Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


40. Епідеміологія

8. "Внутрішньолікарняні інфекції. Дезінфекція"


1077. Що таке внутрішньолікарняна інфекція
1078. До чинників ризику, що сприяють виникненню і розповсюдженню гнійно-септичної інфекції, можна віднести
1079. Основні шляхи передачі внутрішньолікарняних інфекцій в хірургічному стаціонарі
1080. Основні джерела збудника інфекції в родовспоміжних стаціонарах
1081. Який вид інфекції розвивається внаслідок різкого зниження резистентності організму
1082. Ендогенне інфікування забезпечується за рахунок мікрофлори
1083. До складу нормальної мікрофлори кишечника входять
1084. Розвитку дисбактеріозу сприяють
1085. Контингенти хворих, що підпадають під найбільший ризик інфікування умовно патогенними мікроорганізмами /УПМ/
1086. Основні заходи профілактики внутрішньолікарняних кишечних інфекцій, що викликані умовно патогенними мікроорганізмами у дітей
1087. Ознаками епідемічного неблагополуччя в ЛПЗ є
1088. Критерії підвищеного епідемічного ризику для новонароджених
1089. Обсеменіння предметів оточуючого середовища стаціонару мікрофлорою знижується при проведенні
1090. Постійний нагляд використовується госпітальним епідеміологом для
1091. Результативність роботи госпітального епідеміолога залежить від
1092. Оперативний епідеміологічний аналіз гнійно-септичної інфекції включає
1093. Виключіть, що не входить до переліку профілактичних заходів в лікарні
1094. Чого не передбачає оперативне протиепідемічне сортування хворих
1095. Виключіть елемент, який не впливає на профілактику ВЛІ в лікарняних закладах будь-якого профілю
1096. Система епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями включає
1097. Патологічний матеріал для мікробіологічного дослідження при внутрішньолікарняних інфекціях треба відбирати
1098. Виникненню і розвитку внутрішньолікарняної інфекції в ЛПЗ сприяють
1099. Передвісником епідемічного неблагополуччя у відділеннях хірургічного профілю є
1100. Передумовами погіршення епідемічної ситуації в стаціонарах хірургічного профілю служать
1101. Чи є свідченням внутрішньогоспітального зараження зміна мікрофлори в рані
1102. Патологічний матеріал для мікробіологічного дослідження при внутрішньолікарняній інфекції треба відбирати
1103. З якою частотою інформація про стійкість мікроорганізмів до антибіотиків повинна аналізуватись госпітальними епідеміологами чи зав.лабораторією для вироблення рекомендацій з боротьби з гнійними інфекціями
1104. Чи входить в обов'язки госпітального епідеміолога контроль за роботою харчоблоку ЛПЗ, аптеки, дитячої молочної кухні
1105. Які з ознак служать основою для підтвердження епідеміологічної ролі умовно патогенних мікроорганізмів
1106. До задач комісії з профілактики госпітальних інфекцій входять
1107. Виключіть, що не входить в обов'язки госпітального епідеміолога
1108. Виключіть захворювання, збудник якого не передається при переливанні крові, сироватки, плазми
1109. Виключіть захворювання, збудник якого не передається при взятті крові з пальця
1110. Виключіть захворювання, збудник якого не передається дитині від матері під час пологів
1111. Комплекс заходів знищення патогенних мікроорганізмів на об'єктах оточуючого середовища називається
1112. Чи може профілактична дезінфекція проводитись за епідпоказаннями
1113. Який з способів фізичної дезінфекції найбільш часто застосовується в медичній практиці
1114. Що обмежує можливості і застосування високих температур з метою дезінфекції
1115. Що обмежує застосування розчинів хлорного вапна з метою дезінфекції
1116. Концентрація активного хлору в хлорному вапні, нижче за яку із цього вапна розчини не готують
1117. Що таке хлорновапняне молоко
1118. Як активатори розчинів хлораміну і хлорного вапна використовуються
1119. Як можна зменшити подразнюючу дію ізоциануратів
1120. Перевагу при дезінфекції в осередках чуми треба віддати
1121. Для чого застосовують мийно-дезінфікуючі засоби МЖС-1, МЖС-3, МЖС-28
1122. Чи застосовуються при проведенні дезінфекції в ЛПЗ 10% розчин метасилікату натрію
1123. Чи застосовують для прання білизни в ЛПЗ 2% розчин метасилікату натрію
1124. При проведенні дезінфекції в осередках яких захворювань перевагу треба віддати гарячим лужним розчинам
1125. Які якості перекису водню перетворюють його в "препарат резерву" при дезінфекції
1126. В чому практична цінність поверхнево-активних сполук /ПАС/
1127. Чи потрібна додаткова дезінфекція обмивної води після обробки поверхні рідинами СФ-1 і СФ-2
1128. Якому з препаратів треба віддати перевагу при виявленні синьогнійної палички
1129. Які препарати використовуються для знезараження лабораторного посуду
1130. Які препарати ефективні в осередках туберкульозу
1131. Чи потрібна додаткова дезінфекція після обробки санітарно-технічного обладнання порошками "Блеск", "Дезус", "Санітарний", "ПЧД", "Кама"
1132. Чи потрібна додаткова дезінфекція після обробки санітарно-технічного обладнання пастами "Джалита", "Санита", "Восточная"
1133. Перелічіть види контролю дезінфекції
1134. Якість поточної дезінфекції перевіряється в якій кількості осередків туберкульозу
1135. Якій обробці треба піддати розчини кухонної солі чи морської води, щоб вони стали придатними для дезінфекції
1136. Виключіть спосіб , який не застосовується для дезінфекції
1137. В якому об'ємі відносно стандартного хлорного вапна застосовують ДТСГК для знезаражування виділень хворих, залишків їжі, перев'язочних засобів і ін
1138. Для чого застосовують спиртовий розчин хлоргексидіну біглюконату
1139. Для чого застосовують водний розчин хлоргексидіну
1140. Чи потрібна двохетапна обробка /помивка і дезінфекція/ при застосуванні сульфохлорантину
1141. При проведенні дезінфекції яким препаратом краще збільшити експозицію і зменшити концентрацію, ніж навпаки
1142. Які з препаратів мають виражені миючі якості
1143. Який з препаратів може бути використаний для дезінфекції і стерилізації
1144. Низькі температури можна застосовувати для боротьби з
1145. Гарячеповітряні камери використовуються для боротьби з
1146. Що являють собою карбоксид, ДЭТа, РеДЭТ, ДИД
1147. Як репеленти можуть використовуватись
1148. Як аттрактанти можуть використовуватись
1149. Головний напрямок боротьби з мухами
1150. Якими препаратами проводиться одноразова обробка вражених головним педикульозом
1151. Як часто школярі повинні оглядатись на педикульоз
1152. На облік беруться люди, у яких виявлені
1153. Які препарати застосовують для боротьби з педикульозом
1154. Для боротьби з тарганами на харчових об'єктах застосовують
1155. Який з препаратів не застосовують для боротьби з тарганами в помешканнях
1156. Приманки, виготовлені на парафіні, застосовують для боротьби з тарганами в
1157. Для боротьби з постільними клопами застосовують
1158. Радикальним методом боротьби з мурашками вважають
1159. Який з препаратів не застосовують для боротьби з личинковою стадією комарів в підвалах будинків
1160. Комарі родів аедес і кулекс не є переносниками збудників якого захворювання
1161. Що таке бактокуліцид
1162. Для чого застосовують дендробацилін, ентеробактерин, токсобактерин, інсектин
1163. Інсектициди можуть застосовуватись у вигляді
1164. Як часто повинні оглядатись на педикульоз діти в дошкільних закладах
1165. В осередках педикульозу після їх обробки спостереження проводяться
1166. Осередки педикульозу відвідуються під час спостереження за ними
1167. Осередки педикульозу вважаються оздоровленими при негативних результатах
1168. Чи має право лікар приймального відділення ЛПЗ відмовити в плановій госпіталізації хворому в разі виявлення у нього педикульозу
1169. Який з препаратів-інсектицидів повинен бути "препаратом резерву" в боротьбі з вошима
1170. Механічні засоби боротьби з гризунами застосовують в основному
1171. Газовий метод дератизації застосовується
1172. Головна перевага крисиду для застосування в побутовій дератизації
1173. Найбільш ефективний спосіб застосування крисиду
1174. Дератизація вважається задовільною, якщо звільнена від гризунів площа складає
1175. Бактеріологічний метод боротьби з гризунами засновано на застосуванні приманок, що містять патогенні для гризунів мікроорганізми з групи
1176. Свідоцтво про звільнення від дератизації видається суднам
1177. Польову дератизацію за допомогою зернових приманок доцільно проводити
1178. Система профілактичних заходів в дератизації включає
1179. Який характер токсичної дії зоокумарину
1180. Загибель гризунів після поїдання приманки з зоокумарином наступає на
1181. Загибель гризунів після поїдання приманки з ратинданом наступає на
1182. Крисид має виражену дію відносно
1183. Максимальна ефективність винищувальних заходів проти гризунів в населених пунктах досягається при проведенні
1184. При значній заселеності площі гризунами боротьбу з ними раціонально починати із застосування родентицидів
1185. Виключіть з означених родентицидів препарат гострої дії
1186. Яке поняття ширше "Асептика" чи "Стерилізація"
1187. Асептика включає
1188. Чи правильно розставлені за послідовністю їх виконання етапи стерилізації:передстерилізаційна очистка, дезінфекція, стерилізація
1189. Виключіть вимогу, яка не може бути притаманною миючому засобу, що застосовуюється для передстерилізаційної очистки
1190. Контроль якості передстерилізаційної обробки проводять постановкою проб
1191. Якість передстерилізаційної обробки залежить від
1192. В практиці стерилізації використовують такі методи
1193. При позитивній пробі на кров чи миючий засіб на одному з предметів
1194. При застосуванні теплової стерилізації для упаковки виробів можуть використовуватись
1195. Чи треба інструменти, що пройшли стерилізацію, виділяти окремо для проведення профілактичних щеплень, лікування інфекційних хворих і інших маніпуляцій
1196. Термін збереження стерильності виробів у біксах без фільтрів
1197. Термін збереження стерильності виробів у м'якій упаковці
1198. Термін збереження виробів в біксах з фільтрами
1199. Контроль необхідної в стерилізаторах температури проводиться за допомогою
1200. Контроль роботи стерилізаторів в ЦСВ проводять
1201. Контроль роботи стерилізаторів в ЛПЗ, що не мають ЦСВ, проводять
1202. Заключення про стерильність досліджуваних зразків, що простерилізовані паровим і повітряним методами, дають після витримування посівів в термостаті протягом


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів