Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


43. Інфекційні хвороби

8. "ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНІ ІНФЕКЦІЇ"


1296. У хворих на первинну легеневу форму чуми на початку захворювання
1297. При лiкуваннi чуми перевагу вiддають
1298. Природне джерело чуми
1299. Трансмiсивний механiзм передачi чуми вiдбувається
1300. Середня тривалiсть iнкубацiйного перiоду при чумi
1301. Рiзко болючий iнфiльтрат дiаметром 3 см на шкiрi передплiччя, перифокальний набряк, лiмфангоїт, лiмфаденiт пiд пахвою, гарячка, нейтрофiльний лейкоцитоз з сувом влiво
1302. Яка форма чуми найбiльш небезпечна для оточуючих
1303. До якої групи iнфекцiй вiдноситься чума
1304. Характер харкотиння при чумi
1305. Карантин для контактних при чумi
1306. Антибiотики при чумi
1307. Специфiчна профiлактика чуми
1308. Пiдготовка посуду для забору матерiалу для бактерiологiчного дослiдження при чумi
1309. Як береться матерiал при бубоннiй формi чуми
1310. Перший день захворювання, температура 40 град. С, пульс - 140 в хв., АТ - 80/40 мм рт. ст., блювота, марення, петехiальний висип на шкiрi, рiзко болючий паховий лiмфаденiт. Геолог, 3 днi тому повернувся з Лiвiї
1311. Механiзм зараження при чумi
1312. Вхідні ворота при натуральній віспі":
1313. В якому віці частіше зустрічається натуральна віспа":
1314. Залежність важкості перебігу натуральної віспи від тривалості інкубаційного періоду при проникненні збудника через слизову оболонку носоглотки":
1315. Хворий на натуральну віспу заразний":
1316. Механізм передачі збудника натуральної віспи":
1317. Чи можливе зараження плода, якщо вагітна захворіла на натуральну віспу":
1318. Можливість передачі збудника натуральної віспи через "третю людину" або через речі":
1319. Природа та термін появи rosa rach при натуральній віспі":
1320. При якій формі натуральної віспи відсутні пустульозні висипи":
1321. Злоякісні форми натуральної віспи":
1322. Більш легкі форми перебігу натуральної віспи":
1323. Якщо натуральна віспа має середньо-важкий перебіг, то тривалість інкубаційного періоду звичайно складає":
1324. Вірус натуральної віспи має тропізм до":
1325. Де звичайно локалізується "rosa rach" при натуральній віспі":
1326. Пустули з(являються при середньо-важкому перебігу натуральної віспи від початку хвороби на":
1327. Для яких форм натуральної віспи характерно виникнення ДВЗ-синдрому":
1328. Які ускладнення специфічні для натуральної віспи":
1329. Локалізація найбільш рясного висипу при натуральній віспі":
1330. Печінка та селезінка збільшуються у хворого на натуральну віспу частіше в періоді":
1331. Яка температурна крива звичайно спостерігається у хворого на натуральну віспу із середньо-важким перебігом":
1332. Спостерігається або ні ураження слизових оболонок статевих органів при середньо-важкому перебігу натуральної віспи":
1333. Можливість повторного захворювання на натуральну віспу":
1334. Яка форма натуральної віспи завжди викликає сліпоту":
1335. Що таке контакт третього ступеню при натуральній віспі":
1336. Кого треба виявляти, ізолювати та проводити протиепідемічні заходи при натуральній віспі":
1337. Які специфічні дослідження потрібно виконувати для діагностики натуральної віспи":
1338. Який титр антигемаглютининів вказує на виникнення натуральної віспи у осіб, що були щеплені проти цієї хвороби":
1339. Що треба робити особам, які були в контакті з хворим на натуральну віспу":
1340. Що треба робити особам, які були в контакті з речами хворого на натуральну віспу":
1341. Що треба робити особам, які були в контакті 3 ступеню по натуральній віспі":
1342. Які особи можуть бути працівниками шпиталю для хворих на натуральну віспу":
1343. Можливість ускладнень при проведенні щеплення проти натуральної віспи":
1344. Який метод введення ліків звичайно використовується у хворих на натуральну віспу":
1345. Специфічні методи лікування натуральної віспи":
1346. Використання теплих ванн з 0,5% розчином перманганату калію хворим на натуральну віспу":
1347. Умови призначення антибіотиків хворим на натуральну віспу":
1348. Доцільність призначення кортикостероїдів хворим на натуральну віспу":
1349. Можливість захворювання на коров(ячу віспу та її перебіг у особи, яка отримала щеплення проти натуральної віспи":
1350. Зараження людини коров(ячою віспою можливе від":
1351. Можливість зараження людини віспою мавп":
1352. Шляхи зараження вірусом віспи мавп":
1353. Які дослідження виконуються при встановленні діагнозу віспи мавп":
1354. Що треба робити особам, які були в контакті з хворими на віспу мавп":
1355. Початок віспи мавп":
1356. Висипів при віспі мавп більше":
1357. Характер температури хворого на віспу мавп":
1358. "Рубці після висипів при віспі мавп":


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів