Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


44. Кардіологія

7. "Інфаркт міокарда"


655. Зниження холестерину плазми в популяції на 1 % призводить до:
656. Насичені жири в дієті повинні складати:
657. Рекомендоване добове споживання холестерину з їжею складає:
658. До недоліків тромболізису при гострому ІМ належать:
659. Застосування гепарину при гострому ІМ показане з метою:
660. Провідним методом лікування ТЕЛА є застосування:
661. Найчастішим ускладненням у перші години гострого інфаркту міокарда є:
662. При гострому інфаркті міокарда прогноз несприятливий, якщо:
663. Головним чинником патогенезу ТЕЛА є:
664. При лікуванні гепарином контрольним тестом є:
665. Артерія, що постачає синусовий вузол, звичайно відходить від:
666. Основним механізмом дії дигіталісу при серцевій недостатності, що ускладнює ІМ, є:
667. До ознак реперфузії належать:
668. Дозування внутрішньовенних нітратів при нестабільній стенокардії добирають за наступними критеріями:
669. Характерними ознаками легеневої гіпертензії внаслідок ТЕЛА є:
670. Застосування гепарину при нестабільній стенокардії:
671. Наступні положення справедливі для варіантної стенокардії:
672. З метою усунення шлуночкової екстрасистолії при гострому інфаркті міокарда варто застосовувати внутрішньовенно:
673. Профілактика раптової коронарної смерті після перенесеного трансмурального інфаркту міокарда здійснюється шляхом прийому:
674. Діагноз гострого ІМ виставляють за наявності:
675. Макроскопічні зміни в міокарді при інфаркті з'являються через:
676. Патологічний зубець Q на ЕКГ може спостерігатися при:
677. Наступні фактори вказують на несприятливий прогноз гострого інфаркту міокарда:
678. Найчастіше ТЕЛА зустрічається при:
679. Найчастіше кровотеча при тромболізисі виникає з:
680. Мікроскопічні зміни в міокарді при інфаркті з'являються через:
681. При інфаркті міокарда:
682. Наступні фактори вказують на несприятливий прогноз інфаркту міокарда:
683. Поява яких ознак вказує на передозування дофаміну:
684. Рідкими причинами розвитку ІМ можуть бути:
685. Причинами хибнопозитивного підвищення МВ-КФК у крові (іншими, чим ІМ) можуть бути:
686. Ознаками зовнішнього розриву серця є:
687. ІМ правого шлуночка частіше усього зустрічається:
688. Протягом першого року смертність хворих, які перенесли дрібновогнищевий ІМ, складає:
689. Клінічними ознаками ІМ правого шлуночка є:
690. Введення морфію з метою зняття больового синдрому у хворих на ІМ може спричинити:
691. Протипоказаннями до тромболізису при гострому ІМ є:
692. При збільшенні рівня холестерину в плазмі в популяції з 5,2 до 6,5 ммоль/л ризик розвитку ІХС:
693. Причинами низького АТ при гострому ІМ можуть бути:
694. Яким препаратам Ви б надали перевагу при АТ 180/110 мм рт.ст. у хворого на неускладнений гострий ІМ?
695. Ризик інтоксикації при лікуванні серцевими глікозидами збільшується при:
696. Наведені положення справедливі для синдрому Дресслера:
697. Про тромбофлебіт свідчать:
698. Депресія сегмента SТ може спостерігатися при:
699. Частота шлуночкової екстрасистолії у перші 72 години гострого ІМ складає:
700. Виникнення суправентрикулярних тахікардій при гострому ІМ може призвести до:
701. Наведені далі положення справедливі для тріпотіння передсердь:
702. Механізми систолічної дисфункції міокарда при гострому інфаркті:
703. Червоний тромб, що обтурує коронарну артерію, складається з:
704. Пік активності КФК у плазмі при гострому ІМ відзначається через:
705. Антагоністи кальцію можуть застосовуватися при нестабільній стенокардії:
706. Наступні клінічні ознаки можуть спостерігатися при ТЕЛА:
707. Виражений зубець R у відведенні V1 на ЕКГ може вказувати на:
708. При черезстравохідній ЕКС передсердь відбуваються такі зміни гемодинаміки, крім:
709. Показаннями для внутрішньовенного введення нітрогліцерину при гострому ІМ є:
710. Підозра на інфаркт міокарда на тлі блокади лівої ніжки пучка Гіса виникає при:
711. У який час доби найчастіше виникає ІМ:
712. Побічними ефектами прийому бета-блокаторів можуть бути:
713. Несприятливими прогностичними факторами при дрібновогнищевому ІМ є:
714. Які з наведених препаратів зменшують річну смертність після дрібновогнищевого ІМ:
715. Застосування аспірину при гострому ІМ веде до:
716. Довести наявність аневризми серця можна, застосувавши:
717. Профілактичне введення внутрішньошлуночкового електрода показане при:
718. Пік активності ЛДГ у плазмі при гострому ІМ відзначається через:
719. Найціннішим предиктором розвитку повторного ІМ є:
720. Найбільше зниження летальності при ІМ відзначене при введенні тромболітиків у наступні терміни від початку захворювання:
721. У перші 24-48 годин після розвитку гострого ІМ у зоні міокарда відбуваються такі зміни:
722. При лівошлуночковій недостатності спостерігається:
723. Графіку інтрамурального ІМ найповніше характеризують:
724. Найбільш характерна ознака трансмурального ІМ:
725. Ваша тактика при гострому ІМ, ускладненому набряком легких, з АТ 160/100 мм рт. ст., пульсом 100 на хвилину:
726. Ваша тактика при гострому ІМ, ускладненому набряком легких, з АТ 80/60 мм рт. ст., пульсом 100 на хвилину:
727. Які з перерахованих методів лікування кардіогенного шоку призвели до зменшення летальності при цьому ускладненні ІМ?
728. Найбільше характерна ознака кардіогенного шоку?
729. Наступні положення справедливі для перикардиту при гострому ІМ:
730. Розрив міжшлуночкової перегородки характеризується:
731. Наступні положення справедливі для інфаркту міокарда:
732. Аритмогенними чинниками при гострому ІМ є:
733. Наступні підходи поліпшують виживання після інфаркту міокарда:
734. Наступні положення справедливі для блокад серця:
735. Наступні положення справедливі для електромеханічної дисоціації:
736. Причинами хибнонегативних результатів визначення МВ-КФК при ІМ можуть бути:
737. Наступні положення справедливі для зовнішнього розриву серця:
738. Електрофізіологічними механізмами виникнення шлуночкових аритмій при гострому ІМ є:
739. Коронарографія в гострому періоді ІМ показана:
740. Про гіповолемію при гострому ІМ можна думати, якщо:
741. До ускладнень гострих аневризм серця при ІМ належать:
742. Для ІМ правого шлуночка характерні наступні показники гемодинаміки:
743. Електрокардіостимуляція може застосовуватися для припинення таких порушень ритму, що ускладнюють гострий ІМ:
744. Застосування тромболітиків при нестабільній стенокардії:
745. Яка з перерахованих ознак не характерна для ІМ правого шлуночка?
746. Для гострого дрібновогнищевого ІМ характерні:
747. ЕКГ зміни при серозно-фібринозному перикардиті полягають у:
748. Дофамін у дозі 5 мкг/кг/хв стимулює:
749. Коли варто призначати інгібітори АПФ хворому з гострим ІМ при дисфункції лівого шлуночка:
750. Застосування антагоністів кальцію при гострому трансмуральному ІМ призвело до:
751. Показаннями для призначення дилтіазему при гострому ІМ є:
752. Істотним недоліком морфію при гострому ІМ є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів