Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


46. Клінічна біохімія

1. "Загальні питання"
2. "Білковий обмін"
3. "Ферменти"
4. "Вуглеводні"
5. "Ліпіди"
6. "Жовчні пігменти"
7. "Гормони"
8. "Водно-мінеральний обмін"
9. "Кислотно-лужний стан"
10. "Ситуаційні завдання"
11. "Гемостаз"
12. "Вітаміни"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів