Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


55. Наркологія

5. "Наркоманї, токсикоманії"


527. У наркомана при захворюванні, що сформувалося, можна спостерігати наступні форми ейфорії:
528. До специфічних наркоманічних синдромів І стадії відносяться:
529. До специфічних наркоманічних синдромів ІІ стадії відносяться:
530. До специфічних наркоманічних синдромів ІІІ стадії відносяться:
531. Наркотичну ейфорію складають:
532. Початок формування наркоманії визначається:
533. Синдром зміненої реактивності включає всі ознаки, крім:
534. На початковому етапі зловживання барбітуратами характерні захисні біологічні реакції:
535. Для початкового етапу зловживання гашишем, характерні наступні біологічні реакції:
536. Зміна стану сп'яніння при наркоманіях проявляється в:
537. Всі твердження відносно психічного потягу до наркотику вірні, крім:
538. Про обсессивний потяг, що сформувався до наркотику свідчить:
539. Загостренню психічного потягу до наркотику сприяють:
540. При психічному потягу, що сформувався, у відсутності наркотику обов'язкові:
541. Всі твердження відносно компульсивного потягу до наркотику вірні, крім одного:
542. Компульсивний потяг до наркотику характеризується всіма ознаками, крім однієї:
543. Синдром фізичної залежності від наркотику включає всі ознаки, крім однієї:
544. Синдром психічної залежності від наркотику включає ознаки, крім однієї:
545. Вегетативні і неврологічні порушення, що супроводжують компульсивний потяг до наркотику виражаються:
546. Поява абстинентного синдрому характерна для:
547. Фізична залежність розвивається до:
548. Компульсивний потяг до наркотику виникає:
549. Специфічність компульсивного потягу для наркотизації доводить:
550. Компульсивний потяг до наркотику в період інтоксикації відсутній при:
551. Потмаренням свідомості супроводжується інтоксикація:
552. Здатність досягти стану фізичного комфорту в інтоксикації забезпечує доза наркотику:
553. При позбавленні наркотику більш виражена психопатологична симптоматика при:
554. Найбільший проміжок часу між спадом дії наркотику й абстинентними симптомами відзначається при наркоманіях:
555. Найкоротший термін має формування абстинентного синдрому при:
556. Найхарактернішим для "молодого" абстинентного синдрому є:
557. Різна питома вага психопатологичної і вегетативої симптоматики в структурі абстинентного синдрому зумовлена:
558. У структурі абстинентного стану при наркоманіях швидше падає питома вага:
559. Наркогенність речовини визначається:
560. Особисті зміни більш виражені при наркоманії:
561. При наркоманіях спостерігаються ускладнення, окрім:
562. Патоморфоз наркоманій сьогодні обумовлений:
563. Основними ланками патогенезу при наркоманіях є /вірні усі, крім/:
564. Опіати вживають:
565. Основні біохімічні зміни при формуванні опійної наркоманії:
566. Особливою рисою залежності від опіатів ї те, що вона розвивається:
567. До характерних вегетативних ознак гострої опійної інтоксикації відноситься:
568. У стані гострої інтоксикації опіатами спостерігаються:
569. У стані ейфорії ІІ фази при гострій інтоксикації опіатами виділяють:
570. І фаза опійної ейфорії виявляється відчуттями:
571. Для ІІ фази опійної ейфорії в стані гострої інтоксикації не характерно:
572. При стані опійної ейфорії відсутні:
573. Кодеїнове сп'яніння відрізняється від опійного наступними ознаками:
574. Особливо швидко відбувається становлення ваблення при використанні:
575. На початковому етапі формування опійної наркоманії ритм нар котизації визначається:
576. Психічний дискомфорт під час перерви в прийомі опіатів виражається:
577. Для І-ї стадії опійної наркоманії найбільш характерним є:
578. Відносно умов і термінів, протягом яких формуються симптоми початкової стадії опійної наркоманії:
579. Абстинентний синдром розвивається після припинення прийому опіатів у середньому через:
580. Для початкових ознак /І фаза/ абстинентного синдрому при відібранні опіатів не характерні:
581. До середини 2-х діб абстинентного стану при опійній наркоманії найбільше яскравою є одна ознака:
582. ІІІ фаза /3 - 4 доба/ абстинентного синдрому при опійній наркоманії виявляється:
583. На 5 - 7 добу в клінічній картині абстинентного синдрому при опійній наркоманії спостерігаються:
584. На висоті абстинентного стану при опійній наркоманії виявляються:
585. Для зовнішнього вигляду хворих у стані опійної асбтиненції найбільш характерно:
586. Після ліквідації гострого періоду абстиненції у опійних наркоманів зберігаються залишкові явища у вигляді:
587. Ознаками таємного прийому опіатів на фоні абстинентного синдрому є усі, крім однієї:
588. Про виникнення компульсивного ваблення у опійного наркомана свідчать:
589. Проявами синдрому зміненої реактивності у ІІ стадії опійної наркоманії є /вірно усі, крім/:
590. Для ІІ стадії опійної наркоманії не характерним є:
591. Для ІІ стадії опійної наркоманії найбільше характерно:
592. Для клініки особистісних змін хворих на опійну наркоманію в ІІ стадії не характерно:
593. Найбільш рельєфною ознакою переходу в ІІІ стадію опійної наркоманії є дія наркотику:
594. Про становлення ІІІ стадії опійної наркоманії свідчать:
595. Для своєрідних "збоїв" у прийомі наркотика у опійного наркомана характерно:
596. Зміни ритму прийому наркотика /своєрідні "збої"/ у опійного наркомана в ІІІ стадії обумовлені:
597. Для толерантності в ІІІ стадії опійної наркоманії характерно:
598. Для абстинентного синдрому в ІІІ стадії опійної наркоманії не характерно:
599. У хворих на опійну наркоманію в ІІІ стадії структура абстинентного синдрому змінюється і виявляється:
600. Відносно зовнішнього вигляду опійних наркоманів не вірно одне з тверджень:
601. Особливістю хронічної інтоксикації опиатами є:
602. Найбільш специфічним проявом хронічної інтоксикації опиатами є:
603. Про зростання компульсивного потягу у опійного наркомана можна судити по:
604. Вегетативними прикметами наростаючого компульсивного потягу у опійних наркоманів є:
605. Особливістю сенестопатій, що свідчать про наростання компульсивного потягу у опійних наркоманів є:
606. Невизначений психічний дискомфорт, який свідчить про наближення компульсивного потягу у опійних наркоманів виявляється всіма ознаками крім однієї:
607. Апогей компульсивного потягу у опійного наркомана виявляється всіма ознаками крім однієї:
608. Зовнішній вигляд опійних наркоманів у період апогею компульсивного потягу характеризується всіма ознаками крім однієї:
609. Сомато-вегетативні порушення в опійного наркомана в апогеї компульсивного потягу / вірно все, крім одного із симптомів/:
610. Спад компульсивного потягу у опійних наркоманів прояляется однією ознакою:
611. Загострення компульсивного потягу у опійних наркоманів у ІІІ стадії має ряд особливостей:
612. Проявами апогею компульсивного потягу у опійного наркомана в ІІІ стадії є:
613. Наркотичні засоби стимулюючої дії звичайно застосовуються:
614. Про гостру інтоксикацію стимуляторами /амфетамінами/ свідчать порушення:
615. Відносно поведінкових ознак стану інтоксикації амфетамінами вірні всі ознаки, крім однієї:
616. В стані інтоксикації амфетамінами спостерігаються:
617. Неврологічні розлади, характерні для стану інтоксикації амфетамінами:
618. Гострі інтоксикаційні психози при зловживанні амфетамінами протікають по типу:
619. Для деліріїв, що розвиваються при прийомі великих доз амфетамінів характерними є:
620. Особливістю толерантності при зловживанні амфетамінами є
621. Передозування і летальні випадки при зловживанні амфетамінами пояснюються розвитком толерантності до такого ефекту, як:
622. При хронічному прийомі амфетамінів виникають затяжні шизофреноподібні психози:
623. Синдром відміни при наркоманії амфетамінами:
624. При амфетаміновій наркоманії у випадку відміни наркотику:
625. У новонароджених від матерів, що зловживають амфетамінами, відзначаються:
626. Ефедрон чинить дію:
627. Відносно ефедронової наркоманії вірно все, крім одного з тверджень:
628. Ефедронова наркоманія розвивається:
629. Тривалість початкового етапу /І стадії/ ефедронової наркоманії складає:
630. У стані гострої інтоксикації у хворих на ефедронову наркоманію спостерігається:
631. Психопатологічні порушення в стані гострої інтоксикації ефедроном визначаються наступними розладами:
632. У стані гострої інтоксикації ефедроном у хворих спостерігаються симптоми:
633. У стані гострої інтоксикації ефедроном у хворих виникають усі відчуття, крім одного:
634. В стані гострої інтоксикації ефедроном у хворих відзначаються всі ознаки, крім однієї:
635. Для неврологічних розладів при гострій інтоксикації ефедроном не характерно:
636. Після перших прийомів ефедрону стан ейфорії триває до:
637. Симптоми виходу з ефедронового сп'яніння:
638. "Відхід" /стан виходу з гострої інтоксикації ефедроном/ характеризується:
639. Вихід із стану інтоксикації в ІІ стадії ефедронової наркоманії характеризується:
640. Психопатологічні розлади на виході зі стана інтоксикації в ІІ стадії ефедронової наркоманії:
641. Протягом 2 - 3 днів після виходу зі станау інтоксикації у хворих ефедронову наркоманію в ІІ стадії спостерігаються:
642. Для ІІ стадії ефедронової наркоманії властиво:
643. Клінічні прояви своєрідних ефедронових циклів:
644. До кінця ефедронового циклу спостерігаються симптоми:
645. Характер ейфорії в ІІ стадії ефедронової наркоманії:
646. Психопатологічні розлади в абстиненції у хворих на ефедронову наркоманію:
647. Сомато-неврологічні розлади в абстиненції у хворих на ефедронову наркоманію:
648. Своєрідність абстинентого синдрому при ефедроновій наркоманії перебуває в тому, що він:
649. До лікарів загальносоматичних лікарень хворі на ефедронову наркоманію звертаються, вимагаючи аналгетичних, стимулюючих і седативних препаратів, пред'являють скарги, крім:
650. Клініка гострих інтоксикаційних психозів при ефедроновій наркоманії:
651. Симптоми продрому гострого інтоксикаційного психозу у хворих на ефедронову наркоманію:
652. У хворих, що перенесли ефедроновий психоз, спостерігаються:
653. Шкірні покриви у хворих на ефедронову наркоманію:
654. Зовнішність хворих на ефедронову наркоманію:
655. Небезпека ускладнення набряком легень із швидким летальним кінцем у хворих на ефедронову наркоманію виникає у випадку захворювання:
656. Найбільш поширений спосіб вживання гашишу:
657. Після вживання препаратів коноплі (гашишу), їх можна виявити в крові через:
658. Початкові ознаки гострої інтоксикації гашишем:
659. Гашишна наркоманія формується протягом:
660. Поза інтоксикацією у гашишного наркомана спостерігаються:
661. Ознаки гашишної наркоманії, що сформувалася:
662. Початкові ознаки гострої інтоксикації препаратами коноплі:
663. Найбільш характерні для гострої інтоксикації препаратами коноплі є симптоми:
664. Неврологічні ознаки гострої інтоксикації препаратами коноплі:
665. Психопатологічні симптоми гострої інтоксикації препаратами коноплі:
666. Картина гострої інтоксикації препаратами коноплі:
667. Розмаїтість клінічних проявів гострої інтоксикації препаратами коноплі обумовлене:
668. Початкова стадія гашишной наркоманії триває:
669. Психічний статус хворого на гашишну наркоманію в інтоксикації визначається декількома симптомами, крім одного:
670. На виході із стану гашишної інтоксикації спостерігаються:
671. Симптоми інтоксикації препаратами коноплі при передозуванні:
672. Соматична декомпенсація при передозуванні у хворих гашишну наркоманію виражається:
673. Клініка хронічних гашишних психозів не включає:
674. Загальними ознаками хронічних гашишних психозів є:
675. Психопатологічні розлади в структурі гашишної абстиненції:
676. Сомато-вегетативні симптоми при гашишній абстиненції:
677. Для гашишної абстиненції не характерний один із зазначених симптомів:
678. На перелом в абстиненції при гашишній наркоманії вказують:
679. Залишковими явищами абстинентного стану при гашишній наркоманії є:
680. Середня тривалість абстинентного стана при гашишній наркоманії:
681. Постійними ознаками пізньої стадії гашишній наркоманії є всі, крім однієї:
682. Зовнішній вигляд хворого на гашишну наркоманію:
683. До характерних наслідків хронічної гашишної інтоксикації не відносяться:
684. Соматичні порушення при гашишній наркоманії частіше всього включають:
685. Специфічним ускладненням гашишної наркоманії є:
686. Предметом зловживання є барбітурати:
687. Відносно механізму дії барбітуратов вірні усі, крім одного з тверджень:
688. Явища барбітурової залежності розвиваються на:
689. Для початкових ознак гострої інтоксикації барбітуратами не характерно:
690. Психопатологічні розлади в стані гострої інтоксикації барбітуратами виражаються:
691. Неврологічні розлади при гострій інтоксикації барбітуратами не включають один із симптомів:
692. Сомато-вегетативні розлади в стані гострої інтоксикації барбітуратами:
693. Для постінтоксикаційного стану гострого сп'яніння барбітуратами характерно:
694. Стан передозировки при гострій інтоксикації барбітуратами не включає один із симптомів:
695. В результаті передозировки барбітуратів смерть може наступити від ряду ускладнень, крім одного:
696. Симптоми одночасного прийому алкоголю і снотворних:
697. Сп'янілий від снотворного відрізняється від наркотизованого опіатами рядом симптомів:
698. Сп'янілий від снотворних відрізняється від наркотизованого гашишем:
699. Смертельною дозою снодійного барбітурової групи є:
700. Рубежем, за яким виявляються ознаки залежності від снотворних у осіб, що застосовують тривалий час їх терапевтичні дози є:
701. Першою реакцією організму на нефізіологічні дози снотворного служать:
702. Тривалість І-ї стадії барбітурової наркоманії:
703. У хворих на барбітурову наркоманію в ІІ-й стадії інтоксикації виникає ряд ознак, крім однієї:
704. Стан сп'яніння у барбітурового наркомана в І-ій стадії небезпечний:
705. Особливості толерантності при барбітуровій наркоманії:
706. Стан сп'яніння в хворих барбітуровою наркоманією в ІІ-ій стадії небезпечний всіма проявами, крім одного:
707. Стан сп'яніння у барбітурового наркомана виражається /відзначити нехарактерний синдром/:
708. Симптом утрати кількісного контролю в сп'янінні характерний для:
709. Якщо прийом снотворного затримується і потяг до наркотику не задовольняється, у наркомана виникають:
710. Перша фаза абстинентного синдрому при барбітуровій наркоманії характеризується (визначити диференціальний симптом):
711. Для ІІ-ої фази абстинентного синдрому при барбітуровій наркоманії не характерний один із перерахованих симптомів:
712. Для ІІІ-ої фази абстинентного синдрому при барбітуровій наркоманії не характерний один із перерахованих симптомів:
713. Апогей абстинентного синдрому при барбітуровій наркоманії характеризується всіма ознаками, крім однієї:
714. Апогей абстинентного синдрому при барбітуровій наркоманії наступає на:
715. Барбітуровий делирий відрізняється від алкогольного всіма ознаками, крім однієї:
716. Для абстинентного стану при барбітуровій наркоманії не характерний один із перерахованих синдромів:
717. Психоз і судомні напади при барбітуровій наркоманії:
718. Тривалість абстинентного синдрому при барбитуровій наркоманії до:
719. На протязі декількох тижнів після зняття основних абстинентних розладів у барбітуромана залишаються симптоми, крім:
720. Тривалість ІІ-ої стадії барбітурової наркоманії не перевищує:
721. Для наростання компульсивного потягу при барбитуровій наркоманії не характерний один із симптомів:
722. Сомато-вегетативні ознаки, що свідчать про наростання компульсивного потягу у барбітуроманів:
723. Про апогей компульсивного потягу у барбітуромана, свідчить:
724. До сомато-вегетативних ознак потягу у барбітуромана відносяться:
725. Соматичними ознаками актуалізації компульсивного потягу у барбітуроманів є всі симптоми, крім одного:
726. Неврологічними ознаками актуалізації патологічного потягу у барбітуромана служать:
727. Про спад компульсивного потягу у барбітуромана свідчать:
728. Особливостями клініки компульсивного потягу у ІІІ-ій стадії барбітуроманії є:
729. У барбітуроманів у ІІІ-ій стадії хвороби період наростання симптомів компульсивного потягу особливо чітко виявляються:
730. Вегетативні порушення, що свідчать про наростання симптомів компульсивного потягу у барбітуроманов у ІІІ-ій стадії в порівнянні з ІІ-ою стадією:
731. Період наростання компульсивного потягу в барбітуроманів у ІІІ-ій стадії характеризується:
732. Вегетативні ознаки наростання компульсивного потягу у барбітуроманів у ІІІ-ій стадії не включають один із симптомів:
733. ІІ-а фаза /апогей/ компульсивного потягу у барбітуроманів у ІІІ-ій стадії характеризується всіма ознаками, крім одного:
734. На відміну від ІІ-ої стадії, у ІІІ-ій стадії барбітурової наркоманії апогей компульсивного потягу триває:
735. Для ускладнень барбітурових наркоманій не характерно одне з тверджень:
736. Відносно зовнішнього вигляду хворого барбітуровою наркоманією вірні усі, крім однієї ознаки:
737. Барбітурова унцефалопатія відрізняється від алкогольної всіма ознаками, крім однієї:
738. Найбільш типовою ознакою барбітуровой енцефалопатії є:
739. Для неврологічних ознак барбітурової енцефалопатії не характерний один із симптомів:
740. Соматичним ускладненням барбітурової наркоманії не можна вважати:
741. Смертність при барбітурової наркоманії обумовлена ускладненнями крім:
742. Кокаїн застосовується:
743. Симптоми гострого отруєння кокаїном не включають:
744. Летальна доза кокаїну складає:
745. Для інтоксикації кокаїном не характерний один із симптомів:
746. Отруєння кокаїном характеризується всіма ознаками, крім однієї:
747. На спаді інтоксикації у кокаїнового наркомана розвиваються наступні психопатологічні розлади:
748. Для неврологічних розладів, що розвиваються у кокаїнового наркомана на спаді інтоксикації не характерний один з перерахованих симптомів:
749. На спаді інтоксикації у кокаїнового наркомана з'являються соматичні розлади:
750. Кокаїнові наркомани найчастіше у порівнянні з іншими наркоманами вживають і інші наркотики у зв'язку з тим, що:
751. У хворих кокаїновою наркоманією смерть наступає від:
752. Відносно шляхів і способів вживання кокаїну не вірно:
753. Спосіб застосування кокаїну наркоманом:
754. При кокаїновій наркоманії психози:
755. У клінічній картині кокаїнових психозів переважають:
756. Тривалість кокаїнових психозів:
757. Толерантність до кокаїну:
758. Висока добова доза кокаїну зумовлена:
759. На відміну від гострих гашишних психозів, клініка кокаїнових психозів:7591, 0 "Не супроводжується порушенням свідомості
760. Підвищена чутливість до кокаїну у кокаїнового наркомана:
761. Кожна наступна /однакова/ доза кокаїну дає сильніший ефект:
762. Психічна залежність від кокаїну розвивається від:
763. Наслідками зловживання кокаїном є всі ускладнення, крім одного:
764. Сомато-неврологічними наслідками зловживання кокаїном є:
765. Найбільш характерним шляхом введення галюциногенів є:
766. Найбільш яскравими ефектами гострої інтоксикації галлюциногенами є:
767. Поведінкові ефекти гострої інтоксикації галюциногенами після однократного прийому виявляються протягом:
768. Соматичні ефекти гострої інтоксикації галюциногенами виявляються протягом ___ після однократного прийому:
769. До соматичних ефектів гострої інтоксикації галюциногенами відносяться:
770. До соматичних ефектів гострої інтоксикації галюциногенами відносяться:
771. Симптом звуження і розширення зіниць у такт диханню зустрічається тільки при наркоманії:
772. З перерахованих симптомів до порушень зорового сприйняття при інтоксикації галюциногенами відносяться:
773. Виникнення таких же відчуттів і реакцій, що були в період гострої інтоксикації через тижні, місяці після останнього прийому наркотику найбільше характерно для ____ наркоманії:
774. Стан гострої інтоксикації галюциногенами /вірне одне з тверджень/:
775. Фізична залежність при прийомі галюциногенів розвивається:
776. Галюциногени застосовуються:
777. Регулярний прийом галюциногенів відсутніх у зв'язку з:
778. Часті небезпечні наслідки зловживання галюциногенами:
779. Найбільш поширений шлях прийому фенкциклідіну:
780. Просторово-тимчасові, галюцинаторні розлади при гострій інтоксикації фенциклідіном тривають:
781. З перерахованих ускладнень при зловживанні фенциклідіном найбільше ймовірні:
782. Ятрогенні наркоманії і токсикоманії не виникають при:
783. Для попередження випадків ятрогенних наркоманій лікар повинен знати:
784. Пацієнти з найменшим ризиком розвитку ятрогенної наркоманії:
785. Загрозливими у можливості розвитку звикання до наркотичних засобів є хворі з деякими характерологичними особливостями:
786. Випадки ятрогенної наркоманії препаратами групи опію рідше всього зустрічаються в практиці:
787. Опійні ятрогенні наркоманії частіше розвиваються в пацієнтів, що довгостроково страждають:
788. Опійні ятрогенні наркоманії, як правило, виникають у віці:
789. Стан інтоксикації опіатами з хронічним алгічним синдромом відрізняється тим, що:
790. У хворих з хронічним алгічним синдромом по міру спаду дії наркотику відзначається ряд симптомів, крім:
791. Насторожуючим симптомом, що свідчить про формування залежності у хронічних соматичних хворих є:
792. Для ятрогенних наркоманій на відміну від "типової" наркоманічної залежності не характерно:
793. Для потягу до наркотику при ятрогенній наркоманії не властиво:
794. Клініка абстинентного синдрому при ятрогенній опійній наркоманії:
795. Для ятрогенних токсикоманій на відміну від "типової" залежності не характерно:
796. Наслідки ятрогенних наркоманій і токсикоманій:
797. Хворим на опійну ятрогенну наркоманію:
798. Хворі ятрогенною токсикоманією транквілізаторами:
799. При ятрогенній опійній наркоманії лікування, метою якого є повна відміна опіатів, виправдане у випадках:
800. В період абстиненції у хворих на ятрогенну опійну наркоманію:
801. При літичному зниженні дози опіатів при ятрогенній наркоманії:
802. Для зняття абстинентного синдрому при опійній ятрогенній наркоманії застосовуються:
803. Хворим на ятрогенну наркоманію призначають:
804. У літніх хворих на опійну ятрогенну наркоманію в абстиненції при зниженні дози опіатів можлива поява:
805. У тих випадках, коли хворий на ятрогенну наркоманію скаржиться на посилення явищ абстиненції, оцінити правомірність його скарг можна:
806. Збереження в таємниці від хворого заміни наркотику іншим препаратом при ятрогенній наркоманії: 1) має важливе значення для підтримки контакту лікаря з хворим; 2) повинно строго дотримуватися; 3) не обов'язково:
807. Труднощі лікування хворих на ятрогенну токсикоманію транквілізаторами пов'язані з:
808. Для більшої ефективності лікування хворих на ятрогенну токсикоманію транквілізаторами, доцільно:
809. При лікуванні хворих на ятрогенну токсикоманію транквілізаторами:
810. Симптоматична терапія при лікуванні хворих на ятрогенну токсикоманію транквілізаторами включає:
811. У стані нестійкої рівноваги хворим на ятрогенну токсикоманію транквілізаторами при лікуванні віддають перевагу :
812. Для толерантності при токсикоманії транквілізаторами характерно:
813. Клініка токсикоманії транквілізаторами:
814. Стан сп'яніння бензодіазепінами характеризується:
815. Найхарактернішими сомато-неврологічними проявами стану сп'яніння транквілізаторами є:
816. Постінтоксикаційний стан при зловживанні транквілізаторами виявляється:
817. Психічна залежність від бензодіазепінів розвивається швидше в ___ особистостей:
818. Психічна залежність від бензодіазепинів у ____ особистостей розвивається повільніше:
819. У хворих на шизофренію токсикоманія транквілізаторами:
820. Найшвидше токсикоманія транквілізаторами формується у хворих на:
821. Стан сп'яніння транквілізаторами у хворих на алкоголізм характеризується:
822. При почерговому прийомі транквілізаторів і алкоголю у хворих на алкоголізм стан сп'яніння:
823. Після виходу зі стану сп'яніння транквілізаторами у хворих на алкоголізм спостерігається:
824. Для хворих на алкоголізм, що зловживають транквілізаторами найхарактерніша:
825. При токсикоманії, яка сформувалася від транквілізаторів (ІІ ст.) стан сп'яніння змінюється і характеризується:
826. Відносно постінтоксикаційних розладів при токсикоманії, яка сформувалася від транквілізаторів вірно:
827. У І-ій стадії токсикоманії транквілізаторами мають місце наступні ускладнення функціонального характеру:
828. Відносно сомато-неврологічних ускладнень у І-ій стадії токсикоманії транквілізаторами вірно:
829. Астенічні порушення поза інтоксикацією в І-ій стадії токсикоманії транквілізаторами проявляються:
830. В ІІ-ій стадії токсикоманії транквілізаторами характер інтоксикації виявляється:
831. Максимальна толерантність при токсикоманіях танквілізаторами в ІІ-ій стадії складає:
832. В ІІ-ій стадії токсикоманії транквілізаторами розрізняють не тільки разову, але й добову толерантність:
833. Абстинентний синдром при токсикоманіях транквілізаторами з'являється через ____ регулярного прийому:
834. Абстинентний синдром при токсикоманіях транквілізаторами виражається:
835. Психопатологічними ознаками абстинентного синдрому при токсикоманіях транквілізаторами є:
836. Характерною соматичною ознакою абстинентного синдрому при токсикоманіях транквілізаторами є:
837. Неврологічні ознаки абстинентного синдрому при токсикоманії транквілізаторами:
838. Найважчим періодом під час перебігу абстинентного синдрому при токсикоманії транквілізаторами /розвиток судомних нападів, делірія/ після відміни препарату є:
839. Ускладненнями ІІ-ої стадії токсикоманії транквілізаторами є:
840. При токсикоманії транквілізаторами показником переходу в більш важкий стан є:
841. Для зовнішнього вигляду хворого на токсикоманію транквілізаторами не характерні:
842. При хронічній інтоксикації транквілізаторами має місце ряд симптомів, крім:
843. Серед групи хворих, що зловживають лікарськими препаратами з холинолітичною дією, переважають особи:
844. У клініці гострої інтоксикації циклодолом розрізняють фази:
845. Клініка ейфоричної фази циклодолового сп'яніння виявляється:
846. З поглибленням стану циклодолового сп'яніння найчастіше відзначається:
847. Сомато-неврологічні порушення в стані циклодолового сп'яніння не включають один із симптомів:
848. ілюзорні і галюцинаторні облудні сприйняття при гострій інтоксикації циклодолом характеризуються всіма ознаками, крім однієї:
849. При систематичному прийомі циклодолу в токсичних дозах розвиваються стійкі вегето-неврологічні порушення:
850. Токсикоманія центральними холінолітиками характеризується формуванням:
851. Абстинентний синдром при токсикоманії центральними холінолітиками проявляється:
852. Тривалість абстинентного стану при токсикоманії центральними холінолітиками частіше усього складає:
853. Для токсикоманії центральними холінолітиками характерно:
854. З перерахованих факторів, що привертають до токсикоманії, вірні усі, крім одного:
855. Для преморбіду підлітків-токсикоманів не характерно:
856. Для підлітків-токсикоманів не властиво:
857. З перерахованих визначень преморбида підлітків токсикоманів найбільше ймовірним варто вважати:
858. Високий ризик формування токсикоманій у підлітків обумовлений факторами:
859. З перерахованих мотивів вживання одурманюючих засобів підлітками найбільше ймовірними варто вважати:
860. Токсикоманічні речовини за кінцевим результатом їхньої дії діляться на:
861. До особливостей клініки токсикоманій у підлітків відносяться:
862. Абстинентний синдром у підлітків-токсикоманів виявляється:
863. Синдром супутніх наслідків у підлітків-токсикоманів характеризується:
864. Основними принципами профілактики токсикоманії у підлітків є:
865. Відносно питання впливу на підліткову групу помилковим є:
866. Активна участь психіатра і нарколога у виховному впливі на підліткову групу не включає:
867. Серед нюхальщиків-підлітків, що застосовують засоби побутової і промислової хімії, переважають:
868. Засоби побутової і промислової хімії, уживані підлітками для одурманення, мають ряд спільних властивостей:
869. Для механізму дії засобів побутової і промислової хімії найбільше характерно:
870. Найбільш токсичним серед засобів побутової і промислової хімії, уживаних для одурманення, є:
871. Найменш характерний спосіб ужитку вживання засобів побутової і промислової хімії:
872. Динаміка стану гострої інтоксикації засобами побутової і промислової хімії не передбачає фазу:
873. На початковому етапі (фаза сомато-вегетативних розладів) вдихання засобів побутової і промислової хімії спостерігаються:
874. Особливістю початкового періоду стану інтоксикації при вдиханні засобів побутової і промислової хімії є:
875. Для фази порушеної свідомості при вдиханні засобів побутової і промислової хімії не характерно:
876. Фаза галюцинаторних і ілюзорних порушень при вдиханні засобів побутової і промислової хімії виявляється:
877. Для деліріозних розладів у структурі гострої інтоксикації засобами побутової хімії характерно:
878. Онейроїдоподібний варіант галюцинаторних розладів у стані гострої інтоксикації засобами побутової і промислової хімії характеризується:
879. Для станів гострої інтоксикації засобами побутової і промислової хімії не характерно:
880. Відносно залишкових явищ зловживання засобами побутової і промислової хімії вірні всі ознаки, крім однієї:
881. Можуть допомогти у виявленні підлітків, що вживають засоби побутової і промислової хімії, наступні симптоми:
882. Для епізодичного вжитку підлітками засобів побутової і промислової хімії характерно:
883. Для синдрому психічної залежності при токсикоманії засобами побутової хімії не характерно:
884. Про формування у підлітків токсикоманії від засобів побутової і промислової хімії свідчить:
885. Зміна реакції організму підлітка при зловживанні засобами побутової хімії в І-ій стадії проявляється:
886. Для І-ої стадії токсикоманії засобами побутової і промислової хімії не характерно:
887. Сомато-вегетативні прояви абстинентного синдрому при токсикоманії засобами побутової і промислової хімії:
888. Клініка абстинентного синдрому при токсикоманії засобами побутової і промислової хімії виявляється:
889. Тривалість абстинентного синдрому при токсикоманії засобами побутової і промислової хімії складає:
890. При хронічному регулярному вживанні засобів побутової і промислової хімії підлітками не є характерним розвиток:
891. Підлітки-токсикомани, що вживають засоби побутової і промислової хімії, не можуть виконувати прості трудові процеси з причини:
892. Злоякісність токсикоманії від вживання засобів побутової і промислової хімії визначається:
893. Наслідками інгаляційного вживання засобів побутової і промислової хімії є:
894. Зовнішній вигляд підлітків-токсикоманів, які зловживають засобами побутової і промислової хімії є:
895. При обстеженні у підлітка-токсикомана, що зловживає засобами побутової і промислової хімії, виявляються:
896. Госпіталізація підлітків, які епізодично або систематично вживають засоби побутової і промислової хімії:
897. При передозуванні підлітками засобів побутової і промислової хімії екстренну допомогу надають:
898. До числа невідкладних заходів, що надають підлітку в мащині швидкої допомоги при передозуванні засобів побутової і промислової хімії, відносяться:
899. Дезінтоксикаційні заходи при важкому стані гострої інтоксикації засобами побутової і промислової хімії не включають:
900. При госпиталізації підлітка, що зловживає засобами побутової і промислової хімії в стаціонар, дії лікаря в першу чергу спрямовані на:
901. Для усунення патологічного потягу до засобів побутової і промислової хімії у підлітків застосовують:
902. Для лікування свинцевої енцефалопатії, що розвивається у підлітків внаслідок вдихання утильованого бензину, застосовують:
903. При лікуванні свинцевої енцефалопатії комплексонами екскреція свинцю із сечею:
904. У підлітків, що зловживають засобами побутової і промислової хімії, дисфорії усуваються:
905. Відновлювальне лікування підлітків, що зловживають засобами побутової і промислової хімії, проводиться:
906. При загрозі рецидиву вживання засобів побутової і промислової хімії підлітками призначають:
907. Підлітки, що епізодично вживають засоби побутової і промислової хімії:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів