Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


40. Епідеміологія

1. "Організація роботи епідвідділу"


1. Які види діяльності лікаря-епідеміолога відображають конкретну специфіку його роботи
2. Виключіть пункт, який не має відношення до організаційно-методичної діяльності лікаря-епідеміолога
3. Розробка перспективних планів профілактичних та протиепідемічних заходів здійснюється за
4. Комплексність у роботі епідвідділу, відділів та відділень СЕС та відомчих закладів досягається при умові
5. Виключіть пункт, який не має відношення до профілактичного виду діяльності лікаря-епідеміолога
6. Організація та контроль профілактичних заходів передбачає
7. Виключіть пункт, який не має відношення до заходів, направлених на підвищення несприйнятливості населення
8. Протиепідемічний вид діяльності лікаря-епідеміолога включає
9. Виключіть пункт, який має відношення до висновку про причини та умови виникнення епідемічного вогнища
10. Виключіть пункт, який не має відношення до оцінки стану колективного імунітету
11. Чи може помічник лікаря-епідеміолога самостійно проводити розслідування спалаху гострого кишкового захворювання в ДДУ
12. Яка стаття "Основ законодавства України про охорону здоров'я" регламентує завчасні, при вступі на роботу та періодичні медичні огляди
13. Яка стаття "Основ законодавства України про охорону здоров'я" регламентує обов'язкове стаціонарне лікування хворих на інфекційні хвороби та оздоровлення осіб, які являються бактеріоносіями
14. Якою статтею Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" визначені обов'язки підприємств та організацій здійснювати санітарні та протиепідемічні заходи
15. В якій статті Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" регламентується госпіталізація, лікування хворих на інфекційні захворювання та бактеріоносіїв
16. Яка стаття Закону України "Про забезпечення санітарного та епідблагополуччя населення" зобов'язує призупинити діяльність підприємств,організацій,об'єктів будь-якого призначення при невідповідності їх вимогам санітарних норм
17. Якою статтею Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" регламентується проведення обов'язкових профілактичних щеплень
18. На основі яких статей Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" керівники закладів несуть відповідальність за порушення санітарного законодавства
19. На яке захворювання не поширюється положення міжнародних медично-санітарних правил
20. Національні органи охорони здоров'я повідомляють ВООЗ про виявлення на підлеглій території перших випадків карантинних інфекцій протягом
21. Населений пункт вважається вільним від чуми та холери, якщо після ізоляції, виявлення або смерті останнього хворого пройшов час, що дорівнює
22. Санітарний догляд на кордоні включає
23. Населений пункт вважається вільним від жовтої гарячки міського типу, якщо після ізоляції або смерті останнього хворого пройшло не менше
24. Санітарна охорона території включає заходи
25. Заходи санітарної охорони території переглядаються і затверджуються
26. При невиконанні правил з санітарної охорони території може бути заборонено
27. Протиепідемічні заходи, необхідність яких пов'язана з проведеним санітарним доглядом засобу пересування, передбачають
28. До пасажирів і екіпажів карантинизованного судна, які не залишають його борт, інші заходи, крім медичного догляду
29. На судах закордонного плавання в рейсі у всіх хворих з гарячкою дослідження крові на малярію проводиться силами судових медпрацівників
30. Протиепідемічна підготовка медичної установи до проведення карантинних інфекцій включає
31. За особами, які прибувають із епідемічно неблагополучних країн, медичне спостереження
32. Назвіть основні принципи медичної етики
33. Вилучити те, що не має відношення до медичної етики
34. До конкретних питань деонтології належать
35. Чи є поняття медична етика більш містким ніж медична деонтологія
36. Деонтологічні вимоги до лікаря-профілактика
37. Чи вважаєте Ви за необхідне у всіх випадках обстеження ЛПЗ заздалегідь попереджати керівника про своє відвідування
38. Чи завжди обстеження ЛПЗ епідеміологом повинно здійснюватись у присутності представника адміністрації
39. Чи вважаєте Ви за обов'язкове ознайомлення головного лікаря з результатами обстеження
40. Чи слід заохочувати працівників ЛПЗ за хорошу роботу з профілактики інфекційних захворювань
41. Чи має право епідеміолог використовувати при проведенні аналізу інфекційної захворюваності результати роботи інших підрозділів СЕС
42. Від чого залежать форми та терміни проведення санітарно-освітньої роботи серед населення
43. При проведенні занять з гігієнічної підготовки робітників громадського харчування особливу увагу необхідно звернути на
44. При проведенні занять з пропаганди гігієнічних занять з робітниками комунального господарства особливу увагу необхідно звернути на
45. При проведенні занять з пропаганди гігієнічних знань з матерями, які мають дітей раннього віку, особливу увагу необхідно звернути на
46. Які форми санітарно-освітньої роботи не проводяться у поліклініках
47. Участь епідеміолога у санітарній пропаганді складається з
48. Об'єктами санітарної пропаганди є
49. Форми санітарної пропаганди
50. Задачі епідеміолога у санітарно-освітній роботі полягають у
51. Принципи протиепідемічної пропаганди
52. Задачі епідеміолога в санітарно-освітній роботі складаються з


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів