Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


55. Наркологія

7. "Психотерапія та інші немедикаментозні методи лікування"


1026. Хто є автором емоційно-стресового напрямку в психотерапіїі
1027. Психоаналіз виник у 1885 році з вивчення:
1028. Хто є автором фракційного гіпнозуі
1029. Хто є автором психотерапевтичнго методу: прогресивної м'язової релаксаціїі
1030. Застосування психотерапевтичного методу корисно при:
1031. Факторами, що негативно впливають на нервово-психічне здоров'я населення, є:
1032. Негативний вплив у сімейному середовищі мають наступні психологічні фактори:
1033. Вікова психогігієна містить у собі:
1034. Психогігієна праці і побуту являє собою науку, що виконує завдання:
1035. Методами психотерапії в системі психогігієнічних заходів на виробництві є:
1036. До методів психотерапії в системі психогігієнічних заходів у побуті відносяться:
1037. Метод аутогенного тренування базується на підставі:
1038. Показаннями до проведення аутогенного тренування є:
1039. Аутогенне тренування протипоказане:
1040. Техніка аутогенного тренування /по Шульцу/ починається з засвоєння вправи:
1041. До раціональної психотерапії відносять наступні методики:
1042. Специфічні психотерапевтичні процеси в бібліотерапії характеризуються /по А.Е.Алексейчику/:
1043. Психокорригуючі фактори, які діють в процесі групової психотерапії, - це:
1044. Основні завдання, які розв'язуються в процесі групової психотерапії:
1045. Перша фаза розвитку групи в процесі емоційно-стресової психотерапії:
1046. Вторинна психопрофілактика - це:
1047. Третинна психопрофілактика - це:
1048. У психотерапевтичному кабінеті наркологічного диспансеру проводять наступні лікувально-профілактичні заходи:
1049. Основними задачами психотерапевтичного кабінету загальносоматичної поліклініки є:
1050. Організація позалікарняної психотерапевтичної допомоги, представлена наступними формами:
1051. Психотерапевтичний кабінет організується в психоневрологічному диспансері, якому надається така кількість лікарів, що ведуть амбулаторний прийом:
1052. У психотерапевтичному кабінеті психоневрологічного диспансеру проводиться лікування таких контингентів хворих:
1053. По А.Форелю другою фазою гіпнотичного стану є:
1054. До ускладнень гіпнотерапії не відноситься:
1055. Поняття психогігієна містить в собі наступне:
1056. Первинну психопрофілактику визначають наступні заходи:
1057. Подовжений сеанс гіпнозу /по В.Е.Рожнову/ продовжується:
1058. Колективна емоціоно-стресова гіпнотерапія хворих на алкоголізм /по В.Е.Рожнову/ показана таким хворим:
1059. Протипоказання до проведення гіпнотерапії:
1060. Навіювання в стані, неспання, з елементами непрямої психотерапії необхідно при:
1061. Виникнення гіпнотичного стану характеризується:
1062. Психогігієна сім'ї і сексуального життя не включає:
1063. Психогігієна трудового колективу спрямована на:
1064. Місцю психотерапії в системі психогігієнічних заходів можна дати наступну оцінку:
1065. Система закладів охорони здоров'я, що здійснюють психотерапевтичну допомогу не включає:
1066. Організації психотерапевтичної допомоги в даний час властиві наступні тенденції:
1067. Hайбільш ефективний спосіб визначення сугестивності:
1068. При зануренні в гіпнотичний стан застосовуються впливи на:
1069. Гіпноз - відпочинок /по К.і.Платонову/ показаний хворим з наступними розладами:
1070. Стаціонарна психотерапевтична допомога показана наступним контингентам хворих:
1071. Групова психотерапія протипоказана:
1072. До різновидів наркопсихотерапії /по М.Е.Телешевської/не відносяться:
1073. Показаннями до проведення наркопсихотерапії є:
1074. До протипоказань застосування наркопсихотерапії відносяться:
1075. До методів поведінкової психотерапії відносяться:
1076. З індивідуальних методів психотерапії алкоголізму краща:
1077. Основним груповим методом психотерапії алкоголізму є:
1078. С допомогою навіювання в гіпнозі можна викликати в хворого на алкоголізм:
1079. До особливостей методики колективної емоціонально-стресової гіпнотерапії алкоголізму відносяться:
1080. Основним методичним прийомом, який використовується у колективній психотерапії алкоголізму є:
1081. Аутогенне тренування сприяє:
1082. Застосування методу раціональної психотерапії у хворих на алкоголізм можна:
1083. Застосування методики стресо-психотерапії хворих на алкоголізм в амбулаторних умовах /по П.Р.Довженку/ показано:
1084. Абсолютним протипоказанням до застосування методу стресопсихотерапії алкоголізму є:
1085. Методика стресопсихотерапії хворих на алкоголізм в амбулаторних умовах не включає:
1086. На другому етапі стресопсихотерапії хворих на алкоголізм в амбулаторних умовах тактика психотерапевта містить у собі:
1087. В період стаціонарного лікування алкоголізму індивідуальна раціональна психотерапія використовується в якості:
1088. У хворих на алкоголізм з астенічними і шизоїдними рисами характеру найбільш ефективна наступна методика психотерапії:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів