Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


56. Неврологія

6. "Інфекційні та інфекційно-алергічні захворювання нервової системи"


628. Вважають, що первинні ураження нервової системи викликають віруси:
629. Вважають, що до вторинних уражень нервової системи можуть призводити віруси:
630. Поліомієлітоподібні ураження нервової системи можуть викликати:
631. Для менінгеальної форми поліомієліту характерним є:
632. Для паралітичної форми поліомієліту характерним є:
633. При понтінній формі поліомієліту типовим є:
634. Вхідними воротами інфекції при поліомієліті є:
635. При поліоенцефаліті виникає ураження:
636. При лейкоенцефаліті виникає:
637. Основні ознаки лейкоенцефаліту:
638. Вважається, що виникнення лейкоенцефалітів Ван-Богарта та Шільдера пов'язано з наявністю:
639. Вважається, що у виникненні підгострого склерозуючого паненцефаліту бере участь:
640. Для підгострого склерозуючого паненцефаліту типовим є:
641. Енцефаліт, для якого характерні плече-лопаточні паралічі:
642. Весняно-літній (кліщовий) енцефаліт відносять до:
643. При кліщовому енцефаліті переважають ураження:
644. Для підтвердження кліщового енцефаліту вирішальним є:
645. Кліщовому енцефаліту передує:
646. Кожевніковська епілепсія найбільш характерна для:
647. Для японського енцефаліту характерно:
648. При японському енцефаліті виникає ураження:
649. При енцефаліті Економо переважно уражаються:
650. Синдромом раннього паркінсонізму частіше ускладнюється
651. Симптоми, які складають тріаду Економо:
652. При енцефаліті Економо порушення формули сну виникає внаслідок ураження:
653. Зворотній симптом Аргайля-Робертсона є характерним для:
654. Акайрія нерідко зустрічається в періоді реконвалесценції після перенесеного:
655. Вважається, що енцефаліт Економо викликають:
656. Для хронічного перебігу епідемічного енцефаліту характерно:
657. Для енцефаліту Економо характерні:
658. Для коревого енцефаліту типовим є:
659. Коревий енцефаліт відноситься до:
660. Вірус лімфоцитарного хоріоменінгіту Армстронга передається людині від:
661. Для енцефаліту бруцельозної природи характерно:
662. Для грипозного менінгоенцефаліту типовим є:
663. Для грипозного, геморагічного менінгоенцефаліту типовим є:
664. Для грипозного геморагічного менінгоенцефаліту типовими є крововиливи:
665. Неврологічні ускладнення грипу спричинюються здебільшого:
666. Для герпетичного енцефаліту типовим є:
667. Характерними ознаками герпетичного енцефаліту на магнітно-резонансних томограмах є:
668. Типові патоморфологічні зміни при герпетичному енцефаліті:
669. До герпетичної групи вірусів відносяться:
670. Етіотропне лікування герпетичного енцефаліту включає:
671. У хворого на фоні лихоманки виникли виражений загальномозковий та менінгеальний синдроми, АТ 150/100. При пункції ліквор у трьох пробах рівномірно кров'янистий. В лікворі - високий лімфоцитарний плеоцитоз. Попередній діагноз:
672. У хворого з лихоманкою, гангліонітом Гассерова вузла з ураженням роговиці і вираженим больовим синдром терапією вибору є:
673. Для попередження постгерпетичної невралгії використовують:
674. Для вітряночного менінгоенцефаліту типовим є:
675. Для ревматичної хореї є характерним:
676. Клінічні форми нейроревматизму:
677. Неврологічні риси малої хореї:
678. Колінний феномен Гордона є характерним для:
679. Для арахноїдиту конвекситальної локалізації типовим є:
680. Для арахноїдиту задньої черепної ямки типовим є:
681. Для оптикохіазмальної форми арахноїдиту типовим є:
682. Синдром Джексонівської епілепсії характерний для:
683. Джексонівська епілепсія характерна для арахноїдиту:
684. Лікворно-гіпертензійний синдром спостерігається при:
685. Для арахноїдиту мосто-мозочкового кута характерно:
686. Лікворно-гіпертензійні кризи більш характерні для:
687. Ознаки церебрального арахноїдиту на магнітно-резонансних томограмах:
688. Спінальний арахноїдит частіше потрібно диференціювати:
689. Діагноз менінгіту передбачає наявність:
690. Більша вираженість менінгеального синдрому зустрічається при:
691. Для менінгококового менінгоенцефаліту типовим є:
692. Гострий початок, головний біль, температура 39 - 40 С, геморагічний висип на шкірі, періодичні судоми, грубий менінгеальний синдром, ліквор мутний, молочно-білого кольору, цитоз - десятки тисяч, переважають нейтрофіли. Діагноз:
693. Блискавична форма менінгококового менінгоенцефаліту супроводжується:
694. Атиповим перебігом менінгококового менінгіту вважаються:
695. Основні причини, що викликають смерть при менінгококовому менінгіті:
696. Для блискавичної форми менінгококового менінгіту характерним є:
697. Етіотропна терапія менінгококового менінгіту включає:
698. До факторів ризику пневмококового менінгіту відносять:
699. Етіотропна терапія пневмококового менінгіту включає:
700. Вірус імунодефіциту людини є тропним до:
701. Рецидивуючий Hеrреs Zоstеr є засадою для обстеження на ВІЛ:
702. Первинне ураження центральної нервової системи при СНІДІ виникає внаслідок проникнення ВІЛ:
703. Неврологічна форма СНІДу пов'язана з:
704. Для туберкульозного менінгоенцефаліту типовим є:
705. При туберкульозному менінгіті виникає переважне ураження:
706. Первинна схема етіотропного лікування туберкульозного менінгіту включає:
707. Клінічні прояви гострого перебігу мієліту можуть нагадувати перебіг:
708. При мієліті в лікворі характерним є наявність:
709. При полірадикулоневриті Гійєна-Барре в лікворі характерним є наявність:
710. Клінічні форми перебігу БАС:
711. Маніфестні симптоми шийно-грудної форми БАС:
712. Клінічні симптоми бульбарної форми БАС:
713. Ранні прояви розсіяного склерозу:
714. Основні клінічні форми розсіяного склерозу:
715. Види чутливості, що страждають в ранньому періоді розсіяного склерозу:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів