Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


46. Клінічна біохімія

7. "Гормони"


550. При яких захворюваннях вміст глюкокортикоїдів у плазмі крові підвищується?
551. При яких захворюваннях концентрація глюкокортикоїдів у плазмі крові знижується?
552. При яких захворюваннях концентрація 17-ОКС у плазмі крові знижується?
553. Які з перелічених станів супроводжуються нестійким збільшенням 17-ОКС?
554. Про що свідчить зниження екскрекції 17-ОКС?
555. При якому захворюванні концентрація 17-ОКС у сечі підвищена?
556. Про що свідчить зменшення екскреції 17-ОКС?
557. При яких захворюваннях екскреція 17-ОКС із сечею значно збільшується?
558. Для якого захворювання підвищення ексрекції катехоламінів із сечею є специфічним тестом?
559. При яких захворюваннях екскреція 17-ОКС із сечею знижена?
560. При яких захворюваннях екскреція 17-ОКС із сечею значно знижується?
561. Вкажіть, вплив яких факторів необхідно враховувати при визначенні катехоламінів
562. При яких патологічних процесах виділення дельтаамінолевулинової кислоти із сечею збільшується?
563. У чому полягає лабораторна діагностика гіперпаратиреозів?
564. Які з перелічених лабораторних даних характерні для гіпотиреозу?
565. Які методи використовуються для визначення гормонів?
566. Який із перелічених методів визначення гормонів найбільш специфічний?
567. Які з перелічених факторів необхідно враховувати при визначенні гормонів?
568. У якій порції сечі визначають гормони кори наднирників?
569. Які речовини використовують у якості консерванту при зборі сечі для визначення гормонів кори наднирників?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів