Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


56. Неврологія

4. "Принципи та методи лікування неврологічних хворих"


451. При знятті кризи використовують:
452. Замісна терапія відноситься:
453. Біологічна доступність препарату - це:
454. Сумація, як вид взаємодії ліків означає, що:
455. Потенціювання, як вид взаємодії ліків означає, що:
456. Синергізм, як вид взаємодії ліків означає, що:
457. Антагонізм, як вид взаємодії ліків означає що:
458. Під побічною дією лікарських засобів розуміють шкідливі ефекти, що виникають при застосуванні медикаментів:
459. Поліпрогмазія - це:
460. Інгібітори - це:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів