Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


4. Бактеріологія

8. "8 Медична мiкологiя"


749. Як оцiнити значення дрiжджоподiбних грибiв для органiзму людини?
750. Який з наведених тестiв використовують при визначеннi належностi дрiжджоподiбних грибiв до конкретного роду?
751. Вкажiть, яка з наведених речовин є бiостимулятором росту грибiв роду Candida:
752. До якого царства належать гриби роду Candida?
753. Яке з наведених поживних середовищ доцiльно використати для засiву клiнiчного матерiалу з метою видiлення дрiжджоподiбних грибiв?
754. Вкажiть, що зумовлює розвиток патологiчного процесу, пов`язаного з грибами роду Candida:
755. За яким з наведених морфологiчних елементiв диференцiюють гриби роду Candida вiд дрiжджiв?
756. Вкажiть провiдний метод диференцiювання грибiв роду Candida вiд iнших грибiв:
757. Вкажiть структуру, притаманну грибам роду Candida:
758. До якого царства належать гриби роду Candida?
759. Вкажiть властивостi, за якими диференцюють гриби роду Candida на види:
760. Яке з наведених середовищ використовують в клiнiчнiй практицi для видiлення грибiв роду Candida?
761. Якi морфологiчнi структури грибiв Candida albicans сприяють збереженню виду при неблагоприємних умовах?
762. Вкажiть родину, до якої належать гриби роду Candida:
763. Якi властивостi використовують з метою диференцiювання грибiв роду Candida вiд iнших грибiв?
764. За якими ознаками диференцiюють гриби роду Candida на види?
765. Яке з наведених середовищ використовують для видiлення грибiв роду Candida?
766. Як ви вважаєте, чи досить факту виявлення грибiв Candida albicans для встановлення дiагнозу "кандидоз"?
767. Який з наведених вуглеводiв входить до складу середовища Сабуро?
768. Який iндикатор входить до складу середовища Сабуро?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів