Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


44. Кардіологія

9. "Електрокардіографія"


923. Сегмент SТ при гіпокаліємії знаходиться:
924. Найбільш часта рання ЕКГ-ознака гіперкаліємії:
925. Характерними ЕКГ-ознаками для нижнього задньолівопередсердного ритму є всі вказані, крім:
926. У хворого із синдромом WРW і пароксизмом суправентрикулярної тахікардії раптово уповільнився тахікардичний ритм і подовжився інтервал R-Р`(> 30 мс). Це пояснюється:
927. Вкажіть ЕКГ-ознаку(и) вузлового "ехо-удару":
928. При повній АВ-блокаді і вентрикулофазній синусовій аритмії:
929. При АВ дисоціації передсердя можуть отримувати імпульси від усіх вказаних центрів автоматизму, крім:
930. Вкажіть специфічну ознаку нижнього лівопередсердного ритму:
931. Характерними ЕКГ-ознаками переднього нижньоправопередсердного ритму є всі вказані, крім:
932. Для якого положення серця характерний синдром SІ-SІІ-SІІІ?
933. Для якого положення серця характерний синдром QІ-QІІ-QІІІ?
934. При синдромі подовженного Q-Т частіше всього виникає пароксизмальна тахікардія:
935. На ЕКГ RІІ = RаvF; RІІІ > RІ; RаvL < SаvL. Визначіть кут альфа:
936. В яких відділах атріовентрикулярного вузла знаходиться "домінуюче пейсмекерне місце"?
937. Які варіанти пароксизмальних тахікардій (ПТ) Вам відомі при функціонуванні пучка Кента?
938. Перелікуйте ознаки "прихованого" синдрому WРW:
939. Що розуміють під терміном латентний синдром WРW?
940. Який додатковий пучок проведення функціонує, якщо на ЕКГ реєструється розширення комплексу QRS з хвилею дельта без скорочення інтервалу РQ?
941. Який додатковий пучок проведення функціонує при реєстрації на ЕКГ скорочення інтервалу РQ при незмінних комплексах QRS?
942. Що таке феномен WРW?
943. Дайте характеристику тривалості інтервалу Р-J у порівнянні з нормою при ЕКГ-феномені WРW:
944. Вкажіть напрямок вектора хвилі дельта при типі А синдрому WРW:
945. Вкажіть напрямок вектора хвилі дельта при типі В синдрому WРW:
946. Вкажіть напрямок вектора хвилі дельта при типі АВ синдрому WРW:
947. Як зміниться напрямок вектора QRS при синдромі СLС?
948. Що таке "синдром концертино" при WРW?
949. Вкажіть ЕКГ-ознаки синдрома WРW типу Д:
950. При якому виді АВ-блокади відмічається феномен "перескакуючого" зубця Р?
951. На ЕКГ реєструються регулярно виникаючі зубці Р з інтервалами 0.80-0.86", регулярні широкі комплекси QRS (0.14") з інтервалами 0.38-0.41". В усіх грудних відведеннях основний зубець QRS спрямований вниз. Ваше заключення:
952. Де розміщено джерело шлуночкових екстрасистол, які мають вигляд блокади правої ніжки пучка Гіса і задньо-нижньої гілки лівої ніжки пучка Гіса?
953. ЕКГ-ознаки шлуночкової екстрасистолії всі вказані, за винятком:
954. На ЕКГ: R-R=0.41-0.43", комплекси QRS деформовані типу блокади правої і лівої передньої гілки пучка Гіса. Зубці РІ,ІІ,ІІІ -(+), розміщені на різній відстані від комплексів QRS, Р-Р =1.20". Ваше заключення:
955. На ЕКГ: R-R=0.94-0.97", після кожних двух комплексів РQRSТ через 0.55" від попереднього зубця Р виникає шлуночковий комплекс звичайної форми з (-) зубцем РІІ,ІІІ, аvF після нього. Ваше заключення:
956. Яка із вказаних ознак є основною для висновку про блокаду передньо-серединного шляху?
957. Яка із вказаних ознак може бути зумовлена неповною блокадою передньо-верхньої гілки пучка Гіса?
958. Яка класифікація визначення за ЕКГ локалізації аномальних передсердно-шлуночкових з'єднань найбільш доцільна для практики:
959. Який із вказаних видів порушень внутрішньошлуночкової провідності може зустрічатися у молодих, вегетативно лабільних пацієнтів?
960. Яка із вказаних ЕКГ-ознак не обов'язкова для повної блокади лівої ніжки пучка Гіса?
961. Які із вказаних нижче станів слід враховувати при ЕКГ-діагностиці блокади задньо-нижньої гілки лівої ніжки пучка Гіса?
962. Який із вказаних показників часу внутрішнього відхилення у відведеннях v5,6 можна враховувати як ознаку гіпертрофії лівого шлуночка?
963. Яка із вказаних ЕКГ-ознак свідчить про фізіологічну гіпертрофію правого шлуночка у спортсменів?
964. Яка із вказаних ЕКГ-ознак не характерна для гіпертрофії лівого шлуночка?
965. ЕКГ-ознаки "ішемічного" зміщення сегмента SТ:
966. При трансмуральній ішемії міокарда на протилежній до електрода стінці будуть зареєстровані:
967. Для якої стадії інфаркта міокарда характерна реєстрація патологічного зубця Q, елевації сегмента SТ, негативного зубця Т?
968. Для великовогнищевого інфаркта міокарда давністю від 3-х тижнів до 3-х місяців характерні:
969. Тривалість підгострої стадії інфаркта міокарда по ЕКГ:
970. Для великовогнищевого інфаркту характерні:
971. При діагностиці прямих ЕКГ-ознак великовогнищевого передньо-перегородково-верхівочного інфаркта міокарда інформативними є наступні відведення:
972. Ознаки великовогнищевого інфаркта міокарда зареєстровані у відведеннях ІІ, ІІІ, аvF, Dоrzаlіs за Небом, відведеннях за Слопаком. Ця локалізація характерна для:
973. При розповсюдженому інфаркті міокарда передньої стінки лівого шлуночка реципрокні зміни будуть зареєстровані у відведеннях:
974. При діагностиці гострої стадії великовогнищевого передньо-перегородкового ІМ на тлі повної блокади ЛНПГ слід враховувати:
975. При перикардиті на ЕКГ виявляються усі вказані зміни, за винятком однієї. Що неправильно?
976. ЕКГ-ознаки тромбоемболії легеневої артерії такі:
977. Які із вказаних ознак можуть бути ЕКГ-ознаками хронічного легеневого серця?
978. Які із вказаних ознак слід враховувати при ЕКГ-діагностиці гіпертрофії обох шлуночків?
979. Які із вказаних сполучень ЕКГ-графіки можуть бути зареєстровані у хворих з гострим легеневим серцем?
980. Графіку інтрамурального ІМ найбільш повно характеризують:
981. Наступні положення справедливі для електромеханічної дисоціації:
982. Для гострого дрібновогнищевого ІМ характерно:
983. ЕКГ-зміни при серозно-фібринозному перикардиті заключаються в:
984. Через 24 години після інтенсивного ангінозного нападу, на ЕКГ у відведеннях V1-4 реєструються комплекси QRS типу QS, зміщення вверх сегмента SТ по типу монофазної кривої. Ваше заключення:
985. Для діагностики розповсюдженого переднього ІМ найбільш інформативні відведення:
986. Для діагностики ІМ передньо-верхівкової ділянки лівого шлуночка найбільш інформативні відведення:
987. ЕКГ під час гіпертонічного кризу: РІ,аvL,v5,6 двугорбі; у порівнянні з ЕКГ до кризу амплітуда другого горба зубця Р збільшилась до 3 мм, зубці Рvl двухфазні (+-) з переважанням негативної фази. Зміни ЕКГ обумовлені:
988. Хворий Г.,44 р. Діагноз: Хронічне легеневе серце, СН ІІА. Зубці РІІ, ІІІ,аvF,v1 трикутної форми амплітудою до 3 мм. ЕКГ ознаки обумовлені:
989. У хворого ІХС на ЕКГ у динаміці відмічено збільшення кута альфа від +10 до +110 град. Р-Q=0,16 с, QRS=0,11 с. Змін сегмента SТ і зубця Т на ЕКГ, знятої без нападу стенокардії, немає. Зміни ЕКГ обумовлені:
990. Хворий 42-х р. Діагноз: Гіпертонічна хвороба ІІ ст. На ЕКГ ознаки двухсторонньої двухпучкової блокади, Р-Q=0,25 с. Ваше заключення:
991. На ЕКГ: повна блокада передньо-верхньої гілки ЛНПГ і ПНПГ. При черговому ЕКГ дослідженні зареєстровано подовження Р-Q до 0,24 с. Уповільнення проведення імпульса до шлуночків відбувається в:
992. Хворий 62 р. Діагноз: Гіпертонічна хвороба ІІІ ст, повна блокада ЛНПГ. При черговому ЕКГ дослідженні інтервал Р-Q = 0,24 с. Затримка проведення імпульса відбувається в:
993. Вкажіть ЕКГ-ознаку, не характерну для гострого легеневого серця:
994. Дія серцевих глікозидів частіше всього нагадує ЕКГ-ознаки:
995. Які ЕКГ-відведення дають найбільш цінну інформацію у діагностиці вогнищевих змін серця?
996. Вкажіть, який процес віддзеркалює зубець Р на ЕКГ:
997. Куди направлений сумарний вектор деполяризації передсердь при синусовому ритмі?
998. Зубець Т на ЕКГ відповідає реполяризації:
999. Комплекс QRS на ЕКГ відповідає деполяризації:
1000. В якому ЕКГ-відведенні у здорової людини може бути зареєстрований глибокий і широкий зубець Q або комплекс QS?
1001. Де розташована перехідна зона у практично здорової людини?
1002. Зубець R V4-V6 віддзеркалює деполяризацію:
1003. Що віддзеркалює зубець r у відведенні v1 і v2?
1004. На ЕКГ Rаvf > RІІІ, а RІ = SІ. Визначіть кут альфа:
1005. До центрів автоматизму другого порядку відносяться всі автоматичні клітини, за виключенням:
1006. Який варіант зміщення сегмента SТ типовий для синусової тахікардії у здорової людини?
1007. При синусовій брадікардії у здорової людини на ЕКГ можлива поява перелікованих змін, крім однієї. Що неправильно?
1008. Характерними ЕКГ-ознаками для заднього нижньо-правопередсердного ритму є всі вказані, крім:
1009. Характерними ЕКГ-ознаками для верхнього лівопередсердного ритму є всі вказані, крім:
1010. Звичайна частота ектопічного передсердного ритму складає:
1011. Вкажіть направлення сумарного вектора деполяризації передсердь при задньому нижньолівопередсердному ритмі:
1012. Частота серцевих скорочень при прискоренному ритмі атріовентрикулярного з'єднання складає:
1013. ЕКГ-ознаками ідіовентрикулярного ритму є всі вказані, крім:
1014. ЕКГ-ознаками повної атріовентрикулярної дисоціації є всі вказані, крім:
1015. ЕКГ-ознаки субепікардіального інфаркту міокарда:
1016. При трансмуральному ушкодженні міокарда на протилежній до електрода стінці спостерігається:
1017. При субендокардіальній ішемії міокарда реципрокними змінами ЕКГ будуть:
1018. Для великовогнищевого інфаркта міокарда давністю до 3-х тижнів характерні:
1019. Про развиток вогнищевих змін міокарда на тлі повної блокади ЛНПГ свідчать всі переліковані ознаки, крім:
1020. Для якої стадії інфаркта міокарда характерна реєстрація патологічного Q, SТ - на ізолінії, негативного зубця Т?
1021. Яка із перелікованих нижче ЕКГ-ознак найбільш повно характеризує графіку інтрамурального інфаркта міокарда?
1022. Для постановки діагноза трансмурального ураження передньої стінки лівого шлуночка найбільш інформативним відведенням буде(будуть):
1023. Які відведення інформативні при діагностиці задньобазального інфаркта міокарда?
1024. Вкажіть, які із перелікованих ЕКГ-ознак можуть бути реципрокними для заднього інфаркта міокарда:
1025. Хворому 45 р. Переніс інфаркт міокарда. На ЕКГ: QSv1-3, SТv1-3 - на ізолінії. Тv1-3 слабонегативний. Через 6 міс. після розвитку ІМ на тлі нападу загрудинного болю відмічена ЕКГ динаміка:QSv1-5,SТv1-5 у вигляді монофазної кривої. Ваше заключення:
1026. При поєднанні великовогнищевого інфаркта міокарда передньосептальної області з блокадою лівої ніжки пучка Гіса зубець q з'являється у відведеннях:
1027. Для ексудативного перикардиту характерно:
1028. Зміни ЕКГ при гострому легеневому серці обумовлені перенавантаженням правого шлуночка і маніфестуються:
1029. При ТЕЛА виразність ЕКГ-змін залежить від:
1030. Потенціали якої області серця віддзеркалює відведення J?
1031. Депресія сегмента SТ у відведеннях v1-v6 при гострому легеневому серці виникає за рахунок:
1032. Яка із перелікованих ЕКГ ознак дозволяє припустити наявність гіпертрофії міокарда одного із шлуночків при порушенні внутрішньошлуночкової провідності?
1033. Відхилення електричної осі серця до -60 град. у хворого на гіпертонічну хворобу ІІ ст. і ожиріння ІІІ ст. обумовлене:
1034. При гіпертрофії шлуночків серця можуть реєструватися всі переліковані ознаки, за виключенням:
1035. У хворого К. повна трьохпучкова блокада. QRS змінений за типом повної блокади ПНПГ і задньо-нижньої гілки ЛНПГ. Водій ритму для шлуночків локалізується в:
1036. Відсутність змін якої із перелікованих ЕКГ ознак не виключає наявність повної блокади правої або лівої ніжки пучка Гіса?
1037. Наявність якої із перелікованих ЕКГ ознак утруднює діагностику порушення внутрішньошлуночкової провідності?
1038. У хворих з хронічним легеневим серцем часто реєструються всі переліковані ознаки, за виключенням:
1039. Яка із наведених нижче ЕКГ ознак обов'язкова для неповної блокади лівої ніжки пучка Гіса?
1040. На ЕКГ: Кут альфа=-10 град.,QRS=0.09с, зубці РІ,ІІ,аvL,v4-6 широкі двовершинні до 4 мм у висоту, РvІ - двофазний із збільшеною та розширеною негативною фазою. Rv6>Rv5>Rv4,Rv5=25 мм, Sv2=20 мм,Jv6=0,06 с. Ваше заключення:
1041. При повній блокаді ЛНПГ про гіпертрофію міокарда лівого шлуночка свідчить:
1042. Що із перелікованого нижче не є ознакою гіпертрофії правого шлуночка?
1043. Які із перелікованих ЕКГ ознак не характерні для гіпертрофії правого шлуночка?
1044. Яка із перелікованих ЕКГ ознак не характерна для гіпертрофії лівого передсердя?
1045. Якому електрофізіологічному стану відповідає в часі комплекс QRS?
1046. Потенціали якої області серця віддзеркалюють відведення за Слопаком-Партилою?
1047. При ЕКГ діагностиці гіпертрофії міокарда передсердь слід враховувати вказані нижче показники, за виключенням:
1048. При гіпертрофії лівого шлуночка подовження часу внутрішнього відхилення до 0,06 с може реєструватися у відведенні:
1049. Для гіпертрофії правого шлуночка характерні такі ознаки:
1050. Найбільш інформативними для своєчасної діагностики зупинки серця є такі симптоми, крім:
1051. Де знаходиться джерело шлуночкових екстрасистол, які мають вигляд повної блокади лівої ніжки пучка Гіса?
1052. Де розташоване джерело шлуночкової тахікардії, комплекси QRS якої мають вигляд повної блокади правої ніжки і задньо-нижніх розгалужень лівої ніжки пучка Гіса?
1053. Де розташоване джерело шлуночкових екстрасистол, які мають високий зубець R у всіх грудних відведеннях?
1054. Частота хвиль фібриляції передсердь під час пароксизму може бути:
1055. Яка переважно частота передсердних хвиль при тріпотінні передсердь?
1056. Яка частота серцевих скорочень характерна для вузлової пароксизмальної тахікардії?
1057. Вкажіть найбільш частий механізм виникнення пароксизмальної тахікардії:
1058. Характерними ЕКГ-ознаками реципрокної передсердної пароксизмальної тахікардії є всі вказані, крім:
1059. Синокаротидна проба при пароксизмі фібриляції передсердь:
1060. Блокада якої частини внутрішньошлуночкової провідної системи частіше виявляється при суправентрикулярній тахікардії?
1061. У хворого А., 20 р. з токсико-алергічним міокардитом на ЕКГ: R-R = 1,10-1,20", за кожним комплексом РQRSТ через 0,05" іде негативний зубець Р. Ваше заключення:
1062. При СА - блокаді ІІ ступеня ІІ типу інтервал Р-Р, який включає блокований цикл:
1063. Який додатковий пучок проведення функціонує при реєстрації на ЕКГ скороченого інтервалу РQ і розширенні комплекса QRS з наявністю хвилі дельта?
1064. ЕКГ-ознаками феномену WРW є всі переліковані, крім:
1065. На ЕКГ: синусовий ритм, 60-68 за хв., РQ=0,12 с, QRS=0,12с, позитивна хвиля дельта у ІІІ, аvF, v1-v6; негативна в І, аvL відведеннях. Ваше заключення:
1066. Феномен "концертино" при синдромі WРW обумовлений:
1067. На ЕКГ: синусовий ритм, 60-68 за хв., РQ=0,11 с, QRS=0,12с, негативна хвиля дельта у ІІ, ІІІ, аvF, v1, v3R, позитивна - у І, аvL,v2-v6 відведеннях. Ваше заключення:
1068. На ЕКГ: синусовий ритм, 60-68 за хв., РQ=0,12 с,QRS=0,12с, хвиля дельта негативна у ІІ, ІІІ, аvF, позитивна- у І,аvL,v1-v6 відведеннях. Ваше заключення:
1069. ЕКГ-ознаки синдрому СLС:
1070. На якому рівні розвивається повна АВ блокада, якщо їй передувала блокада двох гілок пучка Гіса?
1071. На якому рівні виникла АВ блокада І ступеня при наявності розширеного деформованого зубця Р?
1072. Найбільш часті ЕКГ-симптоми гострої кардіальної смерті:
1073. При оцінці гіпертрофії правого шлуночка можна не враховувати:
1074. При оцінці гіпертрофії лівого шлуночка можна не враховувати:
1075. При ЕКГ діагностиці гіпертрофії міокарда передсердь можна не враховувати:
1076. Який із вказаних видів аритмій займає друге за частотою виникнення місце після ортодромної реципрокної тахікардії при синдромі WРW?
1077. На ЕКГ реєструються негативні зубці Р у ІІ, ІІІ, аvF з інтервалом РQ =0,12". Комплекс QRS деформований за типом блокади правої ніжки пучка Гіса, інтервал RR=0,40 с. Ваше заключення:
1078. У пацієнта з симптомами відсутності кровообігу на ЕКГ виявлена асистолія. Першочерговим терапевтичним заходом повинно бути:
1079. Довготривалий період реституції при проведенні ВЕМ (сегмент SТ не повертається до вихідного рівня більше 6 хв.) характерний для хворих ІХС:
1080. При якому варіанті АВ реципрокної тахікардії слід вживати термін "антидромна тахікардія"?
1081. При якому варіанті АВ реципрокної тахікардії слід вживати термін "ортодромна тахікардія"?
1082. ЕКГ-ознаки передзбуждення шлуночків при функціонуванні волокон Махейма:
1083. При скорочені інтервалу РQ і незмінених комплексах QRS функціонує додатковий пучок:
1084. При якій формі тахікардії на ЕКГ реєструються нерозширені комплекси QRS при відсутності зубців Р?
1085. Що таке струм спокою?
1086. Назвіть електрофізіологічний еквівалент автоматизу:
1087. Яким терміном слід позначати поєднання ЕКГ ознак антероградного функціонування атріо-вентрикулярного пучка на синусовому ритмі з порушенням ритму серця?
1088. Яким терміном слід позначати наявність ЕКГ ознак антероградного функціонування атріо-вентрикулярного пучка на синусовому ритмі при відсутності аритмії серця?
1089. В нормі зустрічаються наступні показники ЕКГ:
1090. З якою метою використовують відведення по Клетену?
1091. Синдром, в основі якого лежить поступова зміна об'єму міокарда, що збуджується через додатковий тракт - це:
1092. Хворий К. Діагноз: міокардитичний кардіосклероз. На ЕКГ: РQ = 0,11с, QRS=0,12с з хвилею дельта. В анамнезі часті напади серцебиття з частотою 180 за хв. Ваше заключення:
1093. При аналізі яких відведень слід розглядати ЕРС серця як єдиний диполь?
1094. При аналізі яких відведень слід розглядати ЕРС серця як мультивекторну систему?
1095. При якій із перелікованих тахікардій розширені комплекси QRS зумовлені участю пучка Кента в їх механізмі?
1096. При фізичному навантаженні у практично здорової людини із синдромом ранньої реполяризації шлуночків можна спостерігати:
1097. Які із вказаних ситуацій можливі під час ефективного рефрактерного періода?
1098. При синдромі WРW типу АВ хвиля дельта у відведеннях ІІІ, аvF:
1099. Найбільш часта форма порушення ритму у хворих із синдромом WРW:
1100. Під час нападу загрудинного болю на ЕКГ: елевація SТ у вигляді монофазної кривої у ІІ,ІІІ,аvF; а у І,аvL,v1-3 - дискордантне зміщення SТ. Нітрогліцерин зупиняє напад,нормалізує ЕКГ. Клініка покращується після лікування корінфаром. Ваше заключення:
1101. Для гіпертрофії лівого шлуночка характерні переліковані ознаки, крім:
1102. Електрокардіографія - це метод реєстрації:
1103. ЕКГ можуть дати інформацію про вказані стани функцій серця, крім:
1104. Електрокардіограма - це крива:
1105. Які процеси віддзеркалює зубець R у відведеннях v4-v6?
1106. Який інтервал ЕКГ називається електричною систолою шлуночків?
1107. В яких ЕКГ-відведеннях зубець Р завжди позитивний?
1108. Вкажіть, якому процесу відповідає на ЕКГ інтервал Р-Q?
1109. В яких ЕКГ-відведеннях зубець Р завжди негативний?
1110. Вкажіть, якому процесу відповідає на ЕКГ комплекс QRS:
1111. Які процеси віддзеркалює зубець Q у відведеннях v5-v6?
1112. У практично здорової людини можливі всі варіанти положення електричної вісі серця, за виключенням:
1113. Зубець Т на ЕКГ відповідає реполяризації:
1114. На ЕКГ RІІІ > RІІ > RІ, а QаvR = RаvR. Кут альфа дорівнює:
1115. До центрів автоматизму першого порядка відносяться:
1116. На ЕКГ RаvF > RІІІ = RІІ, а RІ = SІ. Кут альфа дорівнює:
1117. Що таке синусова аритмія?
1118. При синусовій тахікардії у здорової людини на ЕКГ можлива поява наступних змін, крім:
1119. Індекс Макруза - це відношення:
1120. Вкажіть напрямок сумарного вектора деполяризації передсердь при задньому нижньоправопередсердному ритмі:
1121. Звичайна частота ритму атріовентрикулярного з'єднання складає:
1122. Де може знаходитися водій ритму при ритмі атріовентрикулярного з'єднання?
1123. Ідіовентрикулярный ритм виникає при всіх вказаних умовах, за виключенням:
1124. Інтервал РQ менше 0,12 с зустрічається при всіх вказаних станах, крім:
1125. Вкажіть основний механізм виникнення екстрасистолій:
1126. Який механізм лежить в основі пароксизмальної тахікардії з періодами "розігріву" і "охолодження"?
1127. Який механізм лежить в основі пароксизмальної тахікардії з регулярним ритмом?
1128. Вторинними формами порушень серцевого ритму є всі вказані, крім:
1129. При ішемічній хворобі серця частіше зустрічаються екстрасистоли:
1130. При синдромі подовженого Q-Т частіше всього виникає пароксизмальна тахікардія:
1131. В залежності від локалізації фокуса екстрасистоли діляться на:
1132. Вкажіть тривалість інтервалу Р-Р, який включає в себя блокований цикл при СА блокаді ІІ ступеня без періодики Венкебаха:
1133. Якщо підряд ідуть три екстрасистоли, то вони називаються:
1134. Скільки ступенів СА блокад розрізняють?
1135. Що таке СА блокада?
1136. Частота і регулярність ритму шлуночків при передсердній тахікардії з АВ блокадою залежить:
1137. По якому пучку порушується проведення імпульса при міжпередсердній блокаді?
1138. Фібриляція передсердь відрізняється від хаотичної передсердної тахікардії:
1139. При міжпередсердній блокаді ІІІ ступіня для лівого передсердя можливі вказані варіанти ритму, за виключенням:
1140. На ЕКГ: ритм синусовий, Р-Р=1,00 с. Регулярно після 4 комплексів РQRSТ відмічається пауза тривалістю 2.00 с. Ваше заключення:
1141. Що характеризує міжпередсердну блокаду ІІ ступіня типу Мобітц ІІ?
1142. Поступове подовження від циклу до циклу інтервала Р-Q і періодичне випадіння шлуночкового комплексу спостерігається при:
1143. При наявності уширеного деформованого зубця Р і Р-Q=0,23с АВ-блокада найбільш вірогідно розвинулася на рівні:
1144. АВ-блокада І ступеня може спостерігатися при ураженні вказаних відділів провідникової системи серця, крім:
1145. При декстрокардії в І стандартному відведенні комплекс QRS має форму:
1146. ЕКГ-ознаки синдрому WРW:
1147. Вектор комплексу QRS при синдромі СLС:
1148. ЕКГ ознаки трансмуральної ішемії міокарда:
1149. При субендокардіальній ішемії міокарда під електродом будуть зареєстровані:
1150. При великовогнищевому ІМ патологічний зубець Q характеризує:
1151. Поява патологічного зубця Q характерно для:
1152. Депресія сегмента SТ вважається реципрокною при появі:
1153. Для дрібновогнищевого інфаркта міокарда характерні:
1154. Ознаки гострого великовогнищевого інфаркта міокарда зареєстровані у відведеннях І, аvL, v1-6, Апt, Іпf по Небу. Ця локалізація характерна для:
1155. Для інфаркта міокарда якої локалізації характерні зміни у ІІ, ІІІ, аvF відведеннях?
1156. При задньодіафрагмальному інфаркті міокарда реципрокні зміни будуть зареєстровані у відведеннях:
1157. Для великовогнищевого передньосептельного ІМ характерно:
1158. Через 24 години після інтенсивного ангінозного нападу на ЕКГ у відведеннях V1-4 реєструються комплекси QRS типу QS, підняття сегмента SТ по типу монофазної кривої. Ваше заключення:
1159. Для І стадії гострого перикардиту характерні всі вказані ознаки, крім:
1160. Для гострого перикардиту характерні вказані ЕКГ зміни, крім:
1161. ЕКГ-ознаки тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) всі вказані, крім:
1162. ЕКГ-ознаки хронічного легеневого серця всі вказані, крім:
1163. Вказані ЕКГ-ознаки можуть бути обумовлені гіпертрофією міокарда шлуночків серця, крім:
1164. При ЕКГ діагностиці гіпертрофії міокарда передсердь слід враховувати переліковані показники, за виключенням:
1165. Яка із перелікованих ЕКГ ознак не характерна для гіпертрофії правого передсердя?
1166. При гіпертрофії лівого шлуночка подовження часу внутрішнього відхилення до 0,06 с може реєструватися у відведенні:
1167. Ознаками гіпертрофії правого шлуночка є всі переліковані, крім:
1168. Для гіпертрофії лівого передсердя характерні вказані ознаки, крім:
1169. В якому із грудних відведень подовжений час внутрішнього відхилення при блокаді правої ніжки пучка Гіса?
1170. При оцінці виразності гіпертрофії шлуночків серця слід враховувати всі переліковані показники, виключаючи:
1171. При блокаді передньої гілки ЛНПГ про гіпертрофію міокарда лівого шлуночка свідчить:
1172. На ЕКГ: ритм синусовий, 70-74 за І хв. Кут альфа=+60 град., Р-Q=0,16с, комплекси QRS=0,10с. Комплекси QRSvІ типу RS, при цьому RvІ= 8 мм, Rv6>Rv5>Rv4; Rv6=28 мм. Ваше заключення:
1173. Яка із перелікованих ЕКГ ознак використовується для умовного розмежування повної від неповної блокади передньо-верхньої гілки лівої ніжки пучка Гіса?
1174. На ЕКГ: кут альфа=-50 град., RаvL>RІ,RаvL=16 мм, комплекси QRSv5,6 типу RS, сегмент SТ аvL ізоелектричний, зубці ТІ,аvL,v5,6 - позитивні. Ці зміни обумовлені:
1175. При гіпертрофії правого шлуночка з комплексом QRS v1 типу qR:
1176. При неповній блокаді ПНПГ про гіпертрофію міокарда правого шлуночка може свідчити:
1177. В якому із вказаних грудних відведень подовження часу внутрішнього відхилення до 0,06 с. може відмічатися при гіпертрофії правого шлуночка?
1178. Під час навантаження у хворого розвинулась різка тиснуча біль за грудиною. Хворий блідий, покритий холодним потом. На ЕКГ патологічний Q ІІ, ІІІ, аvF, RІІ,ІІІ, аvF, елевація сегмента SТ у вигляді монофазної кривої. Заключення:
1179. Вкажіть ЕКГ зміни, можливі при дилятаційній кардіоміопатії:
1180. ЕКГ ознаки хронічного легеневого серця:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів