Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


48. Комунальна гігієна

1. "Організація санітарно-епідеміологічної служби. Соціальні і екологічні аспекти комунальної гігієни"
2. "Гігієна атмосферного повітря"
3. "Гігієна водопостачання"
4. "Гігієнa водних об\"єктів"
5. "Гігієна грунту і санітарне очищення населених місць"
6. "Гігієна житлових і громадських будинків"
7. "Гігієна планування населених місць"
8. "Додаткові питання"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів