Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


49. Лабораторна генетика

3. "Молекулярна генетика"


323. Які функції ДНК Ви знаєте?
324. Де відбувається процес транскрипції при біосинтезі білка?
325. Скільки існує рівнів організації білкової молекули?
326. Яка з приведених речовин є складовою частиною ДНК?
327. Яка азотиста основа не входить до складу РНК?
328. Які транскрипти гена входять до складу зрілої РНК?
329. В яких з приведених процесів приймає участь ДНК?
330. Що таке нуклеотид?
331. Як називається процес дозрівання мРНК?
332. Які ферменти приймають участь в процесі реплікації ДНК?
333. Які ферменти приймають участь в процесі транскрипції?
334. Виродженість коду - це:
335. Вказати, які з наведених ферментів приймають участь в реплікації ДНК:
336. Вкажіть, які з приведених ферментів приймають участь в біосинтезі білка:
337. Яким чином первинно кодується спадкова інформація?
338. Що таке нуклеотид?
339. Відтворення ДНК відбувається шляхом:
340. Вкажіть принцип об'єднання в пари азотистих основ в подвійній спіралі ДНК:
341. Які азотисті основи входять до складу ДНК?
342. Вкажіть процеси, в яких обов'язкова участь ДНК:
343. Вкажіть органоїди клітини, в яких відбувається збірка молекули білка:
344. На якій молекулі знаходиться антикодон?
345. Що таке транскрипція?
346. Що таке трансляція?
347. Перелічіть властивості генетичного коду:
348. Хромосома утворена:
349. Нуклеосома - це:
350. Сусідні нуклеосоми зв'язані між собою за допомогою:
351. Лінкер утворений:
352. Скелет хромосоми утворений:
353. Подвоєння генетичного матеріалу відбувається:
354. Які генетичні методи слід використовувати в судово-медичній практиці, якщо по окремим клітинам необхідно іденфікувати людину?
355. Синтез нової ДНК на матриці відбувається:
356. Які типи РНК Ви знаєте?
357. Інформаційна РНК забезпечує:
358. На яких рівнях можлива регуляція генів у еукаріотичних організмів?
359. Чи існує відмінність в генетичних кодах ядра та мітохондрії?
360. В якій частині клітини відбувається біосинтез білків мітохондрій та хлоропластів?
361. Генетична рекомбінація - це:
362. Рекомбінація між двома генами відбувається з частотою:
363. Який тип поділу клітин реалізує закон незалежного комбінування ознак у організмів з статевим розмноженням?
364. Проявлення ознаки залежить від статі, коли:
365. В яких молекулах закодована спадкова інформація?
366. Яка просторова організація ДНК еукаріотичної клітини?
367. Що є елементарною мономірною одиницею макромолекули ДНК?
368. Які азотисті основи входять до складу нуклеїнових кислот?
369. Що формує просторову організацію ДНК в еукаріотичній клітині?
370. За яким механізмом відбувається реплікація ДНК?
371. Яка направленість реплікації ДНК?
372. Які особливості організації РНК?
373. Генетичний код:
374. Вкажіть властивості генетичного коду
375. Універсальність генетичного коду означає, що:
376. Транскрипція відбувається:
377. Вкажіть стадії процесу транскрипції
378. Зворотня мутація, реверсія - це:
379. Рибосома - це:
380. Полісома -це:
381. Локус - це:
382. Інтрон - це:
383. Невелика ділянка ДНК перед структурною частиною гена, що має спорідненість з білком-репресором, називається:
384. Невелика ділянка ДНК перед оператором, що служить місцем зв'язування РНК-полімерази з ДНК, є:
385. Трансляція - це:
386. Транскрипція - це:
387. Чим обумовлена складність молекулярної діагностики спадкових захворювань?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів