Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


55. Наркологія

1. "Організація наркологічної допомоги в Україні"
2. "Загальна психопатологія"
3. "Методи дослідження наркологічних хворих"
4. "Клініка алкоголізма"
5. "Наркоманї, токсикоманії"
6. "Лікування алкоголізму, наркоманій, токсикоманій"
7. "Психотерапія та інші немедикаментозні методи лікування"
8. "Експертиза в наркології"
9. "Лікування невідкладних станів в наркології"
10. "Додаткова програма"
11. "Ситуаційни задачи"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів