Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


46. Клінічна біохімія

4. "Вуглеводні"


343. При яких захворюваннях спостерігається іритативний характер глікемічноі кривої?
344. Яка концентрація глюкози в крові після багатого вуглеводами сніданку дає підставу припустити цукровий діабет?
345. При якій концентрації глюкози в крові після багатого вуглеводами сніданку рекомендується проводити ТТГ?
346. Які з перелічених проб є більш специфічними при захворюваннях печінки?
347. Підвищення яких із названих тестів в сироватці крові свідчить про порушення окислювання глюкози
348. Який із названих шляхів окислювання глюкози є енергетично найбільш ефективним?
349. Який із перелічених процесів є основним в обміні вуглеводнів?
350. Якими властивостями володіють моносахариди?
351. Які ферменти є ферментами гліколізу?
352. Яка кількість молей АТФ утвориться при повному окислюванні 1 молекули глюкози?
353. Визначте основне значення пентозофосфатного шляху
354. Які вуглеводи відносяться до гомополісахаридів?
355. Які дисахариди містять залишки бета-фруктози?
356. Що є кінцевим продуктом гліколізу?
357. За скільки годин можливий останній прийом їжі перед проведенням ТТГ?
358. Для діагностики яких із названих захворювань важливо мати об'єктивні дані рівня глюкози в крові:
359. Які значення вмісту глюкози в крові натще характерні для цукрового діабету?
360. Яка концентрація глюкози в крові через 2 години при проведенні ТТГ характерна для порушеної толерантності до глюкози?
361. Яка концентрація глюкози в крові через 2 години після перорального введення глюкози при проведенні ТТГ свідчить про наявність латентного цукрового діабету?
362. При якому з перелічених захворювань відзначається помірна гіперглікемія?
363. При якому з перелічених захворювань відзначається підвищення концентрації глюкози в сечі (глюкозурія) при нормальному її вмісту в крові?
364. При яких захворюваннях відзначається гіпоглікемія?
365. При яких захворюваннях спостерігаються глікемічні криві зі значним підйомом і уповільненим поверненням до норми?
366. Які причини сприяють виникненню гіперглікемії?
367. При якій формі цукрового діабету вміст кетонових тіл у крові і сечі може підвищуватися?
368. При якому з перелічених захворювань відзначається підвищення концентрації серомукоїду в сироватці крові?
369. Зазначте в яких випадках вміст сіалових кислот збільшується
370. По яких показниках оцінюється крива, отримана при проведенні ТТГ
371. Через які проміжки часу береться кров для дослідження глюкози при проведенні ТТГ?
372. Якою кислотою можна підкислять розчин глюкози при проведенні ТТГ?
373. Який із перелічених методів визначення глюкози є найбільш специфічним?
374. Назвіть нормальні значення вмісту глюкози в крові, визначені ортотолуідиновим методом
375. Які фактори призводять до похибок при визначенні глюкози?
376. Які фактори призводять до похибок при проведенні ТТГ?
377. Які з перелічених факторів впливають на визначення піровиноградної кислоти?
378. Назвіть найбільш специфічний метод визначення піровиноградної кислоти
379. У якому середовищі піровиноградна кислота конденсується і утворює з 2,4-дінітрофенілгідразіном гідразон коричнево-червоного кольору?
380. У якому віці спостерігається значне підвищення (3 і більше раз) піровиноградної кислоти?
381. Який субстрат краще використовувати для калібрування при визначенні піровиноградної кислоти?
382. У якому субстраті визначають піровиноградну кислоту?
383. Які методи визначення піровиноградної та молочної кислот найбільш чутливі і специфічні?
384. З яких хімічних сполук утворюється в організмі піровиноградна кислота?
385. У біосинтезі яких речовин бере участь піровиноградна кислота
386. При яких станах спостерігається різке збільшення концентрації молочної кислоти?
387. Які особливості взяття крові при визначенні молочної кислоти?
388. При якій температурі інкубують проби при визначенні молочної кислоти ензиматичним методом?
389. Які механізми токсичної дії ортотолуїдину при визначенні концентрації глюкози в крові?
390. Іноді після кип'ятіння при визначення глюкози в крові і сечі по кольоровій реакції з ортотолуїдином, вміст пробірок каламутніє, що потрібно зробити, щоб уникнути помилок при фотометрії?
391. У яких межах концентрації глюкози в сироватці крові зберігається закон Ламберта-Беера?
392. Чи впливає наявність білка в сечі на визначення глюкози?
393. Який компонент ортотолуїдинового реактиву подразнює і пошкоджує верхні дихальні шляхи?
394. У якому з досліджуваних субстратів при стоянні вміст глюкози різко падає?
395. Протягом якого часу після взяття крові та одержання плазми необхідно визначити глюкозу
396. Протягом якого часу можна досліджувати цільну кров при визначенні глюкози глюкозооксидазним методом
397. Які лікарські засоби потрібно виключити за 3-4 дні до визначення глюкози глюкозооксидазним методом?
398. Скільки часу можна зберігати сироватку для визначення сиалових кислот?
399. Внаслідок чого розвивається гиперглікемічна кома при діабеті
400. Який із названих факторів лежить в основі гіперосмолярної коми?
401. Який шлях використання глюкози переважає в жировій тканині?
402. Які органи найбільш чутливі до дефіциту глюкози в організмі?
403. Які реакції обміну активуються при дефіциті інсуліну?
404. Пригнічення яких реакцій обміну вуглеводнів сприяє появі гіперглікемії
405. Підвищення яких показників у сироватці крові говорить про порушення ліпідного обміну при діабеті
406. Які з названих сполук можна віднести до гетерополісахаридів?
407. Які вуглеводні можна віднести до класу олігосахаридів?
408. Які ускладнення властиві тяжкому перебігу діабету?
409. Який механізм лежить в основі жирової інфільтрації печінки при діабеті?
410. За рахунок яких основних хімічних реакцій функціонує цикл Кребса
411. Які функціональні проби печінки відображають її специфічну роль у вуглеводневому обміні?
412. Які показники глюкози в сироватці крові спостерігаються у здорової людини при проведенні ТТГ через 2 години після навантаження?
413. Назвіть принцип методу визначення піровиноградної килоти колориметричним методом
414. Назвіть принцип ензимного методу визначення піровиноградної кислоти
415. Вкажіть кількість цільної крові, яка необхідна для визначенні глюкози ортотолуідиновим методом
416. Від чого залежить розвиток гіпоглікемічного стану
417. Назвіть нирковий поріг для глюкози
418. Як зміниться нирковий поріг глюкози залежно від віку?
419. Перелічіть біохімічні методи, необхідні для діагностики цукрового діабету
420. Назвіть речовину, яку використовують в якості калібрувального стандартного розчину при визначенні піровиноградної кислоти
421. Назвіть принцип методу визначення глюкози ортотолуідиновим методом
422. Назвіть принцип глюкозооксидазного методу визначення глюкози
423. Назвіть, у яких біологічних рідинах можна визначити вміст глюкози
424. Зазначте найбільш чутливий метод визначення глюкози в сечі
425. У яких порціях сечі необхідно визначати вміст глюкози для виявлення скритих форм діабету?
426. У яких випадках рекомендується проба ТТГ із внутрішньовенним введенням глюкози?
427. При яких захворюваннях зустрічається двогорба крива при проведенні ТТГ з одноразовим навантаженням глюкозою?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів