Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


41. Загальна гігієна

1. "Соціальна гігієна та управління охороною здоров'я"
2. "Комунальна гігієна"
3. "Гігієна харчування"
4. "Гігієна праці"
5. "Гігієна дітей та підлітків"
6. "Радіаційна гігієна"
7. "Гігієна використання і токсикологія пестицидів"
8. "Епідеміологія"
9. "Актуальнi питання СНiДу"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів