Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


44. Кардіологія

12. "ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА"


1507. Вплив феохромоцитоми на серце:
1508. У хворого, що довго отримував каптопріл в дозі 150 мг на добу як антигіпертензивний засіб через 4 місяці з"явилась протеїнурія. Ваша тактика:
1509. Чи можливо лікувати есенціальну гіпертензію вагітної жінки резерпіном у дозі 0,25 мг 3 рази на день?
1510. Чи існує зв'язок між кількістю ваніліл-міндальної кислоти в сечі і артеріальною гіпертензією: 1) з синдромом Кона, 2) з адреногенітальним синдромом, 3) із синдромом Кушинга, 4) з феохромоцитомою?
1511. Найбільш часті ускладнення систолічної артеріальної гіпертензії:
1512. Найбільш поширеними ускладненнями вагітності і родів у жінок з есенціальною гіпертензією є:
1513. У вагітної жінки у другій половині вагітності вперше виявлено підвищений АТ. Підйом АТ поєднується з наявністю набряків та протеінурією, які передували появі гіпертензії. Який діагноз найбільш ймовірний у даному випадку?
1514. Чи є зв'язок між артеріальною гіпертензією і: 1) гіперкаліємією, 2)гіперренінемією, 3) гіперангіотензінемією, 4) креатінкіназою, 5)гіперальдостеронізмом?
1515. Можливі зміни ЕКГ у хворих на есенціальну гіпертензію при гострих порушеннях мозкового кровообігу включають:
1516. Протипоказання для терапії діуретиками:
1517. При артеріальній гіпертензії у осіб з подагрою найбільш оптимально застосування:
1518. Найбільш швидкий протигіпертензивний ефект при введені в/в викликає:
1519. Дія каптоприла найбільш виражена при:
1520. Пригнічують продукцію реніна у хворих на артеріальну гіпертензію:
1521. Показання до переривання вагітності в пізні строки у жінок з артеріальною гіпертензією (АГ):
1522. Для тривалого використання у вагітних з артеріальною гіпертензією рекомендовано:
1523. Який із протигіпертензивних препаратів підсилює активність реніна:
1524. Який із вказаних протигіпертензивних препаратів знижує активність реніна?
1525. Для лікування гострої гіпертензивної енцефалопатії найбільш підходять:
1526. Клінічні особливості гіпертензивного кризу симпато-адреналового направлення :
1527. При якій із форм артеріальної гіпертензії часто визначається анемія?
1528. Для феохромоцитомних кризів типові:
1529. Лікування неоперабельних феохромоцитом:
1530. Яка лабораторна ознака не типова для синдрома Іценко-Кушинга?
1531. При значному ступені коарктації аорти систолічний тиск на ногах:
1532. Нормалізація або підвищення діастолічного тиску у хворих з недостатністю клапанів аорти наступає в результаті:
1533. При ізотопній ренографії у хворих з есенціальною гіпертензією ІІ-ІІІ ст. визначаються:
1534. Найбільш надійний прогностичний показник протигіпертензивного ефекту хірургічного лікування звуження ниркової артерії:
1535. До препаратів І лінії для тривалого використання у вагітних з АГ відносяться всі, крім:
1536. Для атеросклеротичної гіпертензії характерно:
1537. З метою профілактики пізнього гістоза й порушень стану плода у вагітних хворих на гіпертензію застосовують:
1538. Які препарати антиангінального ряду строго протипоказані хворим на феохромоцитому?
1539. Для якої із форм есенціальної гіпертензії не дуже характерний розвиток інфарктів і інсультів?
1540. Якщо есенціальна гіпертензія протікає як монозахворювання у літніх осіб, АТ необхідно знижувати:
1541. Які діуретики можуть найбільш швидко привести до сольового виснаження організму?
1542. Який протигіпертензивний препарат раціонально додати хворому на есенціальну гіпертензію при недостатній ефективності поєднаного застосування обзідану і гіпотіазиду в середньотерапевтичних дозах?
1543. Хворому есенціальною гіпертензією в стаціонарі подібрана доза обзідану 60 мг. На 3-й день після виходу на роботу АТ піднявся до 180/110 мм рт.ст. Ваша тактика:
1544. При лікуванні хворих на гіпертензію із супутнім цукровим діабетом слід уникати:
1545. При яких перелікованих станах нераціональна терапія допегітом при наявності у хворого артеріальної гіпертензії?
1546. Які протигіпертензивні препарати більш показані хворому похилого віку, що страждає на есенціальну гіпертензію П ст. із запамороченням при вставанні з постелі?
1547. Діазоксид (гіперстат) застосовують у випадках:
1548. Який із протигіпертензивних препаратів не веде до брадікардії?
1549. Який із перелікованих протигіпертензивних засобів блокує симпатичну нервову систему?
1550. Фармакотерапію 55-річного хворого, що страждає на помірну артеріальну гіпертензію і ІХС (загострення стенокардії), слід починати з:
1551. При гіпертензивній енцефалопатії артеріальний тиск знижують:
1552. Які ознаки відрізняють феохромоцитомний криз від гіпоталамічного нападу?
1553. Для зниження АТ при гіпертензивній енцефалопатії застосовують:
1554. Для надання невідкладної допомоги хворому з гіпертензивним кризом і гострою лівошлуночковою недостатністю найбільш підходящі:
1555. Для припинення гіпертензивного кризу у хворих з недостатністю клапанів аорти застосовують:
1556. Для тиреотоксичних кризів є типовим:
1557. Підвищення рівня реніна в плазмі крові свідчить про наявність:
1558. Зниження рівня реніна в плазмі крові свідчить про:
1559. Для феохромоцитоми характерні клінічні форми:
1560. Який метод не застосовується для діагностики феохромоцитоми?
1561. Провокує напад підвищення АТ у хворих з феохромоцитомою:
1562. Метод вибору для лікування феохромоцитоми:
1563. Медикаментозну систематичну терапію феохромоцитоми проводять:
1564. Для первинного альдостеронізму (синдрому Кона) характерні:
1565. Для верифікації діагноза первинного альдостеронізму використовують:
1566. Для лікування первинного альдостеронізму застосовують:
1567. Виражена асиметрія ренографічних кривих при артеріальній гіпертензії може свідчити про:
1568. Збільшення діастолічного тиску характерно для:
1569. Для верифікації діагнозу реноваскулярної гіпертензії використовують:
1570. Найбільш ефективний метод лікування реноваскулярних гіпертензій:
1571. Лікування нирково-паренхиматозних гіпертензій у кінцевій стадії ниркової недостатності включає:
1572. Лікування нирково-паренхиматозних гіпертензій без ознак ниркової недостатності включає:
1573. Лікування нирково-паренхиматозних гіпертензій з хронічною нирковою недостатністю включає:
1574. Раціональною терапією при реноваскулярній гіпертензії є застосування:
1575. Для лікування артеріальної гіпертензії при хронічних паренхиматозних захворюваннях нирок застосовують:
1576. При яких станах розвивається гемодинамічна гіпертензія:
1577. При недостатності клапанів аорти систолічний тиск на ногах:
1578. Який діуретик найбільш чітко впливає на патогенез асцита і набряків при портальній гіпертензії?
1579. Основний патогенетичний фактор підвищення АТ при ізольованій систолічній гіпертензії (ІСГ):
1580. Про ізольовану систолічну гіпертензію слід думати у тих випадках, коли у людей похилого віку АТ досягає таких величин:
1581. Для ізольованої систолічної гіпертензії характерна наступна клінічна картина:
1582. Можливою причиною гіпотензивних кризів при ізольованій систолічній гіпертензії є:
1583. При лікуванні ізольованої систолічної гіпертензії слід дотримуватися наступних принципів:
1584. Критеріями ефективності протигіпертензивної терапії при ізольованій систолічній гіпертензіи слід вважати:
1585. Який період післядії гіпотіазиду?
1586. Який період післядії фуросеміду?
1587. Яка ознака ураження органів характерна для ІІ ст. есенціальної гіпертензії?
1588. Яка ознака ураження органів характерна для ІІІ ст. есенціальної гіпертензії?
1589. Основні побічні дії тіазидних діуретиків:
1590. З чим раціонально комбінувати петльові діуретики при лікуванні артеріальної гіпертензії?
1591. Небажані комбінації тіазидних діуретиків при лікуванні артеріальної гіпертензії:
1592. З чим не раціонально комбінувати бета-адреноблокатори при лікуванні артеріальної гіпертензії?
1593. Який механізм дії антагоністів кальцію використовується при лікуванні артеріальної гіпертензії?
1594. У вагітних при значно підвищеному АТ (АТдіаст.>130 мм рт.ст.) препаратом вибору є:
1595. В яких випадках застосовується монотерапія калійзберігаючими діуретиками?
1596. При лікуванні есенціальнои гіпертензії із супутньою гіперліпідемією перевага надається:
1597. До якого рівня необхідно знижувати АТ при лікуванні есенціальної гіпертензії в поєднанні з цукровим діабетом?
1598. Фармакодинаміка діуретиків при артеріальній гіпертензії включає в себе:
1599. Максимум дії тіазидних діуретиків при артеріальній гіпертензії проявляється через:
1600. Максимум дії петльових діуретиків при артеріальній гіпертензії проявляється через:
1601. Для лікування артеріальної гіпертензії найбільш оптимальною дозою гіпотіазиду є:
1602. Приєднання до цукрового діабету гіпертензії і ниркової недостатності потребує зниження АТ нижче:
1603. Препарат вибору у хворих з гіпертензією і цукровим діабетом І типу:
1604. У хворого з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом при клубочковій фільтрації більше 30 мл/хв. для лікування сечогінними препаратами слід віддати перевагу:
1605. У хворого з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом при клубочковій фільтрації нижче 30 мл/хв. для лікування сечогінними препаратами слід віддати перевагу:
1606. Про гіпертрофію серця говорять, коли маса його у дорослого :
1607. Збільшення маси шлуночка при гіпертрофії обумовлено:
1608. Основні фактори, що впливають на артеріальний тиск у здорових людей:
1609. Механізми, що визначають рівень артеріального тиску у здорових осіб:
1610. Пропорціональна система регуляції та контролю артеріального тиску представлена:
1611. Інтегральна система контролю артеріального тиску представлена:
1612. Які гуморальні субстанціи відносяться до депресорних?
1613. Баро- і хеморецепторні рефлекси досягають максимальної ефективності через:
1614. В якому діапазоні АТ діють баро- і хеморецепторні рефлекси?
1615. Інтегральна система досягає своєї максимальної ефективності через:
1616. При якому артеріальному тиску припиняється діурез?
1617. У вагітних з АГ для комбінованої терапії призначення допегіту доцільно поєднувати з:
1618. У вагітної жінки з АГ при гіпокінетичному типі гемодинаміки використовують:
1619. У вагітної жінки з АГ при гіперкінетичному типі гемодинаміки при явищах діенцефального синдрому препаратом вибору є:
1620. Ангіотензивна залежність гіпертензії проявляється при:
1621. При гіпертензії в залежності від рівня реніна в плазмі виділяють:
1622. По мірі становлення есенціальної гіпертензії спостерігається:
1623. Основні гемодинамічні типи юнацької пограничної гіпертензії:
1624. Для лікування гіпертензивного кризу у вагітних використовуються:
1625. При гіпореніновій гіпертензії спостерігається:
1626. При есенціальній гіпертензії найбільш часто зустрічається:
1627. Гіпоренінова форма есенціально гіпертензії залежить від:
1628. При есенціальній гіпертензії активність калікреїн-кінінової системи:
1629. У здорових осіб на зниження тиску переважає:
1630. У здорових осіб на підвищення тиску переважає:
1631. В процесі стабілізації есенціальної гіпертензії відмічається:
1632. При артеріальній гіпертензії виникає:
1633. Болі в області серця при есенціальній гіпертензії пов'язані з:
1634. Аритмії серця у хворих на есенціальну гіпертензію зустрічаються:
1635. Порушення серцевого ритму при есенціальній гіпертензії залежать від:
1636. У хворих на есенціальну гіпертензію при рентгенологічному дослідженні знаходять:
1637. У хворих на есенціальну гіпертензію зустрічається:
1638. Для есенціальної гіпертензії І ст. (по ВООЗ) характерно наступне:
1639. ІІ ст. есенціальної гіпертензії згідно ВООЗ характеризується:
1640. ІІІ ст. есенціальної гіпертензії згідно ВООЗ характеризується:
1641. При ІІ стадії есенціальної гіпертензії визначається:
1642. При ІІІ стадії есенціальної гіпертензії:
1643. При виразній гіпертрофії лівого шлуночка інтервал Q-Т:
1644. Клінічні варіанти гіпертонічної хвороби:
1645. Для гіперадренергічної форми есенціальної гіпертензії характерні:
1646. Для злоякісної гіпертензії характерно:
1647. Ускладнення, що найбільш часто зустрічаються при есенціальній гіпертензії:
1648. Збільшення градієнту тиску між плечовою та стегновою артеріями спостерігається при:
1649. Відсутність сильного верхівочного поштовху свідчить про:
1650. При компенсаторній гіпертрофії збільшення розмірів лівого шлуночка виникає із-за:
1651. На пізніх стадіях есенціальної гіпертензії спостерігається:
1652. У хворих на есенціальну гіпертензію при аускультації серця вислуховується:
1653. Для І стадії ангіоретінопатії характерні:
1654. Для якої стадії ангіоретінопатії характерний набряк сітківки з її відшаруванням?
1655. Для І стадії есенціальної гіпертензії характерні наступні зміни у сечі:
1656. Який основний діагноз у хворого при ускладненні есенціальної гіпертензії стенокардією?
1657. Розвиток недостатності кровообігу у хворих на есенціальну гіпертензію характерно для:
1658. Поєднання есенціальної гіпертензії та ІХС сприяє:
1659. Початкові клінічні симптоми розшаровуючої аневризми аорти:
1660. В залежності від показників гемодинаміки розрізняють кризи:
1661. Клінічні варіанти кризів:
1662. Показання для розродження шляхом операції кесарева розтину у вагітних з есенціальною гіпертензією:
1663. Гіпертензивні кризи можуть розвиватися:
1664. Гіпертензивні кризи виникають при:
1665. Тривалість гіпертензивного кризу:
1666. Картина кризу спостерігається при рівні тиску:
1667. Синдром злоякісної гіпертензії зустрічається частіше всього при:
1668. Різке підвищення АТ може спостерігається при:
1669. Раціональна терапія стабільної стадії артеріальної гіпертензії проводиться:
1670. Фармакотерапію 45-річному пацієнту, який страждає на помірну артеріальну гіпертензію з приступами стенокардії, слід проводити:
1671. Празозін (мініпрес) чинить гіпотензивну дію як:
1672. У харчуванні хворого на есенціальну гіпертензію обмежують:
1673. Які протигіпертензивні засоби протипоказані хворому на есенціальну гіпертензію при наявності ознак загострення хронічного бронхіту?
1674. Калійзберігаючі діуретики:
1675. Які препарати найбільш доцільно призначати хворому на есенціальну гіпертензію ІІ стадії:
1676. Які рекомендації Ви даєте хворому на есенціальну гіпертензію ІІ ст. при виписці із стаціонару?
1677. З початком родової діяльності у вагітних з артеріальною гіпертензією використовують:
1678. Побічні явища при лікуванні хворих на есенціальну гіпертензію гангліоблокаторами:
1679. При склеротичній гіпертензії медикаментозну терапію призначають:
1680. Для лікування артеріальної гіпертензії при коарктації аорти застосовують:
1681. Для недостатності клапанів аорти характерно:
1682. При підвищенні артеріального тиску у хворих з недостатністю кровообігу ІІА і більше стадії застосовують:
1683. Лікування есенціальної гіпертензії ІІ ст. проводять:
1684. Вживання кухонної солі хворими на есенціальну гіпертензію необхідно:
1685. Базисний препарат для лікування есенціальної гіпертензії:
1686. Для лікування есенціальної гіпертензії із супутньою бронхіальною астмою обмежено застосування:
1687. Для лікування есенціальної гіпертензії із супутнім цукровим діабетом обмежено застосування:
1688. Для лікування есенціальної гіпертензії із супутньою виразковою хворобою обмежено застосування:
1689. Для лікування есенціальної гіпертензії із супутньою нирковою недостатністю обмежено застосування:
1690. Клінічні ознаки реноваскулярної гіпертензії:
1691. Для первинного альдостеронізму (синдром Кона) характерні:
1692. Клінічні прояви синдрому Іценко-Кушинга:
1693. До специфічних ознак наявності феохромоцитоми відносяться:
1694. Для зупинки феохромоцитомного кризу застосовують:
1695. До симптоматичних артеріальних гіпертензій відносять:
1696. Для розпізнавання нирково-паренхиматозних гіпертензій використовують методи:
1697. Причиною злоякісної гіпертензії найбільш часто є:
1698. Лікування артеріальної гіпертензії при гострому гломерулонефриті включає:
1699. При феохромоцитомі надають перевагу:
1700. Для гемодинамічних гіпертензій характерно:
1701. У хворої стійке підвищення АТ до 160-180/95-100 мм рт.ст,збільшення ваги на 8 кг.Шкіра лиця, спини - з багрово-ціанотичним відтінком, на шкірі живота-strіае rиbrае. У крові підвищений вміст цукру до 8,3 ммоль/л, лейкоцитоз до 9,1х10. Діагноз:
1702. У вагітних з АГ (крім важкої гіпертензії) терапію слід починати з:
1703. Які етіологічні фактори сприяють виникненню есенціальної гіпертензії?
1704. Які фактори викликають есенціальну гіпертензію?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів