Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


56. Неврологія

3. "Методи обстеження в неврології"


401. Кінестетична чутливість шкіри перевіряється за допомогою:
402. Двомірно-просторова чутливість перевіряється за допомогою:
403. Нормальне відчуття ваги розрізняє маси груза, що відрізняються на:
404. Глибокі черевні рефлекси викликаються при постукуванні молоточком:
405. Косто-абдомінальний рефлекс Бехтерева викликається при постукуванні молоточком:
406. Колінний рефлекс викликається ударом молоточка по сухожиллю:
407. Кремастерний рефлекс викликається штриховим подразненням шкіри:
408. Екстероцептивні види чутливості перевіряються за допомогою всіх методів за виключенням:
409. Пропріоцептивні види чутливості досліджуються за допомогою всіх методів за виключенням:
410. Тонус м'язів клінічно виявляється:
411. Складні види чутливості досліджуються за допомогою:
412. Наявність парезу перевіряється за допомогою:
413. Наявність захисного рефлексу Марі-Фуа-Бехтерева перевіряється:
414. Тест, який не використовується для виявлення патології мозочка:
415. Для дослідження зорового нерва застосовують наступні методи:
416. Відчуття вібрації при дослідженні вібраційної чутливості камертоном у нормі триває:
417. Тривалість висхідної частини реоенцефалографічної кривої залежить від:
418. Зміщення дикротичного зубчика до верхівки реоенцефалографічної кривої свідчить про:
419. При дослідженні ЕЕГ коливання з частотою 8 - 13 Гц позначаються як:
420. При дослідженні ЕЕГ коливання з частотою 4 - 7 Гц позначаються як:
421. При ехоенцефалоскопії ширина серединного Ехо-сигналу в нормі складає:
422. При ехоенцефалоскопії за наявності об'ємного процесу в правій півкулі головного мозку серединний Ехо-сигнал зміщується:
423. Інструментальні методи, які використовуються для дослідження вегетативної нервової системи, за винятком:
424. За даними електроміографії ознакою ураження переднього рогу спинного мозку є:
425. За даними комп'ютерної томографії для інфаркту мозку характерним є:
426. За даними комп'ютерної томографії для крововиливу в мозок характерним є:
427. Вогнищеві зміни на томограмах при магнітно-резонансному дослідженні хворих на ішемічний інсульт візуалізуються через:
428. На Т2-зважених магнітно-резонансних томограмах для інфаркту мозку характерним є:
429. На Т1 та Т2-зважених магнітно-резонансних томограмах у період 3 - 15 доби після крововиливу в мозок характерним є:
430. Для дослідження об'ємного мозкового кровообігу використовується:
431. Типовий колір ліквору при менінгококовому менінгіті:
432. Типовими для вторинного бактеріального менінгоенцефаліту є:
433. Ліквор, в якому переважно лімфоцитарний плеоцитоз є характерним для:
434. Нейтрофільний плеоцитоз у лікворі є характерним для:
435. Симптоми, які складають менінгеальний синдром:
436. Зниження вмісту цукру в спинномозковій рідині є патогномонічним для:
437. Синдром білково-клітинної дисоціації у лікворі характеризується:
438. Синдром клітинно-білкової дисоціації у лікворі характеризується:
439. Синдром білково-клітинної дисоціації у лікворі спостерігається при:
440. У нормі в 1 кубічному міліметрі ліквору кількість клітин становить:
441. Наявність змінених еритроцитів у лікворі заперечує діагноз герпетичного енцефаліту:
442. Наявність 1 - 2 нейтрофілів у лікворі вказує на патологію:
443. Синдром менінгізму означає:
444. Грамнегативні диплококи в лікворі бактеріоскопічно присутні:
445. При сифілітичному менінгіті ліквор є:
446. При гострому вірусному серозному менінгіті в лікворі виявляється:
447. Ліквор рівномірного рожевого забарвлення в трьох пробірках з переважним вмістом змінених еритроцитів вказує на:
448. Для диференційної діагностики походження крові в лікворі (кров субарахноїдального походження або супутня кров із судинного сплетіння) використовується:
449. Можливість випадіння плівки в лікворі залежить від:
450. Ліквор у гострому періоді мієліту характеризується:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів