Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


44. Кардіологія

1. "Серцева недостатність"


1. Ознаки правошлуночкової недостатності при "малому" серці, наявності поштовху на верхівці в ІІ-ІІІ міжребер'ї зліва, появі ІІІ тону, систолічного шуму, частіше всього є проявом:
2. У хворого з первинним гіпотіреозом присутність набряків у першу чергу пов'язано:
3. Раннім рентгенологічним симптомом лівошлуночкової недостатності є:
4. Затримка води при гіпонатріємії в гострій стадії недостатності кровообігу може бути наслідком:
5. Вплив серцевих глікозидів на артеріальний тиск:
6. Серцеві глікозиди можно сполучати з:
7. Наперстянку не можна застосовувати при:
8. Серцеві глікозиди не можна поєднувати з:
9. При лікуванні серцевими глікозидами потрібно мати на увазі рівень іонів калію у сироватці, так як гіпокаліємія може бути причиною зниження ефективності серцевих глікозидів
10. Єдиний специфічний та ефективний спосіб лікування глікозидної інтоксикації:
11. Збільшення збудливості міокарда при дигіталізації може бути наслідком дефіциту:
12. Розвитку дігіталісної інтоксикації сприяє наступна комбінація препаратів:
13. Які з перерахованих груп серцевих глікозидів найменше впливають на ЧСС та провідність:
14. Призначення дифеніну при виникненні шлуночкових екстрасистол під час лікування серцевими глікозидами не показане:
15. Небезпечним ускладненням при діуретичній терапії є:
16. Призначення амілориду може призводити до підсиленого виведення з організму:
17. Найбільший ризик ацидозу при лікуванні застійної серцевої недостатності викликає один з призначених сечогінних препаратів:
18. Механізм впливу каптоприлу на тонус периферичних судин:
19. Які з перерахованих препаратів необхідно обережно застосовувати при лікуванні застійної серцевої недостатності у хворого з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок:
20. Всі висновки відносно клінічних змін після трансплантації серця є справедливими крім одного, якого:
21. При лікуванні хворих із застійною серцевою недостатністю з брадикардією та підвищенням артеріального тиску використовують такі препарати:
22. Допамін показаний у наступних ситуаціях, крім:
23. При лікуванні хворих із застійною серцевою недостатностю з брадикардією та вираженою гіпотенією використовують такі препарати:
24. Обгрунтуванням до призначення інгібіторів АПФ і блокаторів ангіотензинових рецепторів при дилятаційній кардіоміопатії є наявність усіх вказаних змін, крім одного положення. Яке положення хибне?
25. Тактика призначення серцевих глікозидів при гіпертрофічній кардіоміопатії:
26. Виникненню рефрактерності до діуретиків сприяє:
27. Який серцевий глікозид має найбільш виражений кардіотонічний ефект?
28. Діуретики потенціюють гіпотензивний ефект бета-адреноблокаторів за рахунок:
29. З бета-адреноблокаторів, які вивчалися, при застійній серцевій недостатності, найбільш перспективними виявились:
30. При нирковій недостатності, яка ускладнилася серцевою недостатністю, протипоказані:
31. Післянавантаження лівого шлуночка:
32. При розвитку серцевої недостатності анаеробний гліколіз:
33. В процесі розвитку серцевої недостатності відбуваються такі зміни вмісту електролітів:
34. Патофізіологічна суть рефлексу Китаєва полягає у такому:
35. Найбільша концентрація натрійуретичного фактору (пептиду) виявляється:
36. Натрійуретичний пептид викликає:
37. Зниження насосної функції серця призводить:
38. Найбільш вірогідним показником гемодинаміки при оцінці функції лівого шлуночка (ЛШ) є визначення:
39. Провідний діагностичний критерій правошлуночкової недостатності:
40. Гепато-югулярний рефлюкс є типовим проявом:
41. Найбільш часта причина правошлуночкової недостатності:
42. При застійній серцевій недостатності в сечі знаходять всі вказані нижче зміни, крім:
43. Протодіастолічний ритм галопу найбільш характерний для:
44. При лікуванні серцевої недостатності запаси калію в організмі після відміни гідрохлортіазиду відновлюються через:
45. Тіазидов діуретики відносно протипоказані при:
46. Один із способів лікування рефрактерних набряків при серцевій недостатності:
47. Якому із вказаних периферичних вазоділататорів віддається перевага для зниження післянавантаження?
48. Який із вказаних вазоділятаторів краще застосувати для зниження переднавантаження:
49. У випадку розвитку пароксизмальної тахікардії, яка раніше не виникала, слід:
50. В яких із вказаних ситуацій протипоказані серцеві глікозиди?
51. Наперстянка призначається у всіх вказаних нижче випадках, крім:
52. Що із вказаного нижче є показанням для призначення наперстянки?
53. Наперстянка уповільнює атріовентрикулярну провідність під час фібриляції передсердь шляхом:
54. Абсолютне протипоказання для застосування наперстянки:
55. При набряці легень на тлі лівошлуночкової недостатності застосовують серцеві глікозиди, тому що вони чинять негативну дромотропну дію:
56. При гіпердігіталізації застосовують наступні препарати:
57. При гіпердигіталізації застосовують:
58. Всі вказані нижче ознаки можуть бути наслідком гіпердигіталізації, за винятком:
59. Виникнення АВ-блокади 1 ст. в процесі лікування серцевими глікозидами:
60. Лантозид "С" імоврно передозований, так як:
61. Поєднання серцевих глікозидів і хлориду кальцію:
62. Натрійуретичний фактор (гормон) сприяє:
63. У хворого із застійною серцевою недостатністю стан ренін-ангіотензин-альдостеронової системи змінюється таким чином:
64. Найбільші кумулятивні властивості має наступний із вказаних серцевих глікозидів:
65. Хворим з переважно систолічною серцевою недостатністю, як засіб патогенетичної терапії, показане призначення:
66. У хворих з діастолічним варіантом серцевої недостатності перевагу надають:
67. Призначення серцевих глікозидів для лікування серцевої недостатності у хворих з міокардитами і АВ блокадою І ст:
68. Серцеві глікозиди впливають безпосередньо на:
69. Серцеві глікозиди спричиняють:
70. Серцеві глікозиди чинять на міокард:
71. Які із вказаних нижче препаратів чинять найбільш виражену негативну хронотропну дію?
72. Наперстянка може викликати:
73. Тактика лікаря поліклініки у веденні хворих з початковою стадією серцевої недостатності:
74. Яке із наведених визначень відповідає поняттю переднавантаження?
75. Яке визначення правильно віддзеркалює поняття постнавантаження?
76. Перенавантаження тиском лівого шлуночка характерне для:
77. Перенавантаження об'ємом лівого шлуночка зустрічається при:
78. Зниження периферичного опору у великому колі кровообігу впливає:
79. Застійна серцева недостатність супроводжується:
80. Для лівошлуночкової недостатності характерними симптомами є вказані нижче, за винятком:
81. Аускультативні симптоми альвеолярного набряку легень:
82. При лівошлуночковій недостатності поряд із задишкою можна очікувати:
83. Що є кращою рекомендацією у побудові дієти для хворого з застійною серцевою недостатністю?
84. Передумови профілактики серцевої недостатності у хворих на мітральний стеноз:
85. Вкажіть, який із наведених сечогінних препаратів належить до конкурентних антагоністів альдостерону:
86. Одним із показань для призначення сечовини є:
87. Який препарат може викликати гіпокаліємію?
88. На користь глікозидної інтоксикації найбільш вірогідно свідчить:
89. Ознаки глікозидної інтоксикації :
90. Серцеві глікозиди чинять дію:
91. Одним із ускладнень терапії салуретиками у хворих на серцеву недостатність є:
92. Розвиток вторинного гіперальдостеронізму у хворих із застійною серцевою недостатністю потребує включення одного із наведених препаратів:
93. Вкажіть найбільш ефективні фактори профілактики серцевої недостатності у хворих на ІХС:
94. Найбільш ефективними при лікуванні серцевої недостатності у хворих на міокардіодистрофію є:
95. Протипоказанням до призначення препаратів калію при глікозидній інтоксикації є:
96. Рефрактерність до серцевих глікозидів може визначатися:
97. Який із наведених препаратів показано призначати при низькій клубочковій фільтрації?
98. Відсутність реакції ЧСС на фізичне навантаження у хворого, який приймає серцеві глікозиди, вказує:
99. Якщо серцева недостатність протікає на тлі брадікардії, доцільно призначити:
100. Необхідно враховувати при лікуванні серцевої недостатності, що деякі периферичні вазоділятатори:
101. При лікуванні серцевої недостатності у хворого на гіпертрофічну кардіоміопатію показано призначення препаратів:
102. Забарвлення предметів у жовтий колір у хворого, який приймає серцеві глікозиди, вказує:
103. Компенсаторними механізмами для підтримання серцевого викиду у хворих з дисфункцією лівого шлуночка є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів