Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


40. Епідеміологія

2. "Загальна епідеміологія"


53. Епідеміологя - наука про
54. Задачею епідеміології є
55. Предметом епідеміології як наукової дсципліни є
56. Сутність епідпроцесу
57. Епідемічний процес - це
58. Назвіть ланки епідпроцесу
59. Рушійні сили епідпроцесу
60. Епідпроцес припиниться, якщо виключити одну із його ланок
61. Коли епідпроцес стає неконтрольованим
62. Спорадична захворюваність - це
63. Екзотична захворюваність - це
64. Територія ризику зараження - це еволюційно закріплені соціально-біологічні умови, при яких можливе зараження
65. Чи може епідпроцес залежати від епізоотичного процесу
66. Антигенні зміни збудника особливо великі при
67. Антигенні зміни збудника особливо великі при
68. Антигенна зміна збудника особливо часта при
69. Персистенція збудника має місце при
70. Персистенція збудника має місце при
71. Персистенція збудника має місце при
72. Особливості повільної інфекції, що персистує
73. До повільних інфекцій відносяться
74. До повільних інфекцій відносяться
75. До повільних інфекцій відносяться
76. До повільних інфекцій відносяться
77. До повільних інфекцій відносяться
78. Джерело збудника інфекції
79. Резервуаром збудника можуть бути забруднені
80. Назвіть групи інфекцій
81. До антропонозів відносяться
82. До зоонозів відносяться
83. При сапронозах збудник перебуває в
84. Головні та другорядні джерела збудника бувають при інфекціях
85. До сапронозів відносяться інфекції
86. До сапронозів відносяться
87. Визначіть фази механізму передачі
88. Механізми передачі бувають
89. Шляхи передачі збудника бувають
90. Що таке фактор передачі
91. На території України ліквідовано
92. Пил, як фактор передачі, може мати місце при
93. Транзиторне носійство це
94. Що включає пентада, сформульована Павловським Є.Н., стосовно природного осередку інфекції
95. Яку інфекцію ліквідовано в Україні впливом на джерело збудника
96. Яку інфекцію ліквідовано в Україні впливом на механізм передачі
97. Переносниками збудника при кров'яних інфекціях бувають
98. Що таке шлях передачі
99. Вертикальний механізм передачі має місце при
100. Вертикальний механізм передачі має місце при
101. Вертикальний механізм передачі має місце при
102. Вертикальний механізм передачі має місце при
103. Вертикальний механізм передачі має місце при
104. Вертикальний механізм передачі має місце при
105. Зараження медперсоналу під час пологів можливе при
106. Зараження медперсоналу під час пологів можливе при
107. Розроблена Л.В.Громашевським класифікація інфекцій базується на
108. В класифікації Л.В.Громашевського не знайшов відображення який механізм передачі
109. Вплив природного фактору на епідпроцес найбільш чітко виражений при
110. Інтенсивність захворюваності людей на антропонози залежить від
111. Рівень захворюваності людей на зоонозні інфекції залежить від
112. Найбільш суттєво властивості збудника міняються при якому механізмі передачі
113. Соціальний чинник впливає на
114. Соціальні чинники впливають на
115. Розвитку епідпроцесу сприяє
116. Визначіть зоонозні інфекції, захворюваність якими змінюється під впливом соціальних чинників
117. Вчення про природну осередковість інфекцій розробив
118. Сутність явища природної осередковості інфекцій найбільш повно проявляється
119. Природний осередок це
120. Чинники, що визначають можливість стабільної циркуляції збудника в природному осередку
121. До числа природно-осередкових інфекцій входять
122. Соціально-економічна значимість природно-осередкових інфекцій визначається
123. Переважні механізми зараження людини в природних осередках
124. Можливі переносники збудників природно-осередкових інфекцій
125. Тварини - можливі теплокровні господарі збудників природно-осередкових інфекцій
126. Найбільш часті епідеміологічні ознаки природно-осередкових інфекцій
127. Основні напрямки профілактики природно-осередкових інфекцій
128. Заходи щодо нейтралізації джерела збудника являються головними при
129. Ліквідація інфекції на території означає
130. Викорінена інфекція
131. Інфекції, викорінені в глобальному масштабі
132. В співдружності незалежних держав ліквідовані
133. В глобальному масштабі викорінені
134. На території України ліквідовані
135. В співдружності незалежних держав ліквідовано
136. ВООЗ поставила задачу ліквідувати в Європейському регіоні
137. Що таке конвенційні інфекції
138. Визначіть конвенційні інфекційні хвороби
139. При наявних вакцинних препаратах можна ліквідувати в Україні
140. При наявних імунобіологічних препаратах можна захистити від захворювання на
141. Що таке персистенція вірусів
142. При яких інфекціях персистенція найбільш часто проявляється
143. При яких вірусних інфекціях персистенція найбільш виражена
144. Які механізми формування персистенції
145. Чи можливий механізм формування персистенції шляхом інтеграції генома клітини та вірусу
146. Для яких вірусів характерний механізм формування персистенції шляхом інтеграції геному вірусу з геномом клітини
147. Для яких вірусів характерний механізм формування персистенції шляхом інтеграції їх геному з геномом клітини
148. До яких чинників, що впливають на епідпроцес, відноситься персистенція
149. На які ланки епідпроцесу персистенція вірусу впливає найбільш результативно


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів