Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


44. Кардіологія

4. "Аритмія серця"


435. При лікуванні хворих із "синдромом слабкості синусового вузла", вираженою брадикардією застосовують: 1)хінідін, 2)наперстянку, 3)верапаміл, 4)імплантацію кардіостимулятора:
436. Атропін при слабкості синусового вузла:
437. При "синдромі слабкості синусового вузла" показанням для імплантування водія ритму є:
438. Вимірювання потенціала пучка Гіса дозволяє:
439. Збільшення рефрактерного періоду в АВ-вузлі можливо досягнути шляхом: 1)массажу шийного вузла, 2)застосування бета-адреноблокаторів, 3)застосування новокаїнаміду, 4)навантажувальної проби
440. У 45-річного чоловіка з'явився приступ миготіння передсердь з аритмічною роботою шлуночків біля 150-160/хв. і зниженням АТ. У цьому випадку найкраще застосувати:
441. При пароксизмі миготіння передсердь на тлі синдрому Вольта-Паркінсона-Уайта протипоказане застосування:
442. Імплантація водія ритму "на вимогу" повинна застосовуватися хворому:
443. Безумовним показанням для імплантації постійного водія ритма є:
444. Показання для імплантації водія ритму:
445. Ранньою ознакою того, що вичерпався блок живлення штучного водія ритму, найчастіше є:
446. У хворого з водієм ритму, імплантованим у зв'язку з нападами МАС, почали прогресувати:поруш. психіки,геміпарез,болі у шлунку,анемія,лейкоцитоз,ШОЕ 56 мм/год, підвищилась t тіла до 39 град. Лікар приймального відділу діагностував:
447. Бретилій з успіхом застосовується при суправентрикулярних порушеннях ритму, але у зв'язку із вираженою гіпотензивною дією препарат не можна застосовувати при важких шлуночкових аритміях:
448. Повна атріовентрикулярна блокада ІІІ ст. частіше всього виникає при лікуванні:
449. Повна атріовентрикулярна блокада часто ускладнюється синдромом МАС, тому всім хворим з такою блокадою необхідно імплантувати штучний водій ритму:
450. При АВ-блокаді ІІ і ІІІ ст. з різкою брадікардією і нападами МАС застосовують:
451. У хворого з блокадою правої ніжки пучка Гіса і блокадою передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса з нападами МАС належить застосовувати:
452. Основним показанням для електростимуляції серця є:
453. Хворий 46 років із штучним водієм ритму (у зв'язку з блокадою ІІІ ст. і нападами МАС) поступив в райлікарню, в зв'язку з виразкою 12-палої кишки. Консультуючий терапевт рекомендував:
454. Ектопічний передсердний ритм виникає при всіх вказаних умовах, крім:
455. Ритм атріовентрикулярного з'єднання виникає при всіх вказаних умовах, крім:
456. Наступні положення справедливі для блокад серця:
457. Які із вказаних факторів можуть нівелювати ознаки феномену WРW при функціонуванні пучка Кента?
458. Вкажіть механізми появи високого зубця Р в правих грудних відведеннях при ускладненнях ендокардіальної стимуляції серця:
459. Що слід розуміти під терміном "повна преекзитація шлуночків" ?
460. Що слід розуміти під терміном "часткова преекзитація шлуночків"?
461. Якими патологічними станами частіше всього зумовлене виникнення передсердної пароксизмальної тахікардії з а-в блокадою?
462. Який ефект дає масаж каротидних зон у хворих з передсердною пароксизмальною тахікардією з А-V блокадою?
463. Які ознаки є розрізнювальними критеріями тріпотіння передсердь від пароксизмальної передсердної тахікардії ?
464. Які із вказаних факторів мають значення у механізмі запуску фібриляції передсердь при синдромі укороченого інтервалу РQ?
465. Вкажіть, які із перелічених факторів можуть нівелювати ознаки феномену СLС при функціонуючому пучці Джеймса?
466. Які із вказаних ознак дозволяють запідозрити наявність короткого антероградного рефлекторного періоду додаткового пучка АВ-проведення?
467. Які із вказаних нижче критеріїв, отриманих при шлуночковій екстрастимуляції, підтверджують наявність функціонуючого пучка Кента?
468. При якому варіанті а-в реципрокної тахікардії слід вживати термін "антидромна тахікардія"?
469. Які показання до проведення електрофізіологічного дослідження при сидромі WРW?
470. Оберіть ознаки, які можуть вказувати на наявність у хворого багатьох додаткових шляхів:
471. Чим пояснюється погіршення гемодинамічних параметрів під час фізичного навантаження при збереженні передзбудження?
472. Назвіть імовірну причину, що пояснює перехід класичного феномену WРW у форму з подовженим Р-R при збереженні хвилі дельта:
473. Які фактори впливають на частоту імпульсоутворення автоматичних центрів?
474. Які ознаки дозволяють відрізнити пароксизмальну передсердну тахікардію з АВ-блокадою від тріпотіння передсердь?
475. Вкажіть хірургічні методи лікування надшлуночкових тахікардій без синдромів передзбудження:
476. Вкажіть правильне направлення артефакта імпульса штучного водія ритму шлуночка:
477. Вкажіть направлення вектора артефакта імпульса при наявності дистального кінця електрода у верхівці правого шлуночка і розташуванні корпуса стимулятора в правій дельтовидно-пекторальній області:
478. Вкажіть направлення вектора артефакта імпульса при наявності дистального кінця електрода у верхівці правого шлуночка і розташуванні корпуса стимулятора в лівій дельтовидно-пекторальній області:
479. Вкажіть причини виникнення високого зубця R у правих грудних відведеннях при неускладненій ендокардіальній стимуляції серця:
480. Вкажіть ознаки передсердної тахікардії, яка грунтується на механізмі повторного входу збудження:
481. Які ознаки передсердної тахікардії, в основі якої лежить підвищена автоматична активність?
482. Назвіть правильну причину додаткового розширення QRS за рахунок збільшення хвилі дельта при збереженні короткого інтервалу Р-R:
483. Назвіть правильну причину подовження інтервала Р-R при одночасному збільшенні хвилі дельта і розширенні комплекса QRS:
484. Які із вказаних ЕКГ змін при штучній стимуляції шлуночків вказують на наявність інфаркту міокарда?
485. Вкажіть величину артефакта при штучній монополярній стимуляції шлуночків:
486. Вкажіть величину артефакта при штучній біполярній стимуляції шлуночків:
487. Ознаки реципрокної пароксизмальної АВ тахікардії при WРW - всі вказані, крім:
488. Найбільш часта форма порушення ритму у хворих з синдромом WРW:
489. Передсердна тахікардія з АВ-блокадою виникає на тлі:
490. Частота і регулярність ритму шлуночків при передсердній тахікардії з АВ блокадою залежить:
491. При передсердній тахікардії з АВ-блокадою частіше всього зустрічається:
492. Типове тріпотіння передсердь відрізняє від передсердної тахікардії з АВ-блокадою:
493. Діагностика хаотичної передсердної тахікардії грунтується на:
494. Хаотична передсердна тахікардія виникає на тлі:
495. Фібриляцію передсердь відрізняє від хаотичної передсердної тахікардії:
496. Феномен "перестрибуючого" зубця Р може спостерігатися при:
497. При АВ-блокаді ІІ ступеня з періодикою Венкебаха феномен "перестрибуючого" зубця Р може відмічатися при:
498. При проксимальній АВ-блокаді 2:1 в/в введення атропіну веде до:
499. Застосування бета-блокаторів і верапамілу при СССВ:
500. При СССВ постстимуляційна пауза після в/в введення атропіну скорочується:
501. У поняття "синдром слабості синусового вузла" включаються вказані порушення ритму, крім одного. Що невірно?
502. Вживання серцевих глікозидів може вести до вказаних змін ритму і провідності, крім:
503. При інтоксикації хінідином можуть з'явитися всі вказані ЕКГ-ознаки, крім однієї. Що неправильно?
504. Застосування бета-адреноблокаторів у більших терапевтичних дозах може приводити до вказаних нижче змін, крім однієї:
505. ЕКГ-ознаками інтоксикації серцевими глікозидами є вказані порушення серцевого ритму, крім:
506. Домінуючий клінічний симптом при "тахі-браді" синдромі:
507. При поєднанні "тахі-браді" синдрому і синдрому Моргані-Адамс-Стокса лікувальними заходами є:
508. Парний фармакодинамічний ВЕМ-тест проводиться з метою:
509. В синдромі "ураження синусового вузла" можуть з'являтися наступні порушення ритму і провідності: 1."Тахі-браді" синдром. 2.АВ-блокада І-ІІ ст. 3.Порушення внутрішньосерцевої провідності. 4.Синусова брадикардія. 5.Синусо-передсердна блокада
510. Який із вказаних станів не є абсолютним показанням для постійної електростимуляції серця?
511. Гіпертензія при повній атріо-вентрикулярній блокаді, як правило, є наслідком:
512. Поодинокі шлуночкові екстрасистоли в осіб без ознак СССВ є показанням для:
513. Шлуночкові екстрасистоли не потребують лікування, коли:
514. Із синдромом ВПУ частіше всього поєднується:
515. Ознаки прихованого синдрому ВПУ - всі вказані, крім:
516. Анамнестична діагностика пароксизмальної тахікардії грунтується на: 1)раптовому початку, 2)тривалості нападу більше 2-х хвилин, 3)позитивному ефекті проби Вальсальви, 4)зомліннях:
517. Напади суправентрикулярної тахікардії можна зупинити:
518. Напад суправентрикулярної тахікардії частіше всього потребує застосування:
519. При пароксизмі суправентрикулярної тахікардії можуть застосовуватися всі вказані засоби, крім:
520. При суправентрикулярній тахікардії з падінням артеріального тиску і ознаками шоку лікувальним заходом є:
521. При раптовому припиненні кровообігу (без ЕКГ контролю) першочергово слід застосувати:
522. У добре оснащеному кардіологічному відділенні при фібриляції шлуночків слід застосувати:
523. При асистолії можно застосувати всі вказані препарати, за винятком:
524. При якому із вказаних нижче захворюваннях не протипоказані бета-адреноблокатори?
525. Який із вказаних антиаритмічних препаратів має позитивну інотропну дію?
526. Хворий, у якого частота серцевих скорочень була 170/хв., а потім після массажу каротидного синуса вона знизилася до 74/хв., має:
527. Яка із вказаних аритмій найбільш часто зустрічається у хворих з мітральним стенозом?
528. В поняття "синдром слабкості синусового вузла" включаються вказані порушення ритму, крім:
529. При тріпотінні передсердь з блокадою 2:1, як правило:
530. Пароксизмальна АВ-вузлова тахікардія може бути зупинена:
531. Границі частоти хвиль F при тріпотінні передсердь складають:
532. Наперстянка, застосована під час тріпотіння передсердь, скоріше всього викликає:
533. При лікуванні "вагусної" дисфункції синусового вузла застосовують всі вказані препарати, крім:
534. Куди направлений сумарний вектор деполяризації шлуночків при нормальному положенні електричної осі серця?
535. Ознаки прихованого синдрому ВПУ всі вказані, крім:
536. Яким терміном слід позначити випадки, коли ЕКГ ознаки антероградного функціонування пучка Кента проявляються тільки при проведенні фізичного навантаження, електрокардіостимуляції або інших функціональних проб?
537. Яким терміном слід позначити випадки, коли ЕКГ ознаки антероградного функціонування пучка Кента на синусовому ритмі проявляються постійно?
538. Ознаки латентного синдрому WРW всі вказані, за винятком:
539. Від яких препаратів можна очікувати антиангінального та антиаритмічного ефекту при поєднанні стенокардії і шлуночкової екстрасистолії, або шлуночкової тахікардії?
540. Для диференціальної діагностики СА блокади 2:1 і синусової брадікардії застосовують:
541. При великохвильовій формі фібриляції передсердь (за І.І.Ісаковим із співавт.,1984) амплітуда хвиль f:
542. При дрібнохвильовій формі фібриляції передсердь (за І.І.Ісаковим із співавт.,1984) амплітуда хвиль f:
543. Асинхронність роботи шлуночків може проявлятися:
544. Найбільш часта причина брадикардії < 40 уд./хв.:
545. Причиною брадікардії може бути:
546. При "тахі-браді" - синдромі пошкодження імпульсопровідникової системи стосується головним чином :
547. АВ-блокаду 2:1 відрізняють від синусової брадікардії за допомогою ЕКГ на основі:
548. Атріо-вентрикулярна блокада ІІ ст. типу Мобітц І характеризується:
549. При брадікардії, зумовленій АВ-блокадою ІІ ст., застосовують:
550. Повну поперечну АВ-блокаду діагностують за ЕКГ на основі:
551. Повна поперечна блокада - показання для лікування:
552. При синдромі Моргані-Адамса-Стокса (МАС) лікування починають з:
553. Які із вказаних ліків частіше всього застосовують при синдромі МАС, який виник на тлі повної атріовентрикулярної блокади:
554. Найбільш доцільним при повній АВ-блокаді з нападами МАС є:
555. Причина зменшення тривалості інтервалу РR при синдромі Вольф-Паркінсона-Уайта :
556. У хворих із синдромом ВПУ частіше всього спостерігається:
557. При повній блокаді лівої ніжки пучка Гіса час активації лівого шлуночка вище 0,06 сек. відмічається у:
558. Поєднання блокади правої ніжки пучка Гіса з блокадою передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса може мати місце при:
559. Причина синдрому Морганьї-Адамса-Стокса (МАС):
560. Пароксизм передсердної тахікардії з "АВ-блокадою" - результат застосування:
561. При пароксизмі тахісистолічної миготливої аритмії з широкими комплексами QRS краще всього призначити при систолічному тиску менше 90 мм рт.ст:
562. При нападі шлуночкової тахікардії методом вибору може бути застосування:
563. При нападі шлуночкової тахісистолії найбільш ефективно застосувати:
564. Синдром передчасного збудження шлуночків є наслідком наявності:
565. При нападі шлуночкової тахісистолії з ознакою "малого викиду" найбільш ефективне застосування:
566. Який вплив на систолічний показник (СП) має довготривалий (декілька годин) напад шлуночкової тахісистолії?
567. Миготлива аритмія є наслідком: 1)повної атріовентрикулярної блокади, 2)довготривалої аритмії, 3)блокади правої ніжки пучка Гіса, 4)мікроріентрі у передсердях:
568. При фібриляції шлуночків у хворого з імплантованим водієм ритму слід провести:
569. Дефібриляція ефективна при:
570. Показання для електричної кардіоверсії серця:
571. Показання для імплантації постійного водія ритму:
572. Найбільш часта причина зупинки кровообігу:
573. Найбільш часта причина миготіння шлуночків:
574. При лікуванні тріпотіння передсердь з шлуночковою тахісистолією 140/хв., що веде до серцевої недостатності, найкраще всього:
575. При фібриляції шлуночків необхідно застосувати:
576. Протипоказання для застосування пропранололу:
577. Протипоказання для застосування пропранололу:
578. Тахікардія може погіршувати продуктивність серця:
579. Який із перелічених антиаритмічних препаратів має найслабшу негативну інотропну дію:
580. Антиаритмічний засіб, що діє "кальцієвим шляхом":
581. Протипоказання для застосування лідокаїну:
582. Допамін застосовують при:
583. Застосування серцевих глікозидів протипоказане при:
584. Проявом ускладнення при пероральному застосуванні хінідуну може бути:
585. Синусова брадикардія може з'являтися при:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів