Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


57. Нейрохірургія

1. "нейрохірургія."


1. Визначите, до якого виду медичної допомоги відноситься нейрохірургічна допомога?
2. Вкажіть засновника нейрохірургічної школи на Україні?
3. Визначите, в яке відділення необхідно госпіталізувати хворого з краніоабдомінальною травмою (забій мозку і розрив печінки)?
4. Куди необхідно госпіталізувати хворого з краніоспинальною травмою?
5. Зазначте відділення для госпіталізації хворого з травмою периферійних нервів?
6. С яким стажем роботи за фахом може призначатися зав. відділенням лікар-нейрохірург?
7. Назвіть, що не варто відносити до задач МТЕ?
8. Визначте, хто з лікарів визначає тимчасову непрацездатність до 6 днів?
9. Який із зазначених медичних документів відносять до документів, що засвідчує тимчасову непрацездатність?
10. Визначити, в які терміни хворий направляється на МТЕ при несприятливому прогнозі:
11. Назвіть максимальний можливий термін продовження лікарняного листа по висновку МТЕ?
12. Зазначте, коли хворий може бути переведений із нейрохірургічного у відділення реабілітації?
13. Зазначте синдром, що є протипоказанням до проведення реабілітації?
14. Визначите поняття "Медична деонтологія"?
15. Зазначте, на підставі чого проводиться лікування хворого без його згоди при загрозі його життю?
16. Зазначте, в яке відділення госпіталізується хворий при сполученій краніо-торакальній травмі (струс головного мозку, гемоторакс)?
17. Визначите відділення, в яке госпіталізується хворий із травмою хребта?
18. Зазначте, куди госпіталізувати хворого з ускладненою травмою хребта?
19. Назвіть, з якою патологією хворі не підлягають госпіталізації в нейрохірургічне відділення?
20. Зазначте, в яке відділення госпіталізуються хворі з гострою ізольованою травмою периферійних нервів?
21. Визначите відділення, куди госпіталізуються хворі середнього віку з геморагічними інсультами головного мозку і формуванням внутрішньомозгової гематоми?
22. Зазначте, в яке відділення необхідно госпіталізувати хворого з випаданням міжхребцевого диска і вторинним радикулярним синдромом?
23. Який із зазначених документів не засвідчує тимчасову непрацездатність?
24. На що з перерахованого не надає права лист непрацездатності?
25. Що з зазначеного не відноситься до нещасних випадків на виробництві, що призводить до втрати працездатності?
26. Зазначте, яких розмірів дефект черепа враховується при встановленні групи інвалідності?
27. Назвіть, що з перерахованого головне у визначенні групи інвалідності при направленні нейрохірургічного хворого на МТЕ?
28. Що з наведеного не визначає ступінь непрацездатності при направленні нейрохірургічного хворого на МТЕ?
29. Визначите, на який термін дається 3 група інвалідності?
30. Назвіть, яка з перерахованих клінік була організована першою в Україні?
31. Який із перерахованих нервів плечового сплетіння не є змішаним?
32. Назвіть, який із перерахованих нервів іннервує шкіру плеча?
33. Зазначте, який із перерахованих нервів не іннервує шкіру передпліччя?
34. Який нерв не відходить від плечового сплетіння?
35. Назвіть, який із перерахованих нервів не відходить від плечового сплетіння?
36. Назвіть гілку сідничного нерва?
37. Який із нервів є гілкою сідничного нерва?
38. Назвіть функції, регульовані гіпоталамусом?
39. Що не характерно для патології гіпоталамуса?
40. Назвіть симптом, що не характерний для ураження гіпоталамуса?
41. Визначите симптом, не характерний для ураження премоторної області?
42. Що не є характерним для ураження мозолистого тіла?
43. Назвіть симптом, не характерний для ураження чотиригорбикового тіла?
44. Назвіть характерний синдром ураження полосатого тіла?
45. Що не відноситься до внутрішньочерепної гіпертензії?
46. Назвіть симптом ураження блочного нерва?
47. Який з перерахованих симптомів характерний для ураження блочного нерва?
48. Назвіть симптом ураження відводного нерва?
49. Вкажіть симптом ураження відводного нерва?
50. Що не має місця при периферійному паралічі лицьового нерва?
51. Вкажіть, в чому проявляється ураження вестибулярного аналізатора?
52. Який симптом характерний для ураження вестибулярного аналізатора?
53. Що з вказаного є характерним для ураження вестибулярного аналізатора?
54. Який з перерахованих симптомів має місце при ураженні слухового аналізатора?
55. Чим з перерахованого може проявитись розлад слуху?
56. Що не характерно для ураження язико-глоткового нерва?
57. Назвіть симптом, не характерний для ураження блукаючого нерва?
58. Назвіть, що є характерним для ураження додаткового нерва?
59. Визначте, який симптом не характерний для двостороннього ураження під'язикового нерва?
60. Що не зустрічається при ураженні передньої центральної звивини?
61. Що не включає синдром ураження внутрішньої капсули?
62. Який симптом не можна відносити до геміанопсії при ураженні зорового аналізатора?
63. Назвіть синдром, не характерний для ураження продовгуватого мозку?
64. Які з вказаних оболонок не накривають відростки нейрону?
65. На рівні якого хребця у дорослої людини міститься мозковий конус?
66. Визначте рівень конуса спинного мозку у новонародженого?
67. Де закінчується кінцева нитка спинного мозку?
68. Яку функцію виконують бокові роги спинного мозку?
69. Визначте, які сегменти спинного мозку приймають участь у формуванні шийного потовщення?
70. Який з перерахованих шляхів не проходить в передніх стовпах спинного мозку?
71. Вкажіть, в якому стовпі спинного мозку проходить рубро-спінальний шлях?
72. Де розміщені клітини перших нейронів чутливих шляхів?
73. В яких сегментах спинного мозку розташований спінально-зоровий центр Будге?
74. Вкажіть, на якому рівні спинного мозку розташовані парасимпатичні спінальні центри тазових органів?
75. Вкажіть, де розташований корковий центр сечопускання?
76. Як змінюється тонус м'язів і рефлекси при пошкодженні задніх рогів спинного мозку?
77. При якій локалізації пухлини спинного мозку виникає синдром Броун-Секара?
78. Що не характерно для синдрому Броун-Секара?
79. З передньої борозни продовгуватого мозку виходять корінці:
80. Що з перерахованого не проходить через нижні лапки мозочка?
81. Вкажіть, де розміщене ядро 11 пари черепних нервів?
82. При якому ураженні виникають фібрілярні скорочення м'язів язика?
83. Які з перерахованих черепних нервів уражаються при синдромі Авелліса?
84. Вкажіть, яка артерія уражається при синдромі Валленберга-Захарченко?
85. Які з перерахованих симптомів не включають синдром Клод-Бернара-Горнера?
86. Назвіть, що є характерним для ураження кінського хвоста?
87. Зазначте, від яких ядер починається задній поздовжній пучок?
88. Назвіть, де розташований центр сполученого повороту очей і голови в протилежні сторони?
89. В яку сторону буде параліч погляду при ураженні мостового центру погляду?
90. За допомогою яких ніжок мозочок зв'язаний із Варолієвим мостом?
91. Зазначте, при якому ураженні виникає скандована промова?
92. Яка локалізація ураження супроводжується геміанестезією, геміатаксією, гомонімною геміанопсією?
93. Зазначте локалізацію осередку, коли виникає Кнаповська атаксія?
94. Визначте рівень перехрестя кортико-спинального шляху?
95. Назвіть, в якому утворенні розташоване ядро очнорухового нерва?
96. Зазначте, яке з зазначених ядер не розташовується в покришці середнього мозку?
97. Де розташовані ядра очнорухового нерва?
98. Зазначте, які м'язи забезпечуються іннервацією від крупноклітинного ядра очнорухового нерва?
99. Назвіть, де закінчується задній поздовжній пучок?
100. Назвіть, при якій локалізації патологічного процесу очноруховий нерв не уражується?
101. Які сполучення ураження черепних нервів призводять до тотальної офтальмоплегії?
102. Зазначте, який симптом із перерахованих не характерний для ураження очнорухового нерва?
103. Назвіть симптом, що не характерний для ураження блокового нерва?
104. При подразненні яких нервових утворень виникає спазм конвергенції?
105. Зазначте, де розташований корковий центр сполученого повороту очей і голови в протилежні сторони?
106. Зазначте, як страждають поля зору при тиску пухлини гіпофіза на внутрішні частини зорового перехрестя?
107. Що з перерахованого не є характерним для трактусної геміанопсії?
108. У якій ділянці внутрішньої капсули розташований кортико-бульбарний шлях?
109. Назвіть, який синдром розвивається при ураженні смугастого ядра?
110. Який із перерахованих нервів іннервує підщелепну і під'язикову залози?
111. Глухота, як наслідок ураження слухового нерва, спостерігається при ураженні лицьового нерва в нижче перерахованих структурах, КРІМ:
112. Зазначте, яку іннервацію одержує нижня клітинна група ядра 7 нерва?
113. Назвіть, де розташований Кортієв ганглій слухового нерва?
114. Подразнення слухового нерва призводить до:
115. Відкіля бере початок чутливі волокна 5-ї пари черепних нервів?
116. Через який отвір із черепа виходить верхньощелепна гілка трійничного нерва?
117. Яка гілка трійничного нерва змішана?
118. У хворого анестезія кута носу, де ураження?
119. Який нерв іннервує скроневий м'яз?
120. Поява "hеrреs zоstеr" на обличчі пов'язана із ураженням:
121. Назвіть, у якій ділянці внутрішньої капсули проходить пучок Граціоле?
122. Де розташований корковий центр рухового аналізатора?
123. Зазначте, де розташований корковий центр зору?
124. При ураженні якої частини виникає розлад чутливості?
125. Зазначте вид афазії при ураженні центру Верніке?
126. Назвіть вид афазії при ураженні центру Брока?
127. В якій частині розташований центр Верніке?
128. Де розташований центр Брока?
129. Зазначте розташування центру рахування?
130. При ураженні яких відділів виникає алексія у правши?
131. Аграфія у правши вказує на локалізацію процесу:
132. Центр "схеми тіла" знаходиться:
133. Де розташований патологічний процес при амнестичній афазії?
134. Де розташовується осередок при амнестичній афазії, якщо підказування допоможе назвати предмет?
135. При ураженні якої долі виникає астазія-абазія?
136. При ураженні основи якої долі виникає симптом Фостер-Кеннеді?
137. Що не є характерним для периферійного паралічу?
138. Зазначте, де осередок ураження при судомному посмикуванні ока і голови в одну сторону?
139. Де розташований осередок, якщо при епіприпадку є жувальне вираження?
140. Де розташований осередок при нюховій аурі генералізованого епіприпадку?
141. Зазначте, при ураженні якої долі виникає синдром мозочкового намету?
142. Які нерви уражаються при переломі дна передньої черепної ямки?
143. Які нерви страждають при ураженні середньої черепної ямки?
144. Ураження яких структур призведе до зорових галюцинацій?
145. Що з перерахованого не інервирує діафрагмальний нерв?
146. Зазначте, якими спинномозковими нервами утворюється плечове сплетіння?
147. При ушкодженні якого пучка виникає параліч Джеріна-Клюмпке?
148. Визначте, який нерв уражається при атрофії дельтоподібного м'яза?
149. Яким нервом інервується розгибач кисті?
150. Гілкою якого нерва є задній шкірний нерв плеча?
151. Зазначте, який нерв ушкоджений при неможливості приведення 5-го пальця кисті?
152. Який нерв інервує довгий згинач великого пальця?
153. Симптомом ураження якого нерва є "Мавпяча" кисть?
154. Неможливість сгинання перших двох пальців вказує на ураження якого нерва?
155. Якими спинномозковими нервами утворюється поперекове сплетіння?
156. На якому рівні замикається ліктьовий рефлекс?
157. На якому рівні замикається карпо-радіальний рефлекс?
158. При якому рівні ураження випадає нижній черевний рефлекс?
159. Зазначте рівень замикання колінного рефлексу?
160. Спинний мозок має найбільший діаметр на рівні:
161. На рівні яких хребців розташовані Д9 - Д12 сегменти спинного мозку?
162. В якому стовпі спинного мозку проходить пучок Бурдаха?
163. Зазначте, який рівень ураження спинного мозку призведе до паралічу діафрагми?
164. Гілкою якої артерії є передня ворсинчаста артерія?
165. Які артерії проходять через атланто-потиличну мембрану?
166. Назвіть, гілкою якої артерії є передня нижня мозочкова?
167. Зазначте, в якому синусі розташовується сифон внутрішньої сонної артерії?
168. Які кінцеві гілки основної артерії?
169. При закупорці якої артерії виникає таламічний синдром?
170. В який синус впадає вена Галена?
171. Назвіть, в який синус впадає вена Троларда?
172. Від якої артерії відходить корінцево-медулярна артерія Адамкевича?
173. Який із перерахованих нервів не відходить від поперекового сплетіння?
174. Який із перерахованих нервів не відходить від плечового сплетіння?
175. Зазначте основний нерв хрестового сплетіння?
176. Що з перерахованого не проходить у передніх стовпах спинного мозку?
177. Що з зазначеного проходить у стінці пещеристого сінуса?
178. Яка із зазначених судин проходить через верхню очноямкову щілину?
179. Гілкою якої артерії є середня артерія твердої мозкової оболонки?
180. Який типовий рівень поперекового проколу?
181. Зазначте, яка низка обмежує хребцевий канал?
182. Зазначте, що блокується при сакральній анестезії?
183. Де розташований спинномозковий вузол?
184. Назвіть шлях заднього стовпа спинного мозку?
185. Назва синдрому спинально-зіничного центру:
186. Що не є характерним для синдрому ураження спинально-зіничного центру?
187. Коли виникає центральний тип розладу сечовипускання?
188. При ушкодженні чого виникає периферійний параліч?
189. Зазначте, що не включає екстероцептивна чутливість?
190. Зазначте, що з перерахованого включає пропріоцептивна чутливість?
191. Чим виявляється диссоційований розлад чутливості?
192. Де перехрест шляхів больової і температурної чутливості?
193. Що не характерно для ураження конуса спинного мозку?
194. Де розташоване ядро нисхідного корінця трійничного нерва?
195. Що характерно для ураження язикоглоткового нерва?
196. Які мовні розлади характерні для ураженя язикоглоткового нерва?
197. Який з перерахованих нервів не страждає при бульбарному паралічі?
198. Що не характерно для псевдобульбарного паралічу?
199. Зазначте, що з перерахованого не відноситься до альтернуючих синдромів?
200. Що не характерно для альтернуючого синдрому Джексона?
201. З ураженням чого пов'язаний альтернуючий синдром Мийяра-Гюблера?
202. Що характерно для ураження медіальної петлі в стовбурі мозку?
203. Зазначте, який нерв виходить із Варолієвого моста на рівні мосто-мозочкового кута?
204. Назвіть шлях, що закінчується у власних ядрах Варолієвого моста?
205. Який з перерахованих шляхів закінчується у власних ядрах Варолієвого моста?
206. Зазначте, ураження якого ядра черепних нервів призводить до альтернуючого синдрому Фовілля?
207. С яким відділом мозку пов'язаний хробак мозочка?
208. Який симптом не характерний для ураження мозочка?
209. Які симптоми характерні для ураження мозочка?
210. Який симптом не характерний для ураження мозочка?
211. Зазначте, що не відноситься до середнього мозку?
212. Назвіть альтернуючий синдром, який виникає при ураженні ніжки мозку?
213. Який нерв забезпечує реакцію зіниць на світло?
214. Зазначте, який нерв бере участь у забезпеченні реакції зіниць на світло?
215. Що не характерно для внутрішньої офтальмоплегії?
216. Який альтернуючий синдром характерний для ураження ніжок мозку?
217. Який із перерахованих альтернуючих синдромів не зустрічається при ураженні ніжок мозку?
218. Назвіть альтернуючий синдром при ураженні ніжок мозку?
219. Що характерно для ураження передніх бугрів чотиригорбикового тіла?
220. Назвіть симптоми ураження зорового бугра?
221. Що з перерахованого не характерно для ураження зорового бугра?
222. Які симптоми характерні для ураження внутрішньої капсули?
223. Зазначте, які симптоми не характерні для ураження внутрішньої капсули?
224. Який з перерахованих симптомів не характерний для ураження заднього стегна внутрішньої капсули?
225. Для ураження блідої кулі характерно:
226. Що з перерахованого характерно для ураження блідої кулі?
227. Назвіть симптом ураження блідої кулі?
228. Підкоркові слухові центри розташовані:
229. Де розташовані підкоркові слухові центри?
230. Коли виникає одностороннє зниження слуху?
231. Назвіть симптом ураження лицьового нерва?
232. Який симптом характерний для ураження лицьового нерва в області привушної залози?
233. Назвіть симптом, що спостерігається при ураженні лицьового нерва після виходу його із шило-сосцеподібного отвора?
234. Що характерно для ураження вестибулярного нерва?
235. Де розташовується ядро спадного шляху больової і температурної чутливості трійнічного нерва?
236. У який звивині розташовується корковий центр чутливого аналізатора?
237. Зазначте, де розташований корковий центр слуху?
238. Де розташований корковий центр нюху?
239. Назвіть корковий центр смаку?
240. Назвіть долю, при ураженні якої виникає апраксія?
241. Які ознаки ураження верхньої тім'яної дольки?
242. Назвіть симптоми односторонньго ураження коркового центру зору?
243. При ураженні якої долі виникає слухова агнозія?
244. Що не є характерним для ураження передньої центральної звивини?
245. Зазначте, де розташовується осередки ураження при генералізованому епіприпадку, який почався з посмикування очних яблук і голови вправо?
246. Як виявляється подразнення заднього адверсивного поля?
247. Що з перерахованого може виникати при ураженні клина (сипеиs) потиличної долі?
248. Який симптом виникає при ураженні язичкової звивини потиличної долі зліва?
249. Зазначте, з яких спинальних нервів утворюється шийне сплетіння?
250. Зазначте, при ураженні яких корінців виникає параліч Дюшена-Ерба?
251. Зазначте, що не є характерним для ураження променевого нерва?
252. Зазначте рефлекторну дугу кремастерного рефлексу?
253. Визначте, на якому сегменті спинного мозку замикається рефлекторна дуга ахілового рефлексу?
254. Що характерно для ураження спинного мозку на рівні С5-Д2 сегмента?
255. При ураженні яких нервів виникає каузальгія?
256. Зазначте, коли виникає каузальгія?
257. Назвіть нерви, ураження яких може призводити до виникнення каузальгії?
258. Що не є характерним для ураження передніх перфоруючих артерій із системи передньої мозкової артерії?
259. Яка з перерахованих артерій кровопостачає оболонки головного мозку?
260. Що кровопостачає оболонки головного мозку?
261. Вкажіть, який з нервів не вміщує чутливі волокна?
262. Який з перерахованих нервів - руховий?
263. Який з вказаних нервів вміщує тількі рухові волокна?
264. Який з вказаних нервів вміщує тількі чутливі волокна?
265. Який з вказаних нервів вміщує тільки рухові і чутливі волокна?
266. Виділіть з вказаного нижче гілку сідничного нерва?
267. Яка з гілок є гілкою сідничного нерва?
268. Вкажіть, який нерв вміщує тільки чутливі волокна?
269. Вкажіть, який нерв вміщує тільки чутливі волокна?
270. Назвіть нерв, що інервує шкіру плеча?
271. Назвіть нерв, що інервує шкіру плеча?
272. Що з перерахованого не входить в базальні вузли півкулі мозку?
273. Вкажіть, якою гілкою артерії є середня оболонкова артерія?
274. Яка з перерахованих артерій не входить в утворення Велізієвого кола?
275. Назвіть артерію, яка не є гілкою основної артерії?
276. Вкажіть, якою з вказаних артерій мозочок не кровопостачається?
277. Що з перерахованого не кровопостачає передня ворсинчаста артерія?
278. Вкажіть, що з перерахованого не кровопостачає передня ворсинчаста артерія?
279. Назвіть, що кровопостачає передня перфоративна артерія?
280. Вкажіть, що не кровопостачають перфоративні гілки середньої мозкової артерії?
281. Визначте зону васкуляризації задньої нижньої мозочкової артерії?
282. Назвіть зону васкуляризації задньої нижньої мозочкової артерії?
283. Які з вказаних утворень кровопостачаються перфоратвними гілками задньої мозкової артериї?
284. Назвіть, на якому рівні у дорослої людини закінчується спинний мозок?
285. Вкажіть, на якому рівні не може закінчуватись спинний мозок?
286. Вкажіть, в якому відділі хребта кількість хребців менша ніж сегментів спинного мозку?
287. Назвіть, що з перерахованого не проходить в бокових стовбах головного мозку?
288. Що з перераховоного проходить в задніх стовбах головного мозку?
289. Вкажіть, який пучок проходить в задніх стовбах спинного мозку?
290. Назвіть, що не відноситься до висхідних провідників спинного мозку?
291. Визначте, що не відноситься до нисхідних провідників спинного мозку?
292. Які з перерахованих вен не відносяться до глибоких мозкових вен?
293. Що з перерахованого відноситься до лімбічної системи?
294. Вкажіть, яка з вказаних судин впадає в прямий синус?
295. Який нерв не проходить крізь верхню орбітальну щілину?
296. Що проходить крізь зоровий канал?
297. Що не слід включати в поняття первинної хірургічної обробки?
298. Коли показана первинна хірургічна обробка ран?
299. Назвіть строки накладання первинного відстроченого шва?
300. Визначте, коли не слід застосовувати ранній вторинний шов?
301. Вкажіть, коли можливо виконати пізній вторинний шов?
302. Назвіть найбільш частий вид підходу до субдуральної гематоми у старих людей?
303. Що з перерахованого не здійснюється при видаленні внутрішньомозкових гематом?
304. Назвіть, що з перерахованого є протипоказанням до видалення ушибу головного мозку?
305. Що з вказаного не слід проводити при дефекті (4-6 см) стінки середньої третини верхнього сагітального синуса?
306. Який підхід до лікворної фістули в передньому відділі ситоподібної пластинки?
307. Який підхід до лікворної фістули в задніх відділах ситоподібної пластинки?
308. В якій проекції розташована точка Денді для пункції заднього рогу бокового шлуночка?
309. Який ріг бокового шлуночка пунктують в точці Денді?
310. Вкажіть напрямок руху канюли при пункції заднього рогу бокового шлуночка?
311. Яка глибина залягання заднього рогу бокового шлуночка?
312. Вкажіть точку, де проводять накладення фрезевого отвору для пункції переднього рогу бокового шлуночка?
313. Куди спрямоване вістря канюлі при пункції переднього рогу бокового шлуночка?
314. Яка глибина залягання переднього рогу бокового шлуночка?
315. Вкажіть глибину залягання нижнього рогу бокового шлуночка?
316. Який показник використовується для визначення глибини залягання великої потилочної цистерни за формулою Гаркаві-Кадіна?
317. Вкажіть, яка глибина залягання великої потилочної цистерни при окружності шиї 43 см?
318. При якій з вказаних локалізацій пухлини протипоказана пункція великої потилочної цистерни?
319. Вкажіть можливі ускладнення від пункції великої потилочної цистерни?
320. Визначте, що з перерахованого є протипоказанням до нисхідної мієлографії?
321. Про що дозволяють судити ліквородинамічні проби за патології спинного мозку?
322. Вкажіть, при якій локалізації пухлини проводиться каротидна ангіографія?
323. Вкажіть напрямок розрізу кори мозочку при видаленні пухлини?
324. Що не проводиться при задніх оперативних доступах до хребтового канала?
325. Який з вказаних способів не використовується для зупинки кровотечі з синуса?
326. Що не передбачає пластика дефекту черепа?
327. Що не слід застосовувати при видаленні менінгеом?
328. Які елементи включає методика видалення менінгеом горбика турецького сідла?
329. Вкажіть, як слід поступити при виконанні декомпрессійної трепанації черепа?
330. В яких відділах мозку не слід проводити його пункцію?
331. Де з перерахованого не слід проводити пункцію головного мозку?
332. Де не слід пунктувати мозок?
333. Яким швам слід віддати перевагу при нейрохірургічних втручаннях на головному мозку?
334. Назвіть, що не входить в завдання первинної нейрохірургічної обробки рани?
335. Коли не слід проводити пластику дефектів черепа?
336. Вкажіть, в які строки слід знімати шви після первинної хірургічної обробки?
337. Визначте, де слід накладати трепанаційні отвори для виключення гематоми задньої черепної ямки?
338. Визначте, коли не показана спинномозкова пункція?
339. Вкажіть оптимальні розміри трепанаційного вікна при декомпрессивній трепанації черепа?
340. Вкажіть мету тенторіотомії?
341. Визначте, коли проводиться реклинація по Мисюку?
342. Якому підходу віддають перевагу при видаленні гострих епідуральних гематом?
343. Коли не слід накладати фрезеві отвори?
344. Якому підходу віддають переваги при внутрішньочерепній гематомі, коли хворий у вакому стані?
345. Назвіть, що не використовується при зупинці кровотечі з кісток склепіння черепа?
346. Назвіть, чому слід віддати перевагу при зупинці кровотечі з пошкоджених оболонкових судин?
347. Назвіть, що не слід використовувати для зупинки дифузної кровотечі із судин кори мозку?
348. Що з перерахованого слід виконати, якщо у хворого після двобічної ревізії епі- субдурального простору зберігається напруження мозку?
349. Що частіше застосовується для пластики дефекту пошкодженого синуса за Бурденком?
350. Назвіть орієнтири пункції нижнього рогу бокового шлуночка?
351. За яких з перерахованих умов ліквор потрапляє при пункції великої потилочної цистерни в положенні хворого сидячи?
352. Вкажіть, при якому положенні голови велика потилочна цистерна поглиблюється?
353. Вкажіть, що слід провести першочергово перед обробкою раневого каналу?
354. Назвіть, що слід виконати при видаленні ділянки мозку в результаті проникаючої черепно-мозкової травми?
355. Що не слід виконувати для виключення абсцесу мозку при абсцедуючому менінгоенцефаліті?
356. Назвіть, з яких ділянок починають видаляти кістку при остеомієліті кісток склепіння черепа?
357. Визначте, яка операція не проводиться при злипному арахноїдиті задньої черепної ямки?
358. Що слід проводити при наявності несполучених посттравматичних кіст головного мозку?
359. Назвіть, що не слід проводити при видаленні металічного чужерідного тіла з головного мозку?
360. Вкажіть, який метод лікування менш прийнятний при базальному розташуванні абсцесса в лівій скроневій долі?
361. Назвіть, коли слід дренувати ложе тотально видаленого абсцеса?
362. Назвіть, на якому етапі операції доцільна артеріальна гіпотензія при видаленні пухлини?
363. Яке з перерахованих ускладнень може виникнути після неповного видалення внутрішньомозкової пухлини в перший день післе операції?
364. Чому необхідно зберегти окістя при субфронтальному доступі до пухлини?
365. Вкажіть, чого не дозволяє провести субфронтальний доступ?
366. Назовіть, куди відгортається окісній кістковий лоскут при субфронтальному доступі?
367. Вкажіть, яку рану не відносять до інфікованих?
368. Вкажіть, який необхідно провести розріз твердої мозкової оболонки при виконанні підвилочної декомпрессійної трепанації?
369. Вкажіть джерело кровопостачання менігеоми нижньої тім'яної дольки?
370. Назвіть кровопостачання пухлини глибинних відділів тім'яної дольки?
371. Яке видалення пухлини можливе при проростанні її з тім'яної долі в зоровий горбик?
372. Визначте місце накладення фрезевих отворів при підозрі у хворого на внутрішньочерепну гематому без осередкової симптоматики, але в коматозному стані хворого?
373. Вкажіть тактику при ревізії базальних відділів скроневої долі?
374. Який з вказаних розрізів м'яких тканин не використовується для доступа до пухлин лобно-скроневої локалізації?
375. Яка із вказаних пухлин технічно легко видаляється?
376. Вкажіть, що слід виконати під час операції при маніпуляціях на серпоподібному відросткові?
377. Назвіть найбільш небезпечний етап видалення менінгеоми горбика турецького сідла?
378. Який з вказаних доступів не застосовується для підходу до менінгеоми тотального варіанта крил основної кістки?
379. Вкажіть, який інструмент з перерахованих полегшує розкриття зорового канала?
380. Вкажіть, що необхідно виконати безпосередньо перед етапом видалення краніофарінгеоми?
381. Назвіть, що слід виконати з метою полегшення відрізнити внутрішномозкову аневризму від краніофарінгеоми?
382. Вкажіть, де слід пунктувати кісту великих размірів, що утворилася на місці краніофарінгеоми?
383. Назвіть, коли застосовується лобно-скроневий доступ при видаленні пухлини гіпофіза?
384. За межі яких утворень рухається шпатель під час видалення пухлини гіпофіза?
385. Вкажіть, яка з перерахованих аденом гіпофіза не видаляється транссфеноїдально?
386. Назвіть, який доступ застосовують при видаленні пухлини передніх відділів бокового шлуночка?
387. Вкажіть, як розсікають мозкову речовину при видаленні передніх відділів бокового шлуночка?
388. Назвіть хірургічну тактику при неповному видаленні внутрішньошлуночкової пухлини, що обтурує отвір монро?
389. Назвіть найбільш кровоточиву пухлину бокового шлуночка?
390. Що з перерахованого не включає етапи видалення пухлини переднього рога бокового шлуночка?
391. Назвіть, яка з перерахованих пухлин може бути радикально видалена?
392. Визначте, чи необхідно оперувати гліальні пухлини глибинних утворень з дифузним двостороннім ростом, що протікають без гіпертензії?
393. Вкажіть, при якій з перерахованих локалізацій допускається субфронтальний доступ?
394. Назвіть доступ до Гассерового вузла?
395. Назвіть вид хірургічної тактики для попередження кровотечі із середньої оболонкової артерії при екстрадуральному підскроневому доступі до Гассерового вузла?
396. Вкажіть, чи необхідно при алкоголізації третьої гілки V нерва біля овального отвору вводити голку під вилицевою дугою перпендикулярно на середині відстані між зовнішнім краєм орбіти та слуховим проходом?
397. Назвіть, у якого з перерахованих отворів проводиться алкоголізація третьої гілки V нерва?
398. Який з вказаних доступів практично не використовується при операціях на задній черепній ямці?
399. Назвіть, що не передбачає серединний доступ до задньої черепної ямки?
400. Вкажіть, як розтинають хробак мозочка при операціях на задній черепній ямці?
401. Визначте, до якого ускладнення може привести аспірація великих кіст півкулі мозочка?
402. Вкажіть, в якому напрямку не можна зміщати півкулі мозочка шпателем при пошуку невриноми VІІІ нерва?
403. Вкажіть напрямок руху ложки Фолькмана при видаленні великих неврином VІІІ нерва?
404. Назвіть, який з перерахованих черепних нервів страждає в першу чергу при видаленні невриноми VІІІ нерва?
405. Вкажіть, який з перерахованих нервів не страждає при видаленні невриноми VІІІ нерва?
406. Вкажіть, що з перерахованого необхідно виконувати перед етапом виключення артеріальної аневризми судин мозку?
407. Вкажіть, чи можна застосовувати стереоскопічну кріохірургічну операцію при глибинному розташуванні артеріо-венозної мальформації?
408. Визначте, в яких структурах мозку частіше локалізуються внутрішньомозкові гематоми при геморагічному інсульті?
409. Що з перерахованого включає в свій склад воскова паста для зупинки кісткової кровотечі?
410. Вкажіть, який напрямок має розріз півкулі мозочка при підході до внутрішньомозкових пухлин?
411. Визначте, який з перерахованих розрізів переважає при підході до пухлини півкулі мозочка?
412. Назвіть, який доступ найчастіше застосовується при операціях на задньо-черепній ямі?
413. Назвіть, який з перерахованих доступів практично не застосовується при пухлинах задньо-черепної ями?
414. Визначте, що не варто робити при видаленні мозкового рубця?
415. Назвіть, що не варто виконувати при видаленні менінгеоми парасагітальної локалізації
416. Визначте, що з перерахованого не доцільно виконувати при видаленні риноольфакторної менінгеоми?
417. Чого не передбачає видалення пухлини переднього рогу бокового шлуночка?
418. Вкажіть, що недоцільно застосовувати при видаленні переднього рогу бокового шлуночка?
419. Назвіть особливості при видаленні пухлини переднього відділу третього шлуночка?
420. Вкажіть, яким методом не варто користуватися при видаленні пухлини гіпофіза?
421. Визначте, що з перерахованого не вказує на пухлину півкулі мозочка під час проведення операції?
422. Чого з перерахованого не варто виконувати при видаленні цистицерку ІV шлуночка?
423. Яка із вказаних операцій є радикальною при видаленні забою головного мозку?
424. Назвіть радикальну операцію при забої головного мозку?
425. Що з перерахованого не варто проводити при виконанні палліативної операції у зв'язку із ушибом головного мозку?
426. Назвіть, через які відділи мозку здійснюється підхід до внутрішньомозкової пухлини скроневої долі зліва у правші?
427. Вкажіть на оперативний підхід до внутрішньомозкової пухлини скроневої долі зправа у правші?
428. Оберіть правильну тактику лікування при менінгеомах головного мозку?
429. Назвіть, на що із вказаного не варто звертати уваги при видаленні пухлини крил основної кістки?
430. Коли з перерахованого необхідно удаватися до транссфеноїдального видалення аденоми гіпофізу?
431. При яких умовах застосовують транссфеноїдальне видалення аденоми гіпофізу?
432. Назвіть мету інтракраніальних операцій з приводу артеріальних аневризм?
433. Вкажіть, чого з перерахованого не варто проводити при інтракраніальних операціях з приводу артеріальних аневризм?
434. Вкажіть, чи може Ехо-ЕГ діагностувати струс головного мозку?
435. Вкажіть, чи є ангіографічні зміни (які) при струсі головного мозку?
436. Що з перерахованого не є ознакою перелому склепіння черепу?
437. Назвіть ознаку перелому основи черепу?
438. Визначте, який лікворний тиск вважається нормальним при спинномозковій пункції в лежачому положенні хворого середнього віку?
439. Яка з перерахованих ознак за даними комп'ютерної томографії характерна для злипчивого арахноїдиту?
440. Вкажіть, при якому ураженні м'язова гіпотонія (атонія) може бути відсутньою?
441. Що з перерахованого можна відмітити за даними комп'ютерної томографії при струсі головного мозку?
442. Назвіть симптом, не характерний для периферійного паралічу?
443. Що з перерахованого не характерне для ураження граничного симпатичного стовбура?
444. Вкажіть, яка з перерахованих ознак не характерна для ураження тім'яної долі?
445. Якої ознаки не буває при ураженні передніх рогів спинного мозку?
446. Що є характерним для ураження серединного нерва?
447. Вкажіть ознаки ураження м'язово-кожного нерва?
448. Яка з ознак не характерна для ураження променевого нерва?
449. Визначте нормальний вміст ліквора в шлуночках та субарахноїдальному просторі головного мозку у пацієнтів середнього віку?
450. Вкажіть, що не характерно для центральної геміанопсії?
451. Визначте не характерний симптом для ураження задньої центральної звивини?
452. Що характерно для ураження блідої кулі?
453. Що характерно для ураження епіконусу спинного мозку?
454. Вкажіть не характерний симптом діенцефальної епілепсії?
455. Назвіть характерне для ураження нюхового нерва?
456. Що із вказаного не характерне для ураження окорухового нерва?
457. Вкажіть групу альтернуючих синдромів, що характерні для ураження ніжок мозку?
458. Визначте альтернуючий синдром ураження варолієвого моста?
459. Що не характерно для закупорки задньої нижньої мозочкової артерії?
460. Вкажіть, чого не буває при синдромі ураження бокового стовбура спинного мозку?
461. Що є характерним для ураження заднього корінця?
462. Що не є характерним для синдрома повного ураження нижньошийного відділу спинного мозку?
463. Чого не буває при частковому ураженні потиличної долі?
464. Вкажіть ознаки ускладнень при проведенні або після проведення каротидної ангіографії?
465. Який з методів ангіографії може застосовуватися при супра- і субтенторіальних аневризмах головного мозку?
466. Назвіть нормальну кількість клітин в одному куб.мм ліквора?
467. Який інтервал при ангіографії включає артеріальна фаза?
468. Вкажіть, коли трепанаційні отвори не накладаються для уточнення характера процесу?
469. Назвіть, для чого не використовується церебральна ангіографія?
470. Вкажіть, який з перерахованих методів не відноситься до мієлографії?
471. Назвіть, який рівень блокади визначає нисхідна мієлографія?
472. Вкажіть негативну сторону пневмомієлографії?
473. Для чого з перерахованого не використовується субокципітальна пункція?
474. Вкажіть, на які питання не можуть відповісти ліквородинамічні проби?
475. Назвіть ознаку, яка не характеризує патологичні зміни ліквора?
476. Назвіть нормальні цифри цукру в люмбальному лікворі?
477. Вкажіть, чого з перерахованого при наявності артеріо-венозної мальформації ангіографія не виявляє?
478. Назвіть ступінь зміщення серединного еха, яка вказує на можливість виявлення гематоми головного мозку?
479. Назвіть характерну ознаку по ангіограмі внутрішньочерепної гематоми?
480. Що з перерахованого не відноситься до повного перелому кісток черепа?
481. Визначте травматичне розходження швів у дорослої людини з оцінкою, чи є перелом кістки?
482. Вкажіть, що з перерахованого не відноситься до ознак внутрішньочерепної гіпертензії?
483. Що є характерним на комп'ютерно-томографічній картині для епідуральної гематоми?
484. Вкажіть, як виглядає комп'ютерно-томографічна картина пневмоцефалії?
485. Що є більш характерним для Ехо-ЕГ при двосторонніх внутрішньочерепних гематомах?
486. Вкажіть найбільш характерний за даними ехоенцефалографії з перерахованих симптомів при двосторонніх внутрішньочерепних гематомах?
487. Що з перерахованого не є показанням до проведення люмбальних пункцій при черепно-мозковій травмі?
488. Що не є характерним для синдрома ураження верхньої мозочкової артерії?
489. Що характерно для синдрома ураження верхньої мозочкової артерії?
490. Що з перерахованого не є характерним для синдрома ураження передньої нижньої мозочкової артерії?
491. Що не є характерним для ураження коротких бокових гілок основної артерії, що живлять варолієв міст?
492. Назвіть, що страждає при синдромі ураження прецентральної артерії?
493. Що з перерахованого не є характерним для ураження центральної та постцентральної артерії?
494. Назвіть нехарактерний симптом ураження задньої мозкової артерії нижче відходження задніх перфоруючих гілок?
495. Що з перерахованого є характерним для ураження бокових рогів спинного мозку?
496. Чого з відміченого не буває при синдромі ураження діафрагмального нерва?
497. Що із вказаного не є характерним для ураження ліктьового нерва?
498. Назвіть не характерний симптом для ураження малогомілкового нерва?
499. До чого із вказаного не призводить ураження малогомілкового нерва?
500. Назвіть характерні симптоми ураження замикаючого нерва?
501. Що з перерахованого не є характерним для ураження стегнового нерва?
502. Що характерно для ураження стегнового нерва?
503. Назвіть не характерний симптом ураження великогомілкового нерва?
504. Що є характерним для ураження великогомілкового нерва?
505. Що з перерахованого не зустрічається при ураженні поверхневого малогомілкового нерва?
506. Який симптом відсутній при ураженні глибокого малогомілкового нерва?
507. Яка з перерахованих контрастних речовин не відноситься до водорозчинних?
508. Що не включає закрита черепно-мозкова травма?
509. Що не відносять до проникаючої черепно-мозкової травми головного мозку?
510. Що не є характерним для забою головного мозку середнього ступіню важкості:
511. Визначте клінічні ознаки ушибу головного мозку тяжкого ступеню:
512. Що не є характерним для внутрішньомозкової гематоми?
513. Що з перерахованого не входить в класифікацію порушення свідомості за шкалою Глазго?
514. Що не є характерним для астенічного синдрома?
515. Який симптом не зустрічається при ушибах головного мозку?
516. Вкажіть характерну клінічну ознаку ушибу головного мозку:
517. Який з перерахованих симптомів при ушибах головного мозку відноситься до осередкових?
518. Який з перерахованих симптомів не зустрічається при субарахноїдальній геморрагії?
519. Визначте найбільш типовий симптомокомплекс екстрапірамідної форми ушибу головного мозку:
520. Що не є характерним для діенцефальної форми забою головного мозку?
521. Вкажіть ознаку мезенцефально-бульбарної форми забою головного мозку?
522. Назвіть ознаку церебро-спинальної форми ушибу головного мозку?
523. Особливості перелому склепіння черепу у дітей раннього віку:
524. Що не є характерним для перелому основи черепа?
525. Лікування ліквореї не повинно містити:
526. Вкажіть ознаку пневмоцефалії?
527. Лікування субарахноїдальної геморагії:
528. Перерахуйте ознаки епідуральної гематоми?
529. Назвіть ознаки субдуральної гематоми?
530. Вкажіть ознаки внутрішньомозкової гематоми?
531. Ознаки множинних гематом півкуль мозку?
532. Назвіть ознаку порушення ліквородинаміки?
533. Коли виникає гіперсекторна гідроцефалія?
534. Перерахуйте основні симптоми лікворної гіпертензії?
535. Коли може розвинутися арезорбтивна гідроцефалія?
536. Що викликає оклюзійну гідроцефалію?
537. Що відноситься до крізних при вогнепальному пораненні черепа?
538. Перерахуйте основні симптоми проникаючого поранення черепа та мозку?
539. Вкажіть періоди протікання вогнепальної травми черепа та головного мозку?
540. Назвіть види травматичної ліквореї?
541. Що характерно для травматичного арахноїдиту головного мозгку?
542. Які основні симптоми характерні для травматичних кист головного мозку?
543. Вкажіть прояви травматичного абсцесу головного мозку?
544. Що не може бути причиною раннього травматичного абсцесу?
545. Назвіть причини пізніх травматичних абсцесів?
546. Вкажіть, що не відноситься до знеболювання при нейротравмі?
547. Що не включає інтубація трахеї при нейротравмі?
548. Що не слід застосовувати при профілактиці та лікуванні легеневих ускладнень після операцій на мозку?
549. З метою дегідратації не застосовуються:
550. Що не включають методи лікування набряку легень?
551. Що є профілактикою менінгоенцефаліту при назальній ліквореї?
552. Вдавлені переломи лікують:
553. Коли проводиться операція при осколкових переломах склепіння черепа?
554. Які показання до проведення операції при переломах склепіння черепа?
555. При вушній ліквореї слід використовувати:
556. Назвіть лікувальну тактику при носовій ліквореї?
557. Які існують хірургічні підходи до внутрішньомозкових гематом?
558. Що не слід робити при лікуванні внутрішньошлуночкових гематом?
559. Перерахуйте методі лікування ушибів головного мозку?
560. Назвіть матеріали для пластики твердої мозкової оболонки?
561. Які види ушкоджень включає класифікація травм хребта та спинного мозку?
562. Які ознаки ушибу спинного мозку?
563. Назвіть періоди травматичної хвороби спинного мозку?
564. Ступінь пошкодження спинного мозку виявляється по:
565. Вкажіть найбільш часте ускладнення при ушкодженні хребта та спинного мозку?
566. Назвіть найбільш чіткі синдроми, що є в основі визначення групи інвалідності при травмі спинного мозку?
567. Що є головним в лікуванні колотих ран спинного мозку?
568. Що не слід застосовувати в лікуванні наслідків травм хребта та спинного мозку?
569. Назвіть препарати, що не використовуються у відновній терапії наслідків черепно-мозкової травми?
570. Що не використовується при операціях на периферійних нервах та судинах?
571. Назвіть ускладнення при спинно-мозковій травмі?
572. Визначте ознаки дегенерації нерва після його травми?
573. До ознак регенерації ушкодженого нерва не можна віднести:
574. Клініка пошкодження нерва та кісток кінцівок, крім:
575. Особливості ушкодження шийного та поперекового сплетінь та нервових стволів, крім:
576. Назвіть показання до операції при травмах периферійних нервів?
577. Можливі ускладнення в післяопераційному періоді при травмі периферійних нервів та переломах кісток, крім:
578. Боротьба з розладами функції дихання при черепномозковій травмі не включає:
579. Клініка забою головного мозку середнього ступеню:
580. Клінічні ознаки забою головного мозку тяжкого ступеню:
581. Перерахуйте загальномозкові симптоми при струсі головного мозку?
582. Назвіть вегетативні розлади при струсі головного мозку?
583. Вкажіть астенічні симптоми при струсі головного мозку:
584. Що не зустрічається при лінійних переломах склепіння черепу?
585. Що не характерно для вушної ліквореї?
586. При пневмоцефалії часто буває?
587. Назвіть методи хірургічного лікування ушибу головного мозку?
588. Які клінічні ознаки травматичного субарахноїдального крововиливу:
589. Назвіть методи лікування субарахноїдальних крововиливів?
590. Основні діагностичні критерії епідуральної гематоми:
591. Які ознаки не зустрічаються при субдуральній гематомі?
592. Часті ознаки гострої внутрішньомозкової гематоми:
593. Яке лікування травматичних внутрішньочерепних гематом з діаметром до 2 см:
594. Що не характерно для гематоми міжпівкульної щілини?
595. Назвіть симптоми лікворної гіпертензії:
596. Який з перерахованих симптомів не є характерним для гіпертензійно-гідроцефального синдрому?
597. Назвіть більш характерні симптоми комбінованої черепно-мозкової травми?
598. Дії при травмі шийного відділу спинного мозку з порушенням дихання:
599. Назвіть лікування струсу головного мозку та перелому плечової кістки?
600. Який з перерахованих симптомів не зустрічається при черепно-мозковій травмі на фоні алкогольної інтоксикації?
601. Назвіть види лікування вушної ліквореї?
602. Який симптом не є характерним для вушної ліквореї?
603. При яких пошкодженнях виникає периферійний парез лицьового нерва?
604. Лікування травматичного периферійного парезу лицьового нерва:
605. Що відноситься до пірамидної недостатності при здавленні головного мозку?
606. Наявність аносмії характерна для:
607. Яке знеболення не застосовується при хірургічній обробці ран м'яких тканин черепа?
608. Синдроми травматичної хвороби мозку, крім:
609. Ретроградна амнезія - це:
610. Конградна амнезія - це:
611. Сенсорна афазія характерна для:
612. Розвиток напруженої пневмоцефалії є характерним при:
613. Назвіть види сліпого вогнепального поранення головного мозку?
614. Наявність грубої пірамідної недостатності є характерною для:
615. Наявність анізокорії є характерною для:
616. Антероградна амнезія - це:
617. Назвіть вид закритої черепно-мозкової травми?
618. Що не характерно для струсу головного мозку?
619. Ознаки ушибу головного мозку легкого ступеню, крім:
620. Назвіть ознаки внутрішньочерепної гематоми?
621. Що не є характерним для загальномозкового синдрому?
622. Що не відносять до вегетативних розладів?
623. Ознака субарахноїдальної геморагії:
624. Назвіть ознаку субарахноїдальної геморагії?
625. Вкажіть ознаку, що не є характерною для внутрішньошлуночкової гематоми?
626. Що не є характерним для лікворної гіпотензії?
627. Назвіть ознаку набряку мозку:
628. Назвіть ознаку набухання головного мозку?
629. Вкажіть, який з вказаних симптомів не спостерігається при черепно-мозковій травмі?
630. Що із вказаного не характерно для порушення свідомості при травмі черепу та головного мозку?
631. Вкажіть причини менінгоенцефаліту після черепно-мозкової травми?
632. Які ви знаєте підходи для епідуральної гематоми?
633. Яка з вказаних методик не забезпечує контролю утворення субдуральної гематоми повторно?
634. Що не є характерним для струсу головного мозку?
635. Що є характерним для субарахноїдального крововиливу?
636. Що з перерахованого є характерним для субарахноїдального крововиливу?
637. Вкажіть, що не слід використовувати для пластики периферійних нервів при великих дефектах?
638. Що не є характерним для клініки поєднаних уражень нервів та судин?
639. Назвіть, що є характерним для закритої черепно-мозкової травми?
640. Що не відноситься до закритої черепно-мозкової травми?
641. Назвіть, що є характерним для відкритої черепно-мозкової травми?
642. Визначте, що є характерним для відкритої проникаючої черепно-мозкової травми?
643. Визначте, який з перерахованих симптомів не є характерним для струсу головного мозку?
644. Що є характерним для клініки ушибу головного мозку легкого ступеню?
645. Що з перерахованого не є характерним для струсу головного мозку?
646. Вкажіть, що з приведеного не стосується до розладів свідомості при струсі головного мозку?
647. Назвіть вид розладу свідомості при струсах головного мозку?
648. Який з приведених симптомів може бути тимчасовим півкульним при струсі головного мозку?
649. Назвіть можливий тимчасовий симптом при струсі головного мозку?
650. Визначте, який симптом з наведених може бути тимчасовим при струсі головного мозку?
651. Що із перерахованого не характерно для порушення свідомості при ушибі головного мозку важкого ступеня?
652. Визначте вказану особливість порушення свідомості при ушибі головного мозку важкого ступеня?
653. Який з перерахованих симптомів зустрічається частіше за інших при ушибі головного мозку?
654. Що не характерно для ушибу головного мозку?
655. Вказіть, що більш характерно для ушибу головного мозку?
656. Назвіть ознаки ушибу головного мозку?
657. Що із перерахованого не характерно для перелому основи черепу?
658. Назвіть в якій віковій групі при черепно-мозковій травмі частіше зустрічається лікворна гіпотензія?
659. Чи завжди лікворна гіпертензія буває при внутрішньочерепній гематомі?
660. Назвіть особливості еректильної фази шоку при поєднаній черепно-мозковій травмі?
661. Яка ознака характерна для поєднаної черепно-мозкової травми?
662. Вкажіть особливості поєднаної черепно-мозкової травми?
663. Що не характерно для внутрішньошлуночкового травматичного крововиливу?
664. Вкажіть, який симптом не характерний для внутрішньошлуночкового травматичного крововиливу?
665. Який симптом не характерний для ураження лицьового нерву?
666. В якій віковій групі хворих частіше зустрічається менінгеальний синдром при черепно-мозковій травмі із субарахноїдальною геморагією?
667. При яких локалізаціях патологічного процесу частіше з'являється менінгеальний синдром?
668. Що із перерахованого не характерно для екстрапірамідної форми ушибу головного мозку?
669. Назвіть симптоми екстрапірамідної форми ушибу головного мозку?
670. Які симптоми характерні для кохлео-вестибулярних розладів віддаленого періоду черепно-мозкової травми?
671. Що характерно для вестибулярного синдрома при наслідках черепно-мозкової травми?
672. Назвіть симптом, характерний для субарахноїдальної геморагії?
673. Які із вказаних внутрішньочерепних гематом частіше супроводжуються субарахноїдальними крововиливами?
674. Що не слід використовувати в лікувальній тактиці в гострому періоді внутрішньошлуночкових крововиливів?
675. Вкажіть, при ураженнях яких мозкових структур виникає пірамідна недостатність?
676. Назвіть ділянку мозку, ураження якої приведе до рухової недостатності?
677. Вкажіть, при поєднанні струсу головного мозку з алкогольною інтоксикацією кількість неврологічних симптомів зменшиться чи збільшиться?
678. Який із перерахованих симптомів не характерний для остеохондрозу?
679. Назвіть нехарактерний симптом грудного остеохондрозу?
680. Вкажіть нехарактерний симптом шийного остеохондрозу?
681. Назвіть, що із перерахованого характерно для дискогенної цервікальної мієлопатії?
682. Чого не буває при шийному остеохондрозі?
683. Що не характерно для серединної грижі диску грудного відділу хребта?
684. Назвіть нехарактерний синдром при парамедіанних грижах грудних дисків?
685. Що із перерахованого не впливає на розвиток остеохондрозу хребта?
686. Вкажіть, що характерно для ураження корінця С4?
687. Чого не буває при ураженні корінця С7?
688. Вкажіть нехарактерні симптоми для ураження корінця С8?
689. Назвіть, що із перерахованого не характерно для тунельного ураження надлопаткового нерва?
690. Вкажіть не характерний симптом ураження передньої спинальної артерії?
691. Який симптом не характерний для туберкульозного спондиліта при остеохондрозі грудного відділу хребта?
692. Який симптом дозволяє диференціювати стенокардію від остеохондрозу грудного відділу хребта?
693. Назвіть, при якій локалізації грижі диску сколіоз - найбільш частий симптом?
694. Коли розвиваються паралічі при остеохондрозі поперекового відділу хребта?
695. Вкажіть, де локалізується біль та гіпестезія шкіри при компресії корінця L5?
696. Визначте локалізацію болі та гіпестезії шкіри при компресії корінця S1?
697. Коли не показана операція при грижах диску поперекового відділу хребта?
698. Що не характерно для гіпертрофії жовтої зв'язки без грижі міжхребцевого диску?
699. Вкажіть, з яким процесом не виникає труднощів в диференційній діагностиці остеохондрозу?
700. Що не слід включати в стадію розвитку остеохондрозу хребта?
701. Назвіть абсолютні покази до хірургічного лікування поперекового остеохондрозу?
702. Що не характерно для остеохондрозу хребта?
703. Яка терапія не використовується при консервативному лікуванні остеохондрозу хребта?
704. Який симптом із перерахованих не характерний для ураження хребцевого нерву?
705. Що із перерахованого не призводить до розвитку цервікальної мієлопатії?
706. Чого не спостерігається при синдромі хребцевої артерії?
707. Що відсутнє при синдромі хребцевої артерії?
708. Назвіть, що нехарактерно на оглядових бокових рентгенограмах для шийного остеохондрозу?
709. Яка ознака відсутня на оглядових бокових рентгенограмах при шийному остеохондрозі?
710. Назвіть показання до хірургічного лікування при шийній мієлопатії?
711. Назвіть, що характерно для ураження заднього стовба спинного мозку?
712. Назвіть, що не характерно для половинного ураження поперечника спинного мозку?
713. Назвіть характерне для ураження передніх корінців?
714. Що із перерахованого не характерно для ураження поперекового відділу спинного мозку?
715. Що не може визначити каротидна ангіографія?
716. Чого із перерахованого не може визначити ангіографія?
717. Що визначає ангіографія?
718. Що визначає ангіографія при наявності внутрішньочерепної гіпертензії при пухлинах головного мозку?
719. Назвіть характерний ангіографічний симптом пухлини головного мозку?
720. Назвіть ознаку наявності об'ємного процесу на ангіограмі?
721. Вкажіть, коли не показана вертебральна ангіографія?
722. Коли показана церебральна ангіографія?
723. Вкажіть, коли не використовується церебральна ангіографія?
724. Що із вказаного не слід використовувати в лікуванні субарахноїдальних кист головного мозку?
725. Який метод не використовується в хірургічному лікуванні кістозних арахноїдитів головного мозку?
726. Який із вказаних симптомів не характерний для метастатичного абсцесу головного мозку?
727. Що не спостерігається при цистицеркозі головного мозку?
728. Назвіть нехарактерний симптом цистицерка 4 шлуночка головного мозку?
729. Що не характерно для ехінококкоза головного мозку?
730. Назвіть не характерний симптом кістозної форми ехінокока головного мозку?
731. Назвіть патологію, яка не відноситься до вад розвитку центральної нервової системи?
732. Вкажіть, яка ознака не відноситься до проявів гліоми хіазми?
733. Вкажіть, який ріст краніофарінгеоми більш сприятливий для операції?
734. Назвіть симптом, який не зустрічається при пухлинах 3 шлуночка?
735. Що із вказаного обов'язково потребує проведення хірургічного втручання при пухлинах шишкоподібної залози?
736. Назвіть симптом, який не відноситься до гіпертензивного синдрому?
737. Назвіть характерні ознаки при пухлинах лобної долі?
738. Який нерв частіше уражається при пухлинах лобної долі?
739. Який симптом не зустрічається при пухлині скроневої долі?
740. Вкажіть, в яких відділах скроневої долі (передніх чи задніх) розташована пухлина при виникненні зорових та слухових галюцинацій?
741. Яка із аур не характерна для епіприпадка при пухлинах скроневої долі?
742. Вкажіть, який вид епіприпадків не характерний для пухлин скроневої долі?
743. Назвіть характерну осередкову ознаку ураження правої скроневої долі (у правшів)?
744. Який симптом не характерний при злоякісних пухлинах правої скроневої долі?
745. Вкажіть, що характерно для пухлини потиличної долі?
746. Що не характерно для пухлини лобної долі?
747. Що рідше зустрічається при пухлині лобної долі?
748. Вкажіть, що не характерно для лобної атаксії?
749. Назвіть, який симптом не характерний для пухлини лобної долі?
750. Назвіть характерний для пухлини скроневої долі вид геміанопсії?
751. Який вид геміанопсії не зустрічається при пухлинах скроневої долі?
752. Назвіте симптом, характерний для пухлини скроневої долі?
753. Який із вказаних симптомів характерний для пухлини скроневої долі?
754. Що із вказаного зустрічається при пухлинах скроневої долі?
755. Яка ознака характерна для ураження лівої скроневої долі (у правшів)?
756. Визначте симптом ураження лівої скроневої долі (у правшів)?
757. Який із вказаних симптомів не характерний для пухлини скроневої долі?
758. Назвіть, в яких відділах скроневої долі розташована пухлина при виникненні зорових та слухових галюцинацій?
759. Який симптом не характерний для пухлини верхньої тім'яної дольки?
760. Назвіть не характерний симтом пухлини нижньої тім'яної дольки?
761. Який із вказаних симптомів характерний для пухлини інтерпарієтальної борозди?
762. Назвіть характерну ознаку пухлини ітерпарієтальної борозди?
763. Назвіть, який із перерахованих симптомів не зустрічається при пухлині потиличної долі?
764. Визначте, який симптом не виникає при подразненні кори потиличної долі?
765. Що із перерахованого не зустрічається при пухлині прозорої перегородки?
766. Який симптом відсутній при пухлині зорового горба?
767. Що характерно для ураження смугастих тіл?
768. Який із вказаних синдромів характерний для ураження смугастих тіл?
769. Який симптом зустрічається при ураженні внутрішньої капсули?
770. Що характерно для ураження внутрішньої капсули?
771. Що із вказаного відсутнє при менінгіомі ольфакторної ямки?
772. Що не характерно для краніоорбитальної менінгеоми?
773. Назвіть не характерний симптом менінгеоми зовнішньої частини великого крила основної кістки?
774. Назвіть ранній симптом пухлини передньої третини верхнього сагітального синуса?
775. Який із перерахованих симптомів відноситься до ранніх при менінгеомі передньої третини верхнього сагітального синуса?
776. Назвіть ранній симптом пухлини середньої третини верхнього сагітального синуса?
777. Яку ознаку слід віднести до ранніх симптомів менінгеоми середньої третини верхнього сагітального синуса?
778. Визначте ранній симптом пухлини средньої третини верхнього сагітального синуса?
779. Що характерно для ураження задньої третини верхнього сагітального синуса?
780. Назвіть симптом, не характерний для пухлини хробака мозочка?
781. Що із вказаного характерно для пухлин півкулі мозочка?
782. Який симптом характерний для пухлини півкуль мозочка?
783. Що з означеного зустрічається при пухлині задньої черепної ями?
784. Назвіть симптом пухлини задньої черепної ями
785. Визначте симптом пухлини ІV шлуночка?
786. Який синдром характерний для пухлини ІV шлуночка?
787. Що не характерно для пухлини ІV шлуночка?
788. Який синдром з перерахованих не відноситься до альтернуючих?
789. Назвіть ознаку, що не є характерною для пухлини середнього мозку?
790. Назвіть симптом, який вказує на ураження чотиригорбикового тіла (задні бугри)?
791. Який симптом відноситься до ознак ураження чотиригорбикового тіла?
792. Вкажіть, яку ознаку слід віднести до симптомів ураження чотиригорбикового тіла?
793. Визначте, що не характерно для ураження чотиригорбикового тіла?
794. Назвіть признак, що вказує на ураження задніх бугрів чотиригорбикового тіла?
795. Що характерно для ураження задніх бугрів чотиригорбикового тіла?
796. Назвіть, який сиптом не характерний для пухлини Варолієвого моста?
797. Виключіть симптом, який не виникає при ураженні покришки?
798. Який синдром характерний для ураження основи Варолієвого моста?
799. Що не характерно для пухлини довгастого мозку?
800. Який із вказаних симптомів не зустрічається при пухлині мосто-мозочкового кута?
801. Які з відмічених пухлин частіше зустрічаються в ділянці задньої черепної ями?
802. Який симптом з означених не зустрічається при менінгеомі мозочкового намета?
803. Назвіть пухлину, яка не відноситься до аденом гіпофіза?
804. Що не відноситься до проявів аденоми гіпофіза?
805. Виключіть симптом, який не виникає при аденомі гіпофіза?
806. Назвіть симптом, якого не буває при базофільній аденомі гіпофіза?
807. Визначте не характерний симптом хромофобної аденоми гіпофіза?
808. Що не характерно для ендоселярної аденоми гіпофіза?
809. Яка геміанопсія характерна для супраселярного росту аденоми гіпофіза?
810. Вкажіть, що не характерно для антеселярного росту аденоми гіпофіза?
811. Назвіть характерну ознаку параселярного росту аденоми гіпофіза?
812. При яких розладах можна говорити про параселярний ріст аденоми гіпофіза?
813. Який синдром може вказувати на параселярний ріст аденоми гіпофіза?
814. Який варіант порушення зорових функцій характерний для аденоми гіпофіза?
815. Який симптом з комплексу розладів зорових функцій характерний для аденоми гіпофіза?
816. Вкажіть не характерний симптом оптикохіазмального арахноїдиту?
817. Визначте симптом, який виникає при конвекситальному арахноїдіті?
818. Яка ознака обгрунтовує показання до операції при арахноїдіті головного мозку?
819. Назвіть ознаку, що відсутня при арахноїдіті задньої черепної ями?
820. Який симптом звичайно відсутній при туберкуломі головного мозку?
821. Чого не буває при туберкуломі головного мозку?
822. Що не характерно для пухлини крижового каналу?
823. Назвіть протипоказання до хірургічного лікування спинного мозку?
824. Визначте, чи показана операція при пухлинах тіл хребців, що протікають з явищами парестезії, дизестезії, гіперпатії?
825. Які протипоказання до хірургічного лікування пухлин спинного мозку?
826. Назвіть протипоказання до хірургічного лікування пухлин спинного мозку?
827. Що не характерно для пухлини С1-С4 сегментів спинного мозку?
828. Назвіть симптом, який не є характерним для пухлини С1-С4 сегментів спинного мозку?
829. Виключіть нехарактерний симптом пухлини С5-Д2 сегментів спинного мозку?
830. Що з перерахованого не зустрічається при пухлині грудного відділу спинного мозку (сегменти Д5-Д7)?
831. Назвіть, що не страждає при пухлині поперекового відділу спинного мозку?
832. Які з пухлин частіше метастазують в головний мозок?
833. Що не характерно для артеріальних аневризм?
834. Який характер припадків не характерний для менінгеом головного мозку?
835. Що не характерно для олігодендрогліом головного мозку?
836. Вкажіть не характерне для астроцитом головного мозку?
837. Що не характерно для арахноїдиту головного мозку?
838. Що не характерно для цистицеркозу головного мозку?
839. Назвіть, де утворюється каротидно-кавернозне співустя?
840. Визначте, чого не буває при мозковому геморагічному інсульті?
841. Назвіть, який симптом не є характерним для уражения довгих бокових гілок основної артерії?
842. Виключте не характерний симптом при ураженні корінцевих артерій шийного відділу спинного мозку?
843. Назвіть більш частий початок клінічних прояввів мішкоподібних аневризм?
844. Назвіть симптом при розриві аневризми головного мозку, що свідчить про можливе утворення внутрішньомозкової гематоми?
845. Визначте, що не характерно для оклюзії основного стовбура передньої мозкової артерії?
846. Що не характерно для оклюзії внутрішньої сонної артерії?
847. Назвіть, в якому місці частіше виникає розрив артеріальної аневризми головного мозку?
848. Назвіть більш частий вік хворих, у яких виникає розрив інтракраніальних артеріальних аневризм?
849. Визначте, який симптом не виникає при артеріальній аневризмі супраклиноїдної ділянки внутрішньої сонної артерії, що не розірвалася ?
850. Що не включає техніка хірургічного лікування артеріальних аневризм, как необхідне?
851. Назвіть найбільш частий симптом супраклиноїдної аневризми внутрішньої сонної артерії?
852. Який вид операції не включає втручання на аневризмі передньої сполучної артерії?
853. В якій долі головного мозку формуються внутрішньомозкові гематоми при геморагічному інсульті?
854. Назвіть напрямок зміщення сільвієвих судин при внутрішньомозковій гематомі скроневої долі?
855. Що не проводять при артеріальних аневризмах середньої мозкової артерії?
856. Назвіть, яку з перерахованих операцій не проводять при артеріо-венозних мальформаціях?
857. Назвіть, коли ендоваскулярні операції мають обмежене застосування в лікуванні внутрішньочерепних аневризм?
858. Назвіть найбільш ефективний метод лікування каротидно-кавернозного співустя?
859. Назвіть протипоказання до хірургічного лікування геморагічних інсультів з формуванням внутрішньомозкової гематоми?
860. Визначте протипоказання до хірургічного лікування внутрішньомозкових гематом після геморагічних інсультів?
861. Назвіть протипоказання до операції при деформаціях і аномаліях хребцевих артерій?
862. Назвіть протипоказання до накладення екстра-інтракраніального анастамозу?
863. Назвіть, коли не проводиться реваскуляризаційна операція?
864. Назвіть протипоказання до реконструктивної і реваскуляризаційної операції при ішемічних ураженнях головного мозку?
865. Назвіть, які з перерахованих методик найбільш інформативні при артеріальних аневризмах головного мозку?
866. Якій методиці слід віддати перевагу, ставлячи за мету виявлення (виключення) артеріальних аневризм головного мозку?
867. Який симптом зустрічається в догеморагічному періоді артеріо-венозних мальформацій головного мозку?
868. Назвіть, що є характерним для артеріо-венозних мальформацій головного мозку в догеморагічному периоді?
869. Назвіть характерний синдром каротидно-кавернозного співустя?
870. Який із вказаних симптомів виникає при каротидно-кавернозному співусті?
871. На який симптом слід звернути увагу при підозрі на каротидно-кавернозне співустя?
872. Назвіть початкову клінічну ознаку шунтування при утворенні каротидно-кавернозного співустя?
873. Яку ознаку слід оцінити як початкову, що вказує на шунтування при утворенні каротидно-кавернозного співустя?
874. Визначте інформативну методику діагностики оклюзії внутрішньої сонної артерії?
875. Назвіть, які з перерахованих методик можуть допомогти при діагностиці оклюзії внутрішньої сонної артерії
876. Визначте, який симптом не відноситься до синдрому ураження корінцевих артерій грудного відділу спинного мозку?
877. Назвіть, що не характерно для ураження артерії Адамкевича?
878. Назвіть, що не характерно для ураження передньої нижньої мозочкової артерії?
879. Визначте, що не виявляється при ураженні передньої нижньої мозочкової артерії?
880. Чого не буває при оклюзії задньої мозкової артерії?
881. Назвіть, що не спостерігається при оклюзії задньої мозкової артерії?
882. Аневризма головного мозку якого походження частіше розривається?
883. Який симптом не є характерним для розриву аневризм передньої сполучної артерії?
884. Що не характерно для субарахноїдального крововиливу внаслідок розриву аневризми супраклиноїдної ділянки внутрішньої сонної артерії?
885. Назвіть не характерний симптом субарахноїдального крововиливу внаслідок розриву аневризми супраклиноїдної ділянки внутрішньої сонної артерії?
886. Назвіть не характерний симптом розриву аневризми основної артерії?
887. Виключіть не характерний симптом розриву аневризми артерії вертебробазилярного басейну?
888. Що з указаного не є характерним для каротидно-кавернозного співустя?
889. Назвіть, який з перерахованих симптомів відсутній при каротидно-кавернозному співусті?
890. Що не характерно для ураження коркових гілок середньої мозкової артерії?
891. Визначте не характерний синдром при ураженні коркових гілок середньої мозкової артерії?
892. Назвіть, що не є характерним для ураження глибоких гілок передньої мозкової артерії?
893. Вкажіть не характерний симптом для гострої закупорки середньої мозкової артерії?
894. Визначте, що з перерахованого не зустрічається при гострій закупорці середньої мозкової артерії?
895. Назвіть, що зустрічається серед перерахованих симптомів при ураженні глибоких гілок середньої мозковї артерії?
896. Що не є характерним для ураження глибоких гілок середньої мозкової артерії?
897. Який із вказаних препаратів не використовується при лікуванні епілепсії?
898. Назвіть, що не відноситься до проявів скроневої епілепсії?
899. Назвіть симптоми, які можуть бути аурою епілептичного припадка?
900. Яка з перерахованих аур частіше виникає при ураженні тім'яної долі і розвитку епіприпадка?
901. Який із вказаних симптомів не є складовою частиною великого епілептичного припадка?
902. З яким з перерахованих захворювань практично не доводиться диференціювати епілепсію?
903. Характер черепно-мозкових ушкоджень у дітей визначається. Все вірно окрім:
904. Переломи основи черепу у дітей
905. Для поперечного переламу піраміди скроневої кістки характерно
906. Доступний перелом кісток склепіння буває:
907. Оптимальній метод лікування хронічних субдуральних гематом
908. Оптимальний метод лікування гострих субдуральних гематом у немовлят
909. Для епідуральних гематом характерно
910. Для субдуральних гематом характерно
911. Видалення кісток черепу у дітей. Все вірно окрім
912. Найбільш часто у віці до 5 років бувають
913. Ростучі переломи характерні
914. Лікування кефалогематом. Все вірно окрім
915. Лікування переламу основи черепу у дітей. Все вірно окрім
916. Перелом піраміди скроневої кістки визначається. Все вірно окрім
917. Етіологія субдуральних гематом. Все вірно, окрім
918. Клінічні фази субдуральних гематом. Все вірно окрім
919. Щільність субдуральних гематом по АКТ. Все вірно, окрім
920. Оцінка важкості стану хворого при ЧМТ проводиться. Все вірно крім
921. Порушення функцій стовбуру мозку проводиться по: все вірно , крім
922. Кома - це стан, що характеризується:
923. Сопор - це стан, що характеризуються
924. Приглушення - це стан, що характеризується
925. Деменція - це стан що характеризується
926. Делірій, це стан, що характеризується
927. Гіперсомнія - це стан, що характеризується
928. Вегетативний стан характеризується
929. Апалічний синдром характеризується
930. Смерть мозку характеризується
931. Легка ЧМТ по ШКГ
932. Легка ЧМТ
933. ЧМТ середнього ступеню важкості
934. До закритої ЧМТ відносяться
935. До відкритої ЧМТ відносяться
936. До відкритої проникаючої ЧМТ відносяться
937. Сучасна періодизація ЧМТ
938. Покази до люмбальної пункції. Все вірно крім:
939. Протипокази до люмбальної пункції при ЧМТ. Все вірно, крім
940. Протипокази до люмбальної пункції у дітей. Все вірно крім
941. Протипокази до люмбальної пункції у дітей. Все вірно, крім
942. Покази до вентрикулостомії. Все вірно, крім
943. Протипокази до вентрикулостомії. Все вірно, крім
944. Дренування переднього рогу бокового шлуночку проводиться
945. Пункція заднього рогу бокового шлуночку проводиться
946. Дренаж при пункції переднього рогу бокового шлуночку проводиться
947. Із вентрикулярного дренажа з'явилась кровотеча. Необхідні дії, крім
948. Після вентрикулодренажа появилась тріада Кушинга. Необхідні дії? Все вірно крім
949. Після вентрикулодренажа з'явилася ярко червона кровотеча. Необхідні дії. Все вірно, крім
950. Техніка черезшкірної пункції шлуночку. Все вірно крім
951. Після вентрикулопункції з'явилися кровотеча та судоми. Необхідні дії. Все вірно, крім
952. Техніка черезшкірної пункції шлуночку у дорослих. Все вірно, крім
953. Покази до пункції шунта у дітей. Все вірно, крім
954. Перевірка функції шунта після його пункції. Все вірно, крім
955. Ревізія функціонування шунта може бути проведена. Все вірно, крім
956. Симптоми характерні для істеричного судомного припадку. Все вірно, крім
957. Хворому з генералізованими судомами на місті необхідно. Все вірно, крім
958. У молодої людини без явної причини підвищилась температура 39 град., слабість, головна біль, блювота порушення свідомості. Ваш діагноз
959. При бактеріальному менінгіті необхідно. Все вірно, крім
960. Клінічні ознаки, що визначають глибину порушення свідомості про ШКГ. Все вірно, крім
961. У хворого раптово з'явився головний біль, нудота, блювота. Ваш діагноз
962. ДТП у дитини є: втрата свідомості, зниження АТ. Можливі причини
963. При ДТП не проводиться розгинання шиї до:
964. При гіповолемічному шоці у хворого із ЧМТ необхідно ввести:
965. Оцінка стану хворого при ЧМТ проводиться по :
966. Перелом кісток черепу підлягає оперативному втручанню, крім
967. Епідуральні гематоми можуть бути
968. Епідуральні гематоми лікуються консервативно
969. Субдуральні гематомі лікуються консервативно
970. Вогнепальні поранення черепа підлягають хірургічному лікуванню. Все вірно, крім
971. Рекомендовано видалення осколків та пуль:
972. Для каротидно кавернозного співуст'я характерно. Все крім
973. Діастатичні перелами бувають. Все вірно, крім
974. Яка різниця між ростучим переламом і лентоменінгіональною кістою. Все вірно, крім
975. Моніторінг ВЧТ показаний всім хворим:
976. Скронево-тенторіальне вклинення характеризується. Все вірно, крім
977. Аксіальна дислокація супроводжується. Все вірно, крім
978. Центральне транстенторіальне вклинення характеризується. Все вірно, крім
979. Для вклинення під серповидний відросток характерно. Все крім
980. Мозочково-тенторіальне вклинення виникає при:
981. Сприяти виникненню мозочково-тенторіального вклинення може
982. Для мозочково-тенторіального вклинення характерно:
983. Для дітей з ЧМТ характерно все крім:
984. Перехідна сліпота при ЧМТ у дітей буває як феномен
985. Після ЧМТ у дітей може наступити розм'якшення мозку, крім
986. Судорожні припадки безпосередньо після травми у дітей
987. Найбільша летальність у дітей з ЧМТ
988. Стійкий невралгічний дефіцит у дітей найбільш часто буває при :
989. Стійкі невралгічні порушення у дітей бувають при:
990. Реакція Кушинга на підвищення ВЧТ
991. Реакція Кушинга на підвищення ВЧТ у дітей розвивається
992. Реакція Кушинга на підвищення ВЧТ у дорослих
993. Ознаками поступового розвитку ВЧ гіпертензії є:
994. Ознаками поступового розвитку ВЧ гіпертензії у дітей
995. Для Рsепdоtиmоr сеrеbrі у дітей характерно. Все вірно, крім
996. Небезпекою для Рsепdоtиmоr сеrеbrі у дітей є:
997. Лікування Рsепdоtиmоr у дітей . Все вірно, крім
998. Інтубація проводиться у дітей при ЧМТ. Все вірно, крім
999. Найбільш ефективні діуретики
1000. Для зниження ВЧТ назначаються
1001. При ЧМТ ефективні. Все вірно, крім
1002. В якому віці ЕЕГ дитини за своїми характеристиками наближається до ЕЕГ дорослих:
1003. В який найкоротший термін можна виробити перші позитивні умовні рефлекси:
1004. Тверда мозкова оболонка у новонародженого:
1005. В якому віці дитини будова та топографія синусів така, як у дорослих:
1006. Який об'єм підпавутинного простору у новонародженого:
1007. Який об'єм підпавутинного простору наприкінці першого року життя дитини:
1008. Який об'єм підпавутинного простору у дитини п'яти років:
1009. В якому віці дитини об'єм підпавутинного простору досягає об'єму дорослого:
1010. Який об'єм підпавутинного простору у дітей восьми років:
1011. Які відділи вегетативної нервової системи превалюють у новонароджених:
1012. В якому віці дитини вага головного мозку подвоюється:
1013. В якому віці дитини вага головного мозку потроюється:
1014. Яка маса мозочку у дитини п'яти місяців:
1015. Яка маса мозочку у дитини дев'яти місяців:
1016. Яка маса мозочку у дитини одного року:
1017. В якому віці дитини маса мозочку досягає нижньої межі маси мозочку дорослого:
1018. Назвати однакову масу мозочку дитини та дорослого:
1019. Яка маса головного мозку у новонародженої дитини:
1020. Яку довжину має спинний мозок новонародженого:
1021. Якої довжини досягає спинний мозок у дитини двох років:
1022. Якої довжини досягає спинний мозок у дитини десяти років:
1023. Яка маса спинного мозку у новонародженої дитини:
1024. Яка маса спинного мозку у дитини першого року життя:
1025. Яка маса спинного мозку у дитини семи років:
1026. Коли завершується повний процес мієлінізації спинномозкових нервів у дітей:
1027. Яка висота та ширина мозочково-мозкової цистерни у новонародженого:
1028. Коли з'являються рухи ока у новонародженої дитини:
1029. Де знаходиться центр Верніке:
1030. Центр Брока знаходиться:
1031. Мозочок:
1032. Що входить до складу передніх корінчиків спинного мозку:
1033. Аксони яких нейронів рухової кори утворюють пірамідний шлях:
1034. Мієлінова оболонка периферійних нервових волокон утворена:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів