Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


49. Лабораторна генетика

6. "Пренатальна діагностика"


893. Які існують найбільш ефективні методи пренатальної діагностики дефектів нервової трубки?
894. Родовід сім'ї обтяжений народженням дітей з ураженням нервової трубки. Строк вагітності 18 тижнів. Рівень альфа-фетопротеїну в сироватці крові підвищений. Яка повинна бути тактика лікаря?
895. Родовід сім'ї обтяжений мультифакторіальною патологією. Строк вагітності до моменту звернення - 16 тижнів. Якою повинна бути тактика лікаря?
896. Родовід сім'ї обтяжений мультифакторіальною патологією.Строк вагітності до моменту звернення - 15 тижнів. Рівень альфа-фетопротеїну в сироватці крові підвищений. При УЗД встановлений полігідрамніон, аненцефалія.Яка тактика лікаря?
897. Першовагітна, 26 років. Родовід не обтяжений. Тиждень тому назад перенесла ОРЗ. Строк вагітності 20 тижнів. Яка тактика лікаряі?
898. Вагітна, 29 років. В анамнезі народження здорової дитини.Строк ок вагітності 15 тижнів. Ультразвукове дослідження відхилень не визначило.Рівень альфа-фетопротеїну знижений. Яка тактика лікаря?
899. Вагітна, 40 років. В анамнезі троє здорових дітей. Строк вагітності 7 тижнів. Яка тактика лікаря?
900. Першовагітна, 28 років. Вік чоловіка 40 років. Строк вагітності 15 тижнів. Родовід не обтяжений. Тактика лікаря?
901. Першовагітна, 40 років. Строк вагітності 14 тижнів.Визначіть тактику лікаря:
902. Першовагітна, 30 років. Родовід не обтяжений. Тиждень тому , після перенесеного гострого респіраторного захворювання, з лихоманкою, перестала відчувати рух плоду. Строк вагітності 20 неділь. Яка тактика лікаря?
903. Вагітна, 23 роки. Родовід не обтяжений. З 20 тижнів відмічається збільшення розмірів матки, що випереджує термін гестації. Ваша тактика?
904. Які спадкові хвороби можуть визначатися за допомогою УЗ дослідження плоду?
905. Які з наведених методів відносяться до інвазивних методів пренатальної діагностики?
906. Який матеріал амніотичної рідини найбільш інформативний для діагностики спадкової вродженої патології?
907. Які оптимальні строки УЗД-скринінгу вагітних?
908. Які оптимальні строки проведення УЗД у вагітних для визначення вад розвитку центральної нервової системи плоду?
909. Альфа-фетопротеїн - це:
910. Матеріалом для дослідження каріотипу плоду служить:
911. Які усладнення можуть виникнути при проведенні неінвазивних методів пренатальної діагностики?
912. Які з наведених методів пренатальної діагностики найбільш інформативні в першому триместрі вагітностіі
913. Жінці 38 років, її чоловіку 40 років. Акушерський анамнез обтяжений одним самовільним абортом та народженням дитини з хворобою Дауна (клінічний діагноз). Дитина померла. В сім'ї немає дітей. Яка тактика лікаря?
914. Жінці 25 років. У 35-річного чоловіка визначена в лімфоцитах периферійної крові транслокація 21/21. Яка вірогідність народження здорової дитини в даній сім'ї?
915. Яку з вказаних програм необхідно проводити для пренатальної профілактики спадкових хвороб та вроджених аномалій розвитку?
916. Від чого залежить розповсюдженість різних типів вроджених та спадкових захворювань?
917. З якою метою проводиться ультразвукове дослідження у вагітних?
918. З якою метою проводиться пренатальна діагностика?
919. Які з наведених аномалій розвитку можна діагностувати за допомогою ультразвукового дослідження?
920. На якому терміні вагітності можна діагностувати вади розвитку нервової трубки за допомогою ультразвукового дослідження?
921. Які з приведених захворювань серцево-судинної системи можна діагностувати за допомогою ультразвукового дослідження(
922. З якого строку вагітності можна діагностувати вади розвитку серцево-судинної системи?
923. Які з наведених акушерських станів є непрямими ознаками при виявленні вад розвитку?
924. З якого строку вагітності можна запідозрити вади розвитку сечо-статевої системи?
925. Які з наведених вад розвитку шлунково-кишечного тракту можна діагностувати за допомогою ультразвукового дослідження?
926. За допомогою ультразвукового дослідження у плоду визначені слідуючі вади: гіпотрофія, одностороння агенезія нирки, відсутність частини сечостатевого тракту. Передбачуваний діагноз:
927. У плоду виявлені такі вади розвитку: полікістоз нирок, фокомелія, розщілина губи та піднебіння. Передбачуваний діагноз?
928. За допомогою яких методів пренатальної діагностики можна визначити стать плоду?
929. Які з наведених хвороб обміну речовин можна діагностувати за допомогою пренатальної діагностики?
930. Які з наведених хромосомних патологій вимагають пренатальної діагностики?
931. На ехографії виявлені слідуючі вади плоду: омфалоцеле, розщілина хребта, синдактилія, аплазія пуповинної артерії. Передбачуваний діагноз?
932. У плоду за допомогою ультразвукового дослідження визначено: потовщення шийної складки, скорочення довжини стегневої кістки,макроглосія, трьохкамерне серце. Передбачуваний діагноз?
933. Яку патологію можна запідозрити за допомогою фетоамніографії плоду?
934. Які з наведених методів пренатальної діагностики відносяться до інвазивних?
935. На якому самому раньому терміні вагітності реально одержати пробу амніотичної рідини?
936. Стать плоду слід вважати чоловічою, якщо вміст Х- та У-хроматину в ядрах клітин амніотичної рідини буде таким:
937. Які основні показники для визначення каріотипу плоду?
938. При яких показниках каріотипу жінки необхідно провести визначення каріотипу плоду?
939. Які з наведених захворювань можна діагностувати за допомогою амніоцентезу?
940. Який матеріал для дослідження можна отримати за допомогою амніоцентезу?
941. Яке походження мають клітини амніотичної рідини?
942. Яка мінімальна кількість амніотичної рідини необхідна для визначення статі плоду?
943. Який вміст клітин амніотичної рідини з ядерним Х-хроматином необхідний для достовірного визначення жіночої статі?
944. Які з наведених досліджень можна провести з використанням матеріалу від біопсії хоріону?
945. Який з вказаних методів можна застосувати для проведення біопсії хоріону?
946. Що таке кордоцентез7
947. Які з наведених станів можна діагностувати за допомогою біопсії хоріону?
948. При яких захворюваннях жінки рівень а-фетопротеїну в її крові підвищений?
949. В якому терміні вагітності відмічається максимальний вміст а-фетопротеїну в амніотичній рідині?
950. Які з наведених методів можна рекомендувати для профілактики дефектів розвитку нервової трубки?
951. В якому терміні вагітності проводиться біопсія хоріону?
952. Які з вказаних ознак, визначених за допомогою ультразвукового дослідження, характерні для діабетичної фетопатії?
953. Які з наведених вад розвитку нирок та уретри можна визначити за допомогою ультразвукового дослідження?
954. При яких захворюваннях плоду відмічається підвищення вмісту а-фетопротеїну в амніотичній рідині?
955. Що таке а-фетопротеїн?
956. Жінці якого віку, в випадку її вагітності, необхідна пренатальна діагностика?
957. Яка середня тривалість культивування клітин амніотичної рідини для визначення каріотипу плоду?
958. При якій ензимопатії рекомендована пренатальна діагностика?
959. При яких аміноацидопатіях можлива пренатальна діагностика?
960. Який ризик (в %) негайних ускладнень (кровотеча, витікання біляплодних вод, болі в животі) при проведенні амніоцентезу?
961. Активність яких ферментів можна визначити в клітинах хоріальних ворсині
962. Які ускладнення можливі при проведенні біопсії хоріону?
963. Які з приведених методів пренатальної діагностики необхідні для визначення Х-ламкої хромосоми у плоду?
964. Що є об"єктом дослідження при проведенні цитогенетичної пренатальної діагностики?
965. За допомогою яких методів можна одержати лімфоцити плоду для дослідження?
966. Які можливі ускладнення при проведенні інвазивних методів пренатальної діагностики?
967. Які з приведених недоліків відносяться до методу отримання та аналізу "прямих" препаратів з ворсин хоріону?
968. Жінка 25 років народила двох мертвонароджених хлопчиків з гідроцефалією. Які методи пренатальної діагностики необхідно використовувати при слідуючій вагітності?
969. У вагітної 38 років акушерський анамнез обтяжений одним самовільним абортом. Теперішня вагітність протікає з загрозою переривання. Вкажіть можливі причини цього
970. Вагітна 38 років з загрозою переривання вагітності. В сім'ї дітей немає. Якою повинна бути тактика лікаря?
971. Яка вірогідність народження дітей зі спадковою патологією служить основою для віднесення сім'ї до групи підвищеного ризику?
972. Вкажіть найбільш перспективні напрямки профілактики вродженої патології у дітей
973. У чоловіка двостороння розщелина верхньої губи. Які методи пренатальної діагностики необхідно раніше всього використовувати при обстеженні його вагітної дружини?
974. Вагітна 25 років. Син від першої вагітності страждає гемофілією "А". Строк вагітності 15 неділь. Яка тактика лікаря?
975. Вагітна 25 років, облігатний носій гена гемофілії "А".Строк вагітності 7 неділь. Яка тактика лікаря?
976. Який матеріал найбільш придатний для пренатальної діагностики синдрому ламкої Х хромосоми у плоду?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів