Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


56. Неврологія

9. "Спадкові хвороби нервової системи"


970. Генетична інформація закодована в:
971. Нормальний каріотип людини складається з:
972. Набір хромосом у чоловіків:
973. Хромосомні захворювання можуть бути обумовлені:
974. При аутосомно-домінантного типі успадковування:
975. При аутосомно-рецесивному типі успадковування:
976. Розумова відсталість при хворобі Дауна може бути у формі:
977. Хвороба Фрідрейха є захворюванням із:
978. Атаксія П'єра Марі є захворюванням з:
979. При атаксії П'єра Марі спостерігається:
980. Порушення функції ходи при хворобі Штрюмпеля пов'язане з переважним порушенням:
981. Для міотонічних синдромів характерно:
982. При факоматозах спостерігається:
983. При лейкодистрофії переважно уражається:
984. При міастенії порушення відзначаються:
985. При гепатоцеребральній дистрофії (Вильсона-Коновалова) спостерігається:
986. Лікування гепатолентикулярної дегенерації спрямоване на:
987. Для хореї Гентінгтона типовим є:
988. При хворобі Паркінсона має місце:
989. Для хвороби Паркінсона характерним є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів