Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


49. Лабораторна генетика

7. "Популяційна генетика"


977. Які з вказаних факторів є чинником вторинних змін генетичної структури популяції?
978. Які генетичні наслідки різкого зниження числа особин в популяції?
979. Які з вказаних дій дозволяють підраховувати частоту домінантного гену в популяції?
980. Вкажіть правильну формулу для визначення частоти домінантного гена в популяції
981. Вкажіть правильну формулу для визначення частоти рецесивного гена:
982. Які з вказаних факторів є причиною первинних змін генетичної структури популяції?
983. Вкажіть правильну формулу для визначення частоти гетерозиготних носіїв:
984. Які з вказаних факторів є причиною вторинних змін генетичної структури популяції?
985. Що таке гетерозис?
986. Відбір на користь гомозигот, що призводить до нестабільної гаметичної рівноваги, спостерігається в випадку:
987. Що таке частотнозалежний відбір?
988. Вкажіть закономірність дії відбору за полігенними ознаками:
989. Що таке коефіцієнт спорідненості?
990. Вирахування коефіцієнту інбридингу у людини обмежені:
991. Коефіцієнт інбридингу найбільш високий:
992. Що таке летальний еквивалент?
993. Чи відносяться інфекційні хвороби до селективних факторів відбору?
994. Селективно найбільш ефективні:
995. Для популяції найсприятливими є:
996. Що таке асортативний шлюб?
997. Що означає коефіцієнт імбридингу індивіду?
998. Що таке сегрегаційний вантаж?
999. Що таке мутаційний вантаж?
1000. Ефективна оцінка генетичного вантажу а популяції проводиться на підставі:
1001. За рахунок чого в популяції встановлюється нестабільна рівновага?
1002. З популяційної точки зору, перицентричні інверсії:
1003. За рахунок чого в популяції відбувається відбір, що призводить до генетичної рівноваги?
1004. За рахунок чого в популяції відбувається добір, що призводить до зміни генних частот в одному напрямку?
1005. Розповсюдженність нових мутацій в популяції шляхом відбору:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів