Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


54. Медична генетика

4. "4.Цитогенетика"


678. Які ділянки хромосом належать до Q-сегментів?
679. Що таке центромерний індекс?
680. В яких випадках показане цитогенетичне дослідження у батьків?
681. З якою метою використовуються хромосомоспецифічні ДНК-зонди?
682. Назвіть найбільшу субметацентричну хромосому людини
683. В яких межах варіює центромерний індекс хромосом G-групи?
684. Який із зазначених каріотипів містить кільцеву хромосому?
685. Назвіть каріотип з повною делецією короткого плеча хромосоми 18:
686. Який із названих каріотипів містить перицентричну інверсію?
687. Назвіть каріотип дитини з синдромом Вольфа-Хіршхорна:
688. Визначите серед перерахованих каріотипів парацентричну інверсію:
689. Який із названих каріотипів містить дуплікацію хромосомного сегмента?
690. Визначте каріотип з транслокацією:
691. Як позначається розрив у хромосомі?
692. В якому каріотипі зазначена ізохромосома?
693. Назвіть пряму інсерцію між двома хромосомами:
694. Визначте каріотип з кінцевою делецією:
695. Зазначте каріотип з робертсонівською транслокацією:
696. Зазначте каріотип з термінальною делецією довгого плеча хромосоми 16:
697. Зазначте каріотип з інтерстиціальною делецією у жінки з синдромом Прадера-Вилли:
698. Новонароджений хлопчик з клінічним діагнозом хвороби Дауна - мозаїк за делецією довгого плеча хромосоми 14. Зазначте його каріотип:
699. Нерозходження статевих хромосом призводить до виникнення:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів