Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


44. Кардіологія

8. "Невідкладна кардіологія"


753. Який процент від загального буферного об'єму складає буферний об'єм гемоглобіну:
754. Показанням для прекардіального удару є:
755. Причиною гіпокальціємії можуть бути всі вказані, за винятком:
756. Місцем для нанесення прекардіального удару є:
757. Швидке в/в введення бікарбоната натрія пацієнту з нирковою недостатністью може привести до розвитку:
758. В якому з перерахованих органів в стані спокою артеріо-венозна різниця по кисню найбільша?
759. З якою метою найбільш корисний в наведеній ситуації катетер Свана-Ганза?
760. Клінічна картина набряку легень може включати в себе:
761. Показником гіпергідратації є:
762. Під час реанімаційних заходів при повітряній емболії поворот пацієнта на лівий бік може врятувати йому життя внаслідок:
763. Яке раннє лікування слід призначити пацієнту з розповсюдженим внутрішньосудинним тромбозом?
764. Невідкладна терапія вираженої гіперкаліємії починається застосуванням:
765. При катетеризації правого серця тиск в капілярах легень наближається до тиску у:
766. При серцевій недостатності спостерігається:
767. Найбільш характерна з названих ознака кардіогенного шоку:
768. Розрив міжшлуночкової перетинки характеризується:
769. Наступні положення справедливі для зовнішнього розриву серця:
770. Електрофізіологічними механізмами виникнення шлуночкових аритмій при гострому інфаркті міокарда є:
771. Про гіповоліємію при гострому ІМ можна думати, якщо:
772. В палаті при диханні повітрям пацієнт став "сірим". При швидкому дослідженні КОС відмічається: РаО2- 45 мм рт.ст. РаСО2- 80 мм рт.ст., рН-7,2 і ВЕ -10. Це вказує на:
773. Зміни кислотно-основного стану в післяреанімаційному стані (післяреанімаційна хвороба) характеризуються:
774. Середні значення норми загального кальцію в плазмі крові складають (ммоль/л):
775. Розрахунок кількості ммоль бікарбоната натрія для корекції дефіцита лугів (ВЕ) проводять наступним чином: Маса тіла (Кг)*Х*ВЕ=аНСО3(моль). Якою величиною є невідомий фактор Х?
776. До тяжких декомпенсованих випадків метаболічного ацидозу відносять значення рH і показник лугів:
777. Ефективність введеного адреналіну в комплексі реанімації знижується при:
778. Після первинної зупинки серця спонтанне дихання, за звичай, припиняється через:
779. Після первинної зупинки серця свідомість, за звичай, щезає через:
780. Найбільш інформативними для своєчасної діагностики зупинки серця є наступні симптоми, крім одного:
781. Найбільш частий ЕКГ-симптом гострої кардіальної смерті:
782. Який симптом є первинним для поставлення діагноза зупинки кровообігу?
783. У пацієнта згідно ЕКГ діагностована фібриляція шлуночків. Найпершим терапевтичним заходом повинно бути:
784. У пацієнта діагностована первинна електромеханічна дисоціація міокарда. Найпершим терапевтичним заходом повинно бути:
785. У пацієнта з симптомами відсутності кровообігу на ЕКГ асистолія. Найпершим терапевтичним заходом повинно бути:
786. Показання до проведення реанімаційного прийому - удару кулаком в область серця:
787. Ранній післяреанімаційний період має місце:
788. В післяреанімаційному періоді є загрозливим:
789. Який із наступних факторів у підтримці артеріального тиску є другорядним?
790. Серцевий викид залежить від:
791. Ідіопатичний синдром подовженого інтервалу Q-Т:
792. Периопераційний інфаркт міокарда при несерцевих хірургічних втручаннях у дорослих:
793. При відсутності клініки показанням для проведення Холтерівського моніторингу і визначення ризику раптової смерті є:
794. Стеноз аортального клапану як фактор ризику смерті:
795. Невідкладна електроімпульсна терапія (ЕІТ):
796. Раптова серцева смерть (РСС):
797. Визначення раптової серцевої смерті (РСС) при аутопсії:
798. Основною причиною РСС у дорослих є:
799. Основним механізмом раптової серцевої смерті є:
800. Безбольва ішемія міокарда як фактор ризику раптової смерті:
801. При якому із вказаних видів аритмій ефективно внутрішньовенне введення калія?
802. При якому із вказаних видів аритмій при стабільному стані внутрішньовенне введення магнію сульфату є методом вибору?
803. Міокард:
804. Які показники побічно відображають адекватність перфузії тканин?
805. При гіпокаліємії спостерігається:
806. Найбільш часто при гіпокаліємії спостерігається:
807. Епілептичні напади при успішній реанімації зупинки серця:
808. Яке лікування слід провести, якщо після відновлення серцевої діяльності у пацієнта виникли судоми?
809. Який із наступних факторів викликає розвиток метаболічного ацидозу?
810. Метаболічний ацидоз - це стан, при якому спостерігається:
811. Функція нирок на етапах реанімації:
812. Основний засіб контролю при проведенні інфузійної терапії:
813. Можливість передачі інфекції (туберкульозу, шигельозу, менінгококової, вірусу простого герпесу, сальмонельозів, СНІД, гепатит В) від потерпілого до реаніматора:
814. Проведення штучної вентиляції легенів (ШВЛ) на етапах реанімації (згідно Керівництва Робочої Групи Європейської Ради):
815. Алгоритм дій базисної реанімації:
816. Відновлююча позиція пацієнта без свідомості:
817. Пацієнт без свідомості, самостійне дихання збережене:
818. Закритий масаж серця підтримує артеріальний тиск на рівні:
819. Оцінка ознак кровообігу у пацієнта без свідомості:
820. При відсутностї пульсу на сонних артеріях:
821. Якщо хворий подавився будь чим, то що потрібно зробити?
822. Якщо хворий вдавився будь чим і лежить, то що потрібно зробити?
823. Якщо хворий вдавився будь чим і стоїть чи сидить, то що потрібно зробити?
824. Якщо хворий вдавився будь чим і лежить, то що потрібно зробити?
825. Якщо хворий вдавився будь чим і втрачає свідомість:
826. Організаційні питання навчання основ реанімації:
827. При проведенні серцево-легеневої реанімації (СЛР) шкіра залишається цианотичною. При неефективній вентиляції що потрібно робити:
828. Зупинка кровообігу серцевого генезу може бути зв'язаною:
829. Набряк легень розвивається при:
830. Інтубація трахеї на спеціалізоаному етапі реанімації:
831. Стан гемодинаміки після успішної реанімації може погіршуватись зв'язку з:
832. Електролітні метаболічні порушення в післяренімаційному стані:
833. Причиною тахікардії може бути:
834. Рішення про переведення пацієнта після успішної реанімації в відділення інтенсивної терапії приймається:
835. Головний мозок після успішної реанімації:
836. Основною причиною раптової серцевої смерті дорослих є:
837. Найбільш високий ризик серцево-судинних ускладнень та смерті (в т.ч. раптової) має місце у хірургічних хворих при ІХС:
838. Ехокардіографія перед несерцевою операцією показана:
839. Що потрібно робити, якщо при перед плановою операцією у хворого виявлена ішемія міокарда (ІшМ) на ЕКГ?
840. Вірним є ствердження:
841. Несерцеві операції проводяться в умовах (готовності) тимчасової електрокардіостимуляції (ЕКС):
842. Скільки розрядів при дефібріляції можна наносити під час реанімації?
843. При фибриляціі шлуночків:
844. Показання для коронарографії перед плановими несерцевими операціями:
845. Обладнання для ранньої дефібріляції мусить бути:
846. Прояви зупинки дихання:
847. При клінічній смерті проводиться штучна вентиляція легень методом:
848. Серцево-легенева реанімація є основним методом при:
849. При проведенні серцево-легеневої реанімації (СЛР) на ЕКГ регєструється фібріляція шлуночків. Що з наступного буде наібільш ефективним?
850. Протипоказання для інтубації трахеї під час реанімації 8501,0"Інтубація трахеї на спеціалізованому етапі реаніманімації не проводиться
851. Профілактика аспірації при інтубації під час реанімації:
852. В нормі концентрація калія в плазмі крові складає:
853. Алгоритм планової кардіоверсії :
854. Час на встановлення діагнозу "клінічна смерть" :
855. Серцево-легенева реанімація (СЛР) ділиться на:
856. Забезпечення прохідності дихальних шляхів досягається:
857. Найбільш простим і ефективним способом відновлення кровообігу є:
858. При проведенні закритого масажа серця компресію необхідно проводити на:
859. При проведенні закритого масажу серця на грудну клітину необхідно натискувати з силою, щоб:
860. Ефективність адекватної вентиляціі і закритого масажу сердцї підтверджується:
861. Передопераційна оцінка ризику серцево-судинних ускладнень при супутній кардіальній патології:
862. При миготінні/тріпотінні передсердь перед несерцевою операцією:
863. Відкритий масаж серца проводиться:
864. Алгоритм анестезії при гострому інфаркті міокарда:
865. Що потрібно робити, якщо при перед плановою операцією у хворого виявлена блокада лівої (ЛНПГ) чи правої ніжки пучка Гіса (ПНПГ) на ЕКГ?
866. Що потрібно робити, якщо перед плановою операцією у хворого в анамнезі мав місце інфаркт міокарда (ІМ)?
867. Перед плановою операцією у хворого виявлений стеноз мітрального клапана (СМК):
868. Перед плановою операцією у хворого виявлений стеноз аортального клапана (САК):
869. Що потрібно робити,якщо при перед плановою операцією у хворого виявлена А-В блокада 1 ст. чи 2 ст. типу Мобитц І на ЕКГ?
870. До маркерів біологічної смерті відносяться:
871. В звичайних умовах тривалість клінічноі смерті складає:
872. Алгоритм оцінки та лікування брадикардій
873. Серцево-судинні препарати в периопераційному періоді:
874. Алгоритм реанімації (СЛР) при фібріляції шлуночків (ФШ) та шлуночковій тахікардії (ШТ) без пульсу:
875. Механізмами раптової серцевої смерті можуть бути:
876. Чи потрібно використовувати прекордіальний удар (ПУ)?
877. Які препарати можна вводити інтратрахеально?
878. Коли завершувати реанімацію?
879. Алгоритм терапії шлуночкової тахікардії (ШТ) при збереженій гемодинаміці:
880. Спеціалізований етап серцево-легеневої реанімації включає:
881. При синусовій брадікардії (рідко - звичайній ЧСС) АТ не визначається (<60 мм рт.ст.) - гемодинамічно неефективна електрична активність серця:
882. При синусовій брадікардії (рідко - звичайній ЧСС) АТ не визначається (<60 мм рт.ст.) - гемодинамічно неефективна електрична активність серця:
883. Якщо характер тахікардії (ТК) невідомий:
884. При шлуночкових тахікардіях (ШТК) і нестабільній гемодинаміці введення адреналіну при наявності пульсу:
885. Препарат вибору при шлуночковій тахікардії (ШТК) типу "пірует" при стабільній гемодинаміці:
886. Синдром каротидного синусу (СКС):
887. Дози препаратів під час реанімації при інтратрахеального введення:
888. Бікарбонат натрію під час реанімації (СЛР):
889. При аспірації чужородного тіла вагітними в пізніх сроках та при вираженому ожирінні:
890. Основні маркери стану гемодинаміки в умовах периопераційного періоду:
891. Розвиток периоперативного інфаркту міокарду (ІМ):
892. Озноб в ранньому післяопераційному періоді після планових операцій:
893. Артеріальна гіпертензія в ранньому післяопераційному періоді:
894. Підвищення активності серцевих ізоферменів в післяопераційному періоді:
895. Інфаркт міокарда (ІМ) в післяопераційному періоді:
896. Визначення причини шоку при відсутності травми:
897. Анафілактичний шок (АШ):
898. Лікування анафілактичного шоку (АШ):
899. Виберіть правильне:
900. Безбольова ішемія міокарда (ББІшМ):
901. Спазм вінцевих артерій (СВА) серця:
902. Попередження нападів вазоспастичної стенокардії включає:
903. Чому для контролю серцевого ритму звичайно використовують ІІ відведення?
904. Які з наступних препаратів застосовують при бронхоспазмі?
905. Які з наступних причин можуть провокувати розвиток бронхоспазма?
906. Профілактика анафілактичних реакцій на контраст при ангіографічних дослідженнях:
907. Лікування септичного шоку включає:
908. Лікування післяреанімаційної хвороби включає:
909. Основним фактором, визначаючим наповнення коронарних артерій, є:
910. Б-блокатори при вазоспастичній стенокардії:
911. Подовження інтервалу QТ як фактор ризику раптової серцевої смерті (РСС) може бути:
912. Судоми після введення лідокаїну:
913. При проведенні серцево-легеневої реанімації (СЛР)інтратрахеально вводять:
914. ДВС-синдром :
915. Ускладнення при переливанні крові є:
916. В алгоритмах інтенсивного лікування методи психотерапії:
917. Гіпонатрійплазмія (натрій<120 ммоль/л):
918. Яка з наступних ознак не спостерігавється при тампонаді серця?
919. Що робити, якщо після відновлення серцевої діяльності пацієнт залишається в комі?
920. Лідокаін:
921. Профілактичне застосування лідокаїну при гострому інфаркті міокарда:
922. Протипокази для профілактичного застосування лідокаіну при гострому інфаркті міокарда:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів