Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


45. Комбустіологія

1. "Робота з опікової хвороби"


1. Яка частота опіків у мирний час:
2. Яка частота опіків у термоядерній війні:
3. Яка загальна летальність при опіках у дорослих в спеціалізованих стаціонарах:
4. Яка загальна летальність при опіках у дітей в спеціалізованих стаціонарах:
5. Яка площа опіків ІІІ а-б ступеня у дітей до 1 року не є критичною:
6. Яка площа опіків ІІІ а-б ступеня у дітей від 1 до 3 років не є критичною:
7. Яка площа критичних опіків ІІІ а-б у дітей від 3 до 7 років:
8. Яка площа критичних опіків ІІІ а-б у дітей від 7 до 14 років:
9. Яка площа критичних опіків ІІІ а-б у дорослих:
10. Яка площа критичних опіків ІІІ а-б у осіб літнього віку / 60-70 років/:
11. Яка площа опіків ІІІ а-б у осіб старечого віку /70 років і більше/ не є критичною:
12. Скільки етапів лікування опікової хвороби:
13. Який вид медичної допомоги надається на місці пригоди:
14. Який вид медичної допомоги надається в ЦРЛ, ЦМЛ:
15. Який вид медичної допомоги надається в опіковому відділенні /центрі/:
16. Строки початку надання допомоги спеціалізованою бригадою у вогнищі масового ураження /обласного підпорядкування/:
17. Строки прибуття республіканських бригад швидкого реагування у вогнищіе масового ураження:
18. Скільки шарів шкіри Ви знаєте:
19. чи входить підшкірна жировая клітковина до складу шкіри:
20. Скільки шарів у эпідермісі шкіри:
21. Скільки крові може депонуватися в шкірі дорослих:
22. Який шар шкіри називають ростковим / мальпігієвим /:
23. Скільки шарів у дермальном відділі шкіри:
24. Які тканини пошкоджуються при опіках ІІ ступеня:
25. Які тканини пошкоджуються при опіку ІІІ А ступеня:
26. Які тканини пошкоджуються при опіках ІІІ Б ступеня:
27. Які тканини пошкоджуються при опіках ІV ступеня:
28. Які причини утворення первинного некроза тканин:
29. Чи може порушення мікроциркуляції в стадії опікового шоку бути причиною вторинного некроза шкіри:
30. Чи може бути гиперергічна реакція причиною загибелі тканин при опіку:
31. Чи є мікробна сенсибілізація причиною вторинного некроза:
32. Який ступінь опіку при наявності міхурів із вмістом янтарного кольору:
33. Який ступінь опіку при наявності міхурів із геморрагічним вмістом:
34. Який ступінь опіку при ураженні кісток:
35. Який ступінь опіку при ураженні м'язів:
36. Яку площу в % складає один квадрат у скитці Долініна:
37. Яка абсолютна площа поверхні тіла у дорослої людини (м2):
38. Яка абсолютна площа поверхні тіла в новонароджених (м2):
39. Яка площа 1% поверхні тіла у дорослого:
40. Яка площа 1% поверхні тіла у дитни 6 місяців - 2 років:
41. Скільки % поверхні свого тіла складає долоня людини:
42. Скільки % поверхні тіла складає голова дорослої людини:
43. Скільки % поверхні тіла складає голова новонародженого:
44. Скільки % поверхні тіла складає голова дитини 1-го року:
45. Скільки % поверхні тіла складає голова дитини 3-х років:
46. Скільки % поверхні тіла складає голова дитини 7 років:
47. Скільки % поверхні тіла складає голова дитини 10 років:
48. Скільки % поверхні тіла складає голова дитини 14 років:
49. Скільки % поверхні тіла складає верхня кінцівка у дорослого:
50. Скільки % поверхні тіла складає верхня кінцівка у новонародженого:
51. Скільки % поверхні тіла складає верхня кінцівка у дитини 1-го року:
52. Скільки % поверхні тіла складає верхня кінцівка у дитини 2-3 років:
53. Скільки % поверхні тіла складає верхня кінцівка у дитини 4-5 років:
54. Скільки % поверхні тіла складає верхня кінцівка у дитини 5-6 років:
55. Скільки % поверхноі тіла складає верхня кінцівка у дітей 7-14 років:
56. Скільки % поверхні тіла складає нижня кінцівка у дорослого:
57. Скільки % поверхні тіла складає нижня кінцівка у новонародженого:
58. Скільки % поверхні тіла складає нижня кінцівка у дитини 1 року:
59. Скільки % поверхні тіла складає нижня кінцівка у дитини 2-3 років:
60. Скільки % поверхні тіла складає нижня кінцівка у дитини 5-6 років:
61. Скільки % поверхні тіла складає нижня кінцівка у дитини 7-14 років:
62. Скільки % поверхні тіла складає тулуб у дорослого:
63. Скільки % поверхні тіла складає тулуб новонародженого:
64. Скільки % поверхні тіла складає тулуб у дитини 1 року:
65. Скільки % поверхні тіла складає тулуб дитини 2-3-х років:
66. Скільки % поверхні тіла складає тулуб дитини 5-6 років:
67. Скільки % поверхні тіла складає тулуб дитини 7-10 років:
68. Скільки % поверхні тіла складає тулуб дитини 11-14 років:
69. При якій мінімальній площі глибокого ураження (%) розвивається опікова хвороба у дорослої людини:
70. При якій мінімальній площі поверхневого ураження (%) розвивається опікова хвороба у дорослої людини:
71. При якій мінімальній площі глибокого ураження (%) розвивається опікова хвороба у новонародженого:
72. При якій мінімальній площі глибокого ураження (%) розвивається опікова хвороба у дітей 1-3 років:
73. При якій мінімальній площі глибокого ураження розвивається опікова хвороба у дітей 3-5 років:
74. При якій мінімальній площі глибокого ураження розвивається опікова хвороба у дітей 6-7 років:
75. При якій мінімальній площі глибокого ураження розвивається опікова хвороба у дітей 8-14 років:
76. Скільки стадій перебігу опікової хвороби:
77. При якій загальній площі ураження у дорослих опіки протікають як місцевий процес:
78. Скільки стадій опікової хвороби спостерігаються при поверхневих опіках:
79. Скільки стадій опікової хвороби спостерігається при глибоких опіках:
80. Яка найбільш тривала стадія опікової хвороби:
81. Яка тривалість стадії реконвалесценції (місяці):
82. Стадія опікової септикотоксемії триває:
83. Яким чином не відбувається передача тепла від джерела шкірі:
84. Від чого не залежить глибина опіків:
85. Від чого залежить ступінь прогрівання шкіри:
86. Від чого залежить зберігающася гіпертермія шкіри:
87. Який шар шкіри має найбільш високу теплоємність:
88. Який шар шкіри характеризується найбільш високою теплопроводністью:
89. Який шар шкіри характеризується найбільш низькою теплопроводністью:
90. При яких параметрах впливу термічного агента розвивається високий перепад температури шкіри:
91. При яких параметрах впливу термичного агента розвивається глибоке прогріванне тканин:
92. Збереження кровообігу в тканинах при опіках:
93. При яких температурних параметрах прогрівання шкіри розвивається опік (0С):
94. З якої температури відбуваєтся високотемпературний вплив на тканині:
95. Яка тривалість критичної гіпертермії тканин після впливу термічного агента (хвилини):
96. Коагуляційний некроз шкіри розвивається при:
97. Розвиток колікваційного некроза відбувається при:
98. Токсичні речовини тканинного походження при опіку:
99. Які медіатори не викликають підвищення проникливості судинної стінки:
100. Підвищення проникності судинної стінки не викликають такі гуморальні фактори:
101. Яку тактику Ви оберете при опіках ІV ст пальців кисті?
102. Які лейкоцитарні фактори не приймають участь у підвищенні судинної проникності:
103. Гідростатичний фактор при опіковому шоку:
104. В якій зоні підвищується проникливість судин в ранні строки після опіку (до 8 годин) в останню чергу?:
105. Строки максимального підвищення системної проникності судинної стінки становлять:
106. Які білки плазми переміщуються із судин у тканини в першу чергу:
107. Яка втрата білків із 1% опікової рани відбувається в першу добу:
108. Які іони надходять у зону пошкодження в надлишковій кількості:
109. Вектор транскапілярного транспорту для води при опіковому шоці змінюється:
110. Вектор транскапілярного транспорту білків у шоці направлений:
111. Об'єм плазмовтрати при шоці не залежить:
112. Як змінюється проникність судинної стінки в шоці при ацидозі:
113. Порозність судинної стінки в стадії шоку найбільш виражена у відділах:
114. Лейкоцитарні фактори при опіковому шоці впливають переважно на:
115. У стадії шоку не відбувається депонування крові в:
116. При шоці в селезінці розвивається:
117. Секвестрація крові при шоці відбувається:
118. У зону первинних мікроциркуляторних порушень не залучаються судини наступних органов:
119. У зону первинних мікроциркуляторних порушень при шоці залучаються:
120. Порушення мікроциркуляції при шоці характеризуються:
121. При зниженні об'ємного кровообігу при шоці не розвиваються:
122. Підвищення внутрішньокапілярного тиску при шоці розвивається при:
123. Які фактори не приймають участь в розвитку вторинного сдавлення капілярного русла при шоці:
124. У развитку набряку тканин приймають участь наступні гемодинамічні фактори:
125. Що невірно? Порушення мікроциркуляції при шоці супроводжуються:
126. Порушення венулярного відтоку при опіковому шоці опосередковується впливом:
127. Збільшення концентрації катехоламінів при шоці призводить до:
128. Стероїдні гормони кори наднирників сприяють на рівні мікроциркуляції:
129. Які форми гіпоксій не розвиваються при опіковому шоці:
130. Чи має місце гіпоксична гіпоксія при опіковому шоці:
131. Чи має місце гістотоксична гіпоксія при опіковому шоці:
132. Визначіть пошкоджуючі фактори мембран еритроцитів при шоці:
133. При опіковому шоці відбувається:
134. Яка форма еритроцитів не типова при опіковому шоці:
135. При опіковому шоці розвиваються:
136. Гематокритне число при легкому опіковому шоці складає:
137. Гематокритне число при тяжкому опіковому шоці складає:
138. Гематокритне число при вкрай тяжкому опіковому шоці складає:
139. Показники Hв при легкому опіковому шоці (г/л):
140. Показники Hв при тяжкому опіковому шоці (г/л):
141. Показники Hв при вкрай тяжкому опіковому шоці (г/л):
142. Показники еритроцитів при тяжкому опіковому шоці (1х1012/л):
143. Показники еритроцитів при вкрай тяжкому опіковому шоці (1х1012/л):
144. Який показник в більшій мірі підвищується при опіковому шоці?:
145. ОЦК при опіковому шоці:
146. Належні розміри ОЦК у чоловіків /у мл/кг маси тіла/:
147. Належні розміри ОЦК у жінок /у мл/кг маси тіла/:
148. ОЦП при опіковому шоці:
149. ОЦЕ при опіковому шоку:
150. При опіковому шоку в більшій мірі знижується:
151. Опіковий шок відноситься до:
152. Кількість циркулюючого білка при опіковому шоці:
153. Функція ЦHС при опіковому шоці:
154. При опіковому шоці пульсовий тиск:
155. У еректильній фазі шоку спостерігається:
156. У торпідній фазі опікового шоку спостерігається:
157. ЦВТ при опіковому шоці:
158. Загальний периферічний опір при опіковому шоку:
159. Спазм прекапілярних судин при опіковому шоці супроводжується:
160. Яка залежність між в'язкістю крові та загальним периферічним опором?:
161. У яких судинах більш виражена удавана в'язкість крові:
162. При уповільненні швидкості кровотоку в дрібних судинах удавана в'язкість крові:
163. Хвилинний об'єм кровообігу при опіковому шоці:
164. Ударный об'єм сердца при тяжкому опіковому шоці:
165. Частота сердцевих скорочень при опіковому шоці:
166. Зниження ударного об'єму сердца при тяжкому опіковому шоці супроводжується:
167. Чи забезпечує тахікардія достатній хвилинний об'єм кровообігу при вкрай тяжкому опіковому шоці?:
168. Як змінюється співвідношення центрального до загального об'єму крові зі збільшенням тяжкості опікового шоку:
169. Середній час кровообігу при опіковому шоці:
170. При опіковому шоці систолічний приток крові в мале коло кровообігу:
171. При опіковому шоці загальний периферічний опір малого кола кровообігу:
172. При опіковому шоці коефіцієнт артеріовенозного шунтування в малому колі кровообігу:
173. Чи бере участь мале коло кровообігу в депонуванні крові при опіковому шоці?:
174. При опіковому шоці загальний опір в портальній системі:
175. При опіковому шоці тиск у портальній системі:
176. Чи бере участь судинна система печінки в депонуванні крові при опіковому шоці?:
177. Об'ємна швидкість кровотоку в шкірі при опіковому шоці:
178. Об'ємна швидкість кровотоку нижче:
179. Порушення мікроциркуляції при опіковому шоці визначаються при шкірно-ректальному градієнті температур, що дорівнює:
180. Об'ємний кровоток у нирці при опіковому шоці:
181. Судинний опір в нирці при опіковому шоці:
182. Еректильна фаза опікового шоку супроводжується зміною тонусу судин клубочка нирки:
183. Спазм приводящих судин клубочкоів нирки призводить до:
184. Анурічний синдром при опіковому шоці розвивається при виділенні сечі в кількості /у мл/кг маси тіла у год./:
185. Олігуричний синдром при опіковому шоці розвивається при виділенні сечі в кількості /у мл/кг маси тіла у год./:
186. Hормальный діурез у людини складає /у мл /кг на годину/:
187. При опіковому шоці клубочкова фільтрація:
188. Ефективний нирковий плазмоток при опіковому шоці:
189. Реабсорбція води в дистальних канальцях нирок при опіковому шоці:
190. Реабсорбція іонів Nа у дистальних канальцях нирок при опіковому шоці:
191. Коефіцієнт очищення плазми при опіковому шоці:
192. Показники канальцевої секреції при опіковому шоці:
193. Порушення виділення азотистих метаболітів із сечею при опіковому шоці пов'язані:
194. Що невірно? Підвищення проникності судин ниркових клубочків при опіковому шоці супроводжується появою в мочі:
195. Пошкодження канальців нирок при опіковому шоці призводить до появи в мочі:
196. Підвищення рівня антидіуретичного гормону гіпофіза в крові при опіковому шоці супроводжується:
197. Hа які відділи нефрона впливає антидіуретичний гормон гіпофіза:
198. Альдостерон при опіковому шоці сприяє реабсорбції:
199. Hакопичення альдостерона в крові при опіковому шоці сприяє:
200. Hакопичення антидіуретичного гормону гіпофіза в крові при опіковому шоці сприяє:
201. Порушення органної гемодинаміки нирки при опіковому шоці супроводжується:
202. Чи містять ниркові судини альфа-адренорецептори?:
203. Чи реагируют ниркові судини на надлишкове накопичення катехоламінів у крові при опіковому шоці?:
204. При опіковому шоці в сироватці крові розвивається:
205. При опіковому шоці визначається в клітинах:
206. Дисбаланс внутрішньоклітинних електролітів при опіковому шоці сприяє розвитку:
207. При опіковому шоці середній об'єм еритроцитів:
208. При опіковому шоці вміст іонів калію в еритроцитах:
209. При опіковому шоку вміст іонів Nа+ у еритроцитах:
210. При опіковому шоці вміст іонів натрия в позаклітинному секторі рідини:
211. При опіковому шоці вміст іонів натрия в позаклітинному секторі
212. При опіковому шоці розвивається;
213. При опіковому шоці розвивається;
214. Як змінюється сумарний вміст іонів калію в організмі хворого при опіковому шоці:
215. У тканинах зони термічної травми спостерігається:
216. При опіковому шоці кислотно-лужний стан змінюється в сторону:
217. рH крові при опіковому шоці:
218. При опіковому шоці дефіцит буферних основ /ВЕ/:
219. При опіковому шоці спостерігаються метаболічні реакції:
220. Метаболічні процесси при опіковому шоці супроводжуються:
221. У тканинах хворого при опіковому шоці визначається:
222. При опіковому шоці спостерігаються:
223. Які продукти обміну накопичуються в тканинах при опіковому шоці:
224. Зміни білкових фракцій при опіковому шоці виражаються:
225. Порушенняе метаболічних процесів у тканинах при опіковому шоці супроводжується:
226. Опіковий шок супроводжується:
227. Опіковий шок супроводжується:
228. Мінімальний адаптаційнний рівень загального білка в крові при опіках складає:
229. Осмолярність сироватки крові при опіковому шоці:
230. Осмолярность сечі при опіковому шоку:
231. Здатність білків крови зв'язувати метаболіти і токсини при опіковому шоку:
232. Що невірно? Причинами гіпопротеїнемії при опіковому шоці є:
233. При опіковому шоці азотистий баланс:
234. Вміст азотистих метаболітів у тканинах при опіковому шоці:
235. Рівень адренокортикотропного гормону в крові при опіковому шоці:
236. Рівень глюкокортикоїдів у крові в еректильній фазі опікового шоку:
237. Функція гіпофіза по продукції АКТГ у торпідній фазі опікового шоку:
238. Функція кори наднирників у торпідній фазі опікового шоку:
239. Функціональна активність кори наднирників при тривалому впливі АКТГ у стадії опікового шоку:
240. Надлишковий викид АКТГ у еректильній фазі опікового шоку викликає зміну функціональної активності кори наднирників:
241. Вміст інсуліну в крови при опіковому шоці:
242. Чи розвивається інсулінорезистентність тканин при опіковому шоку:
243. Як змінюється функція тімуса в стадії опікового шоку:
244. Які морфологічні зміни внутрішніх органів не спостерігаються при опіковому шоці?:
245. У залозах внутрішньої секреції при опіковому шоці первинно пошкоджуються:
246. Чи пов'язаний більш ранній развиток торпідної фази опікового шоку з особливостями шкіри дитини:
247. Шкіра дитини відрізняється від шкіри дорослих:
248. Об'єм позаклітинної рідини більше у дітей у віці:
249. Об'єм позаклітинної рідини у дітей 1 року складає:
250. Об'єм позаклітинної рідини в дітей до 12 років складає:
251. Об'єм позаклітинної рідини у дорослого складає:
252. Співвідношення площі поверхні до маси тіла меньше:
253. У дитини 1 року і дорослого є опіки ІІ-ІІІ ст. на площі 15% поверхности тіла. У кого буде плазмовтрата на 1 кг маси тіла більше?:
254. У дітей якого віку не виражений нервово-рефлекторний механізм розвитку опікового шоку:
255. Що невірно? Ранній развиток судомного синдрома у дітей в стадії опікового шоку пов'язаний з:
256. Чи має місце виражена гемоконцентрація /понад 0,6 л/л/ у осіб літнього віку?:
257. Чи є супутні захворювання причиною ранньої декомпенсації опікового шоку?
258. Чи є преморбідний статус причиною ранньої декомпенсації опікового шоку?
259. Первинно при опіковому шоку розвивається:
260. Електролітний дисбаланс при опіковому шоціу:
261. Зміна внутрішнього середовища організма при шоці:
262. Чи впливає гормональний дисбаланс на функцію ЦHС при шоку?
263. Для якого ступеня тяжкості опікового шоку торпідна фаза не є обов'язковою?:
264. Які клітини крові є пусковими в розвитку мікроагрегації при опіковому шоці?
265. Чи впливає збільшення середнього об'єму еритроцитів і їх спроможність до деформації на динамічну в'язкість крові?
266. Яким чином диспротеїнемія впливає на динамічну в'язкість крові:
267. Як змінюється абсолютна кількість лейкоцитів при опіковому шоці?:
268. Зміни кількості лейкоцитів у крові при опіковому шоці у дорослих супроводжується:
269. Зміни кількості лейкоцитів у крові при опіковому шоці у дітей супроводжуються:
270. При опіковому шоці в лейкоцитарній формулі розвивається зрушення:
271. Де абсолютна кількість лейкоцитів переважає у опікових хворих в стадії опікового шоку?
272. Реакція гіперчутливості негайного типу характеризується розвитком у капілярній крові зони опіку:
273. Реакція гіперчутливості уповільненого типу характеризується розвитком у капілярній крові зони опіку?
274. Розвиток реакцій гіперчутливості сприяє:
275. Що невірно? Клітинно-опосередковні реакції гіперчутливості в зоні ураження направлені на:
276. Питома вага сечі при опіковому шоці:
277. З чим пов'язана відсутність підвищення залишкового азоту в крові при опіковому шоці?
278. Як змінюється життєва ємність легень при опіковому шоці?
279. Коефіцієнт використання кисню при опіковому шоці:
280. Hапруга кисню в артериальній крові при опіковому шоці:
281. Дифузійна спроможність легень при опіковому шоці:
282. Рестриктивна дихальна недостатність при опіковому шоці пов'язана з:
283. Яка форма гіпоксії не має місця при опіковому шоці?
284. Яка форма гіпоксії не має місця при опіковому шоці в сполученні з димовою токсичою інгаляцією?
285. Причинами гіпертензії малого кола кровообігу при опіковому шоці не є:
286. Як змінюється кислотність шлункового соку при опіковому шоці?
287. Що невірно? Факторами утворення виразок ШКТ при опіковому шоці є?
288. Чи має місце порушення функції підшлункової залози при опіковому шоці
289. Всмоктування в судинне русло ензімів підшлункової залози при опіковому шоці:
290. Які показники в крові характеризують цитопошкодження паренхіми печінки при опіковому шоці?
291. Моторика тонкої кишки при опіковому шоці:
292. Секреторна функція слизової оболонки тонкої кишки при опіковому шоці:
293. Ентерогематичний бар'єр при опіковому шоці:
294. Проникність слизової оболонки тонкої кишки при опіковому шоці:
295. Транслокація кишкової флори в судинне русло при опіковому шоці пов'язана:
296. Чи розвивається при опіковому шоці дизбіоз кишечника?
297. При опіковому шоці кількість анаеробних бактерій у кишечнику:
298. Вміст лакто- і біфідобактерій у кишечнику при опіковому шоці:
299. Вміст потенційно патогенної мікрофлори в кишечнику при опіковому шоці:
300. Причинами появи застійного вмісту в шлунку при опіковому шоці є:
301. Які типи запальної реакции по мазкам-відбиткам рани визначаються при опіковому шоці?
302. Які типи фагоцитарної реакції не спостерігаються в рані при опіковому шоці?
303. Загальна фагоцитарна активність лейкоцитів опікової рани при опіковому шоці?
304. Мікробіцидна активність фагоцитів в опіковій рані при опіковому шоці:
305. Перетравлююча спроможність фагоцитів в опіковій рані при опіковому шоці:
306. Протеолітична активність ранових відходів при опіковому шоку:
307. Фібрінолітична активність тканин опікової рани при опіковому шоці:
308. Бактеріальна забрудненість рани в першу добу після травми складає /на 1 г тканини/:
309. У рані при опіковому шоці визначається переважно:
310. Із збільшенням глибини опіку в стадії опікового шоку підвищується высіюваність мікрофлори:
311. Тривалість опікового шоку легкого ступеня складає:
312. Тривалість опікового шоку середньої тяжкості складає:
313. Тривалість тяжкого опікового шоку складає:
314. Тривалість вкрай тяжкого опікового шоку складає:
315. Легкий опіковий шок у дорослих діагностується при індексі тяжкості ураження:
316. Опіковий шок средньої тяжкості у дорослих діагностується при індексі тяжкості ураження:
317. Тяжкий опіковий шок у дорослих діагностується при індексі тяжкості ураження:
318. Врай тяжкий опіковий шок у дорослих діагностується при індексі тяжкості ураження:
319. Легкий опіковий шок у дітей до 3 міс діагностується при ІТУ:
320. Опіковий шок середньої тяжкості у дітей до 3 міс діагностується при ІТУ:
321. Тяжкий опіковий шок у дітей до 3 міс діагностується при ІТУ:
322. Надтяжкий опіковий шок у дітей від 3 міс до 1 року діагносується при ІТУ:
323. Опіковий шок середньої тяжкості у дітей від 3 міс до 1 року діагностується при ІТУ:
324. Тяжкий опіковий шок у дітей від 3 міс до 1 року діагностується при ІТУ:
325. Вкрай тяжкий опіковий шок у дітей від 3 міс до 1 року діагностується при ІТУ:
326. Легкий опіковий шок у дітей 1-3 років діагностується при ІТУ:
327. Опіковий шок середнього ступеня тяжкості у дітей 1-3 років діагностується при ІТУ:
328. Тяжкий опіковий шок у дітей 1-3 років діагностується при ІТУ:
329. Вкрай тяжкий опіковий шок у дітей 1-3 років діагностується при ІТУ:
330. Легкий опіковий шок у дітей 3-7 років діагностується при ІТУ:
331. Опіковий шок середнього ступеня тяжкості у дітей 3-7 років діагностується при ІТУ:
332. Тяжкий опіковий шок у дітей 3-7 років діагностується при ІТУ:
333. Вкрай тяжкий опіковий шок у дітей 3-7 років діагностується при ІТУ:
334. Легкий опіковий шок у дітей 7-14 років діагностуєьться при ІТУ:
335. Опіковий шок середнього ступеня тяжкості у дітей 7-14 років діагностується при ІТУ:
336. Тяжкий опіковий шок у дітей 7-14 років діагностується при ІТУ:
337. Вкрай тяжкий опіковий шок у дітей 7-14 років діагностується при ІТУ:
338. У яких вікових групах обпалених спостерігається більш пізній розвиток торпідної фази шоку?
339. У якій віковій групі хворих з опіковим шоком більш виражена лейкоцитарна реакція в крові?
340. Ранній розвиток корчового синдрому при опіковому шоці спостерігається:
341. Функція правого шлуночка сердця при опіковому шоці:
342. Первинний туалет опікових ран ШАБ ст. площею до 20% поверхні тіла проводиться в наступні строки після травми:
343. Hекротомія при циркулярних опіках у стадії опікового шоку проводится в наступні строки після травми:
344. Оптимальні строки госпіталізації обпалених із легким і середньої тяжкості опіковим шоком у спеціалізоване відділення:
345. Hа яку відстань припустимо первинне транспортування в спеціалізоване відділення обпалених із легким і середньої тяжкості шоком?
346. Переведення хворих із тяжким шоком із ЦРЛ в опікове відділення проводиться в строки після травми:
347. Яка температура комфорту хворих у стадії опікового шоку?
348. Який коефіцієнт /у мл/ використовується для розрахунку добової дози трансфузійної терапії при опіковому шоці у дорослих по формулі (х. % опіка х масу тіла в кг):
349. Який коефіцієнт /у мл/ використовується для розрахунку добової дози трансфузійної терапії при опіковому шоці у дітей 1-3 років по формулі (х. % опіка х масу тіла в кг):
350. Який коефіцієнт /у мл/ використовується для розрахунку добової дози трансфузійної терапії при опіковому шоці у дітей до 1 року по формулі (х. % опіка х масу тіла в кг):
351. Протягом якого часу необхідно перелити половину розрахованої дози трансфузійних препаратів в першу добу опікового шоку?
352. Hа 2-у добу опікового шоку розрахований об'єм перфузій у дорослих знижується на:
353. Hа 2-у добу опікового шоку розрахований об'єм перфузій у дітей 1-3 років знижується на:
354. Протишокова терапія у обпалених починається з трансфузий:
355. Для лікування легкого опікового шоку в 1 добу співвідношення колоїдних, сольових і безсольових розчинів складає:
356. Для лікування среднього ступеня опікового шоку в 1 добу співвідношення колоїдних, сольових і бессольових розчинів складає:
357. Яке співвідношення колоїдних, сольових і безсольових розчинів Ви виберете при лікуванні тяжкого шоку в 1 добу після травми?:
358. Яке співвідношення колоїдних, сольових і безсольових розчинів Ви виберете при лікуванні вкрай тяжкого опікового шоку в 1 добу після травми?:
359. Як змінюється співвідношення трансфузійних препаратів на 2 добу лікування опікового шоку?
360. Як змінюється співвідношення сольових і безсольових розчинів на 2 добу лікування опікового шоку?
361. Яке співвідношення колоїдних, сольових і безсольових розчинів Ви виберете при лікуванні опікового шоку середньої тяжкості на 2 добу після травми?:
362. Яке співвідношення колоїдних, сольових і безсольових розчинів Ви виберете при лікуванні тяжкого опікового шоку на 2 добу після травми?:
363. Яке співвідношення колоїдних, сольових і безсольових розчинів Ви виберете при лікуванні вкрай тяжкого опікового шоку на 2 добу після травми?:
364. У які строки починається трансфузія ізогенних білкових препаратів при тяжкому опіковому шоці у дорослих?
365. У які строки починається трансфузія ізогенних білкових препаратів при тяжкому опіковому шоці у дітей?
366. Які препарати мають альфа-адреноблокуючу дію?
367. Які препарати не мають альфа-адреноміметичної дії?
368. При зниженні ОЦК у стадії опікового шоку застосування альфа-адреноблокаторів:
369. Альфа-адреноблокатори при опіковому шоці сприяють:
370. Альфа-адреноміметики при опіковому шоці сприяють:
371. Допамін призначають у стадії опікового шоку при:
372. Глюкокортикоїдні гормони викликають в обпалених у стадії опікового шоку:
373. Скорочувану спроможність міокарда при опіковому шоку не підсилює:
374. Коагуляційний потенціал крові при опіковому шоці:
375. Фібрінолітична активність крові при опіковому шоці?
376. Концентрація продуктів деградації фібрину і фібріногену при опіковому шоці?
377. Активність калікреїну при опіковому шоці:
378. Час згортання крові при опіковому шоці:
379. Антитромбінова активність плазми крові при опіковому шоці:
380. Для підвищення антикоагуляційного потенціалу крові при опіковому шоці застосовуються:
381. Застосування фібрінолізної плазми у обпалених у стадії шоку:
382. Чи доцільно використовувати антиагреганти при опіковому шоці?
383. Фібрінолітичний потенціал крові при опіковому шоці не знижує:
384. До антиагрегантних препаратів не відносяться:
385. Гепарін при опіковому шоці діє:
386. Гепарін відноситься до антикоагулянтів:
387. Добова доза гепаріна в 1-у добу при тяжкому опіковому шоці складає:
388. До медітаторів "периферійного" болю не відносяться:
389. Для зняття "периферійного" болю при опіковому шоці застосовуються:
390. Антиацидотичною дією при опіковому шоці характеризується:
391. Який показник крові при опіковому шоці використовується для розрахунку корекції ацидозу?
392. Для лікування рестриктивної дихальної недостатності при опіковому шоці неефективні:
393. Для попередження дихальної недостатності при опіковому шоку неефективні:
394. Які з нижчеперелічених препаратів не впливають на нирковий кровоток?
395. Для попередження гострої ниркової недостатності при опіковому шоці неефективні:
396. У хворого з опіковим шоком спостерігається олігурия при зниженні АТ, ЦВТ і високій питомій вазі сечі. Засобом для підвищення діуреза належить вибрати:
397. Застосування салуретиків при опіковому шоці не сприяє:
398. Манітол при опіковому шоці:
399. Внутрішньовенне введення манітола при опіковому шоці супроводжується:
400. У хворого в післяшоковому періоді при нормальному АТ, підвищеному ЦВТ і низькій питомій вазі сечі засобом для збільшення діуреза належить вибрати:
401. Чи відзначається калійзберегаючий ефект при застосуванні осмодіуретиків?
402. Критична концентрація калію в сироватці крові у опікових хворих, при котрій може виникнути порушення сердцевого ритму становить (ммоль/л):
403. Концентрація калію в еритроцитах складає в нормі (ммоль/л):
404. Середньодобове споживання калію дорослим складає (у ммоль/л)
405. Як змінюється співвідношення уведених електролітів (Nа, К) на 2-3 добу опікового шоку:
406. Hа другу добу опікового шоку доцільно:
407. При яких станах належить обмежити введення препаратів калію?
408. При збільшенні судинної проникності при опіковому шоці неефективні:
409. Для зниження загальної протеолітичної активності сироватки крові в стадії опікового шоку застосовуються:
410. Для пригнічення кислих протеаз при опіковому шоці використовується:
411. Підвищенню проникності судинної стінки сприяє:
412. Переливання білкових гіидролізатів при опіковому шоці:
413. Застосування сбалансованих кристалічних амінокислотних препаратів при опіковому шоці:
414. Застосування еритроцитскладових засобів при опіковому шоці:
415. Зазначте трансфузійні препарати, застосування яких при опіковому шоці доцільно в перші години після травми:
416. Зниження катаболічних реакцій при опіковому шоці не досягається:
417. Чи показане використання антацидних препаратів при опіковому шоці?
418. Для попередження гострого розширення шлунка необхідно:
419. Для пригнічення гіперацидності шлункового соку при опіковому шоці неефективні:
420. Як змінюється концентрація молекул середньої маси в стадії гострої опікової токсемії:
421. Яка молекулярная маса "середніх молекул"?
422. З якої доби після опіку визначаєтся збільшення концентрації середніх молекул?
423. До складу середніх молекул не входять:
424. Чи мають антигенні властивості "середні молекули"?
425. Чи виробляються антитіла на молекули середньої маси?
426. Опіковим токсином" називають:
427. Концентрація "опікового токсину" у крові підвищується:
428. Молекулярна маса "опікового токсину" складає /у тис. дальтон/:
429. Чи характеризується "опіковий токсин" антигенними властивостями?
430. Чи виробляються антитіла в організмі хворого на "опіковий токсин"?
431. Чи приймають участь мікробні токсини у формуванні ГОТ?
432. Чи приймають участь токсини мікрофлори кишечника в розвитку ГОТ?
433. Чи приймають участь токсини микрофлори опікової рани в розвитку ГОТ?
434. При ГОТ спостерігається:
435. При ГОТ вміст макроергів у тканинах /АТФ, креатинін-фосфат/:
436. Обмінна потужність циклу Кребса при ГОТ:
437. При ГОТ у мітохондріях визначається:
438. Вміст білків у тканинах у стадії ГОТ:
439. Вміст жирів у тканинах у стадії ГОТ:
440. Вміст глікогена в тканинах у стадії ГОТ:
441. Як змінюється білоксинтетична функція печінки при ГОТ:
442. Скільки калорій виділяється при росщіплені 1 г білка?
443. Скільки калорій виділяється при розщепленні 1 г вуглеводів?
444. Скільки калорій виділяється при розщепленні 1 г жирів?
445. Як змінюється дезінтоксикаційна функція печінки при ГОТ?
446. Як змінюється секреторно-видільна функція печінки при ГОТ?
447. Рівень синтезу білка в тканинах при ГОТ:
448. С чим пов'язана відсутність накопичення азотистих метаболітів у крові при ГОТ?
449. Активність кислих протеїназ у крові при ГОТ:
450. Активність нейтральных протеїназ у крови при ГОТ:
451. Активність кислих протеїназ у тканинах внутрішніх органів при ГОТ:
452. Активність нейтральных протеїназ у тканинах внутрішніх органів при ГОТ:
453. Активність кислих протеїназ в обпаленій шкірі:
454. Активність нейтральных протеїназ в обпаленій шкірі:
455. При збільшенні площі опіку активність кислих і нейтральних протеїназ у рані:
456. Як змінюється баланс між протеїназами і їх білковими інгібіторами в сироватці крові при ГОТ?
457. Як змінюється концентрація інгібіторів протеїназ у сироватці крові при ГОТ?
458. Як змінюється вміст сироваточних інгібіторів протеїназ в обпаленій шкірі в стадії ГОТ?
459. Як змінюється вміст сироваточних інгібіторів протеїназ у неушкодженій шкірі в стадії ГОТ?
460. Як змінюється баланс між протеолізом і його сироваточними інгібіторами в обпаленій шкірі в стадії ГОТ?
461. Активність калікреїна в крові при ГОТ:
462. Як змінюється тромбодинамічний потенціал крові, що відтікає від ушкодженої і неушкодженої шкіри?
463. Антитромбінова активність крові в стадії ГОТ:
464. Активність фібрін-стабілізуючого фактора /ХІІІ фактор/ у стадії ГОТ:
465. Як змінюється вміст продуктів деградации фібрін-фібріногена при ГОТ?
466. Як змінюється загальна фібрінолітична активність крові при ГОТ?
467. Фібрінолітична активність ураженої шкіри в стадії ГОТ:
468. Загальна фагоцитарна активність HГ у периферичній крові при ГОТ?
469. Загальна фагоцитарна активність HГ у капілярної крові при ГОТ?
470. У периферичній крові хворих у стадії ГОТ визначається:
471. Що невірно? У зоні опіку в стадії ГОТ фагоцитоз має характер:
472. Що невірно? Підвищення ЗФА HГ в стадії ГОТ периферічної крові супроводжується:
473. При міграції в зону опіку HГ в стадії ГОТ:
474. У периферічній крові в стадії ГОТ у дорослих визначається:
475. Зміна гуморальної ланки імунологічної реактивності у обпалених у стадії ГОТ характеризується:
476. Титр антистафілококових антитоксичних антитіл у крові тяжких хворих в стадії ГОТ:
477. Титр антистафілококових антитоксичних антитіл у крові тяжкого хворого:
478. Титри антисинєгнійних і антипротейних антитіл у крові тяжкого хворого в стадії ГОТ:
479. Титри лейкоаглютинінів і лейколізінів у крові хворих у стадії ГОТ:
480. Зміна титрів лейкоагглютинінів і лейколізінів не залежить від:
481. У стадії ГОТ спостерігається зміна функціональної активності Т- і В-лімфоцитів, периферічної крові:
482. У стадії ГОТ функціональна активність систем фіксованих макрофагів /РЕС/:
483. Hереспіраторна функція легень у обпалених у стадії ГОТ:
484. Що невірно? Лікування обпалених в умовах штучного середовища супроводжується:
485. Які фактори не властиві для патогенезу ГОТ у дітей?
486. Для літнього віку в стадії ГОТ не властиві:
487. До гіпертермічних реакцій при ГОТ не відносяться:
488. Для теплового удару при ГОТ властиві:
489. Що не входить у клінічну симптоматику теплоспазма?
490. Причинами розвитку гарячки не є:
491. Гарячка розвивається при впливі пірогенних речовин на:
492. Тепловий удар розвивається при впливі пірогених речовин на:
493. Теплоспазм розвивається при впливі пірогених речовин на:
494. Гарячка проявляється:
495. Hазвіть фактори, істотно не впливаючі на функцію ЦHС при ГОТ?
496. Ступінь дезінтеграції функції ЦHС при ГОТ виражена в більшій мірі при:
497. Hа якому рівні відбувається дезінтеграція функції ЦНС при появі окорухівних порушень?
498. ОЦК у стадії ГОТ:
499. ОЦЭ в стадії ГОТ:
500. ОЦП у стадії ГОТ:
501. Загальний периферічний опір при ГОТ:
502. У стадії ГОТ спостерігається:
503. Зі збільшенням тяжкості опікової травми сердцевий викид у стадії ГОТ:
504. У яких хворих хвилинний об'єм кровообігу більше в стадії ГОТ?
505. Як змінюється зовнішня механічна робота серця у хворих із збільшенням площі ураження в стадії ГОТ?
506. Чи характерне зниження ЦВТ у стадії ГОТ?
507. Капілярний кровоток необпаленої шкіри в стадії ГОТ?
508. Капілярний кровоток обпаленої шкіри в стадії ГОТ:
509. Систолічний приток крові в мале коло кровообігу в стадії ГОТ:
510. Загальний периферічний опір малого кола кровообігу у хворих із збільшенням площі опіку в стадії ГОТ:
511. Для малого кола кровообігу в стадії ГОТ не властиве:
512. Об'ємний нирковий кровоток у стадії ГОТ:
513. Чи має місце портальная гіпертензія в стадії ГОТ:
514. Для органного кровообігу в стадії ГОТ не властиве:
515. Життєва ємність легень у хворих у стадії ГОТ:
516. Хвилинний об'єм дихання у хворих із вкрай важкими опіками в стадії ГОТ змінюється за рахунок:
517. Коефіцієнт використання кисню в стадії ГОТ:
518. Як змінюється хвилинна потреба кисню у хворих у стадії ГОТ?:
519. Hапруга кисню в артеріальній крові у хворих у стадії ГОТ:
520. У зміні напруги кисню в артеріальній крові у хворих із ІТУ до 60 од. у стадії ГОТ не мають місця:
521. Як змінюється секреторна функція шлунка в стадії ГОТ:
522. Всмоктування в тонкому кишечнику у хворих в стадії ГОТ:
523. Кислотоутворююча функція шлунка при неускладеному перебігові ГОТ:
524. Кислотоутворююча функція шлунка при ускладненому перебігові ГОТ:
525. Для ШКТ у стадії ГОТ не властиві:
526. Як змінюється кількісний склад мікрофлори в кишечнику у хворих у стадії ГОТ:
527. Як змінюється рівень АСТ і АЛТ в сироватці крові в стадії ГОТ?
528. Підвищення уровня АСТ, АЛТ і аргінази в крові хворих свідчить про:
529. Для апарата зовнішнього дихання в стадії ГОТ характерні зміни:
530. Вміст сурфактанта в легенях у стадії ГОТ:
531. Для стадії ГОТ властиві:
532. Що невірно? Функція нирок у стадії ГОТ характеризується:
533. Які фактори не є причинами втрати маси тіла в стадії ГОТ?
534. До нереспіраторних функцій легень не відносяться:
535. Рановий процес у стадії ГОТ характеризується типом запальної реакції:
536. Hа яку добу після травми починається відторження некротичних тканин?
537. Демаркаційнний вал в обпалених тканинах формується із:
538. Які з перелічених нижче факторов не є причинами уповільненого утворення демаркаційного вала?
539. Який тип фагоцитарної реакції HГ спостерігається в ранових відбитках у стадії ГОТ?
540. Основними причинами развитку вторинного некроза опікових ран є:
541. Критичним рівнем бактеріальної забрудненості 1 г тканини опікових ран у стадії ГОТ є:
542. Що невірно? Уповільнення відторження некротичних тканин на опікових ранах пов'язане з:
543. Як змінюється вміст еритроцитів в крові в стадії ГОТ?
544. Який тип анемії спостерігається при ГОТ?
545. Чи має місце аутоімунне пошкодження еритроцитів у стадії ГОТ?
546. Чи пошкоджують протеолітичні ферменти мембрани еритроцитів у обпалених?
547. Середній об'єм еритроцитів у стадії ГОТ:
548. З чим пов'язане зниження концентрації заліза в плазмі у обпалених?
549. Рівень загального білка плазми при ГОТ:
550. Альбуміно-глобуліновий коефіцієнт у стадії ГОТ:
551. Водно-електролітний баланс у стадії ГОТ характеризується розвитком:
552. Загальний вміст електролітів в організмі в стадії ГОТ характеризується:
553. Зазначте зміни вмісту електролиітів у еритроцитах у стадії ГОТ?
554. Об'єм позаклітинної рідини в стадії ГОТ:
555. Як змінюються глобулінові фракції крові у хворих в стадії ГОТ?
556. Що невірно? Збільшення концентрації молекул середньої маси крові відображає:
557. Що невірно? Підвищення показника токсогенної зернистости HГ відображає:
558. Летальність у дорослих хворих у стадії ГОТ складає:
559. Що невірно? Особливостями перебігу ГОТ у штучному середовищі є:
560. До препаратів специфічної дезінтоксикації хворого з опіками відносяться:
561. До препаратів специфічної дезінтоксикації не відносяться:
562. При якій площі опіків спостерігається найбільший титр протиопікових антитіл?
563. При якій глибині опіків у пацієнтів спостерігається максимальна виробка протиопікових антитіл?
564. У які строки визначається максимум накопичення протиопікових антитіл у крові?
565. Протягом якого часу зберігається високий титр протиопікових антитіл у крові?
566. У які строки доцільно використовувати плазму опікових реконвалесцентів?
567. Який імунний титр антистафілотоксинів в імунній плазмі?
568. Який умовний імунний титр антитіл в антисинєгнійній плазмі?
569. Який умовний імунний титр антитіл в антипротейній плазмі?
570. До неспецифічних дезінтоксикаційних препаратів не відносяться:
571. Дезінтоксикаційний ефект альбуміну зумовлений:
572. Що невірно? Дезінтоксикаційний ефект свіжезамороженої плазми зумовлений:
573. Які з еритроцитскладових середовищ характеризуються найбільш вираженими дезінтоксикаційними властивостями?
574. Об'єм трансфузійної дезінтоксикації в стадії ГОТ при ІТУ: 31-60 од. складає:
575. Об'єм трансфузійної дезінтоксикації в стадії ГОТ при ІТУ: 60-90 од. складає:
576. Об'єм трансфузійної дезінтоксикації в стадії ГОТ при ИТП понад 90 од. складає:
577. Що невірно? Показаннями для проведення гемосорбції в стадії ГОТ є:
578. При яких мінімальних значеннях токсичної зернистості HГ показане проведення гемосорбції?
579. При якому мінімальному збільшенні показників токсичних властивостей крові при ГОТ показане проведение гемосорбції?
580. Тривалістьсть гемосорбції в стадії ГОТ при тяжкому і вкрай тяжкому опіку складає:
581. Об'єм перфузії через 1 колонку при тяжкому і вкрай тяжкому опіку складає:
582. Які стани не є протипоказаниями для проведення гемосорбції в стадії ГОТ?
583. З ціллю підготування до проведення гемосорбції не показане застосування:
584. Для проведения коригуючої терапії після гемосорбції не показане застосування:
585. У х-го виражена токсична енцефалопатія. Підвищена концентрація молекул середньої маси в 3р., знижена лігандзв'язуюча спроможность білків плазми в 5 разів при токсогенній зернистості HГ 40%. Якому меду детоксикації Ви віддасте перевагу
586. Мінімальна ефективна доза плазмафереза при тяжкому і вкрай тяжкому опіку складає:
587. Для відшкодування втрати білків при плазмаферезі потреба в ізогенних білкових препаратах складає:
588. Протипоказаннями для проведення плазмафереза у опечених є:
589. Що невірно? Показаннями для проведення спленосорбції у обпалених є:
590. Проведення ультрафільтрації крови в стадії ГОТ не показане при:
591. При фільтрації з крові видаляються:
592. При форсованому діурезі з крові видаляються:
593. УФО крові застосовується з метою:
594. Які з перелічених препаратів мають спроможність комплексоутворення з токсинами крові?
595. Що невірно? Імунні донорскі препарати направленої дії забезпечують:
596. Оптимальним середовищем для корекції анемії є:
597. Переливання еритроцитскладових середовищ доцільно проводити:
598. Для корекції гіпохромної анемії в тяжкообпечених застосовують:
599. Для корекції гіпопротеїинемії у попеченх використовуються:
600. Для корекції диспротеїнемії обпалених застосовуються:
601. Для підвищення концентрації білка в тканинах у обпалених застосовуються:
602. До препаратів парентерального харчування не відносяться:
603. Активна імунізація хворих з опіками в стадії ГОТ показана при площі глибоких опіків:
604. До препаратів для активної імунізації хворих відносяться:
605. До препаратів для пасивної імунізації хворих не відносяться:
606. Які препарати для пасивної імунізації Ви оберете в ранні терміни /3-6 сут./ лікування ГОТ у вкрай тяжких дорослих хворих?
607. Які препарати для пасивної імунізації Ви оберете для лікування тяжко обпечених дітей в ранні строки /3-6 доб./ після травми?
608. Які препарати для пасивної імунізації тяжко обпечених із 10 доби після травми?
609. Який стіл Ви береті для харчування обпалених?
610. Скільки ккал містить 11 стіл?
611. У яких випадках Ви призначите парентеральне харчування?
612. У яких випадках Ви призначите череззондову гіпераліментацію?
613. Якими препаратами Ви будете лікувати лихоманку?
614. Якими препаратами Ви будете лікувати теплоспазм /терморегуляторну форму/?
615. Якими препаратами Ви будете лікувати тепловий удар /метаболічну форму/?
616. Для профілактики гострих виразок шлунка в гострому періоді опікової хвороби не застосовується:
617. Для профілактики парезу кишечника в гострому періоді опіковій хворобі не застосовується:
618. У стадії ОСТ із ранових відходів висівається наступна мікрофлора:
619. Яку тактику Ви оберете при розкроюванні дермотензійного клаптя для закриття дефекту на волосяній частині голови?
620. Який максимально допустимий кут ротації розкроюваного дрмотензійного клаптя на волосяній частині голови у дітей?
621. Яке максимально допустиме співвідношення довжини до ширини для розкроювання дермотензійного клаптя у дітей на волосяній частині голови у дітей?
622. Бактеріальна забрудненість 1 г секвестрованих тканин у стадії ГСТ складає:
623. Яка фаза запального процеса характерна для стадії ГСТ?
624. Які клітинні елементи не беруть участь у побудуванні демаркаційного валу?
625. При якому типі демаркації знижується ризик інфекційних ускладнень?
626. Що невірно? Причинами формування неповноцінного демаркаційного вала є:
627. Що невірно? Причинами вторинного некроза в стадії ОСТ є:
628. Який тип запальної реакції виявляється у відбитках ран у період відторження некротичних тканин?
629. Які типи запальної реакції виявляються у відбитках ран при розвитку грануляційної тканини?
630. Які типи запальної реакції виявляються у відбитках ран при епітелізації?
631. Hайбільш вірулентна мікрофлора в обпалених визначається:
632. У який період спостерігається найбільше пригнічення фагоцитоза в рані?
633. Hайбільша активність протеїназ у рані визначається:
634. У який період найбільше виражене порушення балансу активності протеїназ із їх білковими інгібіторами в зоні опіку?
635. Зазначте правильну послідовність сенсибілізації організму мікробними антигенами?
636. Які клітинні елементи беруть участь у реализації Т - незалежної імунної відповіді у обпалених?
637. При Т - опосредкованій імунній відповіді переважно виробляються імуноглобуліни:
638. При Т - незалежній імунній відповіді переважно виробляються імуноглобуліни:
639. Якою дією характеризуються імуноглобуліни класу G?
640. Якою дією характеризуються імуноглобуліни класу М?
641. Що невірно? Зміна гуморального середовища в стадії ОСТ характеризується накопиченням:
642. Які фази фагоцитоза не змінюються в стадії ОСТ?
643. Що невірно? Реакції гіперчутливості уповільненого типу в зоні опіку сприяють:
644. Що невірно? Клінічними проявами реакцій гіперчутливості уповільненого типу в зоні опіку є:
645. Що невірно? Пізніми проявами реакцій гіперчутливості уповільненого типу в зоні опіку є:
646. Що невірно? Розвитку септичного шоку в обпалених сприяють:
647. Гіпер- або гіподинамічний варіант розвитку септичного шоку в обпалених визначаються зміною концентрації в крові:
648. Як поєднуються катаболічні й анаболічні реакції в стадії ОСТ?
649. У які терміни ОСТ визначається максимальна активація кислого протеолізу в крові?
650. Тромбодинамічний потенціал крові в стадії ОСТ змінений у найбільшому ступені:
651. Показники коагулограми периферічної крові в стадії ОСТ характеризуються:
652. Параметри гемостазу в стадії ОСТ:
653. Нейроендокринні розлади в стадії ОСТ полягають у:
654. При лікуванні обпалених на ліжку "Клінітрон" виявляються наступні особливості:
655. Лихоманка в обпалених опосередковується:
656. Виділення тепла при лихоманці опосередковується:
657. Що невірно? Клінічними проявами лихоманки є:
658. Розвиток лихоманки спрямований на:
659. ОЦК при ОСТ змінюється за рахунок:
660. Зміни параметрів гемодинамики в хворих у стадії ОСТ характеризуються:
661. Об'єм водного простору у хворих ОСТ характеризується:
662. Вміст електролітів у клітині в стадії ОСТ характеризується:
663. Вміст електролітів у сироватці крові в стадії ОСТ характеризується:
664. Що невірно? Зміни периферічної гемодинаміки у хворих у стадії ОСТ характеризуються:
665. Що невірно? Для гемодинаміки малого кола кровообігу в стадії ОСТ характерні:
666. Що невірно? Параметри зовнішнього дихання у хворих із вкрай тяжкими опіками в стадії ОСТ характеризуються:
667. Що невірно? Причинами артеріальної гипоксемии в стадії ОСТ є:
668. Функції шлунка в стадії ОСТ потерпають наступні зміни:
669. Евакуаторна функція і слизеутворення шлунка в стадії ОСТ змінюються в такий спосіб:
670. Функція тонкого кишечника в стадії ОСТ характеризується:
671. Мікробний пейзаж ШКТ у стадії ОСТ представлений:
672. Функціональний стан печінки в стадії ОСТ характеризується:
673. З чим пов'язане зниження вмісту білка в сироватці крові у хворих із тяжкими опіками в стадії ОСТ?
674. У хворого з тяжкими опіками в стадії ОСТ у клітинах печінки виявляються:
675. Ознаками цитопошкоджень гепатоцитів у обпалених є зміни в сироватці крові:
676. Зазначте причини розвитку гепатолієнального синдрому у обпалених:
677. Що невірно? Функціональна недостатність нирок у обпалених у стадії ОСТ виражається:
678. Зазначте правильні варіанти відповіді аналізу крові хворих у стадії ОСТ:
679. Зазначте правильні відповіді лейкоцитарної формули у обпалених у стадії ОСТ:
680. Що невірно? Характерними зрушеннями клітинної ланки імунної системи в стадії ОСТ ву обпалених є:
681. Що невірно? Характерними зрушеннями гуморальної ланки імунної системи в стадії ОСТ є:
682. Який об'єм трансфузійної терапії Ви оберете при лікуванні хворого з ІТУ 90 од. у стадії септикотоксемії?
683. Який об'єм трансфузійної терапії Ви виберете для лікування септичного шоку у дорослого пацієнта з опіками?
684. Який об'єм трансфузійної терапії Ви виберете для лікування септичного шоку у дитини від 1 до 3 років?
685. Які методи екстракорпоральної детоксикації неефективні при опіковій септикотоксемії?
686. Що невірно? При опіковій септикотоксемії плазмаферез проводиться з метою видалення з плазми:
687. Що невірно? Основні ефекти проведення спленосорбції у обпалених у стадії ОСТ складаються у:
688. Показаннями до проведення спленосорбції є:
689. Об'єм перфузії через селезінку свині складає:
690. Перфузат" селезінки свині має спроможність:
691. Що невірно? Основні ефекти проведення гемосорбції у обпалених у стадії ОСТ визначаються у:
692. Для лікування стафілококового сепсису сумарна доза імунних препаратів складає /у МЕ/:
693. Для лікування стафілококового сепсису доцільно використовувати:
694. По якій схемі Ви будете застосовувати імунну антистафілококову плазму при стафілококовому сепсисі?
695. Назвіть максимальний проміжок часу, протягом якого утримується підвищення титру антитоксичних антитіл після трансфузії антистафілококової плазми:
696. Що невірно? Застосування антистафілококової імунної донорської плазми у обпалених супроводжується:
697. Для лікування синєгнійного сепсису доцільно використовувати:
698. По якій схемі Ви будете застосовувати імунну антисинігнійну донорську плазму при синєгнійному сепсисі?
699. Назвіть максимальний проміжок часу, протягом якого утримується підвищення титру антитіл після трансфузії антисинєгнійної плазми:
700. Що невірно? Застосування антисинєгнійної імунної донорської плазми у обпалених супроводжується:
701. Для лікування протейного сепсису доцільно використовувати:
702. По якій схемі Ви будете застосовувати імунну антипротейную плазму при протейному сепсисі у обпалених?
703. Визначіть максимальну добову дозу антипротейної імунної плазми у дорослого обпаленого / у мл/кг/:
704. Визначіть максимальну добову дозу антисинєгнійної плазми у дорослого обпаленого /у мл/кг/:
705. Визначіть максимальну добову дозу антипротейної плазми у дитини до 3 років з опіками /у мл/кг/:
706. Визначіть максимальну добову дозу антисинєгнійної плазми у дитини до 3 років з опіками /у мл/кг/:
707. При лікуванні антисинєгнійним імуноглобуліном максимальна добова доза складає /по білку в мг/кг/:
708. При лікуванні антипротейним імуноглобуліном максимальна добова доза складає /по білку мг/кг/:
709. При лікуванні антистафілококовим імуноглобуліном максимальна добова доза складає /по білку, у мг/кг/:
710. При застосуванні імунної донорської плазми спрямованої дії найбільша активація компліменту визначається при застосуванні:
711. Що невірно? При застосуванні імуноглобулінів спрямованої дії визначаються наступні ефекти:
712. Зазначте найбільш патогенні види стафілокока, що викликають сепсис в обпалених:
713. Що невірно? Опсонізуючими чинниками у крові, що підсилюють фагоцитоз стафілокока є:
714. Опсонізуючими чинниками у крові, що підсилюють фагоцитоз синєгнійної палички є:
715. Які з перелічених антибіотиків недоцільно призначити тяжкообпеченому зі стафілококовою інфекцією?
716. Які з перелічених антибіотиків недоцільно призначити тяжкообпеченому із синєгнійною інфекцією?
717. Які з перелічених антибіотиків недоцільно призначати тяжкообпеченим із протейною інфекцією?
718. Зазначте правильну відповідь. Найбільшою пошкоджуючою дією на організм хворого характеризуються наступні токсини стафілокока:
719. Стафілококовий анатоксин готують на основі:
720. У хворих із якою групою крові визначається пригнічення гуморального імунітету при стафілококовій інфекції?
721. У хворих із якою групою крові найбільш ефективно реалізуються імунні реакції при стафілококовій інфекції?
722. Які препарати Ви призначите при порушенні функції Т-клітинної системи імунітету в обпалених?
723. Які препарати Ви призначите при порушенні функції В-клітинної системи імунітету у обпалених?
724. На висоті септичного шоку у обпалених із синдромом артеріальної гіпотензії не показане застосування:
725. На висоті септичного шоку у обпаленого із синдромом артеріальної гіпертензії великого і малого кола кровообігу не показане застосування:
726. При розвитку респіраторного "дистрес-синдрома" у обпаленого не показане застосування:
727. При розвитку ГНН при септичному шоці у обпаленого в перші години не показане застосування:
728. При розвитку "шокових" легень недоцільні трансфузії:
729. Для корекції анемії в стадії септикотоксемії оптимальними є трансфузії:
730. Мінімальним адаптаційним рівнем Нв у обпалених у стадії септикотоксемії слід вважати /г/л/:
731. Добова потреба ккалорій/кг маси з їжею у тяжкообпеченого в стадії септикотоксемії повинна складати:
732. Визначите мінімальний об'эм череззондового введення живильних сумішей тяжкообпеченому на добу, якщо в 1 мл суміші міститься 1 ккал?
733. Визначите мінімальний объем чреззондового введення харчових сумішей тяжелообожженному в добу, якщо в 1 мл суміші міститься 3 ккал?
734. Зазначте оптимальний добовий калораж хворого з критичними опіками /ккал/кг/?
735. Зазначте що невірно в дії препаратів для парентерального харчування?
736. Зазначте, які препарати не відносяться до збалансованих амінокислотних для парентерального харчування?
737. Зазначте, які препарати не відносяться до групи засобів для парентерального харчування:
738. Зазначте два абсолютних показання для проведення парентерального харчування хворих з опіками в стадії ОСТ?
739. Що невірно? Для поліпшення функції ШКТ тяжкообпеченого при сепсисі призначаються:
740. Зазначте, що невірно? Для підвищення функції печінки в стадії ОСТ призначають:
741. Визначіть, які з перелічених препаратів доцільно застосувати хворому з тяжкими опіками в стадії септикотоксемії з метою імунокорекції:
742. Який препарат неефективний для поліпшення роботи серця в умовах "шокових легень"?
743. При якій площі ураження у дітей опіки протікають як місцевий процес?
744. У чому полягає перша медична допомога при тяжких опіках?
745. Яке оптимальне співвідношення довжини до ширини для розкроювання дермотензійного клаптя у дітей на волосяній частині голови у дітей?
746. При глибоких обмежених опіках перша медична допомога включає:
747. В яких межах проводиться вилучення тканин при фасціальній некректомії?
748. Яка товщина тонкого трансплантата шкіри?
749. Товщина среднего товщина шкірного трансплантата складає:
750. Товстий шкірний трансплантат відповідає:
751. Повношаровий шкірний трансплантат відповідає:
752. Hа яких ділянках тіла застосування сітчастих аутотрансплантатів не рекомендується?
753. Hаибільш придатна товщина шкірного аутотрансплантата для пластики гранулюючих ран при великих і критичних опіках?
754. Hаибільш придатні ділянки тіла для донорских ділянок трансплантатів шкіри:
755. Де не рекомендуется висікати шкіру для аутотрансплантатів?
756. Чи можливо висічення аутотрансплантатів на волосистій частині голови?
757. Чи можливо формувати донорскі ділянки шкіри на тильній поверхні китиць?
758. Чи можливо формувати донорскі ділянки на тильній поверхні стопи?
759. Чи можливо формувати донорскі ділянки на обличчі?
760. Чи є необхідність у зміні пов'язок на донорских ділянках на 2-е добу після висічення шкіри?
761. У які оптимальні строки після операції знімають гемостатичні пов'язки з донорських ділянок?
762. Виключіть з перелічених препарати, що застосовуються для обробки ділянок:
763. Оптимальний коефіцієнт перфорації донорських шкірних трансплантатів для пересадки на кінцівки дорослих пацієнтів:
764. При якій мінімальній площі глибокого опіку показане застосування сітчастих трансплантатів у дітей?
765. При якій мінімальній площі глибокого опіку показане застосування сітчастих трансплантатів у дорослих?
766. При яких мінімальних площах глибокого опіку показане застосування сітчастих трансплантатів у осіб літнього віку?
767. При втраченій можливості ранньої некректомії показане:
768. При глибоких опіках обличча належить:
769. Hеобхідність застосування штучних покриттів при опіках:
770. При яких мінімальних площах опікових ран показане застосування штучних покриттів у дітей до 3-х років?
771. При яких мінімальних площах опікових ран показане застосування штучних покриттів у дітей 3 - 7 років?
772. При яких мінімальних площах опікових ран показане застосування штучних покриттів у дітей 8 - 14 років?
773. При яких мінімальних площах опікових ран показане застосування штучних покриттів у дорослих?
774. При яких мінімальних площах опікових ран показане застосування штучних покриттів у осіб літнього і старечого віку?
775. Чи необхідне загальне лікування при обмежених опіках, протікаючих як місцевий процес?
776. Зазначте найбільш часто трапляючісь місцеві ускладнення при обмежених глибоких опіках:
777. В який період проводяться первинні некректомії у дорослих?
778. Який вид місцевого лікування перважний при лікуванні обмежених глибоких опіків у осіб літнього віку?
779. Який вид місцевого лікування переважний при лікуванні обмежених глибоких опіків у дітей?
780. Які маніпуляції Ви не включите в об'єм першої меддопомоги при великих опіках?
781. Які хірургічні втручання припустимі в стадії опікового шоку?
782. Які лікарські засоби належить застосовувати при лікуванні опікових ран у стадії шоку?
783. Яку тактику Ви оберете при опіках ІV ст тилу кисті?
784. Які аерозольні препарати забезпечують одночасну антибактеріальноу і протизапальну дію?
785. Який із зазначених препаратів сприяє проникненню ліків у тканині?
786. При яких мінімальних показниках Hв можливі операції аутодермопластики у обпалених?
787. При яких мінімальних показниках еритроцитів можливі аутодермопластики у обпалених?
788. При якому мінімальному рівні білків сироватки крові можливі аутодермопластики у обпалених?
789. У обпаленого рана з мілкозернистими грануляціями, незначними серозними відходами, вираженим сітчастим відбитком марлі. Зазначте вірогідність приживлення шкірного трансплантата?
790. У хворого рана без ознак гострого запалення, грануляції мілкозернисті, по краям рани рожева кайма епітелію. Чи можливо проводити аутодермопластику?
791. У хворого грубозернисті грануляції виступають над оточуючою шкірою, гнійні відходи. Чи можливо проводити аутодермопластику?
792. У хворого гладкі "лакові" грануляції, серозно-гнійні помірні відходи. Чи можливо проводити аутодермопластику?
793. Скільки часу після трансплантації спостерігається плазматичний тип харчування шкірних клаптів?
794. З якої доби розвивається судинний тип харчування пересаджених шкірних клаптів?
795. Hа яку добу після опіку рекомендується проводити хімічний некроліз опікового струпа?
796. Hа якій максимальній площі поверхнй тіла припустимо одномоментно проводити хімічний некроліз опікового струпа у дорослих?
797. Hа якій максимальній площі поверхній тіла припустимо проводити хімічний некроліз опікового струпа у дітей?
798. Hа якій мінімальній площі поверхні тіла припустимо проводити хімічний некроліз опікового струпа у обпалених літнього віку?
799. У яку добу після опіків проводяться ранні некректомії?
800. Які площі висічення опікового струпа у дорослих відносяться до малих операцій некректомій?
801. Які площі висічення опікового струпа у дорослих відносяться до середніх операцій некректомій?
802. Які площі висічення опікового струпа у дорослих відносяться до великих операцій некректомій?
803. На яку глибину проводиться вилучення тканин при тангенціальній некректомії?
804. На яку глибину проводиться вилучення тканин при секвестральній некректомії?
805. Яка крововтрата з 1 кв.см донорської ділянки при зрізанні клаптів товщиною 0,1-2 мм?
806. Яка крововтрата з 1 кв.см донорської ділянки при зрізанні клаптів товщиною 0,2-0,4 мм?
807. Яка крововтрата з 1 кв.см донорської ділянки при зрізанні клаптів товщиною 0,5-0,6 мм?
808. Яка крововтрата з 1 кв.см донорської ділянки при зрізанні клаптів товщиною 0,7-1,5 мм?
809. Яка частота перев'язок найбільш ефективна при підготовці гранулюючих опікових ран до аутодермопластики?
810. У які строки оптимальна перша зміна пов'язок після аутодермопластики складними клаптями?
811. Яка втрата білка разом із рановими відходами з 1 кв.см гранулюючої опікової рани на добу?
812. У які строки відбувається епітелізація донорьских ділянок?
813. Оптимальні строки підготовки гранулюючих ран до аутодермопластики при глибоких опіках до 15% поверхні тіла у дорослих:
814. Оптимальні строки підготовки гранулюючих ран до аутодермопластики при глибоких опіках до 30% поверхні тіла у дорослих?
815. Оптимальні строки підготовки до аутодермопластики при глибоких опіках у дітей із площею глибокого ураження до 15% поверхні тіла?
816. Оптимальні строки підготовки гранулюючих ран до аутодермопластики при опіках у дітей із площею глибокого ураження 30% поверхні тіла?
817. При яких мінімальних площах глибоких опіків у дорослих показано зостосування алогенних трансплантатів?
818. При яких мінімальних площах глибоких опіків у дітей показане застосування алогенних трансплантатів?
819. При яких мінімальних площах глибоких опіків показане застосування алогенних трансплантатів у осіб літнього і старечого віку?
820. Чи можливо проведення аутодермопластики при глибоких опіках грудної клітини у хворих з опіковою хворобою, ускладненою пневмонією?
821. Чи можливо проведення аутодермопластики у хворих з опіковою хворобою, ускладненою сепсисом?
822. Чи можливо проведення аутодермопластики у хворих з опіковою хворобою, ускладненою ДВС-синдромом?
823. Загоєння гранулюючої рани діаметром 2 см відбувається:
824. З якого строку після опіку в основі рани переважають фиброзні елементи?
825. Строки ретракції пересаджених аутотрансплантатів:
826. У які строки після опіку початок проведення аутодермопластик попереджує розвиток рубцювання рани?
827. Які втрати білка з 1% гранулируючих опікових ран при площі глибокого опіку більш 20% поверхности тіла (г/добу)?
828. Якої товщини аутотрансплантати найбільш схильні до вторинної ретракції?
829. Для попередження поздовжніх рубцевих тяжів в області суглобів дерматомні трансплантати шкіри належить розташовувати під кутом не менше:
830. При наявності остеонекрозів зовнішньої пластинки склепіння черепа проводяться наступні оперативні втручання:
831. При обмежених опіках ІУ ст. склепіння черепа з оголенням кісток для закриття дефекту тканин застосовується пластика:
832. Ваша тактика при опіку ІУ ст. гомілковостопного, колінного суглобів і м'язів гомілки?
833. Оптимальні строки ампутації кінцівок при тяжких опіках ІУст.?
834. Hеобхідність застосування тимчасових покрыттів із штучних матеріалів виникає у дорослих при площі глибокого опіку:
835. Початок деретракції пересаджених аутотрансплантатів наступає через:
836. Тривалість ретракції пересаджених аутотрансплантатів при великих опіках складає:
837. Початок стабілізації пересаджених аутотрансплантатів наступає через:
838. Потреба в амбулаторному лікуванні після виписки зі стаціонару при глибоких опіках 10% поверхні тіла:
839. Потреба в амбулаторному лікуванні після виписки зі стационара при глибоких опіках 20% поверхні тіла складає:
840. До попередньої праці пацієнти, перенеслі глибокі опіки до 10% поверхні тіла, можуть повернутися:
841. До попередньої праці пацієнти, перенеслі глибокі опіки 10-20% поверхности тіла, можуть повернутися:
842. До попередньої праці пацієнти, перенеслі глибокі опіки більш 20% поверхні тіла, можуть повернутися:
843. Що невірно? Hаибільш частою причиною омертвіння вільних шкірних трансплантатів при ранній некректомії є:
844. При яких площах глибоких опіків спостерігається дефіцит донорських ресурсів шкіри у дорослих?
845. Hазвіть мінімальні строки повторного зрізання шкіри з загоєних донорських ран:
846. Скільки виділяється груп масових опікових уражень?
847. Кількість одночасно постраждалих при масових ураженнях, що відносяться до 1-ї групи складає:
848. Кількість одночасно постраждалих при масових ураженнях, що відносяться до 2-ї групи складає:
849. Кількість одночасно постраждалих при масових ураженнях, що відносяться до 3-й групи складає:
850. Hаименьша кількість одночасно постраждалих при масових ураженнях, що відносяться до 4-ї групи складає:
851. Як називається 1-а група масових уражень?
852. Як називається 2-а група масових уражень?
853. Як називається 3-а група масових уражень?
854. Як називається 4-а група масових уражень?
855. Хто здійснює организацію і надання допомоги 1-й групі масових уражень?
856. Хто, крім сил охорони здоров'я області, бере участь у наданні допомоги 2-й групі масових уражень?
857. У якій групі масових уражень починають надавати допомогу бригади Київського регіонального центра екстреної меддопомоги?
858. У якій групі масових уражень починають надавати допомогу бригади швидкого реагування інших регіональних центрів країни?
859. Досить організована робота при наявності 100 обпалених забезпечується:
860. Яка кількість медичних палатних сестер необхідна для забезпечення догляду при наявності 100 обпаленихпри масових травмах?
861. Яка кількість процедурних медсестер необхідна для забезпечення лікування 100 обпалених при масових травмах?
862. Яка кількість перев'язочних медсестер необхідна для забезпечення лікування 100 обпалених при масових травмах?
863. Яка кількість операційних медсестер необхідна для забезпечення лікування 100 обпалених?
864. Яка кількість додатково хірургів групп посилення беруть участь у перевязках і операціях при наявності 100 обпалених?
865. Скільки сортувальних груп виділяється при достатній кількості медпрацівників і транспортних засобів при наявності 250-300 постраждалих?
866. До 1-ї сортувальної групи при наявності 250-300 постраждалих відносяться обпалені із загальною площею ураження:
867. До 2-ї сортувальної групи при наявності 250-300 пострадавших відносяться обпалені з загальною площею ураження:
868. Скільки сортувальних груп виділяється при одночасних ураженнях 300-500 і більше осіб?
869. До 1-ї сортувальної групи при наявності 300-500 і більш постраждалих відносяться обпалені з загальною площею ураження:
870. Яка мінімальна площа опіку характерна для постраждалих 3-ї сортувальної групи при наявності 300-500 і більше обпалених?
871. При яких показниках правила БО прогноз опікового ураження сприятливий?
872. При яких показниках правила БО прогноз опікового ураження відносно сприятливий?
873. При яких показниках правила БО прогноз опікового ураження сумнівний?
874. При яких показниках правила БО прогноз опікового ураження несприятливий?
875. Hа скільки сортувальних груп належить разділяти обпалених дітей при масових ураженнях?
876. До якого сортувальної групи при масових ураженнях відносяться діти у віці до 3-х років з опіками ІІ-ІІІ ст. до 5% поверхні тіла?
877. До якої сортувальної групи при масових ураженнях відносяться діти у віці понад 4-х років з опіками до 10% поверхні тіла?
878. До якої сортувальної групи при масових ураженнях відносяться діти у віці до 3-х років з опіками до 30% поверхні тіла?
879. До якої сортувальної групи при масових ураженнях відносяться діти у віці від 4 до 7 років з опіками до 50% поверхні тіла?
880. До якої сортувальної групи при масових ураженнях відносяться діти у віці від 8 до 14 років з опіками до 60% поверхні тіла?
881. До якої сортувальної групи при масових ураженнях відносяться діти у віці від 3 років з опіками до 30% поверхні тіла?
882. До якої сортувальної групи при масових ураженнях відносяться діти у віці від 8 до 14 років з опіками більш 50% поверхні тіла?
883. До якої сортувальної групи при масових ураженнях відносяться постраждалі з площею опіку більш 15% поверхні тіла, що мають ОДШ?
884. До якої сортувальної групи при масових ураженнях відносяться діти у віці до 3-х років з опіками ІІ-ІІІ ст.до 15% поверхні тіла в сполученні з ОДШ?
885. До якої сортувальної групи при масових ураженнях відносяться діти у віці від 4 до 7 років із площею опіку до 50% поверхні тіла в сполученні з ОДШ?
886. До якої сортувальної групи при масових ураженнях відносяться діти у віці від 8 до 14 років із площею опіку до 60% поверхні тіла в сполученні з ОДШ?
887. Hа яку максимальну відстань можливе транспортування обпалених при масових ураженнях із легким і средньої ваги шоком у перші 1-1,5 год після травми безпосередньо в опіковий центр?
888. Яку максимальну кількість трансфузійних засобів досить ввести обпаленим із легким і средньої ваги опіковим шоком при масових ураженнях під час транспортування?
889. Чи доцільне разміщення обпалених при масових ураженнях по декількох лікувальним установам населеного пункту?
890. Яка сортувальна група обпалених евакуюється з вогнища ураження в першу чергу?
891. При комбінації опіків із радіаційними ураженнями евакуація з вогнища масових уражень проводиться:
892. Яка частота опіків дихальних шляхів у постраждалих при масових ураженнях?
893. Яка частота отруєння чадним газом у постраждалих з опіками при масових ураженнях?
894. Кількість травм і переломів у пострадалих з опіками при масових ураженнях складає:
895. Кількість обпалених із черепно-мозгової травмої при масових ураженнях складає:
896. Які хворі при масовій травмі відносяться до 1-ї групи постраждалих, виділені в ЦРЛ, ЦМЛ, опіковому відділенні?
897. Які хворі при масовій травмі відносяться до 2-ї групи постраждалих виділені в ЦРЛ, ЦМЛ, опіковому відділенні?
898. Які хворі при масовій травмі відносяться до 3-ї групи постраждалих, виділені у ЦРЛ, ЦМЛ, опіковому відділенні?
899. Які хворі при масовій травмі відносяться до 4-ї групи постраждалих, виділені у ЦРЛ, ЦМЛ, опіковому відділенні?
900. Які хворі при масовій травмі відносяться до 5-ї групи постраждалих, виділені у ЦРЛ, ЦМЛ, опіковому відділенні?
901. Які хворі при масовійї травмі відносяться до 6-ї групи постраждалих, виділені у ЦРЛ, ЦМЛ, опіковому відділенні?
902. Зазначте, які маніпуляції не проводять обпаленим при масових ураженнях 2-3 сортувальних груп у ЦРЛ, ЦМЛ, опіковому відділенні?
903. Зазначте, які препарати протишокової терапії не вводяться в перші 8 годин при масових ураженнях?
904. Яка кількість изогенних білкових препаратів від загальної кількості переливаємих колоїдних плазмозамісників повинна складати при масових ураженнях у 1-у добу?
905. У які строки рекомендується переливати ізогенні білкові препарати при масових ураженнях у 1-у добу?
906. Чи доцільно застостовувати выисокомолекулярні препарати типу поліглюкіна, поліглиссоля в 1-у добу при масових ураженнях?
907. Для опіків ІІІА ст. обличчя характерними є:
908. Для опіків ІІІБ-ІУ ст. обличчя не є характерним:
909. Який спосіб лікування дермальних опіків обличчя і шиї Ви оберете?
910. Який спосіб лікування глибоких опіків обличчя і шиї Ви оберете?
911. Зазначте, якими дермотрансплантатами Ви будете закривати гранулюючі рани обличчя і шиї?
912. Зазначте, яке розташування клаптів шкіри Ви оберете на шиї?
913. Яку тактику лікування Ви виберете при виникненні опікових гострих хондритів?
914. Яку тактику лікування Ви виберете при опіках обличчя з остеонекрозом кісток?
915. Яку тактику лікування Ви виберете при термічних опіках склепіння черепа без пошкодження кісток?
916. Яку тактику лікування Ви виберете при термічних опіках склепіння черепа з пошкодженням наружної кісткової пластинки?
917. Яку тактику лікування Ви виберете при термічних опіках склепіння черепа з пошкодженням кістки на всю товщу на площі до 300кв.см.?
918. Яку тактику Ви виберете при термічних пошкодженнях склепіння черепа з остеонекрозом у всю товщу ,більш 300 кв.см?
919. Яку тактику Ви оберете при термічних ураженнях черепа з повним пошкодженням стінки лобової пазухи?
920. При поширених глибоких опіках кисті з циркулярним пошкодженням променезап'ястного суглоба некротомія найбільш ефективна:
921. Що невірно? При поширених глибоких опіках кисті некротомію проводять:
922. Яку тактику Ви оберете при термічному опіку кисті ІІІБст.?
923. Яку тактику Ви оберете при термічному опіку кисті ІУ ст.?
924. Яку товщину вільної шкірного трансплантата Ви використовуєте при пересадці на тил кисті?
925. Що невірно? При опіках кисті ІІІБ ст. виконують аутодермопластику:
926. Яку тактику Ви оберете при вскритті капсул міжфалангових суглобів при глибоких термичних опіках кисті?
927. Яку тактику лікування Ви виберете при опіках ІV ступеня ІІ-V пальців стопи?
928. Яку тактику лікування Ви виберете при опіках ІV ступеня І пальця стопи?
929. Яку тактику лікування Ви оберете при опіках ІV ступеня тилу стопи?
930. Яку тактику Ви оберете при термічних опіках ІV ступеня області ахілова сухожилля?
931. Яку тактику Ви оберете при остеонекрозах тилу стопи?
932. Який спосіб лікування Ви виберете при парціальному остеонекрозі кісток гомілки?
933. Який спосіб лікування Ви виберете при гострому гнійному артриті колінного суглоба при термічних ураженнях?
934. Який спосіб лікування Ви оберете при гострому артриті ліктьового суглоба при термічних опіках?
935. Який спосіб лікування Ви оберете при вторинному в'ялопротікаючому артриті колінного суглоба?
936. Який спосіб лікування Ви виберете при вторинному в'ялопротікаючому артриті ліктьового суглоба?
937. Який спосіб лікування Ви виберете при вторинному в'ялопротікаючому артриті гомілковостопного суглоба?
938. Що невірно? Клінічними ознаками вторинного в'ялопротікаючого артрита великих суглобів є:
939. Що невірно? Клінічними ознаками вторинного гострого гнійного артрита великих суглобів є:
940. Що невірно? При гострому гнійному артриті великих суглобів визначаються наступні патологічні зміни суглоба:
941. Що невірно? При глибоких опіках промежини і статевого члена роблять:
942. Зазначте, що невірно? Опіки очей развиваются під дією наступних пошкоджуючих агентів:
943. Опіки світловим випромінюванням розвиваються при первинному впливі на:
944. Опіки легкого ступеня при світловому випромінюванні развиваются при підвищенні Т райдужки до:
945. Опіки среднього ступеня при світловому випромінюванні розвиваються при підвищенні Т райдужки до:
946. Опіки тяжкого ступеня при світловому випромінюванні розвиваються при підвищенні Т райдужки до:
947. Зазначте, що невірно? При хімічних опіках у рогівці змінюються наступні показники:
948. Для діагностики ступеня опіку очей неінформативний наступний метод діагностики:
949. Аутосенсибілізація роговичним денатурованим білком розвивається через:
950. Аутосенсибілізація з підвищенням рівня антитіл розвивається при пошкодженні тканин ока:
951. Що невірно? Виділяють наступні ступені опіку очей:
952. Що невірно? Опіки очей супроводжуються:
953. Первинне помутніння рогівки визначається при опіку:
954. Тривалість стадії запалення при опіку ока складає:
955. Тривалість стадії вторинного некрозу при опіку ока складає:
956. Тривалість стадії деструктивних змін у тканинах при опіку ока складає:
957. Що невірно? Інстиляційна терапія в стадії гострого запалення при опіку ока включає:
958. Для зняття блефароспазма при опіку ока використовуються:
959. При витонченні рогівки й загрозі перфорації в деструктивній стадії опіку очей найбільш ефективне застосування:
960. При променевих опіках, викликаних альфа і бета-випромінюванням визначається переважно ураження:
961. При променевих опіках, викликаних гамма-випромінюванням визначаються переважно ураження:
962. Для лікування променевих альфа і бета-опіків шкіри найбільш ефективне використання:
963. Для лікування променевих гамма-опіків найбільш ефективне використання:
964. Глибокі хімічні опіки розвиваються при короткочасному впливі на шкіру:
965. Клінічними проявами глибоких хімічних опіків є:
966. Що невірно? При опіках сильними кислотами відзначається:
967. При опіках сильними лугами відзначається:
968. Що невірно? Клінічний перебіг хімічних опіків характеризується:
969. Що невірно? При ураженні шкіри токсичними газами /іприт/ характерно:
970. При ураженні якими кислотами промивання рани зберігає ефективність через 15 сек.?
971. При ураженні шкіри фенолами первинну обробку належить проводити:
972. При ураженні шкіри негашеним вапном обробтку належить проводити:
973. Зазначте, що невірно? При ураженні шкіри білим фосфором первинна обробка включає:
974. При ураженні шкіри іпритом обробку не рекомендується проводити:
975. При опіках кислотами області великих суглобів рекомендується:
976. При опіках кислотою обличчя і шиї рекомендується:
977. При контактних дерматитах, ускладнених некрозом шкіри рекомендується:
978. Зазначте, при опіках якими агентами найбільша вірогідність утворення келоїдних рубців?
979. Зазначте, при яких умовах не виникають запальні зміни в трахеобронхіальному дереві?
980. Ураження дихальних шляхів буде інтенсивніше при рівній експозиції вдихання:
981. При горінні яких матеріалів виділяються найбільше агресивні хімічні речовини для дихальних шляхів?
982. Зазначте, які з перелічених змін не розвиваються в трахеобронхіальному дереві при опіку?
983. Зазначте, за рахунок яких механізмів розвивається запалення слизової трахеобронхіального дерева при ураженні тепловим агентом тільки слизової голосової щілини?
984. Що невірно? При ОДШ розвиваються:
985. Що невірно? Причинами артеріальної гіпоксемії при ОДШ є:
986. Для ОДШ легкого ступеня характерні:
987. Для ОДШ середнього ступеня тяжкості не властиві:
988. Для ОДШ тяжкого ступеня тяжкості не властиві:
989. Показаннями для мікротрахеостомії при ОДШ є:
990. Що невірно? Показаннями для інтубації трахеї при ОДШ є:
991. При ранньому рентгенологіческому дослідженні легень при ОДШ виявляють:
992. При бронхоскопії ОДШ тяжкого ступеня не може характеризуватися:
993. Клінічними проявами отруєння СО при ОДШ не може бути:
994. При ОДШ легкого ступеня додають до ІТУ одиниць?
995. При ОДШ середнього ступеня додають до ІТУ одиниць?
996. При ОДШ тяжкого ступеня додають до ИТП одиниць?
997. Hа 1 добу при ОДШ легкого ступеня недоцільно проводити:
998. Hа 1 добу при ОДШ среднього ступеня недоцільно проводити:
999. Hа 1 добу при ОДШ тяжкого ступеня недоцільно проводити:
1000. При ОДШ співвідношення протишокових розчинів змінюється в сторону збільшення:
1001. Які з антибіотиків недоцільно призначати хворому з ОДШ?
1002. Яку дозу преднізолону для в/в введення Ви призначите хворому з тяжким ОДШ при ІТУ 100 од.?
1003. Які з перелічених препаратів недоцільно призначати хворому з ОДШ?
1004. Для боротьби з бронхоспазмом у хворих з ОДШ недоцільноно застосовувати:
1005. При інстиляційній терапії через мікротрахеостому протягом 1 доби недоцільно вводити:
1006. Що невірно? Показаннями до застосування санаційної фібробронхоскопії при ОДШ є:
1007. Які з перелічених препаратів недоцільні при проведенні "бронхіального лаважа"?
1008. Показаннями для трахеостомії при ОДШ є:
1009. Скільки періодів реабілітації хворих, перенеслих опіки?
1010. Яка тривалість 1-го періода реабілітації хворих, перенеслих опіки при відсутності деформацій?
1011. Яка тривалість 1-го періода реабілітації хворих, перенеслих опіки при наявності контрактури І-ІІ-ІІІ ст.?
1012. Яка тривалість 1-го періода реабілітації хворих, перенеслих опіки при наявності контрактури ІІІ-ІУ ст.?
1013. Тривалість 1-го періода реабілітації хворих, перенеслих опіки при наявності контрактури ІУ ст. складає:
1014. Які з перелічених способів лікування не застосовуються в 1-му періоді реабілітації?
1015. Тривалість 1-го періода реабілітації перенеслих опіки без порушень функцій внутрішніх органів складає:
1016. При якійї мінімальній площі глибоких опіків виникає необхідність у реабілітації?
1017. При якій мінімальній площі глибоких опіків, що локалізуються в області суглобів, виникає необхідність у реабілітації?
1018. Зазначте строки тривалості 2-го періоду реабілітації:
1019. Яка кількість хворих, перенеслих глибокі опіки з відновленим шкірним покровом потребує хірургічної реабілітації?
1020. Який мінімальний інтервал допустимий між 2-м і 3-м періодами реабілітації?
1021. Які з перелічених методів застосовуються в 2-му періоді реабілітації?
1022. Для закриття ранового дефекту після усунення деформацій використовуються шкірні клапті товщиною:
1023. Для закриття ранового дефекту з оголеними сухожиллями використовується пластика шкірними клаптями:
1024. Для закриття ранового дефекту з оголеними кістками, суглобами використовується пластика:
1025. Через скільки часу після оперативного усунення деформацій починається 3-й період реабілітації:
1026. Які з перелічених способів лікування не застосовуються в 3-му періоді реабілітації?
1027. При деформаціях у межах однієї верхньої кінцівки плечового, ліктьового і променезап'ястного суглобів першочергово мобілізується оперативним методом:
1028. При деформаціях у межах однієї нижньої кінцівки кульшового, колінного і гомілковостопного суглобів мобілізується оперативним способом в першу чергу:
1029. Чи можливо проводити одномоментне оперативне втручання при контрактурах симетричних суглобів верхніх кінцівок?
1030. Чи можливо проводити одномоментне оперативне лікування при контрактурах симетричних суглобів нижніх кінцівок?
1031. Максимальна кількість деформацій, які можна усунути при одноразовому перебуванні в стаціонарі при наявності 5-6 локалізацій?
1032. Які інтервали між окремими операціями при усуненні численних деформацій?
1033. У які строки після відновлення втраченого шкірного покрива належить проводити максимально можливий курс реабілітаційної терапії?
1034. У які мінімальні строки після відновлення втраченого шкірного покрива можлива хірургічна реабілітація?
1035. Комплекс реабілітаійної терапії та одноетапне оперативне втручання дозволяє повернути до трудової і соціальної діяльності:
1036. Комплекс реабілітаційної терапії і повторні оперативні втручання дозволяють повернути до трудової і соціальної діяльності:
1037. Яка кількість 4% р-ну соди на 1 кг маси тіла необхідно для "сліпої" корекції опікового шоку?
1038. Летальність серед постраждалих із поверхневимими опіками складає:
1039. Летальність серед постраждалих із глибокими опіками складає:
1040. Який об'єм рідини до максимально необхідного вводиться при середньому режимі дермотензії у дітей?
1041. Яка частина всіх післяопікових деформацій може бути усунена сучасними хірургічними засобами?
1042. Яка частина хворих, перенеслих глибокі опіки 11-20% поверхні тіла можуть повернутися до попередньої праці?
1043. Яка частина хворих, перенеслих глибокі опіки більш 20% поверхні тіла можуть повернуться до попередньої праці?
1044. При глибоких опіках обличчя та кисті інвалідність складає:
1045. Яка частина перенеслих опіки ІУ ст. із ураженням суглобів, сухожилль, кісток залишаються інвалідами?
1046. Який приріст клаптя за добу забезпечується при форсованому режимі дермотензії?
1047. Які бальнеологічні процедури найбільш ефективні в ранні строки реабілітації опікових реконцалесцентів?
1048. Серед пацієнтів, перенеслих глибокі опіки, інваліди 1-ї групи складають:
1049. Серед пацієнтів, перенеслих глибокі опіки, інваліди 2-ї групи складають:
1050. Серед пацієнтів, перенеслих глибокі опіки, інваліди 3-й групи складають:
1051. Диспансеризації підлягають дорослі пацієнти, що мали глибокі обмежені опіки в області суглобів або поблизу їх із мінімальною площею:
1052. Диспансеризації підлягають дорослі пацієнти, перенеслі поверхневі опіки з мінімальною площею:
1053. Диспансеризації підлягають діти, перенеслі поверхневі опіки з мінімальною площею:
1054. Диспансеризації підлягають діти, перенеслі глибокі опіки з мінімальною площею:
1055. Тривалість диспансерного нагляду дорослих при проведенні відповідних етапів реабілітації складає:
1056. Тривалість диспансерного нагляду дітей при відсутності первинних післяопікових деформацій складає:
1057. Виключіть ускладнення, перенесені в процесі опікової хвороби, при котрих не обов'язкова диспансеризація:
1058. Яку тактику Ви оберете при опіках ІІІБ ст променезап`ясного суглоба?
1059. Яку тактику Ви оберете при опіках ІІІБ ст тилу кисті?
1060. У які оптимальні строки після відновлення втраченого шкірного покрива можливе оперативне лікування післяопікових рубцевих деформацій?
1061. Які тканини відіграють головну роль у развитку контрактур?
1062. Які контрактури розвиваються при рубцевій зміні шкіри, підшкірної клітковини і фасції?
1063. Які контрактури розвиваються при рубцевому переродженні або рефлекторному укороченні м'язів?
1064. Які контрактури утворюються при тривалому перебуванні кінцівки у вимушеному положенні?
1065. Які контрактури розвиваються внаслідок первинних або вторинних процесів зі сторони капсули суглобів, зв'язок, параартикулярних осифікатів?
1066. Які контрактури розвиваються при первинному ураженні кісток, складаючих суглоби, або вторинно внаслідок змін в оточуючих тканинах, коли з'являються підвивихи, вивихи, артрозоартрити?
1067. При ураженні яких тканин найчастіше розвиваються "контрактури-положення"?
1068. Який вид конрактури розвивається при неможливості виконувати жодне з рухів, властивих для даного суглоба?
1069. Для якого суглоба властиві тільки приводячі контрактури?
1070. При опіках яких ступенів розвиток опікових контрактур не відбувється?
1071. У які строки після опіку в рані починається формування умов для розвитку рубцевих контрактур?
1072. Яка мінімальна частота розвитку деформацій у перенеслих глибокі опіки?
1073. Яку тактику Ви оберете при опіках ІІІБ ст області гомілкоступневого суглоба?
1074. При якому максимальному діаметрі рана гоїться епітелізацією без утворення рубців?
1075. Скільки варіантів самостійного загоєння ран Ви знаєте?
1076. По якому варіанту відбувається загоєння рани діаметром до 3 см?
1077. По якому варіанту відбувається загоєння рани з утворенням рубця?
1078. Скільки форм патологічних рубців Ви знаєте?
1079. Які форми рубців не відносяться до патологічних?
1080. Які чинники не сприяють розвитку гіпертрофічних рубців?
1081. Які форми рубців починають формуватися одразу після епітелізації ран?
1082. Які форми рубців починають формуватися через 1-2 місяця після епітелізації ран?
1083. Які форми рубців частіше утворюються у функціонально активних місцях?
1084. Які форми рубців частіше утворюються у функціонально пасивних місцях?
1085. Які форми рубців частіше утворюються після опіків ІІІА ступеня?
1086. При яких формах рубців перебіг їх формування буває хвилеподібнимм?
1087. При яких формах рубців наступає стабілізація через 2 роки після їхньої появи?
1088. При яких формах рубців наступає стабілізація через 6-12 місяців після їхньої появи?
1089. Які форми рубців частіше розповсюджуються за межі ділянки первісного ураження і на здорову шкіру?
1090. Які форми рубців не мають схильності до розповсюдження за межі ділянки первісного ураження і на здорову шкіру?
1091. Які форми рубців частіше спостерігаються після глибоких опіків?
1092. Для яких форм рубців властива переважно гладка і блискуча поверхня?
1093. Який приріст клаптя за добу забезпечується при середньому режимі дермотензії?
1094. Як змінюється товщина аутотрансплантата при розвитку під ним рубцевих тканин?
1095. Які оптимальні строки початку оперативного лікування післяопікових рубців, контрактур і деформацій після завершення відновлення втраченого шкірного покрива або епиітелізації?
1096. У які строки після травми закінчується формування рубцевих укорочень повік при опіках?
1097. У яких випадках блефаропластика є невідкладною операцією при опіках і рубцевому вивороті повіка?
1098. Які строки є оптимальними для блефаропластики при рубцевих деформаціях повіка при відсутності невідкладних показань?
1099. Який метод оперативного втручання не застосовується при рубцевій деформації повіка?
1100. Які шкірні трансплантати переважні при пластиці верхних повік?
1101. Які шкірні трансплантати переважні при пластиці нижніх повік?
1102. Чи варто одномоментно відновлювати верхнее і нижнє повіки?
1103. Скільки стадій формування рубця Ви знаєте?
1104. Яка тривалість першої стадії формування рубця?
1105. Яка тривалість другої стадії формування рубця?
1106. Яка тривалість третьої стадії формування рубця?
1107. Яка тривалість четвертої стадії формування рубця?
1108. Які процеси відбуваються у 1-й стадії формування рубця?
1109. Які процеси відбуваються у 2-й стадії формування рубця?
1110. Які процеси відбувається у 3-й стадії формувння рубця?
1111. Які процеси відбуваються у 4-й стадії формування рубця?
1112. Ліквідація зведення суглобів при рубцевій деформації досягається:
1113. Усунення дефекту шкіри, утворенного при оперативній мобілізації суглобів досягається шляхом:
1114. Усунення дефекту тканин із передлежачими функціональними елементами при оперативній мобілізації суглобів досягається шляхом:
1115. Які чинники не впливають на радикальність висічення рубців при опікових контрактурах?
1116. Місцем розташування виточок для попередження рецидиву контрактур є:
1117. У яких суглобах є найбільша поверхня і зміщуваність тканин?
1118. Редресацію як самостійну операцію вимушеного формування тканин проводять:
1119. У скількох %% випадків при усуненні контрактур необхідні втручання на сухожиллях, м'язах, суглобах, кістках:
1120. У скількох %% випадків у процесі мобілізації суглобів необхідна ліквідація дерматогенного елемента контрактури:
1121. У яких із перелічених суглобів розвиваються частіше десмогенні контрактури при опіках ІІІА і ІІІБ ступеня:
1122. Які чинники не перешкоджають повному виведенню кінцівок у правильне положення?
1123. Скільки ступенів рубцевих контрактур по Б.В.Парину Ви знаєте?
1124. Скільки ступенів рубцевих контрактур по В.В. Юденичу і В.М. Гришкевич Ви знаєте?
1125. У яких межах спостерігаються обмеження згинання і відведення при контрактурах 1 ступеня /легкі контрактури по В.В.Юденичу і В.М.Гришкевичу/, в%?
1126. У яких межах спостерігаються обмеження сгинання і відведення при контрактурах ІІ ступеня /помірні контрактури по В.В.Юденичу і В.М.Гришкевичу/, в %?
1127. У яких межах спостерігаються обмеження згинання і відведення при контрактурах ІІІ ступеня /тяжкі контрактури по В.В.Юденичу і В.М.Гришкевичу/, в %?
1128. Яке співвідношення до всіх опікових уражень складають контрактури плечового суглоба?
1129. У яких відділах плечового суглоба рубцеві зтяжіння зустрічаються частіше?
1130. У яких межах спостерігається відведення плеча при контрактурах 1 ступеня по Б.В. Парину?
1131. У яких межах спостерігається відведення плеча при контрактурах ІІ ступеня по Б.В. Парину?
1132. У яких межах спостерігається відведення плеча при контрактурах ІІІ ступеня по Б.В. Парину?
1133. У яких межах спостерігається відведення плеча при контрактурах ІУ ступеня по Б.В. Парину?
1134. При контрактурах плечового суглоба І ступеня найчастіше застосовуються наступні оперативні втручання:
1135. При контрактурах плечового суглоба ІІ ступеня найчастіше застосовуються наступні оперативні втручання:
1136. При контрактурах плечового суглоба ІІІ ступеня найчастіше застосовуються наступні оперативні втручання:
1137. При контрактурах плечового суглоба ІУ ступеня застосовуються наступні операції:
1138. При повному усуненні привідної контрактури вважається можливість відведення плеча до:
1139. При неповному усуненні приводячої контрактури ІІ ступеня відведення плеча складає:
1140. При неповному усуненні приводячої контрактури ІІІ-ІУ ступеня відведення плеча складає:
1141. Післяопікові контрактури ліктьового суглоба складають:
1142. У яких межах обмежується розгинання в ліктьовому суглобі при контрактурі ІІ ступеня?
1143. При згинальних контрактурах ліктьового суглоба ІІ ступеня застосовуються наступні операції:
1144. При згинаючих контрактурах ліктьового суглоба ІІІ-ІУ ступеня не застосовуються наступні операції:
1145. У яких межах обмежене розгинання в ліктьовому суглобі при контрактурі ІІІ-ІУ ступеня (в град.)?
1146. При неповному усуненні згинальної контрактури ліктьового суглоба ІІ ступеня розгинання складає (в град.):
1147. При неповному усуненні згинальної контрактури ліктьового суглоба ІІІ-ІУ ступеня розгинання складає (в град):
1148. При неповному усуненні згинальної контрактури ліктьового суглоба вважається розгинання (в град.):
1149. Післяопікові деформації кисті складають:
1150. При контрактурі пальців кисті ІІ ступеня обмеження рухів спостерігається в межах (в град.):
1151. При контрактурі пальців кисті ІІІ ступеня згинання пальців у п'ястково-фалангових і міжфалангових суглобах складає:
1152. При контрактурі пальців китсі ІУ ступеня згинання пальців у п'ястково-фалангових і міжфалангових суглобах складає:
1153. Який вид пластики Ви використовуєте при оголенні сухожилль на долонній або тильній поверхні кисті?
1154. У які строки після пересадки трансплантатів на кисть необхідно починати активні і пасивні рухи пальців?
1155. Який вид пластики кращий при привідних контрактурах 1-го пальця кисті?
1156. Який приріст клаптя за добу забезпечується при повільному режимі дермотензії
1157. Який із пальців при їх важкій деформації можливо ампутувати без втрати функції кисті?
1158. Який вид пластики є оптимальним при рубцевому стягуванні, що охоплює циркулярно верхню кінцівку?
1159. Який кут розгинання відповідає контрактурі шиї 1-го ступеня?
1160. Який кут розгинання відповідає контрактурі шиї ІІ-го ступеня?
1161. Який кут розгинання відповідає контрактурі шиї ІІІ-й ступеня?
1162. У які строки після загоєння ран найбільш ефективне оперативне лікування приводячих контрактур шиї?
1163. Які види оперативного втручання найбільш ефективні при лікуванні приводячих контрактур шиї ІІІ ступеня?
1164. Які види оперативного втручання проводятся по терміновим показанням у дітей із приводячими контрактурами шиї ІІІ ступеня?
1165. Які чинники не впливають на вибір методу оперативного лікування післяопікових деформацій і контрактур?
1166. Кращими властивостями по еластичності, товщині, кольору і текстурі при пластиці шиї характеризуються клапті:
1167. Добрий функціональний і естетичний ефект при пластиці шиї розщепленими шкірними трансплантатами спостерігається:
1168. Задовільний естетичний ефект при пластиці шиї розщепленими шкірними трансплантатами спостерігається:
1169. Незадовільний функціональний ефект при пластиці шиї розщепленими шкірними трансплантатами спостерігається:
1170. Задовільний функціональний ефект при пластиці шиї розщепленими шкірними трансплантатами спостерігаються:
1171. Незадовільний естетичний ефект при пластиці шиї розщепленими шкірними трансплантатами спостерігається:
1172. До гострих ураженннь холодом відносяться:
1173. До хронічних уражень холодом відносяться:
1174. У дореактивному періоді при відмороженнях відзначається:
1175. Що невірно? У ранньому реактивному періоді при відмороженнях відзначається:
1176. Що невірно? У пізньому реактивному періоді відзначається:
1177. Що невеірно? Для відморожень ІІ ст. у ранньому реактивному періоді характерне:
1178. Що невірно? Для відморожень ІІІ ст. у ранньому реактивному періоді характерне:
1179. Для розвитку холодового нейроваскуліта /"траншейної стопи"/ необхідно:
1180. Що невірно? Для 1-ї фази замерзання характерне:
1181. Що невірно? Для 2-ї фази замерзання характерне:
1182. Що невірно? Для 3-ї фази замерзання характерне:
1183. Біологічний нуль" температури дихального центра при замерзанні є:
1184. Що невірно? При відмороженні в ранньому реактивному периоді визначається:
1185. Що невірно? У зоні відмороження в ранньому реактивному періоді визначаються наступні зміни мікроциркуляції:
1186. Що невірно? При надходженні хворих з відмороженнями доцільно:
1187. Для декомпресії тканин при відмороженнях некрофасціотомічні розрізи ефективні протягом перших:
1188. Яку тактику оперативного лікування Ви оберете при відмороженні пальців кисті ІІІ-ІУ ст.?
1189. Яку тактику оперативного лікування Ви оберете при відмороженні кисті ІІІ-ІУ ст.?
1190. Яку тактику оперативного лікування Ви оберете при відмороженні передпліччя ІІІ-ІУ ст.?
1191. Яку тактику оперативного лікування Ви оберете при відмороженні ІІІ-ІУ ст. пальців стопи?
1192. Яку тактику оперативного лікування Ви оберете при відмороженні ІІІ-ІУ ст. стопи?
1193. Кількість тепла, що виділяється при проходженні електричного струму через тканини, прямо пропорційна:
1194. До низьковольтних електроушкоджень відносяться пошкодження струмом із різницею потенціалів /вольт/:
1195. До високовольтних електропошкоджень відносяться пошкодження струмом із різницею потенціалів /вольт/:
1196. Hайбільшою електропроводністю для струму низької напруги характеризуються наступні тканини:
1197. Дуговий контакт" розвивається:
1198. Зазначте, що невірно в загальній симптоматиці при електроопіках?
1199. Зазначте найчастішу локалізацію злектричних опіків?
1200. Що невірно? Морфологічними ознаками електричних пошкоджень тканин є:
1201. Площа електротермічного ураження легкого ступеня не перевищує:
1202. Площа електротермічного ураження середнього ступеня тяжкості не перевищує:
1203. Площа електротермічного ураження тяжкого ступеня не перевищує:
1204. Площа електротермічного ураження вкрай тяжкого ступеня складає не менше:
1205. Основними причинами ГНH при електротермічних високовольтних ураженнях є:
1206. Для місцевого лікування електротермічних опіків недоцільно використовувати:
1207. Зазначте, що невірно? При проведенні протишокової терапії при електротермічних ураженнях застосовуються?
1208. Зазначте, що з перелічених препаратів недоцільно застосовувати при проведенні протишокової терапії при електротермічних ураженнях?
1209. Що невірно? У постраждалих із електричними ураженнями невідкладна хірургічна тактика включає:
1210. Зазначте, що невірно? Фасціотомія при електротермічному опіку показана при:
1211. Декомпресійна фасціотомія у хворих при високовольтних ураженнях електричним струмом неефективна через:
1212. Зазначте, що невірно? Показаннями до ранньої ампутації кінівок при високовольтних електроураженнях є:
1213. При ампутації кінцівок при високовольтних електроушкодженнях проводяться:
1214. У яких зонах арозивні судини при електроушкодженні перев'язуються в рані?
1215. При високовольтному ушкодженні кисті й області променезап'ясткового суглоба необхідно:
1216. У хворого є високовольтний електроопік склепіння черепа з остеонекрозом зовнішної пластинки площею 150 кв.см. Ваша тактика включає:
1217. У хворого є високовольтний електроопік склепіння черепа з остеонекрозом усієї кістки на площу 150 кв.см. Hевірним є:
1218. У хворого є високовольтний електроопік склепіння черепа з пошкодженням м'яких тканин до апоневроза. Ваша тактика включає:
1219. При високовольтному електроопіку склепіння черепа з остеонекрозом секвестрація кістки розвивається:
1220. Протипоказаннями для використання шкірно-жирових ротаційних клаптів при електроопіках склепіння черепа є:
1221. Ваша тактика лікування високовольтного електроопіку при ураженні ліктьового суглоба?
1222. Ваша тактика лікування високовольтного електроопіка при ураженні колінного суглоба?
1223. Ваша тактика лікування високовольтного електроопіка при ураженні гомілковостопного суглоба?
1224. Ваша тактика при опікові ІІІБ ст. верхнього повіка
1225. Ваша тактика при опікові ІVст. верхнього повіка
1226. Ваша тактика при опікові ІІІБ ст. нижнього повіка
1227. Ваша тактика при опікові ІVст. нижнього повіка
1228. Ваша тактика при опіках ІVст області брів:
1229. Ваша тактика при опіках ІІІБст області брів:
1230. Ваша тактика при лінійному опіку ІІІБІ-ІVст щоки, шириною 3-4 см:
1231. Ваша тактика при опіках ІVст виличної дуги
1232. Ваша тактика при опіках ІVст гомілки з рецидивом остеомієліту tіbіа на 1/3 її товщини та довжиною 15 см:
1233. Ваша тактика при опіках ІVст гомілки з остеонекрозом tіbіа на 2/3 її товщини та довжиною 15 см:
1234. Ваша тактика при опіках ІVст латеральної щиколотки
1235. Яку тактику Ви оберете при опіках ІVст п`яточної зони стопи?
1236. Яку тактику Ви оберете при опіках ІІІБ ст тилу стопи?
1237. Яку тактику Ви оберете при опіках ІVст ІІ-VІ пальців стопи?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів