Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


56. Неврологія

1. "Соціальна медицина, організація охорони здоров'я, медико-соціальна експертиза (МСЕ)"


1. Хто є автор праці "Канон лікарських наук", де є відомості про анатомію нервової системи, епілепсію, менінгіти, невралгію сідничого нерва, порушення мозкового кровообігу?
2. Неврологія як наука відокремилась у 1860 р. у самостійну дисципліну:
3. Відкриття першої клініки нервових хвороб відбулося в 1869 р.:
4. Кафедра нервових хвороб Київського університету (завідувач М.М.Лапінський) була створена:
5. Київський професор анатом В. А. Бец описав:
6. Видатні українські вчені-неврологи:
7. Важливим фактором збереження працездатності і профілактики інвалідності є:
8. Термін "медіана" в медичній статистиці означає:
9. Коефіцієнт кореляції:
10. Інтенсивний показник вказує на:
11. При значенні Р<0,001 вірогідність розвитку явища більш ніж:
12. Факторними ознаками в медичній статистиці є:
13. Диспансеризацію хворих на гіпертонічну хворобу проводить:
14. При тимчасовій непрацездатності терміном більше 1 місяця ЛКК виконує функцію:
15. Лікарняний лист для санаторно-курортного лікування хворому видає:
16. Основним критерієм, який відрізняє тимчасову непрацездатність від постійної є:
17. Інвалідність законодавчо встановлюється лікарями:
18. Листок тимчасової непрацездатності видається:
19. Обов'язком лікаря при експертизі стійкої втрати працездатності є:
20. Для визначення стійкої втрати непрацездатності головною частиною діагнозу є:
21. Обгрунтований експертний висновок про працездатність хворого можливий тільки при врахуванні наступних факторів:
22. Сучасними тенденціями основних показників, які характеризують стан здоров'я населення України є такі, за винятком:
23. Основі принципи МСЕ в неврології є:
24. Основними критеріями тимчасової втрати працездатності є:
25. Лікарняний лист при хронічних захворюваннях надається:
26. Хворий отримав побутову травму, як оформляється тимчасова непрацездатність?
27. Середній термін тимчасової непрацездатності хворих на церебральні гіпертонічні кризи
28. Середній термін тимчасової непрацездатності при вертеброгенних рефлекторних синдромах:
29. Середній термін тимчасової непрацездатності при струсах головного мозку:
30. Середній термін тимчасової непрацездатності при забої головного мозку легкого ступеня:
31. Середній термін тимчасової непрацездатності при забої головного мозку важкого ступеня:
32. Середній термін тимчасової непрацездатності при компресії поперекових корінців:
33. Середній термін тимчасової непрацездатності при люмбаго:
34. Термін тимчасової непрацездатності при церебральних арахноїдитах залежить від:
35. Інвалідність - це:
36. Інвалідність є:
37. Критерієм для встановлення першої групи інвалідності є:
38. Критерієм для встановлення третьої групи інвалідності є:
39. Наслідки пошкодження та захворювання периферичної нервової системи, що можуть обумовити інвалідність 3 групи:
40. Середній термін тимчасової непрацездатності при забої головного мозку середнього ступеня:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів