Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


43. Інфекційні хвороби

2. "ІНВАЗІЇ"


439. Найбiльш еффективний метод дiагностики гельмiнтозiв
440. При аскаридозi розвиток еозинофiльних iнфiльтратiв в легенях обумовлений:
441. Основне мiсце паразитування статевозрiлої форми аскариди в органiзмi людини:
442. Чи можливий розвиток механiчної жовтяницi при аскаридозi
443. Для дегельмiнтiзацiї при аскаридозi призначають
444. Ведучий синдром при ентеробiозi легкого перебiгу
445. Розвиток личиночної стадiї ентеробiозу продовжується
446. Термiн життєдiяльностi в организмi людини статевозрiлої форми гострика:
447. Тривалiсть iнвазiї при ентеробiозi обумовлена:
448. Трихоцефальоз це
449. Тривалість паразитування волосоголовця в організмі людини
450. Трихiнельоз це
451. Ведучий сидром при трихiнелоьзi
452. Лихоманка при трихiнельозi
453. Розвиток статевозрiлої форми трихiнели проходить
454. Розвиток личиночної стадiї трихiнели проходить
455. Диференцiальна дiагностика трихiнелоьзу в першу чергу проводиться з
456. Дегельмінтизацiя при трихiнелоьзi проводиться
457. Дiафрагма личинками трихiнел вражається
458. Кальцинацiя личинок трихiнел в м'язевих перегородках закiнчується
459. Лихоманка, iнтоксикацiйний i алергiчний синдром при трихiнельозi обумовленi
460. Опiсторхоз викликається
461. Мiсце паразитування бичачого цiпяка
462. Промiжний хазяїн бичачого цiпяка
463. Розмiри статевозрiлої форми бичачого цiпяка
464. Ведучий синдром при тенiаринхозi
465. Зараження при тенiаринхозi наступає
466. Кiнцевий хазяїн при тенiаринхозi
467. Кiнцевий хазяїн при тенiозi
468. При якiй глистнiй iнвазiї мають мiсце: диспептичнi розлади, нерiзкi болi в печiнцi, збiльшення печiнки +3-4 см, iнодi iнтенсивнi болi типу жовчної колiки
469. При якiй глистнiй iнвазiї буває ураження головного мозку, яке супроводжується головним болем, нудотою, блювотою, iнколи судомами типу джексонівської епiлепсiї
470. Для якої глистної iнвазiї характерно: зниження апетиту, нудота, нестiйкий стiлець, гiперсалiвацiя, бiль навколо пупка, в кровi помiрна гiпохромна анемiя, збiльшення ШОЕ, нерзiка лейкопенiя, еозинофiлiя, аутосуперiнвазiя
471. Для якої глистної iнвазiї характерно: наявнiтсь хронiчного рецидивуючого холециститу з атонiєю жовчного мiхура, гастродуоденiту
472. Цистицеркоз у людини розвивається при:
473. На протязi 6-8 мiсяцiв болi в животi, слабiсть, нудота, вiдмiчається самостiйне вiдходження членикiв стьожкових глистiв це:
474. При якому гельмiнтозi в кровi виявляється еозинофiлiя, а в харкотиннi - кристали Шарко-Лейдена
475. Найбiльш ефективний i безпечний метод лiкування аскаридозу
476. При якому гельмiнтозi тривалий перебiг, схуднення, анемiя
477. При якому гельмiнтозi мiсцем локалiзацiї паразита являються внутрiшньопечiнковi жовчнi протоки
478. Для якого гельмiнтозу характерно: гострий початок, озноб, висока температура, м"язевi болi, набряк повiк, обличчя, кон'юктивiт, алергiчний висип, еозинофiлiя
479. Людина для котячої двоустки являється
480. Больовий синдром в гострому перiодi опiсторхозу обумовлений
481. Бiлiарна система вражається при
482. Ведучий етiотропний препарат при опiсторхозi
483. Кiнцевий хазяїн печiнкової двоустки
484. Ускладнення фасцiольозу
485. Тривалiсть паразитування статевозрiлої форми печiнкової двоустки в органiзмi людини
486. Фактор передачi печiнкової двоустки
487. Термiн паразитування свинячого цiпяка в органiзмi людини
488. Промiжний хазяїн при тенiозi
489. Лiкування тенiозу
490. Тремiн паразитування статевозрiлої форми карликового цiп'яка в органiзмi людини
491. Причина довгого перебiгу гiменолепiдозу
492. Промiжний хазяїн бичачого цiпяка
493. Гiменолепiдоз частiше зустрiчається
494. Лiкування гiменолепiдозу
495. Ведучий синдром при гiменолепiдозi:
496. Кiнцевий хазяїн при дифiлоботрiозi
497. Зараження карликовим цiп'яком
498. Зараження при дифiлоботрiозi наступає при
499. Розмiри статевозрiлої форми стьожка широкого
500. Лiкування дифiлоботрiозу
501. Кiнцевий хазяїн при ехiнококозi
502. При ехiнококозi переважно вражається
503. Промiжний хазяїн при ехiнококозi
504. Дiагностика ехiнококозу
505. Механiзм зараження при анкiлостомiдозi
506. Легеневий фiльтр личиночна стадiя анкiлостоми проходить
507. Основне джерело живлення кривоголовки дванадцятипалої в органiзмi людини:
508. Мiсце дозрiвання личиночної стадiї кривоголовки дванадцятипалої кишки
509. Клiнiчно анкiлостомiдоз частiше проявляється
510. Мiсце дозрiвання личиночної стадiї кишковї вугрицi
511. До-СНIД iндикаторних iнфекцiй вiдноситься
512. Мiсце паразитування анкiлостом в органiзмi людини
513. Iнфiкування при анкiлостомiдозi проходить
514. При якому гельмiнтозi буває висока температура, кашель, болi в груднiй клiтинi, при аскультацiї легень хрипи, полiморфний висип, сверблячка
515. При якому гельмiнтозi не призначається фенасал
516. При якому гельмiнтозi розвивається цистицеркоз
517. При якому гельмiнтозi використовують хiрургiчний метод лiкування
518. Гельмiнтоз для якого мiсцем паразитування являється 12-пала кишка i жовчнi шляхи
519. При якому гельмiнтозi мiсцем паразитування являються внутрiшньопечiнковi жовчнi ходи
520. Гострий приступ болi в правому пiдребер"ї, збiльшення розмiрiв печiнки, пiдвищення температури тiла, затухання процесу i перехiд в хронiчну форму з розвитком ангiохолiту, гепатиту, дискiнезiй
521. Для лiкування тенiаринхозу використовують ряд препаратiв, окрiм
522. Для лiкування тенiозу не використовують
523. В личинкової стадiї розвитку кишкова вугриця проходить легеневий фiльтр
524. Аналiз кровi при розвитку личинкової стадiї стронголоїдозу
525. Лiкування стронгiлоїдозу
526. Для лiкування фасцiольозу використовують ряд препаратiв, окрiм
527. Для лiкування опiсторхозу використовують
528. При поступленнi в органiзм яких форм лямблiй розвивається захворювання
529. Найбiльш характерний перебiг при лямблiозi
530. Лямблiї для органiзму являються
531. Що необхiдно знайти в дуоденальному вмiстi для дiагностики гепато-бiлiарної форми лямблiозу
532. Для гострого холециститу, обумовленого лямблiями, характерно
533. Тактика лiкаря при знаходженнi вегетативних форм лямблiй в дуоденальному вмiстi без клiнiки захворювання
534. Захворювання, для якого харарктерна наявнiсть стiльця типу "малинового желе"
535. Початок захворюання при амебiазi
536. Яка гарячка при амебiазi середньої важкостi
537. Локалізацiя болю при неускладненому амебiазi в початковому перiодi захворювання
538. Характеристика болю в животi при амебiазi важкого перебiгу в розпал захворювання
539. Ураженння серця при тяжкому перебiзі амебiазу
540. Змiни в копроцитограмi при амебiазi
541. Слиз в стiльцi при амебiазi
542. Характеристика зрiлих цист гiстолiтичної амеби
543. Лiкування позакишкового амебiазу
544. Знаходження яких форм збудника являється дiагностичним для початконого перiоду амебiазу
545. Характеристика виразок при амебiазi
546. Форма збудника, яка вiдiграє роль в розвитку клiнiки амебiазу
547. Зараження при амебiазi виникає при попаданнi в органiзм
548. Препарати прямої амебоцидної дiї
549. Препарати, якi використовуються для лiкування носiїв амебiазу
550. Джерело iнфекцiї при балантидiазi
551. Характеристика змiн слизової оболонки при балантидiазi
552. Який початок захворювання характерний для балантидiазу
553. Найбiльше характерна локалiзацiя болю в животi при балантидiазi
554. В перiод виражених клiничних проявiв балантидiазу при обстеженнi виявляться
555. Для тяжкого перебiгу гострого балантидiазу характерно
556. Чи можливе ураження других органiв при важкому перебiгу балантидiазу i яких
557. Лiкування балантидiазу важкого перебiгу
558. Яке ураження кишечника характерне для балантидiазу?
559. Змiни гемограми при кишковому амебiазi
560. Для кишечної форми лямблiозу з загостенням хронiчного ентероколiту характерно


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів