Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


46. Клінічна біохімія

9. "Кислотно-лужний стан"


674. Які з перелічених значень рН відповідають нормальним значенням рН артеріальної крові?
675. Що таке рН?
676. Якими механізмами забезпечується сталість рН крові?
677. Що являє собою буферна система?
678. Яка з перелічених буферних систем залежить від легеневої вентиляції і називається відкритою?
679. Яка з перелічених буферних систем залежить від функції нирок?
680. Які фізіологічні закономірності дозволяє встановити рівняння Гендерсона-Гассельбаха?
681. Які з перелічених показників КЛС є чисто респіраторними?
682. Які з перелічених показників КЛС є змішаними - відображають респіраторні і метаболічні порушення?
683. Які з перелічених показників КЛС є чисто метаболічними - відображають нереспіраторні порушення або компенсацію?
684. Які з перелічених значень стандартного гідрокарбонату відповідають нормальним значенням його у крові?
685. Які з перелічених значень рСО2 відповідають нормальним значенням в артеріальній крові?
686. Які з перелічених ВЕ, ВД відповідають нормальним значенням?
687. Які процеси в нирках забезпечують регуляцію КЛС?
688. Як змінюється концентрація в крові основних аніонів, катіонів при метаболічному ацидозі?
689. Для якого порушення КЛС характерно в крові підвищення натрію і зниження хлору?
690. Для якого порушення КЛС характерно в крові зниження натрію, підвищення хлору?
691. Які з перелічених станів викликають респіраторний ацидоз?
692. Який вид порушення КЛС розвивається у хворих у стані астматичного статусу?
693. Яка причина розвитку нереспіраторного (метаболічного) ацидозу?
694. Яка причина розвитку нереспіраторного алкалозу?
695. Яка причина розвитку респіраторного алкалозу?
696. Які механізми беруть участь у компенсації нереспіраторного ацидозу?
697. Які зміни кислотно-лужної рівноваги крові, як правило спостерігаються при тривалій блювоті?
698. Які зміни кислотно-лужної рівноваги крові, як правило, спостерігаються при задишці?
699. При яких захворюваннях розвивається респіраторний алкалоз?
700. Які механізми беруть участь у компенсації дихального алкалозу?
701. При яких захворюваннях розвивається нереспіраторний алкалоз?
702. Які буферні системи відносяться до буферних систем організму людини і тварин?
703. Які фізіологічні системи з названих беруть участь у регуляції кислотно-лужного стану?
704. Чи можна в гемолізованих пробах крові визначати показники кислотно-лужної рівноваги?
705. Які показники з названих достатньо визначити, щоб оцінити кислотно-лужний стан?
706. При яких захворюваннях спостерігається метаболічний ацидоз?
707. На чому основана методика визначення електролітів на полум'яному фотометрі?
708. На чому оснований потенціометричний метод визначення електролітів?
709. Яким із перелічених методів визначаються іонізовані електроліти?
710. Які методи застосовуються при визначенні концентрації електролітів?
711. У яких біологічних рідинах визначають електроліти?
712. Який антикоагулянт використовують при заборі крові для визначення калію і натрію в плазмі й еритроцитах?
713. У скільки разів розводять сироватку крові при визначенні натрію методом полуменевої фотометрії?
714. У скільки разів розводять сироватку крові при визначенні калію методом полуменевої фотометрії?
715. У скільки разів розводять сечу при визначенні калію і натрію методом полуменевої фотометрії?
716. Назвіть фізіологічні коливання іонів хлору в лікворі
717. Назвіть фізіологічні коливання екскреції іонів хлору із сечею у дорослих
718. Яку реакцію повинна мати сеча при визначенні в ній іонів хлору меркуриметричним методом?
719. Який колір повинен мати розчин індикатора дифенілкарбазону при визначенні іонів хлору меркуриметричним методом?
720. Чим можна замінити ейконоген при визначенні неорганічного фосфору?
721. У цільній чи розведеній сечі визначають неорганічний фосфор?
722. Перелічіть можливі помилки при проведенні полуменевої фотометрії
723. Який із перелічених методів визначення кальцію найбільш чутливий?
724. Яким із перелічених методів визначається іонізований кальцій?
725. Назвіть принцип фотометричного визначення кальцію
726. Які методи застосовуються для визначення магнію?
727. Який із перелічених методів визначення магнію найбільш специфічний?
728. Назвіть принцип фотометричного методу визначення магнію
729. Перелічіть можливі помилки при визначенні магнію
730. Якими методами визначаються іони хлору в біологічних рідинах?
731. У яких біологічних рідинах визначають концентрацію іонів хлору?
732. Назвіть принцип фотометричного методу визначення неорганічного фосфору
733. Які з перелічених методів застосовуються для визначення заліза?
734. Перелічіть можливі помилки при визначенні заліза в сироватці крові
735. Який із перелічених методів визначення заліза є найбільш точним і специфічним?
736. Які методи використовують для визначення міді в біологічних рідинах?
737. Який найбільш специфічний метод визначення pН крові?
738. Яких умови необхідно додержуватися при заборі крові і визначенні pН та інших показників КЛС?
739. Чому не можна визначати pН і інші показники КЛС через 1-2 години від моменту взяття крові?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів