Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


48. Комунальна гігієна

1. "Організація санітарно-епідеміологічної служби. Соціальні і екологічні аспекти комунальної гігієни"


1. Діяльність державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України регламентується
2. Діяльність санітарно-епідеміологічної служби Міноборони, МВС, Держкомкордону, СБУ регламентується
3. Головний державний санітарний лікар України призначається на посаду і звільняється з неї
4. Головний державний санітарний лікар Республіки Крим призначається на посаду мі звільняється з неї
5. Головний державний санітарний лікар України підзвітний
6. Перший заступник та заступники головного державного санітарного лікаря України призначаються на посаду і звільняються з неї
7. Головний державний санітарний лікар області призначається на посаду і звільняється з неї
8. Головний державний санітарний лікар водного, залізничного, повітряного транспорту призначається на посаду і звільняється з неї
9. Головний державний санітарний лікар Міноборони, МВС, Держкомкордону, СБУ підпорядковується
10. Для наукового та методичного забезпечення санітарно-епідеміологічної служби головний державний санітарний лікар України утворює
11. Для розгляду і вирішення найважливіших питань санітарно-епідеміологічної служби утворюється
12. Розглядати і погоджувати документацію про надання земельних ділянок під будівництво, місця водозаборів і скидання стічних вод, розміщення промислових та інших об"єктів має право
13. Призначати державну санітарно-гігієнічну експертизу, а в разі потреби визначати склад комісії для її здійснення мають право
14. Основною формою здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду є
15. Рішення Головного державного санітарного лікаря України можуть бути оскаржені до
16. Рішення головного державного санітарного лікаря Міноборони, МВС, Держкомкордону, СБУ можуть бути оскаржені до
17. Оскарження прийнятого рішення посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби
18. Головним напрямком діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби в галузі комунальної гігієни є
19. Державна санітарно-гігієнічна експертиза проводиться
20. Перелік установ, організацій, лабораторій, які можуть притягатися до проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи визначається
21. Лікарям-гігієністам і їх помічникам надаються усі права, крім
22. Обмежувати, тимчасово забороняти або припиняти будівництво, реконструкцію об"єктів за проектами, які не мають позитивного заключення державної санітарно-гігієнічної експертизи і у разі відхилення від проекту мають право
23. Роботу по регламентації шкідливих факторів у середовищі життєдіяльності людини проводять
24. Використання у народному господарстві і побуті будь-якого небезпечного фактору хімічної і біологічної природи дозволяється лише при
25. Державну санітарно-гігієнічну експертизу мають право проводити
26. Заключення за результатами державної санітарно-гігієнічної експертизи затверджує
27. Головною умовою щодо ліцензування видів діяльності, пов"язаних з потенційною небезпекою для здоров"я людей, є
28. Обов"язковій сертифікації підлягає продукція
29. Методи контролю і досліджень продукції відносно її безпеки для здоров"я і життя населення, правила використання продукції підвищеної небезпеки погоджує
30. Порядок виробництва, зберігання, транспортування, використання, знищення і утилізації отруйних речовин, продуктів біотехнології і інших біологічних об"єктів визначає
31. На посадових осіб, винних у порушенні санітарного законодавства, або не виконуючих приписів санітарно-епідеміологічної служби, накладається штраф у розмірі
32. На осіб, винних у порушенні санітарного законодавства, накладається штраф у розмірі
33. За передачу замовнику або у виробництво і використання конструкторської, технологічної і проектної документації, яка не відповідає вимогам санітарних норм, розробник цієї документації сплачує штраф у розмірі
34. За реалізацію продукції, забороненої до випуску і реалізації органами і установами санітарно-епідеміологічної служби, підприємство, організація, установа, підприємець сплачує штраф у розмірі
35. За випуск і реалізацію продукції, яка внаслідок порушень вимог стандартів і санітарних норм є небезпечною для життя і здоров"я людей, винні в цьому сплачують штраф у розмірі
36. За реалізацію на території України імпортної продукції, яка не відповідає вимогам діючих в Україні стандартів щодо безпеки для життя і здоров"я людей, винні в цьому сплачують штраф у розмірі
37. За ухилення від пред"явлення посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби продукції, яка підлягає контролю, підприємство, підприємець, установа сплачує штраф у розмірі
38. Постанова про накладання штрафу і застосування фінансової санкції за порушення санітарного законодавства виноситься на підставі
39. У разі невиконання порушником постанови про фінансову санкцію на протязі 15 діб
40. Контроль за виконанням постанови про застосування фінансової санкції виконує
41. Для контролю за виконанням постанови про фінансову санкцію один з її примірників направляють у
42. Суми штрафів або фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства розподіляються
43. Головні лікарі міських і районних санепідстанцій і їх заступники не мають права виносити постанову про накладання штрафу і застосування фінансових санкцій за
44. Виносити постанову про накладення штрафу і застосування фінансової санкції за передачу замовнику або у виробництво конструкторської, технологічної і проектної документації, яка не відповідає вимогам санітарних норм мають право
45. Санітарні лікарі мають право винести постанову про накладення штрафу і застосування фінансової санкції за
46. Якщо міжнародним договором, в якому приймає участь Україна, встановлені інші правила, ніж передбачені санітарним законодавством України, то
47. Випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки для здоров"я і життя населення проводять
48. Ввезення, реалізація і використання в Україні продукції закордонного виробництва дозволяється тільки при наявності
49. При відсутності даних про безпеку для здоров"я населення продукції імпортного виробництва ввезення, реалізація і використання її в Україні дозволяється тільки при наявності
50. Головною формою державної статистичної звітності санітарно-гігієнічного відділу санепідстанції є
51. Головним обліково-оперативним документом, який містить інформацію про об"єкт, що будується, є
52. Головним обліково-оперативним документом державної санітарно-гігієнічної експертизи проекта є
53. Головною стадією запобіжного санітарного надзору є
54. В умовах централізації управління і фінансування СЕС в адміністративному відношенні підпорядковується
55. В умовах централізації управління і фінансування СЕС за функціями державного санітарного нагляду підпорядковується
56. Для оцінки санітарної ситуації за характеристиками здоров"я вагітних використовуються показники
57. Для оцінки санітарної ситуації за характеристиками здоров"я новонароджених використовується аналіз показників
58. Розповсюдженість захворювань серед населення, яке обслуговується поліклінікою, разраховується за формулою
59. Структура розповсюдженості захворювань, питома вага хворих з різними класами і окремими захворюваннями у складі зареєстрованих розраховуються за формулою
60. Річний показник смертності (загальна смертність) розраховується за формулою
61. Річний показник дитячої (малюкової) смертності - це відношення
62. Розповсюдженість захворювань серед населення за матеріалами поглиблених медичних оглядів розраховується за формулою
63. Середня виважена арифметична величина - це
64. Середнє квадратичне відхилення - це
65. Найбільш типовим виявлянням тривалої дії факторів навколишнього середовища малої інтенсивності на організм є
66. Характер дії на організм будь-якого фактору навколишнього середовища не залежить від
67. Спектр біологічних відповідей осіб, які знаходяться в однакових умовах забруднення навколишнього середовища, залежить від
68. Дія однієї речовини, яка потрапляє в організм людини різними шляхами (через ріт і шкіру, через ріт і дихальні шляхи, через стравохід, дихальні шляхи і шкіру), називається
69. Одночасна або послідовна дія на організм двох або більше хімічних сполук або інших факторів однієї природи називається
70. Дія на організм людини різних за природою факторів навколишнього середовища називається
71. Здоров"я населення найбільше визначають
72. Спосіб життя населення визначає
73. Здоров"я населення залежить від соціальних факторів на ... %
74. Здоров"я населення залежить від факторів навколишнього середовища на ...%
75. У формуванні здоров"я населення найбільш впливовим є
76. Найменш впливовим фактором у формуванні здоров"я населення є
77. У відповідності з Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища " групу нормативів екологічної безпеки для людини не входять
78. Екологічної експертизи з попереднім узгодженням з органами державного санітарного нагляду України не потребує
79. Введення в екплуатацію виробництв, на яких не забезпечено виконання екологічних вимог заборонено
80. Екологічна експертиза діючого об"єкту може бути проведена на підставі
81. Кінцевим результатом розробки матеріалів ОВ НС (оцінка дії на навколишнє середовище) є
82. Форма статистичної звітності, яка не потрібна при заповненні екологічного паспорту промислового підприємства, називається
83. У відповідності з "Законом України про охорону навколишнього природного середовища" плата за її забруднення визначається на підставі
84. Головний документ, який визначає обов"язковий порядок проведення державної екологічної експертизи господарської діяльності в Україні, це
85. У відповідності з "Законом України про охорону навколишнього природного середовища" підготовка матеріалів щодо оцінки впливу на оточуюче середовище повинна виконуватися на стадії
86. Принцип диференціації біологічних відповідей при гігієнічному нормуванні факторів навколишнього середовища полягає в тому, що
87. Набір показників шкідливості , обов"язковий при гігієнічному нормуванні чинників навколишнього середовища, визначається
88. Принцип примату медичних показань при нормуванні шкідливих факторів навколишнього середовища полягає в тому, що
89. Підставою для встановлення санітарно-гігієнічних нормативів шкідливих факторів навколишнього середовища є
90. Штраф на особу може бути накладено, якщо вік правопорушника на час порушення ним санітарного законодавства досяг
91. У випадку порушення санітарного законодавства особою віком від 16-ти до 18-ти років справа
92. Штраф за порушення санітарного законодавства не накладається, якщо
93. Штраф за порушення санітарного законодавства може бути накладено не пізніше як через
94. У разі відмови або закритті кримінальної справи, але при наявності у діях праворушника ознак адміністративного порушення накладення адміністративного стягнення може бути проведено не пізніше як через
95. Якщо особа вчинила кілька порушень санітарного законодавства, які одночасно розглядаються однією і тією же посадовою особою держсанепідслужби, штраф за результатами розгляду справи не повинен
96. Чи мають право посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної території складати акти і протоколи з порушень санітарного законодавства у місцях розташування об"єктів МО, МВС, Деркомкордону, СБУ?
97. Справа про порушення санітарного закододавства розглядається уповноваженою особою держсанепідслужби в
98. Справи з порушень санітарного законодавства розглядаються
99. Протоколи про порушення санітарного законодавства, складені посадовими особами вищестоящого органу державної санітарно-епідеміологічної служби, передані на розгляд нижчестоящих посадових осіб
100. Чи мають право головний санітарний лікар України і його заступники складати протоколи та розглядати справи про порушення санітарного законодавства?
101. Протоколи, складені уповноваженими посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби адміністративної території у місцях дислокації об"єктів МО, МВС, Держкомкордону, СБУ, розглядаються
102. Матеріали про порушення санітарного законодавства військовослужбовцями розглядаються
103. Справа про порушення санітарного законодавства у відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, розглядатися
104. Якщо матеріали про порушення санітарного законодавства передано до прокурора, органів попереднього слідства або дізнання
105. Скарга на постанову про накладання штрафу подається
106. Скарга на постанову про накладення штрафу може бути подана протягом
107. Скарга на постанову про накладання штрафу повинна бути розглянута вищестоящим головним державним санітарним лікарем або його заступником у
108. Чи може посадова особа, яка винесла постанову про накладання штрафу, залишити протест прокурора без задоволення, а постанову про накладання штрафу без змін?
109. Чи можуть бути застосовані адміністративно-запобіжні заходи до підприємств і об"єктів, якщо винні особи вже притягнуті до відповідальності за порушення санітарного законодавства?
110. Який адміністративно-запобіжний заход застосовується у разі будівництва об"єктів з неістотним відступом від затвердженого проекту, що не призводить до значної загрози здоров"ю населенн?
111. Який адміністративно-запобіжний заход застосовується у разі виробництва речовин, якщо відсутні дані їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації?
112. Який адміністративно-запобіжний заход застосовується у разі будівництва об"єктів за проектами, що за результатами державної санітарно-гігієнічної експертизи мають негативні висновки?
113. Який адміністративно-запобіжний заход застосовується у разі викидів речовин за умови порушення санітарних норм?
114. Який адміністративно-запобіжний заход застосовується у разі використання і реалізації продуктів при відсутності їх гігієнічної регламентації і державної реєстрації?
115. Обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення або зупинення проводяться на підставі
116. Чи обов"язково надсилати інформацію про застосування адміністративно-запобіжних заходів місцевим органам державної законодавчої влади та місцевого самоврядування?
117. Опечатування (опломбування) джерел енергії, сировини, приміщень, агрегатів, механізмів, засобів транспорту тощо здійснюється
118. Постанова про застосування адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного законодавства може бути оскаржена на протязі


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів