Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


46. Клінічна біохімія

5. "Ліпіди"


428. При яких захворюваннях спостерігається гіпертригліцеридемія?
429. Який тип гіперліпопротеїдемії варто встановити, якщо різко збільшений вміст ТГ, а в плазмі спливає прошарок ХМ, під яким плазма прозора?
430. При яких типах гіперліпопротеідемій спостерігається атеросклероз та ІХС?
431. При яких захворюваннях спостерігається гіперхолестеринемія?
432. При яких захворюваннях спостерігається гіпертригліцеридемія?
433. Які сполуки є фосфоліпідами?
434. Які ліпіди входять до складу ліпопротеїдів?
435. По якому шляху йде розпад жирних кислот
436. Які з названих показників відповідають нормальним значенням загального холестерину?
437. Які з названих показників відповідають нормальним значенням тригліцеридів?
438. Які з названих показників відповідають нормальним значенням індексу атерогенності?
439. Які з названих показників відповідають нормальним значенням холестерину в альфа-ліпопротеїдах?
440. Які показники ліпідного обміну необхідно визначити для обчислення індексу атерогенності?
441. Які показники ліпідного обміну необхідно визначити для розрахунку вмісту ХС-ЛПНГ по формулі?
442. У яких розчинниках розчиняються ліпіди?
443. Які функції виконують ліпіди?
444. Якими видами клітин утворюються і секретуються плазменні ліпопротеіди?
445. Що входить до складу загальних ліпідів?
446. Через скільки годин після вживання їжі можна досліджувати сироватку крові на ліпіди?
447. Що таке дисліпопротеідемія?
448. Який клас ліпопротеїдів містить найбільшу кількість холестерину?
449. До складу яких класів ліпопротеїдів входять тригліцериди
450. Вміст якого класу ліпопротеїдів в крові залежить від функції статевих гормонів, естрогенів
451. У якому класі ліпопротеїдів міститься найбільша кількість фосфоліпідів?
452. Для якого захворювання печінки найбільш типова гіперліпідемія?
453. Вкажіть, для якого з перелічених патологічних станів визначення тригліцеридів має діагностичне значення
454. Який тип гіперліпопротеідемії варто встановити, якщо плазма крові має каламутний вигляд, а після стояння в холодильнику спливає шар ХМ, під яким плазма залишається каламутною?
455. Який тип гіперліпоротеідемії варто встановити, якщо плазма злегка каламутна, вміст ліпопротеїдів збільшений за рахунок бета- і пребета- ЛП , збільшена концентрація ХС, ТГ?
456. Яка з перелічених хімічних речовин завищує вміст ХС у сироватці крові?
457. При якому з перелічених захворювань відзначається гіпохолестеринемія?
458. При якому з названих захворювань виявлено зниження фракції етерифікованого холестерину і коефіцієнта етерифікації?
459. Про що свідчить швидке падіння концентрації ефірозв`язаного холестерину в плазмі крові при гострому гепатиті?
460. Введення яких лікарських засобів в організм знижує вміст холестерину в крові
461. При якому захворюванні відзначається зниження рівня фосфоліпідів у сироватці крові?
462. Вкажіть захворювання, при якому рівень фосфоліпідів у сироватці крові підвищується
463. При якому захворюванні зустрічається збільшення вмісту в сироватці крові бета - ЛП?
464. При якому захворюванні звичайно відзначається зниження вмісту альфа-ліпопротеїдів у сироватці крові?
465. Які фракції ліпопротеїдів є атерогенними?
466. При яких захворюваннях виявляється IV тип гіперліпопротеїдемій?
467. Зменшення якого класу ліпопротеїдів плазми крові розглядається як ознака розвитку атеросклерозу:
468. Яка зміна показників ліпідного обміну (ТГ, ХС, ФЛ, Бета-ЛП) відзначається при легкій формі вірусного гепатиту?
469. Для якого патологічного процесу в печінці характерно різке сниження всіх ліпідних фракцій (ТГ, ХС, ФЛ, Бета-ЛП) і підвищення концентрації НЕЖК?
470. При якому захворюванні виявляється підвищення концентрації фосфоліпідів?
471. Назвіть принцип методу визначення холестерину ліпопротеїдів високої густини (альфа-холестерину)
472. Перелічіть чинники, що впливають на визначення альфа-холестерину
473. Які ліпопротеїди визначаються турбідиметричним методом по Бурштейну і Самаю?
474. Назвіть найбільш точний метод визначення концентрації ліпопротеїдів
475. Назвіть найбільш точні методи визначення загального холестерину
476. Назвіть принцип методу визначення загального холестерину по Ільку
477. Які з перелічених факторів впливають на визначення загального холестерину?
478. Що являють собою жовчні пігменти?
479. Яка концентрація стандартного розчину холестерину при визначенні загального холестерину в сироватці крові?
480. Назвіть методичні помилки при визначенні загального холестерину за методом Ілька
481. Яким реактивом може бути замінений ейконоген при визначенні фосфоліпідів крові?
482. Які реактиви використовуются при визначенні бета- і пре-бета-ліпопротеїдів турбідиметричним методом?
483. Протягом якого часу сироватка крові придатна для визначення бета- і пре-бета-ліпопротеїдів турбідиметричним методом при збереженні її в холодильнику
484. Який активатор необхідний для визначення ліпопротеїдліпазної активності плазми крові?
485. Які переваги електрофорезу ліпопротеїдів у гелі агарози?
486. Який реактив застосовується для виділення фосфоліпідів сироватки і наступного їх визначення?
487. Назвіть найбільш точний метод визначення тригліцеридів
488. Назвіть принцип турбідиметричного методу визначення бета- і пре-бета-ліпротеїдів
489. Назвіть принцип уніфікованого методу визначення загальних фосфоліпдів
490. У яких одиницях виражається вміст бета- і пре-бета-ліпопротеїдів при визначенні їх турбідиметричним методом?
491. Які розчинники використовують для приготуванні стандартного розчину холестерину?
492. Назвіть реактиви, які необхідно приготувати при визначенні бета- і пре-бета-ліпопротеїдів турбідиметричнм методом
493. Вкажіть час термостатування дослідних проб при визначенні загального холестерину в альфа-ліпопротеїдах
494. Які реактиви необхідно приготувати для визначення холестерину в альфа-ліпопротеїдах?
495. Назвіть транспортну форму екзогенних тригліцеридів
496. Назвіть транспортну форму ендогенних тригліцеридів
497. Назвіть транспортну форму холестерину
498. Назвіть транспортну форму фосфоліпідів


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів