Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


44. Кардіологія

6. "Профілактична кардіологія"


606. Скільки факторів ризику ІХС входить у список, запропонований Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ)?
607. Які види трудової діяльності протипоказані хворим ІХС, незалежно від стану коронарного кровообігу і гемодинаміки?
608. Які режими активних занять мають тренувальний ефект у хворих ІХС?
609. За якими показниками орієнтовно судять про рівень тренувальних навантажень?
610. При яких показниках інструментальних досліджень прогноз ІХС поганий?
611. До групи ризику відносять пацієнтів з підвищеним холістерином та:
612. Який механізм антиангінальної дії фізичних тренувань?
613. Поширенність ІХС серед неорганізованого населення в Україні:
614. На основі яких критеріїв встановлюється безбольова ІХС в популяційних дослідженнях?
615. Які коди говорять про гіпертрофії різних відділів серця?
616. Протипоказання для проведення фізичних тренувань у хворих ІХС:
617. Як правильно виміряти артеріальний тиск (АТ) (критерії ВООЗ)?
618. Які є методи контролю правильності заміру АТ в популяційних дослідженнях ?
619. Як правильно визначити надлишкову масу тіла?
620. Який рівень біомаси-індекса необхідно для виявлення надлишкової маси тіла?
621. Яке визначення низького фізичного навантаження правильне?
622. Яким шляхом можливо зниження підвищеного холістерину ,
623. Які варіанти первинної профілактики переважні?
624. Методи. які використовуються в профілактичній кардіології :
625. Які класи Мінісоцького кодуц вважаються "ішемічними"?
626. Анкета Роуза є позитивна :
627. Поширенність артеріальної гіпертензії серед працездатного населення України:
628. Основні профілактичні програми, що виконуються в країні:
629. Які найбільш сучасні підходи індивідуального адекватного призначення антиангінальної терапії і оцінки її ефективності при вторинній профілактиці ІХС?
630. Які основні критерії ефективності вторинної профілактики ІХС?
631. Хворим на артеріальну гіпертензію, що регулярно лікується, вважається:
632. Коли можлива тимчасова відміна протигіпертензивних засобів при проведенні вторинної профілактики?
633. Яку дієту буде радити лікар хворому на артеріальну гіпертензію (АГ) при проведенні вторинної профілактики?
634. П'ять основних факторів ризику серцево-судинних захворювань, що потребують корекції:
635. Який рівень холестерину вважається підвищенним і розцінюється як фактор ризику?
636. При яких умовах куріння оцінюється як фактор ризику?
637. Який рівень артеріального тиску оцінюється як фактор ризику серцево-судинних захворювань?
638. Який рівень артеріального тиску вважається пограничною гіпертензією, згідно програми профілактики неінфекційних захворювань (СІНДІ)?
639. Що таке подвійний добуток при фізичному навантаженні?
640. Основні підходи до ведення хворих з пограничною гіпертензією:
641. Які хворі потребують проведення вторинної профілактики артеріальної гіпертензії?
642. Найважливішими чінниками. що потребують раннього початку антигіпертензивного лікування є:
643. Які основні фактори ризику обумовлюють необхідність ранньої антигіпертензивної терапії:
644. Основні групи антиангіальних засобів, що застосовуються для вторинної профілактики:
645. Критерії оцінки ефективності вторинної профілактики артеріальної гіпертензії (АГ) в умовах районної поліклініки:
646. Немедикаментозні засоби по профілактиці дісліпідемій є :
647. Який характер дієти необхідно рекомендувати при пограничній гіпертензії?
648. Яке значення артеріального тиску при призначенні протигіпертензивної терапії необхідно рахувати ефективним при вторинній профілактиці?
649. Які заходи повинні проводити медичні працівники, при дослідженні на холістерин?
650. Проводячи вторинну профілактику АГ, необхідно враховувати:
651. Особливості первинної профілактики артеріальної гіпертензії у сільського населення:
652. Серед сільського населення первинна профілактика артеріальної гіпертензії проводиться шляхом:
653. Що є універсальною "вакциною" первинної профілактики артеріальної гіпертензії:
654. Проводячи вторинну профілактику артеріальної гіпертензії, наявність яких захворювань необхідно враховувати, призначаючи протигіпертензивні засоби?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів