Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


40. Епідеміологія

9. "Імунологія"


1203. Специфічність антитіл обумовлена
1204. Класи імуноглобулінів обумовлені
1205. Антигени за походженням бувають
1206. За хімічною структурою антигенами можуть бути
1207. Антигенна детермінанта - це
1208. Антигени гістосумісності НZА
1209. Основні функції макрофагів
1210. Специфічний біологічний захист індивідууму на відзнаку від неспецифічної резистентності є
1211. Імуногенність та антигенність є тотожні поняття
1212. Антигенність - це властивість чужорідних для даного організму речовин вступати в реакцію взаємодії із специфічними до цієї речовини антитілами чи рецепторами лімфоцитів
1213. Імуногенність - властивість речовин, що забезпечує індукцію імунної відповіді
1214. Афінітет - поняття, що характеризує
1215. Валентність в імунології це
1216. Мета вакцинації
1217. Імунітет після введення убитих вакцин, як правило, слабкіший, ніж імунітет після імунізації живими вакцинами, тому, що
1218. Уроджена агамаглобулінемія Брутона зустрічається тільки у
1219. Синдроми Ді Джорджи і Незелофа обумовлені
1220. Недостатність стволових клітин кісткового мозку супроводжується
1221. Т-лімфоцити-хелпери
1222. Т-клітини-кілери відіграють важливу роль в
1223. Пасивний імунітет - це імунітет
1224. Пасивний імунітет - це імунітет
1225. Імунітет називають активним
1226. Укажіть фактори неспецифічної резистентності
1227. Формування гуморального імунітету забезпечується взаємодією таких видів імунокомпетентних клітин
1228. Антитіла синтезуються
1229. До клітин імунологічної пам'яті належать
1230. Імуноглобуліни якого класу передаються від матері плоду
1231. Імуноглобуліни якого класу відіграють провідну роль в алергічних реакціях невільного типу
1232. Головна відзнака вторинної імунної відповіді полягає в
1233. Імуноглобуліни якого класу відіграють провідну роль в алергічних реакціях негайного типу
1234. Головні відзнаки вторинної імунної відповіді полягають в
1235. Головні відзнаки вторинної імунної відповіді полягають в
1236. Фагоцитарний індекс - це
1237. Первинні імунодефіцитні стани можуть бути обумовлені
1238. Гаптен - це
1239. Якості, необхідні для прояву речовиною антигенних властивостей
1240. Плазмоцити є похідними
1241. Т-лімфоцити-кілери забезпечують
1242. Імунна відповідь організму на Т-залежні антигени потребує такої групи клітин
1243. При інфекціях вірусної етіології головну роль в формуванні несприйнятливості відіграє
1244. При інфекціях бактеріальної етіології головну роль в формуванні імунітету відіграє
1245. Гіперчутливість повільного типу обумовлена


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів