Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


51. Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища

1. "Загальні питання дослідження хімічних факторів"
2. "Фізико-хімічні методи аналізу"
3. "Дослідження повітря"
4. "Дослідження води"
5. "Дослідження грунту"
6. "Дослідження харчових продуктів"
7. "Лабораторні дослідження пріорітетних хімічних забруднювачів навколишнього середовища"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів