Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


44. Кардіологія

10. "Клінічна фармакологія в кардіології"


1181. Концентрація лікарських речовин в крові залежить від:
1182. При взаємодії двох гетерогенних лікарських препаратів терапевтичний ефект може підсилитись внаслідок:
1183. Підвищена здатність лікарського препарату зв'язуватись з білками плазми:
1184. При гіпопротеїнемії терапевтичну дозу лікарського препарату треба:
1185. Для яких препаратів, перерахованих нижче, характерна швидка біотрансформація в стінці кишок, в крові і/чи печінці, що виключає їх пероральне застосування:
1186. Біодоступність (біозасвоюваність) лікарського препарату визначається:
1187. Біодоступність (біозасвоюваність) лікарських препаратів при парентеральному прийомі залежить від:
1188. Інгібують дію непрямих антикоагулянтів:
1189. Які препарати при поєднаному застосуванні посилюють дію дігоксину:
1190. В якій підтримуючій дозі повинен бути призначений хворому дігоксин в таблетках, якщо компенсацію серцевої діяльності досягнуто при повній дозі строфантину 0,6 мг:
1191. Вкажіть середню підтримуючу дозу (в мг) серцевих глікозидів:
1192. Протипоказання до призначення дігоксина:
1193. Наперстянка сповільнює а-v провідність під час фібріляції передсердь за рахунок:
1194. Чи залежить швидкість всмоктування в шлунково-кишковому тракті від розміру таблетки та її густини?
1195. Основними метаболічними шляхами перетворення ліків в організмі є:
1196. Види взаємодії лікарських речовин в організмі:
1197. Потенціють дію непрямих антикоагулянтів:
1198. Фармакокінетична взаємодія ліків відбувається:
1199. Хворому, що отримує наперстянку в дозі 0.25 мг/добу, у випадку розвитку у нього пароксизмальної тахікардії, потрібно:
1200. Чи доцільно застосування вєрошпірону як сечогонного засобу при відсутності гіперальдостеронізму:
1201. При лікуванні вєрошпіроном можна очікувати терапевтичний еффект через:
1202. Які тверждення є невірними для фуросеміда:
1203. Які діуретики можуть швидко викликати сольове виснаження організму:
1204. Перелічіть показання до призначення калійзберегаючих діуретиків:
1205. Еффективність нітратів при коронарній недостатності полягає в:
1206. Які тверждення вірні для лідокаїну:
1207. Концентрація пропранололу в крові підвищується в 2 рази при поєднанні з:
1208. Вкажіть токсичні ефекти кордарону:
1209. Які фактори слід враховувати лікарю при призначенні хворим діуретиків:
1210. До стимуляторів бета-адренорецепторів відносять:
1211. Добутамін:
1212. Які антигіпертензивні засоби протипоказані хворому при супутньому цукровому діабеті з періодами гіпоглікемії:
1213. Які антигіпертензивні засоби протипоказані хворому ГХ при наявності ознак загострення хронічного бронхіта:
1214. Призначення дігіталісу необхідно при серцевій недостатності, викликаній:
1215. Який з перерахованих серцевих глікозидів має найменшу відсоток добової екскреції:
1216. Яка середня добова підтримуюча доза ізоланіда при призначенні внутрішньо:
1217. Побічні ефекти дігоксіна, пов"язані з його токсичністю на міокард, проявляються:
1218. В основі дії серцевих глікозидів на міокард лежить:
1219. Фармакокінетика - це розділ фармакологіі, що вивчає:
1220. Фармакодинаміка - це розділ фармакології, що вивчає:
1221. Ідіосинкразія до ліків залежить від:
1222. В основі ниркової екскреції лежать три фізіологічних процеси, крім:
1223. Назвіть основні фактори, змінюючі фармакокінетику ліків при серцево-судинних захворюваннях:
1224. Метою призначення наперстянки при постійній формі фібріляції передсердь є:
1225. Який з перерахованих серцевих глікозидів має найбільшу всмоктуваність:
1226. Перелічіть основні протипоказання до призначення хінідіна:
1227. Хінідін має клінічні ефекти, крім:
1228. Тривалий прийом новокаїнаміду може викликати:
1229. Який засіб слід застосовувати, якщо геморагічні ускладнення виникли на фоні лікування гепаріном:
1230. Який засіб слід застосовувати, якщо геморагічні ускладнення виникли на фоні лікування синкумаром:
1231. Затримка води при гіпонатріємії в гострій стадії недостатності кровообігу може бути наслідком:
1232. Вплив серцевих глікозидів на артеріальний тиск
1233. При фібріляції передсердь наперстянка сповільнює частоту скорочень шлуночків за рахунок:
1234. Поєднане застосування глікозидів небезпечно, за винятком:
1235. Серцеві глікозиди можна поєднувати з: 1) препаратами кальцію 2) раувольфією 3) пропранололом 4) холінолітичними препаратами:
1236. Наперстянку не можна застосовувати при:
1237. Серцеві глікозиди не можна поєднувати з:
1238. При лікуванні серцевими глікозидами треба мати на увазі рівень іонів калію в сироватці, бо гіпокаліємія може біти причиною зниження ефективності серцевих глікозидів
1239. Єдиним специфічним і ефективним способом лікування точсичності дігоксину є:
1240. Збільшення збудженості міокарда при дигіталізації може бути результатом дефіціту:
1241. Доцільність призначення серцевих глікозидів хворим міокардитом:
1242. Розвитку дигіталісної інтоксикації сприяє така комбінація препаратів:
1243. Які з перерахованих груп серцевих глікозидів менше впливають на ЧСС і провідність:
1244. Призначення дифеніну при появі шлуночкових екстрасистол під час лікування серцевими глікозидами не показано:
1245. Який глікозид незначно (8-10% від прийнятої дози) біотрансформується в печінці, що робить його препаратом вибору при дисфункції печінки?
1246. 80% прийнятої дози серцевого глікозиду екскретується сечою в незмінному вигляді протягом 7 днів. Це має відношення до:
1247. Зростання інтервалу Q-Т з'являється при:1)гіперкаліємії 2)гіпокальціємії 3)гіпернатріємії 4)гіпокаліємії:
1248. Сегмент SТ при гіпокаліємії знаходиться:
1249. Небезпечним ускладненням при діуретичній терапії є:
1250. Призначення амілориду може приводити до посиленого виведення з організму:
1251. При лікуванні застійної серцевої недостатності найбільший ризик розвитку ацидозу є при призначенні таких сечогінних препаратів:
1252. Вплив каптоприлу на тонус периферійних судин визначається:
1253. Які з перерахованих препаратів необхідно обережно застосовувати при лікуванні застійної серцевої недостатності у хворого з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок:
1254. Виникненню рефрактерності до диуретиків сприяє:
1255. Який серцевий глікозид має найбільш виразний кардіотонічний ефект?
1256. Діуретики потенціюють гіпотензивний еффект бета-адреноблокаторів за рахунок:
1257. Гемодинамічні ефекти інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту включають:
1258. Метаболічні ефекти каптопрілу: а)не впливають негативно на вуглеводний і ліпідний обмін. б)підвищують чутливість до інсуліну. в)знижуають чутливість до інсуліну. г)перешкоджають розвиток толерантності до нітратів
1259. Побічні ефекти каптопріла:
1260. Неглікозидні інотропні засоби можна розділити на підгрупи:
1261. Пролонговану дію лікарських препаратів можна досягнути:
1262. Чи зміниться всмоктування ліків в шлунково-кишковому тракті під впливом холінолітичних засобів:
1263. На швидкість і ступінь проникнення ліків в організм і тканини впливають всі вказані фактори, крім:
1264. Чи зміниться ефективність лікування саліцілатами при зміні рН крові хворого в лужну сторону:
1265. Фармакодинамічна взаємодія лікарських речовин відбувається:
1266. Як зміниться протромбіновий індекс (ПТІ)при поєднаному пероральному призначенні антагоністів вітаміну К і цефалоспорінів 3-го покоління, пініцілінів широкого спектру, антибіотиків тетрациклінового ряду:
1267. Інгібітори фосфодіестерази реалізують свій ефект за рахунок:
1268. Небезпечними побічними ефектами неглікозидних інотропних засобів є:
1269. З бета-адреноблокаторів, які вивчались при застойній серцевій недостатності нацбільш перспективними виявились:
1270. Побічні реакції, викликані дією ритмілена, пов"язані з:
1271. Механізм антиаритмічної дії аміодарону заключається в:
1272. Антиаритмічний ефект ацетилновокаїнамиду починає проявлятись при його концентрації:
1273. Період напіввиведення ацетилновокаїнамиду складає:
1274. Які з перерахованих механизмів дії аміодарону являються невірними:
1275. Доцільність застосування дизопіраміду фосфату у хворих з синдромом WРW і приступами СВТ визначається його здатністю:
1276. В поєднанні з якими препаратами знижується антиаритмічний ефект хінідіна:
1277. Структурно аміодарон схожий на:
1278. При м'якій гіпертензії гіпотіазид кращий препарат, тому що: (оберіть правильну відповідь)


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів