Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


40. Епідеміологія

3. "Епіданаліз. Статистика"


150. Перелічити, які види фахової діяльності лікаря-епідеміолога закладено в основу фахово-посадових вимог
151. Із числа запропонованих ознак виділити кількісні ознаки епідпроцесу
152. Що із перліченого відноситься до кількісних ознак епідпроцесу
153. Які з наведених понять визначають рівень захворюваності
154. Комплексність протиепідемічних заходів-це
155. Осередковість-це
156. Під нормативним /контрольним/ рівнем захворюваності розуміють
157. Перелічіть якісні ознаки епідпроцесу
158. Якими методами визначаються контрольні рівні захворюваності
159. Як можна оцінити епідситуацію при коливаннях рівня захворюваності протягом тижня в 2 рази в бік зниження чи зростання
160. При повільному стійкому зростанні захворюваності епідситуацію треба розцінити як
161. Оперативне спостереження за захворюваністю на великій кількості території /дільниці/ значно полегшується при застосуванні якого методу
162. Виключіть, що неможливо здійснити за допомогою епідеміологічного аналізу
163. Початком і основою поточного епідеміологічного аналізу є
164. Всі методи епідеміологічного аналізу служать створенню якої системи профілактики інфекційних захворювань
165. Який розділ аналізу не властивий поточному епідеміологічному аналізу
166. Який розділ аналізу не властивий ретроспективному аналізу
167. Які з перелічених задач вирішуються за допомогою епідеміологічної діагностики
168. Які з перелічених задач вирішуються за допомогою поточного епідеміологічного аналізу
169. Які з перелічених задач вирішуються за допомогою ретроспективного аналізу
170. Виділіть той елемент, який не включає в себе епіддіагностика
171. Група одночасно виниклих осередків-це
172. Час фактичного існування осередку інфекційного захворювання
173. Прояв яких ознак епідемічного процесу має місце при підключенні загальних чинників передачі
174. З перелічених ознак епідпроцесу при дизентерії виділіть сполучення, характерні тільки для водного типу епідпроцесу
175. З перелічених ознак епідпроцесу при дизентерії виділіть сполучення, характерні тільки для харчового типу епідпроцесу
176. З перелічених ознак епідемічного процесу при дизентерії виділіть сполучення, характерні тільки для побутового типу епідпроцесу
177. З перелічених ознак епідпроцесу при дизентерії виділіть сполучення, характерні для харчового і водного /одночасно/ типу ЕП
178. Ознака епідемічного процесу-наявність групи або груп одночасно виниклих осередків-характерна для типу епідемічного процесу
179. Ознака епідемічного процесу-наявність зрушень в мікробному пейзажі збудників за рахунок одного виду або типу збудників-характерна для типу епідпроцесу
180. Захворювання, що виникли протягом року, є наслідком
181. При вивченні сезонного розподілення захворювань необхідно обчислити
182. Сезонність інфекційних захворювань-це
183. При вивченні сезонності кишкових інфекцій чи треба виключати захворювання, що викликані спалахами харчового та водного походження
184. При вивченні сезонності кишкових інфекцій чи треба виключати з загального числа хворих осіб, що заразилися за межами населеного пункту
185. Для побутового типу епідпроцесу при ГКЗ характерно
186. Для харчового типу епідпроцесу характерно
187. Яка з ознак епідемічного процесу характерна для водного типу епідемічного процесу при кишкових інфекціях
188. Чи правильно вказано послідовність етапів статистичного дослідження: Збір матеріалу /інформації/-Групування та зведення одержаної інформації-Організація статистичного дослідження-Лічильна обробка-Аналіз та оформлення результатів
189. Виключити те, що не входить до відносних показників
190. Які з показників можна віднести до інтенсивних
191. Які з показників можна віднести до екстенсивних
192. Які з показників відносяться до показників наочності
193. Формула t2pq((2 застосовується для визначення
194. Формула ((pq(n застосовується для визначення
195. Формула (VP(n застосовується для визначення
196. Формула (((d2(n застосовується для визначення
197. Динамічні ряди бувають
198. Виключити параметри, що не відносяться до динамічного ряду
199. Назвати способи перетворення динамічних рядів
200. Для визначення тенденції епідпроцесу необхідно визначити
201. Назвати форми виявлення кількісних зв'язків між явищами
202. Сила зв'язку між явищами оцінюється за значенням коефіцієнту кореляції
203. Назвати методи статистичного аналізу, які не можуть використовуватись для вивчення зв'язків між кількісними характеристиками епідемічного процесу та чинниками, що впливають на його інтенсивність
204. Вивчення сезонності інфекційних захворювань не включає
205. Діаграми можуть бути


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів