Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


54. Медична генетика

1. "1.Загальна генетика"
2. "2.Спадкові захворювання"
3. "3.Молекулярна і біохімічна генетика"
4. "4.Цитогенетика"
5. "5.Пренатальна діагностика"
6. "6.Молекулярна діагностика"
7. "7.Популяційна генетика"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів