Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


56. Неврологія

7. "Судинні захворювання нервової системи"


716. Джерела кровопостачання головного мозку:
717. Гілками внутрішньої сонної артерії є:
718. Передні мозкові артерії з'єднуються за допомогою:
719. Гілками передньої мозкової артерії є:
720. З центральних гілок передньої мозкової артерії кровопостачаються:
721. Із кіркових гілок передньої мозкової артерії кровопостачаються:
722. Із передньої ворсинчастої артерії кровопостачаються:
723. Із системи вертебральних артерій кровопостачаються:
724. Гілками базилярної артерії є:
725. Із базилярної артерії кровопостачаються:
726. Хребтова артерія проходить:
727. Із системи вертебрально-базилярних артерій кровопостачається:
728. Базилярна артерія утворюється, внаслідок злиття:
729. Базилярна артерія знаходиться:
730. Базилярна артерія розташована:
731. Задня нижня мозочкова артерія є гілкою:
732. Глибинні структури мозку кровопостачають:
733. У кровопостачанні підкіркових вузлів (сочевицеподібне і хвостате ядро) бере участь:
734. Середня мозкова артерія проходить:
735. До гілок середньої мозкової артерії відносяться:
736. Із центральних гілок середньої мозкової артерії кровопостачаються:
737. Із кіркових гілок середньої мозкової артерії кровопостачаються:
738. Кількість гілок середньої мозкової артерії, які прямують до ядер основи мозку:
739. Найбільш часто супроводжується крововиливами ураження:
740. Із медулярних гілок середньої мозкової артерії:
741. Задня сполучна артерія анастомозує:
742. Центральні гілки передньої мозкової артерії кровопостачають:
743. Із глибоких гілок задньої мозкової артерії кровопостачаються:
744. Із кіркових гілок задньої мозкової артерії кровопостачаються:
745. Найбільша гілка задньої мозкової артерії, яка проникає в головний мозок:
746. У ділянці розгалуження задньої ворсинчастої артерії розташовані:
747. Головним артеріальним колом великого мозку є:
748. Віллізієве коло розташоване:
749. У формуванні віллізієвого кола беруть участь:
750. У формуванні віллізієвого кола не беруть участь:
751. Потилична доля мозку кровопостачається з:
752. Функцією віллізієвого кола є:
753. В умовах нормального функціонування кров із лівої системи артерій не поступає через віллізієве коло до правої системи і навпаки:
754. Артерія сільвієвої борозни - це:
755. Найбільш часті етіологічні чинники, які призводять до геморагічного інсульту:
756. Варіанти геморагічного інсульту:
757. Основним механізмом розвитку геморагічного інсульту є:
758. Вогнища крововиливу найчастіше виникають у басейні:
759. Найчастіша локалізація крововиливу в підкірково-капсулярній ділянці пов'язана з тим, що глибокі стріарні артерії:
760. За локалізацією розрізняють:
761. Вегетативні порушення більш виражені при:
762. Мозковий крововилив може розвиватися повільно без втрати свідомості:
763. Крововилив у мозочок найчастіше дебютує:
764. При крововиливі у мозочок спостерігається:
765. Найчастіше горметонія розвивається при:
766. Клінічні прояви горметонії:
767. Ознаки прориву крові у шлуночки мозку:
768. Децеребраційна ригідність завжди є проявом прориву крові в шлуночки:
769. При вторинному стовбуровому синдромі при геморагічному інсульті спостерігається:
770. При стовбуровому крововиливі спостерігається:
771. Для крововиливу в нижні відділи стовбура мозку характерним є:
772. Для крововиливу у варолієв міст характерним є:
773. Для крововиливу в середній мозок характерним є:
774. Підгострий перебіг крововиливу в мозок:
775. Хронічний перебіг крововиливу в мозок:
776. Можливі варіанти перебігу крововиливу в мозок:
777. Зміни крові, які характерні для геморагічного інсульту:
778. Найбільш часто спонтанний субарахноїдальний крововилив виникає внаслідок:
779. Субарахноїдальний крововилив може мати:
780. При субарахноїдальному крововиливі можуть спостерігатися:
781. Термін санації ліквору при субарахноїдальному крововиливі залежить від етіологічного чинника:
782. Найчастіше джерелом спонтанного субарахноїдального крововиливу є:
783. Гіпоталамічні порушення при субарахноїдальному крововиливі можуть проявлятися:
784. У клінічному перебігу спонтанного субарахноїдального крововиливу виділяють:
785. Основні чинники, які визначають пошкоджувальну дію на мозок при субарахноїдальному крововиливі:
786. Найбільш частими чинниками ризику ішемічного інсульту у хворих молодого віку є:
787. Найбільш частими чинниками ризику ішемічного інсульту у хворих похилого віку є:
788. До звуження та закриття просвіту мозкових судин найчастіше призводить:
789. Причиною тромбоемболічних інсультів може бути:
790. Найчастіші причини уражень екстракраніальних частин вертебральних артерій, які призводять до ішемічних інсультів:
791. Частіше до розвитку синдрому вертебральної артерії при шийному остеохондрозі призводять:
792. Найчастіше емболія мозкових судин розвивається при:
793. Мозкові емболії можуть бути:
794. Найбільш несприятливе поєднання чинників, що призводять до розвитку ішемічного інсульту:
795. При стенозі артерії може відбуватися:
796. В основі розвитку ішемічного тромботичного інсульту лежить:
797. До провідних механізмів розвитку інфаркту мозку відносять:
798. Характер судинного патологічного процесу, який частіше обумовлює розвиток альтернуючих синдромів:
799. Минучі порушення мозкового кровообігу - це гострі порушення мозкового кровообігу, які характеризуються загальномозковою та/або вогнищевою симптоматикою, що повністю регресує:
800. Минучі порушення мозкового кровообігу клінічно можуть проявлятися:
801. Минучі порушення мозкового кровообігу частіше проявляються:
802. До провідних патогенетичних механізмів транзиторних ішемічних атак відносяться:
803. До діагностичних ознак гіпертонічного церебрального кризу відносяться:
804. До основних клінічних симптомів транзиторних ішемічних атак відносять:
805. Малий інсульт - це гостре порушення мозкового кровообігу, яке характеризується загальномозковою та/або вогнищевою симптоматикою, що утримується більше доби та повністю регресує:
806. Загальномозкові симптоми частіше зустрічаються при локалізації малого інсульту:
807. При регресі симптомів малого інсульту першими зникають:
808. Лакунарний інфаркт мозку - це є форма:
809. Лакунарні інфаркти найчастіше локалізуються:
810. Найчастішим проявом лакунарного синдрому є:
811. Варіантами синдрому обкрадання є:
812. При ішемічному інсульті "терапевтичне вікно" здебільшого охоплює термін:
813. Завершений ішемічний інсульт характеризується:
814. Тривалість гострої фази інсульту:
815. Атиповими варіантами ішемічного інсульту є:
816. Найчастіше інфаркти мозку виникають:
817. Інфаркти мозку найчастіше виникають у басейні:
818. Для тромботичного інфаркту мозку типовим є:
819. Для емболічного інфаркту мозку типовим є:
820. Передвісники тромботичного інфаркту мозку:
821. Розвитку ішемічного інсульту головного мозку можуть передувати:
822. Для ішемічного інсульту більш характерні:
823. Характерними ознаками оклюзуючого ураження сонної артерії є:
824. Ішемічний інсульт може супроводжуватись вираженою загальномозковою симптоматикою при:
825. Для інсультів у правій півкулі головного мозку у правшів характерним є:
826. При інсультах у правій півкулі головного мозку у правшів можуть виникати:
827. Характерними ознаками тромбозу в екстракраніальному відділі внутрішньої сонної артерії є:
828. Оптико-пірамідний синдром (синдром Ласко-Радовичи) розвивається при ураженні:
829. Ознаки перехресного оптико-пірамідного синдрому (синдром Ласко-Радовича):
830. Лівобічна апраксія розвивається при ураженні:
831. При ураженні артерії мозолистого тіла розвивається:
832. При ураженні парацентральної артерії (гілка передньої мозкової артерії) виникає:
833. Характерними ознаками інфаркту мозку при ураженні передньої мозкової артерії є:
834. При закупорці парацентральної гілки (передня мозкова артерія) розвивається:
835. Геміплегія, гаміанестезія, геміанопсія виникають при тотальних інфарктах у басейні:
836. Тім'яно-скронево-ангулярний синдром, що включає геміанопсію, гемігіпестезію, сенсорну афазію, апраксію, аграфію, розвивається при ураженні:
837. Анозогнозія, аутотопагнозія можуть виникати у правшів при ураженні:
838. Сенсорна афазія може виникати при ураженні:
839. Брахіофациальний тип паралічу розвивається при ураженні:
840. При територіальному інфаркті в басейні лівої середньої мозкової артерії у правшів може виникати:
841. При територіальному інфаркті в басейні правої середньої мозкової артерії у правшів може виникати:
842. При інфаркті мозку в басейні кіркових гілок лівої середньої мозкової артерії у правшів може виникати:
843. При інфаркті мозку в басейні кіркових гілок правої середньої мозкової артерії у правшів може виникати:
844. При гострому порушенні мозкового кровообігу у ділянці середнього мозку можуть виникати альтернуючі синдроми:
845. При порушенні мозкового кровообігу у вертебро-базилярній системі артерій можуть виникати:
846. При тромбозі інтракраніального відділу вертебральної артерії можуть виникати:
847. При тромбозі екстракраніального відділу вертебральної артерії можуть виникати:
848. При гострому розвитку тромбозу базилярної артерії виникають:
849. При задніх інфарктах середнього мозку можуть розвиватися:
850. Синдром Парино може виникати при інфаркті в басейні:
851. При інфаркті в басейні артерії чотиригорбикового тіла виникають:
852. Для тромбозу задньої нижньої мозочкової артерії типовим є виникнення:
853. Для тромбозу передньої нижньої мозочкової артерії типовим є виникнення:
854. Синдром Вебера виникає при локалізації інфаркту:
855. При тромбозі нижньої передньої мозочкової артерії може виникати :
856. При ішемічному вогнищі в ділянці мостового центру погляду виникає:
857. При порушенні кровотоку у вертебральній артерії можуть виникати:
858. При гострому порушенні мозкового кровообігу у варолієвому мосту можуть виникати альтернуючі синдроми:
859. При гострому порушенні мозкового кровообігу в довгастому мозку можуть виникати альтернуючі синдроми:
860. При ураженні артерій вертебро-базилярного басейну можуть виникати синдроми:
861. Синдром Бабінського-Нажотта виникає при ураженні:
862. Синдром Валленберга-Захарченка є типовим для ураження:
863. Синдром Фуа розвивається при ураженні:
864. При ураженні парамедіанних артерій середнього мозку може виникати:
865. Синдром Дежерина-Русси розвивається при ураженні:
866. При тромбозі гілок задньої мозкової артерії можуть виникати альтернуючі синдроми:
867. При інфаркті в басейні задньої мозкової артерії зорові розлади можуть проявлятися:
868. Між морфологічними змінами стінок судин мозку і клінічними проявами дисциркуляторної енцефалопатії є пряма кореляція:
869. Прояви хронічної ішемії мозку у вигляді елементів псевдобульбарного синдрому відносять до дисциркуляторної енцефалопатії:
870. Прояви хронічної ішемії мозку у вигляді екстрапірамідної недостатності відносять до дисциркуляторної енцефалопатії:
871. Залишкові явища інфаркту мозку у вигляді пірамідної недостатності являються ознакою дисциркуляторної енцефалопатії:
872. Залишкові явища повторних інфарктів мозку у вигляді псевдобульбарного синдрому являються ознакою дисциркуляторної енцефалопатії:
873. Показанням до призначення гепарину може бути:
874. Найчастішою причиною деменції, яка розвивається в похилому віці є:
875. Хвороба Бінсвангера - це:
876. Деменція може бути клінічним проявом:
877. Більш м'який клінічний перебіг венозної енцефалопатії є типовим для:
878. Відтік венозної крові від головного мозку забезпечується:
879. Основні синуси твердої оболонки головного мозку:
880. Непарні синуси твердої оболонки головного мозку:
881. Велика вена мозку впадає:
882. Синус, який забезпечує відтік крові в яремну вену:
883. Венозний відтік крові від спинного мозку здійснюється:
884. Венозні сплетення, утворені навколо спинного мозку:
885. До венозного застою в головному мозку може призводити:
886. Венозний застій у головному мозку, як правило, виникає при:
887. До найчастіших причин тромбозу мозкових вен та синусів відносяться:
888. Кровопостачання спинного мозку забезпечують:
889. У кровопостачанні спинного мозку беруть участь:
890. Артерія Депрож-Геттерона бере участь у кровопостачанні:
891. Артерія Адамкевича бере участь у кровопостачанні:
892. При синдромі Преображенського (ураження передньої спінальної артерії) спостерігається:
893. При інфаркті спинного мозку на рівні шийного потовщення можуть виникати:
894. При інфаркті в грудному відділі спинного мозку можуть виникати:
895. При інфаркті спинного мозку на рівні мозкового конуса можуть виникати:
896. Ознаками ішемічного інсульту спинного мозку можуть бути:
897. У спинномозковій рідині при гострому ішемічному ураженні спинного мозку частіше спостерігається:
898. За локалізацією геморагічні спінальні інсульти поділяються на:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів