Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


56. Неврологія

12. "Соматоневрологія"


1052. Кетоацидотична кома може виникати при:
1053. До неврологічних ускладнень гіпопаратиреозу відносяться:
1054. До неврологічних ускладнень гіперпаратиреозу відносяться:
1055. Найчастішим неврологічним ускладненням гіперпаратиреозу є:
1056. До неврологічних ускладнень гіпертиреозу відносяться:
1057. До неврологічних ускладнень гіпотиреозу відносяться:
1058. При фунікулярному мієлозі може бути переважне ураження:
1059. При фунікулярному мієлозі структура сірої речовини спинного мозку зберігається:
1060. Фунікулярний мієлоз може виникати при:
1061. Виникнення синкопальних станів частіше спостерігається при:
1062. При синдромі Моргані-Адамса-Стокса найбільш характерним неврологічним проявом є:
1063. Аневризма аорти може проявлятися:
1064. Тромбоемболія легеневої артерії може супроводжуватися:
1065. Неврологічні ускладнення при захворюваннях печінки можуть проявлятися у вигляді:
1066. Неврологічні ускладнення при панкреатиті можуть проявлятися у вигляді:
1067. Найчастішими неврологічними проявами люпусу є:
1068. Найчастішими неврологічними проявами вузликового периартеріїту є:
1069. Частим неврологічним проявом склеродермії є:
1070. Частим неврологічним ускладенням поліцитемії є:
1071. Типи розвитку і перебігу неврологічних ускладнень лейкозу:
1072. При нейролейкозі найчастіше має місце ураження:
1073. При лимфогрануломатозі найчастіше має місце ураження:
1074. При мієломній хворобі найчастішим неврологічним проявом є:
1075. При хронічній легеневій недостатності найбільш частим неврологічним ускладненням є:
1076. Найчастішими неврологічними розладами, які супроводжують гостру бактеріальну пневмонію є:
1077. Неврологічні розлади внаслідок отруєння окисом вуглецю можуть проявлятися у вигляді:
1078. Здавлення камінцем вегетативного сплетіння нирок може призводити до:
1079. Провідним проявом енцефалопатії, що виникає, як ускладення хронічного гемодіалізу є:
1080. Нервово-психічні порушення, які виникають при злоякісних новоутвореннях, можуть бути зумовлені:
1081. Найчастіше енцефалопатія Гайє-Вернике виникає при:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів