Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


44. Кардіологія

5. "Методи дослідження"


586. Хв. 40 років. Клінічно-атиповий больовий синдром. Розрахункове навантаження 160 Вт, субмакс. частота 160/хв. Виконав 120 Вт протягом 3 хв. ЧСС 168/хв., АТ 230/120. ЕКГ без динаміки. Больовий синдром відсутній. Оцініть пробу
587. Вкажіть відносні протипоказання до проведення проб з ДФН
588. Хворий К., 50 років. 3 міс тому переніс передній Q-інфаркт міокарда. При велоергометрі порогове навантаження 50 Вт. Які ваші попердні висновки про працездатність хворого?
589. Вкажіть гемодинамічні крітеріі, що потребують припинення ВЕМ проби
590. Що таке порогове навантаження?
591. Які реографічні дослідження дозволяють визначити показники центральної гемодинаміки?
592. При проведенні ВЕМ тест зупинено при досягненні субмаксимальної ЧСС при 125 Вт. АТ 160/80 мм. рт. ст. На 4-ій хв. реституції депресія SТ 1,5 мм V3-V6. Оцініть пробу
593. Хворий Н., 34 р. страждає НЦД. На початковій ЕКГ негативний Т 2 мм в V4-V6. При ДФН на 50 Вт. реверсія Т без клінічних змін. Ваша тактика:
594. З якою метою визначають тиск у легеневій артерії та тиск "заклинивання" ?
595. Які гемодинамічні параметри можна визначити за допомогою радіонуклідної вентрикулографії?
596. Які з перечислених методів використовуються для діагностики внутрішньосерцевих шунтів?
597. Вкажіть фармпроби, які застосовують для діагностики ІХС
598. З якою метою проводять холодову пробу?
599. Що таке хибно негативна проба з ДФН?
600. Що таке хибнопозитивна проба з ДФН
601. Вкажить основні причини хибнопозитивного та хибнонегативного тесту з ДФН
602. Вкажіть допустимий рівень збільшення ЧСС при черезстравохідній кардіостимуляції
603. На основі яких показників можно визначити тип гемодинаміки?
604. Перелічіть показання до проведення холтерівського моніторування ЕКГ
605. Що дозволяє визначити сцинтіграфія міокарда з Тl 201 ?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів