Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


46. Клінічна біохімія

8. "Водно-мінеральний обмін"


570. Які порушення виникають при недостачі води в організмі?
571. Які порушення виникають при надлишку води в організмі?
572. При яких захворюваннях і станах спостерігається підвищений діурез?
573. Чим визначається розмір осмотичного тиску рідин організму?
574. Який головний осмотичний елемент позаклітинної рідини?
575. Який нормальний показник осмолярності плазми?
576. Який нормальний показник осмолярності сечі?
577. Що таке онкотичний або колоїдно-осмотичний тиск?
578. Якими механізмами забезпечується сталість об'єму і складу рідких середовищ організму?
579. Який гормон регулює водний обмін?
580. Як змінюються деякі лабораторні показники крові при станах дегідратації?
581. Які причини гіпоосмолярної дегідратації?
582. Які причини гіпергідратації?
583. Як змінюються деякі лабораторні показники крові при гіпергідратації?
584. Яка біологічна роль води в організмі?
585. Які органи приймають участь в водно-електролітному обміні?
586. Яка біологічна роль натрію в організмі?
587. Де переважно розподілений натрій в організмі?
588. Які гормони регулюють обмін натрію?
589. Яка в нормі концентрація натрію в плазмі?
590. Який нормальний показник добової екскрекції натрію із сечею?
591. Які гормони підвищують концентрацію натрію в плазмі?
592. Які гормони знижують концентрацію натрію в плазмі?
593. Чи залежить виведення натрію нирками від сольового режиму?
594. Які гормони збільшують втрати натрію нирками?
595. Що викликає гіпонатрійплазмія?
596. Що викликає гіпернатрійплазмія?
597. При яких захворюваннях спостерігається затримка натрію в організмі?
598. Вкажіть, у яких випадках збільшення виведення натрію із сечею є сприятливим симптомом:
599. При яких патологічних станах розвивається гіпонатрійплазмія?
600. Яка кількість натрію виводиться з сечею у новонароджених?
601. Які з перелічених речовин відносяться до клітинних сполук заліза?
602. Які з перелічених клітинних сполук заліза є гемопротеїнами?
603. Які з перелічених речовин відносяться до позаклітинних сполук заліза?
604. Вкажіть, яка нормальна концентрація сироваткового заліза у дорослого
605. Як змінюється концентрація сироваткового заліза при залізодефіцитних анеміях?
606. Як змінюється концентрація сироваткового заліза і відсоток насичення при перніциозній, апластичній, гемолітичній анеміях, гемохроматозі?
607. При яких станах і захворюваннях будуть підвищені ЗЗЗС, залізо в сироватці, знижена НЗЗС?
608. При яких станах і захворюваннях будуть підвищені ЗЗЗС і НЗЗС, знижений вміст заліза в сироватці?
609. При яких станах і захворюваннях буде знижена ЗЗЗС, нормальна або знижена НЗЗС і концентрація сироваткового заліза?
610. Які з перелічених показників дозволяють судити про вміст в організмі заліза?
611. При яких захворюваннях вміст заліза в плазмі крові знижений?
612. При яких захворюваннях відзначається підвищений вміст заліза в сироватці крові?
613. Яка біологічна роль кальцію?
614. Що сприяє усмоктуванню кальцію в кишках?
615. Які гормони регулюють обмін кальцію?
616. Як впливає гормон паратирин на рівень кальцію в плазмі крові?
617. Як впливає гормон кальцитонін на рівень кальцію в плазмі крові?
618. Вкажіть нормальну концентрацію загального кальцію в плазмі крові
619. При яких станах і захворюваннях спостерігається гіпокальциплазмія?
620. До чого призводить тривала гіперкальциємія
621. Що викликає гіпокальциємія?
622. Для якого захворювання характерне зниження концентрації кальцію і неорганічного фосфору, підвищення коефіцієнта Са/Р, підвищення активності ЛФ?
623. У яких випадках гіперкальциємія є фізіологічною?
624. При яких захворюваннях зустрічається гіперкальциємія?
625. Вкажіть місце переважного розподілу іонів хлору в організмі
626. Яка біологічна роль іонів хлору?
627. Вкажіть нормальну концентрацію іонів хлору в плазмі
628. При яких станах і захворюваннях спостерігається гіперхлоремія?
629. При яких станах і захворюваннях спостерігається гіпохлоремія?
630. Які порушення розвиваються при гіпохлоремії?
631. При яких патологічних станах відзначається гіперхлоремія?
632. Яка концентрація калію в плазмі вважається нормальною?
633. Вкажіть місце переважного розподілу калію організмі
634. Як впливають гормони альдостерон, інсулін на рівень калію в плазмі?
635. Які причини підвищення калію в плазмі?
636. У яких випадках гіперкаліплазмія є фізіологічною?
637. Які порушення виникають при гіпокаліплазмії?
638. Які порушення виникають при гіперкаліплазмії?
639. Вкажіть у яких, перелічених нижче, біологічних процесах в організмі бере участь калій
640. Чи можна визначити вміст калію в гемолізованих пробах сироватки або плазмі крові?
641. Чи впливають на вміст калію в організмі позитивні і негативні емоції, стреси, травми?
642. Які тканини або органи є основним депо калію в організмі?
643. У результаті чого вміст калію в плазмі крові зменшується
644. Які з перелічених факторів сприяють розвитку гіпокаліємії?
645. При яких із названих патологічних станів вміст калію в плазмі крові збільшується?
646. Назвіть причини, що сприяють виникненню гіпокаліємії при цукровому діабеті
647. При яких захворюваннях відзначається гіперкаліємія?
648. У яких випадках спостерігається гіперкаліурія?
649. При яких із названих патологічних станів спостерігається гіперкаліємія і гіпокаліурія?
650. Вкажіть, у яких процесах в організмі бере участь фосфор
651. Що сприяє всмоктуванню фосфору в кишках?
652. Які гормони регулюють обмін фосфору?
653. Як впливає гормон паратирин на рівень неорганічного фосфору в плазмі крові?
654. Як впливає гормон кальцитонін на рівень неорганічного фосфору в плазмі?
655. Вкажіть нормальну концентрацію неорганічного фосфору в плазмі крові
656. Які стани і захворювання викликають гіпофосфатемію?
657. При яких станах і захворюваннях спостерігається гіперфосфатурія?
658. Рівень яких елементів у сироватці крові залежить від функції паращитовидних залоз
659. Які патологічні процеси супроводжуються збільшенням неорганічного фосфору в крові?
660. Вкажіть переважний розподіл магнію в організмі
661. У яких біологічних процесах в організмі бере участь магній?
662. Які гормони впливають на рівень магнію в сироватці крові?
663. Вкажіть нормальну концентрацію магнію в плазмі
664. При яких патологічних станах спостерігається гіпомагніплазмія?
665. Які порушення в організмі викликає гіпомагніплазмія?
666. При яких патологічних станах розвивається гіпермагніплазмія?
667. Рівень яких елементів у сироватці крові залежить від функції щитовидної залози
668. Рівень яких елементів залежить від функції нирок
669. Яка біологічна роль хімічних елементів в організмі?
670. Яка нормальна концентрація міді в сироватці крові дорослої людини?
671. При яких захворюваннях і станах знижена концентрація міді в сироватці крові?
672. При яких станах і захворюваннях підвищена концентрація міді в сироватці?
673. При яких захворюваннях підвищена екскреція міді нирками?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів