуації
715. Вакцинація БЦЖ в пологовому будинку проводиться дітям
716. Рівень перинатальної смертності визначається наступними антенатальними факторами
717. Симптоми, що відносяться до шкали Апгар
718. Оптимальний час першого прикладання до грудей здорового новонародженого
719. Здорова доношена новонароджена дитина Заходи профілактики, які має здійснити неонатолог
720. Фактори нозокоміального інфікування
721. Найбільш ймовірні шляхи нозокоміального інфікування
722. До перинатальної смертності відноситься
723. Таблицю Балард Ви будете використовувати для
724. Вакцинація БЦЖ в пологовому будинку протипоказана дітям
725. Ризик розвитку респіраторного дистрес синдрому у недоношених дітей знижують
726. Режим роботи пологового будинку, найбільш раціональний щодо профілактики нозокоміального інфікування
727. Здорова доношена новонароджена дитина Заходи, які має здійснити неонатолог
728. Методи обстеження вагітної групи ризику для запобігання інфекції у новонародженого


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів