Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


5. Вірусологія

1. "Природа та будова вірусів"
2. "Генетика та репродукція вірусів"
3. "Патогенез вірусних інфекцій"
4. "Противірусний імунітет"
5. "Хіміотерапія вірусних інфекцій та екологія вірусів"
6. "Методи лабораторної діагностики вірусних інфекцій"
7. "Віруси грипу та грип, лабораторна діагностика"
8. "Родина парамікровірусів"
9. "Аденовіруси та аденовірусна інфекція, лабораторна діагностика"
10. "Корона-,риновіруси, спричинені ними інфекції та їх лабораторна діагностика"
11. "Віруси поліомієліту,інщі ентеровіруси та спричинені ними інфекції."
12. "Ротавіруси та інші віруси-збудники гострих гастроентеритів."
13. "Вірусні гепатити.Гепатит А."
14. "Вірусні гепатити В,С,Д,Е"
15. "ВІЛ та ВІЛ-інфекція/СНІД.Лабораторна діагностика."
16. "Родина герпесвірусів."
17. "Арбовіруси:флаві-, бунья-, тогавіруси та спричинені ними інфекції."
18. "Аренавіруси.Рабдовіруси.Поксвіруси та спричинені ними інфекції."
19. "Санітарна вірусологія."


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів