Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


55. Наркологія

4. "Клініка алкоголізма"


178. Легкий ступінь простого алкогольного сп'яніння характеризується:
179. Середній ступінь простого алкогольного сп'яніння характеризується:
180. Алкогольна кома характеризується:
181. Експлозивний варіант зміненого простого алкогольного сп'яніння характеризується:
182. Дисфоричний варіант зміненого простого алкогольного сп'яніння характеризується:
183. істеричний варіант зміненого простого алкогольного сп'яніння характеризується:
184. Депресивний варіант зміненого простого алкогольного сп'яніння характеризується:
185. Змінене просте алкогольне сп'яніння з перевагою сомноленції характеризується:
186. Маніакальний варіант зміненого алкогольного сп'яніння характеризується:
187. Первинному патологічному потягу до алкоголю відповідає:
188. Симптому патологічного ваблення в стані сп'яніння (т.зв. ""вторинний потяг") із зниженням кількісного контролю відповідає:
189. Симптому патологічного ваблення в сп'янінні з втратою кількісного контролю відповідає:
190. Симптому патологічного ваблення в сп'янінні з втратою кількісного і ситуаційного контролю відповідає:
191. Епілептоідний варіант зміненого простого алкогольного сп'яніння характеризується:
192. Що найбільше характерно для параноідного зміненого простого алкогольного сп'янінняі
193. У відношенні патологічного сп'яніння вірно:
194. Епілептоідна форма патологічного сп'яніння характеризується:
195. Параноідна форма патологічного сп'яніння характеризується:
196. Актуалізація симптому спонтанно виникаючого первинного патологічного потягу до алкоголю з боротьбою мотивів характеризується:
197. Актуалізація симптому спонтанно виникаючого первинного патологічного потягу без боротьби мотивів характеризується:
198. Актуалізація симптому ситуаційно-обумовленого первинного патологічного потягу до алкоголю характеризується:
199. Первинний патологічний потяг до алкоголю характеризується:
200. По відношенню до зміненого простого алкогольного сп'яніння з імпульсивними діями вірно:
201. Для симптому ситуаційно зумовленого первинного потягу до алкоголю характерно:
202. Для симптому спонтанно виникаючого первинного патологічного потягу з боротьбою мотивів характерно:
203. Для симптому спонтанно виникаючого первинного патологічного потягу до алкоголю без боротьби мотивів характерно:
204. Симптом первинного патологічного потягу до алкоголю з ознаками нездоланності характеризується:
205. Симптом первинного патологічного потягу до алкоголю, що виникає на фоні "пограничних станів", характеризується:
206. При актуалізації первинного патологічного потягу до алкоголю, що виникає на фоні "пограничних станів", характерні симптоми:
207. До основних критеріїв, що визначають стан простого алкогольного сп'яніння, відносяться:
208. По відношенню до зміненого простого алкогольного сп'яніння з параноїдною налаштованістю вірно:
209. По відношенню зміненого простого алкогольного сп'яніння з рисами пустотливості вірно:
210. Вкажіть одне з названих визначень змін толерантності до алкоголю при алкоголізмі:
211. Для симптому наростаючої толерантності до алкоголю характерно:
212. Для симптому "плато" толерантності характерно:
213. Для симптому зниження толерантності характерно:
214. Поняттю перехресна "толерантність" відповідає:
215. Зміна картини сп'яніння при хронічній інтоксикації алкоголем обумовлена:
216. Для помірковано виражених змін сп'яніння характерно:
217. Для різко виражених змінених форм простого алкогольного сп'яніння характерно:
218. Для алкогольних амнезій характерно:
219. Для симптому лакунарної амнезії (алкогольні палімпсести) характерно:
220. Для симптому наркотичної амнезії (по і.В. Стрельчуку) характерно:
221. Для симптому тотальної амнезії характерно:
222. Зміна форми зловживання алкоголем при алкоголізмі включає:
223. Для псевдозапоїв характерно:
224. Для постійної форми пияцтва з високою толерантністю характерно:
225. Для перемежованої форми пияцтва характерно:
226. Для істиних запоїв характерно:
227. Для постійної форми пияцтва з низькою толерантністю характерно:
228. Зміна особистості при алкоголізмі зумовлена:
229. Для синтонного типу загострення особистості при алкоголізмі характерно:
230. Для нестійкого типу загострення особистості при алкоголізмі характерно:
231. Для астенічного типу загострення особистості при алкоголізмі характерно:
232. Для експлозивного типу загострення особистості при алкоголізмі характерно:
233. Для істеричного типу загострення особистості при алкоголізмі характерно:
234. Для шизоїдного типу загострення особистості при алкоголізмі характерно:
235. Для дистимічного типу загострення особистості при алкоголізмі характерно:
236. Алкогольна деградація містить у собі:
237. Для алкогольної деградації з психопатоподібними симптомами характерно:
238. Для алкогольної деградації з хронічною ейфорією характерно:
239. Для алкогольної деградації з аспонтанністю характерно:
240. До основних синдромів алкоголізму відносяться:
241. Ознаками синдрому зміненої реактивності при алкоголізмі є:
242. Синдром психічної залежності при алкоголізмі відбиває прагнення хворого:
243. Синдром фізичної залежності при алкоголізмі відбиває прагнення хворого:
244. Для продромального періоду алкоголізму характерно:
245. Назвіть ознаки початкових змін реактивності
246. До показників переходу продрома в І стадію алкоголізму відносяться:
247. Для початкових проявів І стадії алкоголізму характерно:
248. Первинний патологічний потяг до алкоголю на початковому етапі алкоголізму виникає:
249. Втрата захисного рвотного рефлексу при формуванні алкоголізму є одним із перерахованих проявів:
250. Толерантність на початкових етапах алкоголізму підвищується:
251. Перехід від епізодичного до систематичного споживання алкоголю проявляється в одному із варіантів:
252. Для зниження кількісного контолю характерно:
253. Наявність палімпсестів найбільше відображає один із них етапів (стадій алкоголізму):
254. Неврозоподібні розлади, що виявляються у хворих І стадії алкоголізму, характеризуються:
255. Ознаками вегетативної дистонії на початкових етапах алкоголізму є:
256. Раннім зміненим формам простого алкогольного сп'яніння на фоні резидуальної неврологічної патології найбільш характерні:
257. До початкових ознак формування звичного пияцтва відносяться:
258. До початкових ознак морально-етичного зниження особистості відносяться:
259. Для ІІ стадії алкоголізму характерно:
260. Для особистісних змін у продромі алкоголізму характерно:
261. У розгорнутій стадії захворювання первинний патологічний потяг до алкоголю:
262. Вторинний потяг до алкоголю у ІІ стадії захворювання проявляється:
263. В основі ваблення, що формувався, до алкоголю лежать механізми:
264. Які із перерахованих факторів мають головне значення при формуванні патологічного потягу (до алкоголю)і
265. Для ІІ-ої стадії захворювання найбільш характерна форма зловживання алкоголем:
266. В ІІ стадії захворювання характер зловживання алкоголем виявляється:
267. Зміна картини сп'яніння у ІІ стадії захворювання проявляється:
268. Для симптому "плато" толерантності вірно:
269. Зниження і втрата кількісного і ситуаційного контролю характеризується:
270. Порушення соціального статусу в ІІ-ій стадії алкоголізму характеризується:
271. Соматичні розлади в ІІ-ої стадії алкоголізму характеризуються:
272. Алкогольна поразка серця характеризується:
273. Для алкогольного абстинентного синдрому з вегетативно-астенічними розладами характерні:
274. Для алкогольного абстинентного синдрому з вегетативно-соматичними і неврологічними розладами характерні:
275. Для алкогольного абстинентного синдрому з психічними розладами характерні:
276. Для розгорнутого алкогольного абстинентного синдрому характерні:
277. Для абстинентного синдрому зі зворотними психоорганічними розладами характерні:
278. Для абстинентного синдрому з судорожним компонентом є обов'язковою наявність наступних розладів:
279. Основні відмінності алкогольного абстинентного синдрому від абстинентного синдрому при барбітуровій наркоманії:
280. В стуктурі якого абстинентного синдрому при хронічній інтоксикації характерний біль у великих суглобах і шлункуі
281. В стуктурі якого абстинентного синдрому при хронічній інтоксикації характерні м'язові боліі
282. Формування алкогольного абстинентного синдрому при систематичному зловживанні алкоголем відбувається протягом:
283. У динаміці захворювання на алкоголізм формування абстинентного синдрому відбувається на етапі:
284. Для зняття ААС доцільно призначення:
285. Неврологічні розлади в ІІ-ій стадії захворювання виявляються:
286. ІІІ стадія алкоголізму характеризується:
287. Симптом зниження толерантності характеризується:
288. Зниження толерантності є проявом:
289. Для симптому тотальної амнезії характерно:
290. Симптом тотальної амнезії є відбитком:
291. Для ІІІ стадії захворювання характерний один із варіантів ААС (алкогольного абстинентного синдрому):
292. Для алкогольної деградації характерно:
293. Форма зловживання алкоголем у ІІІ стадії захворювання може виявлятися:
294. Для істинних запоїв характерно:
295. Для змінених картин сп'яніння в ІІІ стадії алкоголізму характерно:
296. Соціальні наслідки в хворих у ІІІ стадії алкоголізму проявляються:
297. Психотичні розлади, що зустрічаються в хворих в ІІІ-ій стадії алкоголізму, виявляються в клінічних формах:
298. Неврологічні ускладнення алкоголізму (поза рамками енцефалопатій) містять в собі:
299. До минущих розладів у структурі похмільного синдрому відносять:
300. Для алкогольної поліневропатії характерно:
301. В основі розвитку алкогольної невропатії лежить один із зазначених механізмів:
302. Зв'язок алкоголізму і диенцефальних розладів виявляється:
303. Сексуальні порушення при алкоголізмі виявляються:
304. У розвитку сексуальних розладів при алкоголізмі лежать фактори:
305. На початкових стадіях захворювання (І - І-ІІ ст. алкоголізму) сексуальні порушення виявляються:
306. У розгорнутих стадіях захворювання і на переході (ІІ-ІІІ ст. алкоголізму) сексуальна активність характеризується:
307. Для алкогольної енцефалопатії типу Гайе-Вернике характерно:
308. Для неврологічних розладів алкогольної енцефалопатії типу Корсаковського психозу характерно:
309. Неврологічні розлади при алкогольному псевдопаралічі виявляються:
310. Для неврологічних розладів (алкогольної енцефалопатії з симптомами ретробульбарного невриту ) характерно:
311. Для неврологічних розладів (алкогольної енцефалопатії типу Маркіафаві-Бін"ямі) характерно:
312. Для неврологічних розладів алкогольної мозочкової атрофії характерно:
313. Для неврологічних розладів алкогольної енцефалопатії з картиною Бері-Бері характерно:
314. Для неврологічних розладів алкогольної енцефалопатії по типу "Хвороба Мореля" (корковий ламінарний склероз) характерні:
315. Для неврологічних розладів алкогольної енцефалопатії Джолліафа (алкогольна пелагра) характерні:
316. До найбільш достовірних критеріїв, що дозволяють оцінити епідеміологічний аспект алкоголізму серед жінок у даний час відносять:
317. Для співвідношення чоловіків і жінок, що страждають алкоголізмом, ймовірний один із перерахованих показників:
318. Для питомої ваги жінок, що страждають алкоголізмом, включаючи й алкогольні психози, ймовірний один з показників:
319. Алкоголізм у жінок розвивається переважно в одній з вікових груп:
320. В розвитку алкоголізму в жінок найбільш значимі фактори:
321. У генезі жіночого алкоголізму із соціальних факторів найбільше значимі:
322. З преморбідних характерологичних особливостей полегшує розвиток алкоголізму акцентуація по типу:
323. З врахуванням особливостей формування хвороби для жіночого алкоголізму характерно:
324. З врахуванням клінічних особливостей захворювання для жіночого алкоголізму характерної:
325. З врахуванням темпу прогредієнтності для жіночого алкоголізму характерні:
326. З врахуванням рівня освіти серед жінок, хворих на алкоголізм, переважають особи:
327. З врахуванням сфери професійної діяльності серед жінок, хворих на алкоголізм, переважають:
328. З соматических ускладнень для жінок, що страждають на алкоголізмом, характерно:
329. На початкових етапах хвороби психопатологічні особливості сп'яніння в жінок проявляються:
330. З врахуванням клініки захворювання суіцідальні спроби скоюються частіше жінками, що страждають на алкоголізм:
331. Найбільш ймовірне пояснення одиночного пияцтва жінок, що страждають на алкоголізм, зводиться до одної з приведених тез:
332. Для соціально-психологічного портрету жінок, що страждають на алкоголізмом, характерно:
333. З сімейних факторів, що сприяють ранній алкоголізації підлітків, характерні:
334. До найбільш несприятливої родині, що сприяє ранній алкоголизації підлітків, відносять:
335. З факторів середовища, що впливають на споживання спиртних напоїв підлітками, значимі:
336. До факторів, що сприяють ранньому алкоголізму підлітків, відносять:
337. Особистість підлітка, схильного до ранньої алкоголізації, характеризується:
338. Найбільший ризик розвитку алкоголізму у підлітків пов'язаний:
339. При наявності алкоголізму в обох батьків ризик аналогічного захворювання в дітей підвищується:
340. Резидуально-органичнічна церебральна недостатність, як одна з умов, що сприяють розвитку алкоголізму в підлітків, виявляється:
341. інтелектуальні і характерологічні відхилення, як одна з умов, що сприяють розвитку алкоголізму в підлітків, виявляються:
342. Для клініки гострої алкогольної інтоксикації в підлітковому віці характерні:
343. До загальних клинико-психопатологічних ознак раннього алкоголізму відносяться:
344. Для клініки і динаміки алкоголізму в підлітковому віці характерно:
345. Для алкогольного сп'яніння в підлітковому віці найбільш характерні форми:
346. Для толерантності хворих алкоголізм підлітків характерно:
347. Для підліткового алкоголізму формами споживання алкоголю є:
348. Для синдрому психічної залежності від алкоголю в підлітковому віці характерні:
349. Симптом втрати кількісного і втрати ситуаційного контролю в хворих алкоголізмом у підлітковому віці, відображає:
350. Для захисних блювотних реакцій у хворих алкоголізмом у підлітковому віці характерно:
351. Найбільш типовими формами сп'яніння у хворих на алкоголізм у підлітковому віці є:
352. Для абстинентного синдрому підлітків, що страждають алкоголізмом, характерні:
353. Для наслідків хронічної інтоксикації алкоголем у підлітковому віці характерно:
354. Для апато-абулічного синдрому, як наслідку алкоголизації підлітків, характерні:
355. Для інтелектуально-мнестичних розладів підлітків, що страждають на алкоголізм, характерні:
356. Для деменції підлітків, що страждають алкоголізмом, характерно:
357. Розвиток рецидивів у підлітків, що зловживають алкоголем, в значній мірі залежить від:
358. Наростання інтелектуального дефекту в підлітків, що зловживають алкоголем, відбувається:
359. Для ремісій алкоголізму в підлітковому віці характерно:
360. Підліткам, що відносяться до так названої групи ризику, властиво:
361. Ранній алкоголізації підлітків властиво:
362. Поняттю ранньої алкоголізації як хвороби властиво:
363. Алкоголізм у підлітковому віці, що поєднується з шизофренією, найчастіше зустрічається в структурі:
364. Для підлітків, що алкоголізуються, і страждають на шизофренію, характерні:
365. Алкоголізм у підлітковому віці найчастіше поєднується з:
366. Для сприятливого перебігу раннього алкоголізму характерні:
367. Для несприятливого перебігу раннього алкоголізму характерно:
368. Для алкоголізму підлітків, що розвивається на резидуально-органичній основі, характерні:
369. Психопатизація підлітків, схильних до зловживання алкоголем, виявляється:
370. Психози, що виникають у підлітків, які зловживають алкоголем, частіше зумовлені:
371. Для клініки алкоголізму в осіб літнього віку характерно:
372. Для алкогольного абстинентного синдрому в осіб літнього віку характерно:
373. Для клінічної картини сп'яніння в осіб літнього віку, що страждають на алкоголізм, характерно:
374. Для клінічної картини алкогольного абстинентного синдрому в осіб літнього віку характерні:
375. Для соматичного стану хворих на алкоголізм у літньому віці характерні:
376. До факторів , що сприяють розвитку алкоголізму в літньому віці, відносять:
377. На перебіг алкоголізму, що почався в пізньому віці, існують точки зору:
378. Поняття "ремісія при алкоголізмі" найбільш повно і клінічно вірно відбиває одне з приведених визначень:
379. "Спонтанні ремісії" при алкоголізмі зумовлені:
380. З врахуванням динаміки захворювання, "спонтанні ремісії" частіше всього виявляються на етапі:
381. Терапевтичні ремісії при алкоголізмі зумовлені:
382. Формування терапевтичних ремісій визначається:
383. Формування терапевтичних ремісій визначається:
384. У хворих на алкоголізм у ремісіях можуть виявлятися розлади:
385. Клініка ремісій у хворих з І-ою стадією алкоголізму:
386. Для клініки ремісій з ІІ-ою стадією алкоголізму характерно:
387. Клініка ремісій у хворих з ІІІ-ою стадією алкоголізму проявляється:
388. До біологічних факторів, що впливають на тривалість і стійкість ремісій відносяться:
389. До лікувально-відновлювальних факторів, що впливають на тривалість і стійкість ремісій при алкоголізмі відносять:
390. До привхідних (так званих екзогенних) факторів, що впливають на тривалість і стійкість ремісій при алкоголізмі відносяться:
391. До індивідуально-психологічних факторів, що впливають на тривалість і стійкість ремісії, відносяться:
392. До соціально-психологічних факторів, що впливають на тривалість і стійкість ремісії, відносяться:
393. До мікросоціальних факторів, що впливають на тривалість і стійкість ремісії, відносяться:
394. Поняття зриву при алкоголізмі містить у собі:
395. До ранніх рецидивів відносять поновлення зловживання алкоголем і розвиток хворобливих симптомів у період до:
396. До факторів, що впливають на розвиток рецидивів, відносяться:
397. До біологічних факторів, що впливають на розвиток рецидивів, відносяться:
398. В результаті прийому алкоголю спостерігається:
399. Для першого ступеня алкогольного сп'яніння не характерний один із симптомів:
400. Для середнього ступеня алкогольного сп'яніння не властиво:
401. При глибокому ступені алкогольного сп'яніння відсутні:
402. Відмінними ознаками професійного делірію є:
403. Після перенесеного професійного делірію часто виникає:
404. Афективні розлади в структурі професійного делірію характеризуються:
405. Частіше всього у клініці спостерігають такі основні форми алкогольного делірія:
406. При алкогольному делірії типові наступні сомато-вегетативні порушення:
407. Про можливість переходу алкогольного абстинентного синдрому в металкогольний психоз свідчить:
408. Алкогольний делірій виникає частіше всього:
409. Важкості прояву алкогольного делірію сприяє:
410. При класичному делірії спостерігаються неврологічні порушення:
411. В групі важких деліріїв найбільш небезпечний наступний класичний варіант:
412. У осіб, на якій стадією алкоголізму, виникає алкогольний делірійі
413. На виході з алкогольного делірію спостерігаються:
414. Для клініки абортивного алкогольного делірію характерні:
415. При гіпнагогічному делірії спостерігаються:
416. із редукованих деліріїв у клініці частіше всього спостерігають:
417. Гіпнагагічному делірію з фантастичним змістом властиві:
418. До змішаним деліріїв відносять:
419. У клінічній картині пролонгованого (протрагованого) делірію переважає:
420. Пролонгований (протрангований) делірій частіше виникає в наступних умовах:
421. Для клініки делірія без делірія характерні:
422. При систематизованому делірії спостерігаються:
423. Для делірія з переважанням у клінічній картині слухових галюцинацій характерні:
424. Основні прояви "надгострої" форми алкогольної енцефалопатії:
425. Після закінчення гострої алкогольної енцефалопатії вихід з хворобливого стану проявляється:
426. "Зверхгостру" форму гострої алкогольної енцефалопатії характеризує:
427. Клінічна картина порушень у психічній сфері при Корсаковському психозі проявляється:
428. Неврологічні порушення при Корсаковському психозі проявляються:
429. Для делирія характерні:
430. При гострій алкогольній енцефалопатії Гайе-Верніке спостерігається:
431. Гостра алкогольна енцефалопатія Гайе-Верніке супроводжується:
432. Для гострої алкогольної енцефалопатії характерні:
433. Хворі з алкогольним делірієм:
434. Термін "алкогольна енцефалопатія" ввели:
435. Основним психічним порушенням у продромальному периоді алкогольної енцефалопатії є:
436. При алкогольному делірії спостерігається:
437. При делірії необхідно:
438. Алкогольний псевдопараліч:
439. При алкогольному псевдопаралічі спостерігається:
440. Клініка алкогольної энцефелопатії Маркіафаві-Бін'ямі характеризується проявами:
441. Алкогольна енцефалопатія Маркиафави-Бін'ямі зустрічається:
442. Маніфестні порушення при енцефалопатії Маркіафаві-Бін'ямі виявляються:
443. Неврологічні порушення в структурі энцефалопатії Маркіафаві-Бін'ямі проявляються:
444. Хворобі Мореля (корковий ламінарний склероз) передує:
445. Алкогольна пелагра виникаї у зв'язку з недостатністю вітамінів:
446. Для дебюту алкогольної пелагри характерні:
447. Психопатологічні порушення при алкогольній мізочковій атрофії виражаються:
448. Патологічні зміни в неврологічній сфері при алкогольній мізочковій атрофії такі:
449. На пневмоенцефалограмі при алкогольній мізочковій атрофії виявляється:
450. Неврологічні розлади при алкогольній енцефалопатії з картиною бері-бері виявляються:
451. При алкогольній енцефалопатії з ретробульбарним невритом спостерігаються наступні порушення:
452. Психопатологичні порушення при центральному некрозі моста виявляються наступною симптоматикою:
453. Алкогольні галлюцинози по клінічній картині підрозділяють на:
454. Серед початкових проявів класичного алкогольного галюцинозу, як правило, можна виявити:
455. У структурі розгорнутого класичного алкогольного галюцинозу можна виявити:
456. Типова характеристика вербальних галюцинацій при класичному алкогольному галюцинозі визначається наступними особливостями:
457. Для редукованого гострого абортивного галюцинозу характерні:
458. Основні особливості клініки змішаного гострого галюцинозу з вираженим маренням визначаються:
459. Психопатологічні розлади при змішаному гострому алкогольномугалюцинозі, що поїднується з делірієм, мають наступні характеристики:
460. При літичному закінченні алкогольного галюцинозу, що поєднується з деліриїм, найдовше залишаються наступні порушення:
461. Для клініки подгострого алкогольного галюцинозу з переважанням галюцинацій характерно:
462. Подгострий алкогольний галюциноз із перевагою депресивного афекту відрізняє від інших галюцинозів наступне:
463. У клініці подгострого алкогольного галюцинозу з переважанням марення відзначаються:
464. Для хронічного алкогольного вербального галюцинозу характерно:
465. Особливості клініки хронічного алкогольного галюцинозу з маренням виявляються в наступному:
466. Основні особливості психічних автоматизмів у структурі хронічного алкогольного галюцинозу з психічними автоматизмами і парафренною зміною марення:
467. Характерні риси афективних порушень при хронічному алкогольному галюцинозі з психічними автоматизмами і парафренною зміною марення:
468. Найважливіші особливості алкогольних галюцинозів у людей старіше 50 років характеризуються рядом тверджень, окрім:
469. Розрізняють наступні форми алкогольного параноїду:
470. Маревні порушення в рамках "класичного" алкогольного параноїду протікають у формі:
471. Афективна патологія при "класичному" алкогольному параноїді проявляється в:
472. Характерною особливістю гострого алкогольного параноїду є:
473. Основні риси алкогольного параноїду зі змішаною картиною, що поєднується з деліріозними розладами:
474. Ознаки переходу гострого алкогольного параноїду в затяжний проявляються:
475. Алкогольне марення ревнощів спостерігається:
476. До алкогольного марення ревнощів відносять:
477. Виникненню алкогольного марення ревнощів сприяють наступні преморбидні патохарактерологічні особливості:
478. Основні особливості алкогольного марення ревнощів виражаються в:
479. Алкогольне марення ревнощів стає політематичним за рахунок приєднання:
480. Серед головних відмінних рис делірія з фантастичним змістом можна назвати:
481. Клінічна картина делірія з оніричними розладами знаходить своє відображення у:
482. Відмінність алкогольного оніризму від деліріозно-онейроїдних станів:
483. Клініка алкогольного делірія з психічними автоматизмами:
484. Для гострого алкогольного галюцинозу з депресією характерні наступні симптоми:
485. Для гострого алкогольного галюцинозу з депресією характерні:
486. Для клініки гострого алкогольного галюцинозу зі ступором характерні:
487. Особливості психічних автоматизмів при алкогольному галюцинозі проявляються у наступному:
488. Клініка гострого алкогольного галюцинозу з психічними автоматизмами характеризується наступними особливостями:
489. Розвитку онейроїда при гострому алкогольному галюцинозі передує:
490. Мотиви прийому алкоголю при підлітковому алкоголізмі:
491. Прийом алкоголю при підлітковому алкоголізмі:
492. Ейфорія при підлітковому алкоголізмі І ст. характеризується:
493. Клініка підліткового алкоголізму включає:
494. І-а стадія підліткового алкоголізму формується протягом:
495. Зростання толерантності в І-ій стадії підліткового алкоголізму складає:
496. При підлітковому алкоголізмі блювотний рефлекс:
497. При підлітковому алкоголізмі ситуаційний контроль:
498. Кількісний контроль при підлітковому алкоголізмі:
499. Форма сп'яніння при підлітковому алкоголізмі:
500. Зміни характеру в І-ій стадії підліткового алкоголізму:
501. Для І-ої стадії підліткового алкоголізму характерно:
502. ІІ стадія підліткового алкоголізму розвивається через:
503. Підвищення толерантності в ІІ-ій стадії підліткового алкоголізму:
504. Зміна форми сп'яніння в ІІ стадії підліткового алкоголізму характеризується:
505. У стані сильного сп'яніння поведінка підлітків характеризується:
506. Абстинентный синдром при підлітковому алкоголізмі виникає через:
507. Абстинентний синдром при підлітковому алкоголізмі характеризується:
508. При абстинентному синдромі підліткового алкоголізму із соматичних розладів відзначаються:
509. Для абстинентного синдрому підліткового алкоголізму характерно:
510. При абстинентном синдромі підліткового алкоголізму:
511. У абстинентному синдромі підліткового алкоголізму з неврологічних знаків визначаються:
512. При абстинентному синдромі підліткового алкоголізму:
513. Тривалість абстинентного синдрому при підлітковому алкоголізмі:
514. Для ІІ ст. підліткового алкоголізму характерно:
515. Лікування підліткового алкоголізму:
516. При лікуванні підліткового алкоголізму застосовуються:
517. Для нормалізації сну при підлітковому алкоголізмі рекомендовані:
518. При психопатоподібній поведінці в клініці підліткового алкоголізму рекомендується:
519. Проведення гіпносуггестивної терапії при підлітковому алкоголізмі:
520. Курс лікування підліткового алкоголізму складає:
521. Диспансерний облік підліткового алкоголізму:
522. Форми диспансерного обліку підліткового алкоголізму:
523. Причиною алкоголізму в літньому віці є:
524. До мікросоціальним факторів, що сприяють розвитку алкоголізму в літньому віці, відносять:
525. До психологічних факторів, що сприяють розвитку алкоголізму в літньому віці, відносять:
526. До біологічних факторів, що зумовлюють розвиток алкоголізму в літньому віці, відносять:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів